Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-Project LegacyEraicon-SyndicateEraicon-ComicEraicon-TWCB


Smallwikipedialogo
"Ik ben Consus, de erudiete god."
―Consus in de tempel van Pythagoras.[bron]

Consus, ook bekend als Prometheus of de erudiete god, was een bekende wetenschapper van de eerste beschaving en een schepper van delen van het paradijs.

Tegen het einde van zijn natuurlijke leven droeg Consus uit angst voor de dood zijn bewustzijn over aan zijn prototype lijkwade uit het paradijs. In het begin van de jaren 1500 werd hij een bewaker van Giovanni Borgia, een Assassijn die deel uitmaakte van de beruchte familie Borgia.

Biografie[]

Bewaker van Giovanni[]

"Consus staat naast me. Hij waakt. Hij praat niet veel. Papà vertelt me dat hij niet echt is, maar ik zie hem."
―Giovanni over Consus.[bron]
Entangled

Giovanni en Consus bespieden Fiora en Cesare.

In 1498, kort na zijn geboorte, werd ontdekt dat Giovanni Borgia misvormd was en waarschijnlijk in de volgende paar dagen zou sterven. De Assassijn Perotto Calderon was in staat om zijn veronderstelde zoon te genezen nadat hij de lijkwade had gestolen, een van de delen van het paradijs die geschapen waren door de eerste beschaving.

Tijdens zijn jeugd zag Giovanni waanideeën van een niet-bestaand wezen met wie hij bevriend raakte en Consus noemde. Consus sprak vaak in Giovanni's hoofd en gaf hem advies. Hij liet Giovanni zelfs een keer een brief lezen, hoewel de jongen dit op dat moment niet begreep.

Hoewel zijn herkomst twijfelachtig is, leek het dat Consus de Assassijnen prefereerde of gewoon tegen de Tempeliers was. Giovanni's grootvader vroeg Giovanni over Consus en of hij tegen hem kon spreken, maar Giovanni antwoordde dat Consus er niet was, omdat hij "niet wilde spelen als Nonno er was."

Daarnaast probeerde Consus in 1503 Giovanni te overtuigen om de appel uit het paradijs aan Fiora Cavazza te geven wanneer ze was gekomen om het op te halen voor de Assassijnen en adviseerde hij Giovanni later om met Francesco Vecellio mee te gaan en toe te treden tot het broederschap.

Hoewel deze hallucinaties zich in zijn latere leven niet meer voordeden, vergat Giovanni ze niet. Nadat hij in 1520 de kristallen schedel naar Bombastus had gebracht, ontmoette hij een gek genaamd Johan die toen hij hem zag Consus riep. Giovanni vroeg waarom hij dat deed, waarop Johan angstig mompelde dat hij "consent" had gezegd.

Erudiete god[]

"Giovanni valt bewusteloos op de grond. Ik kniel naast hem. Zijn ogen gaan plotseling open, maar een vreemdeling kijkt me aan. Giovanni's gezicht verandert voor mijn eigen ogen!"
―Maria met Giovanni in de tempel.[bron]
PL-Shrine

Giovanni's gezicht wordt veranderd.

Toen Giovanni en Maria Amiel aan het einde van de 16e eeuw naar de tempel van Pythagoras reisden, reageerde de kerker op Giovanni alsof hij een afstammeling van de eerste beschaving was, schijnend met symbolen en tekens.

Toen Giovanni bewusteloos raakte en vlak daarna weer wakker werd, was zijn gezicht veranderd in dat van een schijnbaar oude entiteit. Hij sprak met een verre en onbekende stem. Hij beweerde dat hij Consus was, de erudiete god.

Trivia[]

  • Consus was een Romeinse godheid die de opdracht kreeg om het graan te beschermen. Later werd hij ook bekend als een godheid van de geheime raad.

Advertisement