Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-Secret Crusade


Dit artikel heeft een opknapbeurt nodig. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.
Dit artikel gaat over het beleg van 1176. Je kan op zoek zijn naar de aanval van 1191 of beleg van 1257.
Beleg van Masyaf
Heb jij een afbeelding van deze strijd?
Alsjeblieft upload hem!
Volgende

Aanval op Masyaf

Datum

Augustus 1176

Plaats

Masyaf, Syrië

Resultaat
Conflict

Saracenen - Assassijnen conflict

Strijders

Assassijnen

Saracenen

gezagvoerders

  • Salāḥ ad-Dīn
  • Šihāb ad-Dīn
Sterkte

Onbekend aantal:

  • Assassijnen
  • 10.000 Saracen soldaten
Slachtoffers
  • Umar Ibn-La'Ahad
  • Onbekend aantal soldaten
  • Ten minste één edelman
  • Onbekend aantal soldaten
Burgerslachtoffers

Onbekend aantal

Het beleg van Masyaf was een belofte tussen de Saracenen troepen van Salāḥ ad-Dīn en de Orde der Assassijnen, onder het bevel van Rashid ad-Din Sinan.

Achtergrond[]

Ergers in 1170 waren de Assassins in strijd met de Saracenen. Na twee mislukte pogingen op het leven van Salāḥ ad-Dīn, was de Saracen krijgsheer niet bereid om een ander toe te staan en bracht daarom een troep samen van 10.000 Saraceense krijgers om neer te dalen op het fort van Masyaf.

Door het negeren van de andere negen Assassin vestigingen maakten de Sarcenen hun weg door het dorp en over de poorten van het fort. Salāḥ ad-Dīn's oom, Šihāb ad-Dīn, probeerde zijn neef er van te overtuigen om zich met de Assassins te verbinden maar Salāḥ ad-Dīn weigerde te luisteren.

De Saracenen begonnen met het bouwen van Belegeringswapen terwijl de Assassins begonnen met een discussie over hoe ze het best de situatie aan zouden gaan. Hoewel veel van Assassins Salāḥ ad-Dīn dood wilden, koos Al Mualim voor een subtielere aanpak.

Umar's opoffering[]

De volgende nacht beval Al Mualim de meesterassassijn, Umar Ibn-La'Ahad om het Saraceense kamp te infiltreren en Saladin een waarschuwing te geven. Met behulp van informatie van een Assassin spion in het kamp, was Umar succesvol. Hij liet een veer en een dolk achter in de tent van de krijgsheer maar moest gedwongen een edelman doden tijdens zijn ontsnapping.

De volgende dag vertrok Salāḥ ad-Dīn maar zijn oom bleef om te onderhandelen over de voorwaarden van de vrede. In de dagen die volgden bracht Šihāb ad-Dīn de Assassins op de hoogte dat ze zouden vertrekken zodra ze hoofd hadden van de edelman's moordenaar, Umar, wiens naam bekend werd door een gevangen spion, Ahmad Sofian.

De Saraceense leider dreigde als Umar niet naar voren werd gebracht, ze Ahmad zouden doden, en hun belegering voort zouden zetten. Hoewel Al Mualim terughoudend was om Umar de plaats te laten in nemen van Ahamd op de beulen's blok, was het door Umar's aandrang en het feit het beleg voorgezet zou worden en ze waarschijnlijk zouden verliezen, hij uiteindelijk toegaf.

Umar liep naar zijn dood en wanneer zijn zoon, Altaïr, naar hem riep, vroeg Umar aan Al Mualim om zijn zoon te trainen om een Assassin te worden net als hij. Na Umar's executie verlieten de Saracenen Masyaf.

Nasleep[]

Het Beleg eindigde, resulterend in de dood van een aantal Assassins, evenals een Meester Assassin: Umar ibn-La'Ahad. Na deze belegering, werd de Assassin spion, Ahmad, overweldigd door schuldgevoelens. Hij ging naar Altaïr's kamer in het midden van de nacht en verontschuldigde zich, voor hij zelfmoord pleegde voor de ogen van de jonge Altaïr. De geschokte Altaïr vertelde het nieuws aan Al Mualim, die hem vertelde het geheim te houden, zelfs voor Ahamd's zoon, Abbas.

Referenties[]

Advertisement