Wikia


Eraicon-Brotherhood

Klein Wikipedia-logo
Albaanse Heuvels
ACB Alban Hills
Politieke informatie
Soevereine staat

Kerkelijke Staat

Bestuursorgaan

Pausdom

Historische informatie
Bijkomende informatie
Bezienswaardigheden

Meer van Nemi

De Albaanse Heuvels (Italiaans: Colli Albani) is een gebied met vulkanische heuvels ten zuiden van de stad Rome.


ReferentieEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.