Wikia


Eraicon-RevelationsEraicon-AbstergoEraicon-Templars

Abstergo-bestanden waren dossiers die informatie bevatten over de geschiedenis van Abstergo Industries en de Tempeliers. Ze werden samengesteld om Tempeliersrekruten te onderwijzen over hun afkomst. Vervolgens werden ze aan agenten gegeven als ze bijna meestertempeliers geworden waren.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.