Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Altaïr Ibn-La'Ahad
Altair
Gimė
1165 sausio 11 d.
Masjafas, Žudikų tvirtovė
Mirė
1257 rūgpjūčio 12 d. (92 m. amžiaus)
Masjafas, Sirija
Narystė
Žudikai
Kipro pasipriešinimas
Akorius
Įgarsina
Philip Shahbaz (AC)
Cas Anvar (ACR)

Altaïr Ibn-La'Ahad (1165-1257) buvo viduramžių Sirijos Žudikas, o nuo 1191 metų iki savo mirties 1257 metais - Levanto Žudikų mokytojas. Šiuo valdymo laikotarpiu Altairas atliko keletą atradimų ir išradimų, kurie padėjo Ordino vystymuisi. Jo vedami Žudikai plėtė įtaką visame senajame pasaulyje.

Nuo pat gimimo augintas, kad taptų Žudiku, Altairas tapo Ordino Meistru būdamas dar dvidešimt ketverių metų. Tačiau ankstyvaisiais 1191 metais jam nepavykus iš Roberto de Sablės atgauti Obuolio ir vėliau atvėrus kelią Tamplieriams atakuoti Masjafą, Žudikų Ordino būstinę, jis buvo pažemintas iki naujoko ir pasiųstas išpirkti savo kaltės.

Pavestas nužudyti devynis asmenis, kurie sudarę sandorius su Tamplierių Ordinu Šventojoje Žemėje, Altairas pradeda savo kelionę siekdamas pasikeisti ir išlaisvinti Karalystę nuo korupcijos. Savo kelionės metu jis sužino apie kur kas grėsmingesnį sąmokslą, nei manė iš pradžių. Įvykdydamas savo užduotį ir sunaikindamas Tamplierių Ordiną, kuriam vadovavo klastingas Altairo mokytojas, jis pakyla į Mokytojo vietą ir perimą Žudikus į naujas rankas.

Turėdamas Obuolį, Altairas pakeitė Ordino gyvenimą, rašydamas detales į legendinį Kodeksą tolimesnėms kartoms. Altairo vizija buvo išplėsti Žudikų Ordiną visame pasaulyje, tad jis pradėjo steigti Žudikų Gildijas. Būdamas Mokytoju, Altairas sustiprino Ordiną, keliskart sustabdė Tamplierių plitimą ir buvo pajėgus užkirsti kelią Čingischano iškilimui.

Jo vardas buvo minimas ir vėlesniais Ordino laikais, darydamas įtaką jo palikuonių ir kitų Žudikų gyvenimams. Altairo giminės linija tęsėsi iki labai svarbios Žudikų Ordino asmenybės, Desmondo Mailso.

Biografija[]

Ankstyvoji jaunystė[]

Žudikų treniruotės[]

The Eagle's Birth

Altairo gimimas

Abu Altairo tėvai buvo Žudikai: Krikščionė motina Maud ir Musulmonas tėvas, Umaras Ibn-La'Ahadas.

Altairo motina mirė gimdymo metu. Jo tėvas buvo buvo nužudytas Saracėnų, už tai, kad nužudė jų bendruomenės kilmingąjį Masjafo apsiausties metu, kai Altairui buvo 11 metų. Altairas šaukė savo tėvo vardą, kol jam buvo įvykdytas mirties nuosprendis; tai jam suteikė požiūrį, įtakojusį visą likusį jo gyvenimą. Ahmadas Sofianas, kuris kankinamas Sarecėnamas išdavė Umaro vardą, jautėsi kaltas dėl draugo mirties, todėl vieną dieną įsiveržė į Altairo kambarį ir įvykdė savižudybę, prieš tai atsiprašęs berniuko už savo silpnumą.

Iškart po to Altairas skubiai nubėgo į Al Mualimo kambarius pranešti apie tai, kas įvyko. Al Mualimas patarė Altairui neatskleisti nieko, apie ką jiedu kalbėjo. Ypač - Ahmado sūnui Abasui, su kuriuo kartu treniravosi. Altairas pradėjo Al Mualimą laikyt labiau artimesniu asmeniu, nei savo tėvą, nors ir suprato, kad mokytojo meilė jam yra "silpna ir nenuoširdi". Altairas užaugo kartu su Abasu, mokydamiesi kartu ir tapdami geriausiais draugais, besirūpinančiais vienas kitu.

Brothers No More

Altairo ir Abaso treniruotė

Vieną dieną Altairas pastebėjęs, kad Abasas vis dar gedi tėvo, atskleidė tiesą tikėdamasis jį nuraminti. Visa tai išgirdęs Abasas apsivertė savo lovoje neištardamas nė žodžio. Kitą dieną abu nesikalbėjo kol Abasas paprašė jų kovos mokytojo Labibo leisti kovoti tikrais kardais vietoje medinių, skirtų treniruotėms. Tuomet Abasas atskleidė savo neapykantą Altairui, tikėdamas, kad šis pamelavo apie Ahamdą, ir įniršęs jį puolė.

Abiems susigrūmus Abasas prirėmė peilį prie Altario gerklės ir sušuko, kad šis melavo tam, kad užtrauktų jam gėdą. Bruzdesys patraukė kitų Žudikų, kaimo gyvntojų ir paties Al Mualimo dėmesį. Mėgindamas numalšinti Abaso pyktį, Altairas melagingai pripažino apie melą ir tuomet abu buvo nuvesti į Masjafo požemius. Izoliuoti jame jie praleido mėnesį prieš galėdami vėl tęsti treniruotes. Abaso nusikaltimams esant sunkesniems, Al Mualimas nurodė jam dar metus treniruotis, kuomet Altairas tapo Žudiku.

Pakilimas iki Meistro Žudiko[]

"Aš stebėjau, kaip tu greitai iš berniuko tapai vyru. Tai man yra liūdna ir tuo pačiu aš didžiuojuosi. Tu užimi savo tėvo vietą lyg ji būtų buvusi skirta būtent tau."
―Al Mualimas kalbasi su Altairu 1189 metais, kuomet pastarasis jį išgelbėjo.
Mentor's keeper 4

Altairas duoda įsakymus Abasui

1189 metais Masjafas buvo užpultas ir nusiaubtas Tamplierių, kuriems padėjo dvigubu agentu tapęs Harasas. Įjojęs į kaimą ir išlaisvinęs kitą Žudiką, Altairas padėjo sužeistajam atsisėsti prieš susitikdamas su Abasu. Jis tvirtino, kad Žudikai privalėjo atsitraukti ir niekuo negalėjo padėti Al Mualimui, kuris buvo sulaikytas tvirtovėje ir paimtas įkaitu kartu su kitais Žudikais. Altairas nurodė Abasai pulti Tamplierius į šono ir nuvilioti juos prie kanjono, o jis pats tuo metu išgelbės Al Mualimą.

Mentor's keeper 12

Al Mualimas įvertina Altairo veiksmus

Altairas prasiskynė kelią iki tvirtovės žudydamas Tamplierių kareivius ir išlaisvindamas kaimo gyventojus. Pasiekęs tvirtovės vartus Altairas buvo pasitiktas Haraso. Tyčiodamasis iš Altairo Harasas uždarė vartus ir nuėjo nužudyti kalinamų Žudikų pasinaudodamas arbaletu.

Negalėdamas kitaip patekti į tvirtovę, Altairas pasinaudojo pastoliais ir pateko ant apsauginės sienos. Tuomet nubėgo pro gynybinius įtvirtinimus ir užlipęs ant akmeninio balkono stogo bei spėjęs pasiekti mirties bausmės dar nepradėjusį vykdyti Harasą nužudė jį nušokęs iš viršaus. Šie veiksmai pelnė Altairui Al Mualimo pagarbą ir tuomet jis buvo rangas buvo pakeltas į Meistro Žudiko. Tai išgirdęs Abasas nusispjovė Altairui po kojomis, tačiau šis tik nusišaipė parodydamas pirmuosius savo arogancijos požymius.

Taurės paieškos[]

Sugrįžimas į Alepą[]

Dyingguard2

Altairas randa mirštantį sargybinį

1190 metais grįždamas iš kelionės Altairas sužinojo, jog užpultas kaimas netoli Alepo citadelės. Atvykęs jis sutiko Žudikų sargybinė, kuris pranešė, jog už užpuolimą yra atsakingi Tamplieriai ir davė jam kardą, kad būtų atkeršytą. Jėga skindamasis kelią pro Tamplierius Altairas susitko su priešų šauliu, kuris atskleidė Tamplierių planus: įsakymą užpulti kaimą davė Lordas Basiliskas, kad gautų vertingos informacijos iš vieno Brolijos narių.

Altairas įveikė priešą ir tęsė savo žygį, nužudydamas priešų kapitoną prieš susitikimą su Al Mualimu. Tuomet Altairui buvo nurodyta surasti svarbų artefaktą, vadinamą "Taure", kuris gali nulemti jį turinčios kariaujančios pusės pergalę. Gavęs užduotį jis išvyko į Damaską.

Paieškos Damaske[]

Tamiras: "Mano gražieji kilimai! Venecijos sidabras! Viskas dingo!"
Altairas: "Žinoma, tu gali juos išsipirkti..."
Tamiras: "Kas... Kas čia!?"
―Tamiro ir Altairo pokalbis jiems susitikus.

Damaske Altairas susitiko su Rafiku, kuris viešai vaizdavosi pirkliu ir atvirai viešumoje jam pasakė Žudikų slaptažodį. Nuvedęs Altairą į nuošalią vietą Rafikas įspėjo jį dėl tokio netaktiškumo ir tuomet nurodė jam pašalinti priešą, kad įrodytų esantis tuo, kuo vaizduoja. Kuomet darbas buvo baigtas, jis suteikė Altairui informacijos, kurios šiam reikėjo.

Hung3

Misba pakibęs dėl savo gyvybės

Altairas paminėjo Rafikui ieškantis Taurės ir buvo nukreiptas pas Tamirą, pirklį, kurio santykiai su Tamplieriais pavertė jį palankiu taikiniu informacijai išgauti. Tačiau Tamiro rezidencija buvo akylai saugoma, tad Rafikas pasiūlė Altairui pradėti nuo žmogaus, vardu Misba. Altairas surado Mibą ir su juo pasikalbėjo, tačiau patraukė miesto sargybinio dėmesį ir šis įsikišo.

Kuomet Misba pabėgo, Altairas įveikė sargybinius ir nusivijo bėglį ant pastato stogo, kur lenta lūžo po Misba kojomis ir šis liko pakibęs laikydamasis virvės. Altairas pareikalavo informacijos mainais į pagalbą ir Misba nenoriai sutiko. Pasakęs Altairui apie aliejaus statinių siuntą, laikomą virš Tamiro namų jis pareikalavo pagalbos, tačiau Altairas paliko jį kabėti.

Tamirdie

Altairas nužudo Tamirą

Altairas pasiekė Tamiro namus ir pasinaudojęs netoliese buvusiais deglais padegė aliejų, o kartu ir pastatą taip priversdamas pirklį išeiti į atvirą vietą. Gedėdamas savo turto Tamiras Altairui pasakė, kad Taurė yra saugoma šventykloje dykumoje, į kurią galima pateikti tik pasinaudojus trimis raktais. Tuomet jis papasakojo apie šokėją Fadžerą, kuri turėjo vieną iš raktų. Altairui gavus reikalingą informaciją jis užbaigė Tamiro gyvenimą.

Pirmojo rakto įgijimas[]

Palikęs biurą, Altairas prasmuko į cirką, kuriame susidūrė su Fadžera. Ji atsisakė bendradarbiauti ir pakvietė draugą, kareivį Badrą. Altairas jį įveikė, bet Fadžera paspruko, o palapinė įgriuvo. Jam pavykus pabėgti, Altairas nusivijo Fadžerą per visą miestą, pakeliui abu brovėsi tiek pro civilius, tiek pro sargybinius. Tačiau Žudikas pametė jos pėdsakus, kuomet sugriuvo tiltas ir jis liko užnugaryje.

Alaatdie

Altairas nužudo Alatą

Vėliau pamatęs ją dar kartą, Altairas vėl susidūrė su Fadžera, kuri netrukus atidavė jam raktą. Kuomet Altairas pripažino nesupratęs jos veiksmų, Fadžera paaiškino, kad tai iš tiesų buvo išbandymas, ji numatė jo atvykimą būrimo kortose ir pasiruošė jam padėti. Kad būtų atlyginta už jos pagalbą, Altairas turėjo atsikratyti žmogaus, vardu Alatas, kuris buvo viešoje pirtyje netoli nuo jų.

Keliaudamas kanalizacijos tuneliais Altairas įėjo į viešąją pirtį. Nors Alatas ėmė šauktis pagalbos, buvo jau per vėlu, kuomet Altairas jį nudūrė ir paspruko. Atsidėkodama Fadžera atskleidė, kad kitas raktas yra Tyre.

Įsibrovimas į ligoninę[]

"Rask tą, kuris vadovaują ligoninei: Rolandą Napulė."
―Hamido žodžiai Altairui.

thumb|250px|Altairas nužudo RolandąAtvykęs į Tyrą Altairas susitiko su žmogumi, vardu Hamidas, kuris jam pasakė, kad Rolandas Napulė laiko antrojo rakto turėtoją savo ligoninėje. Sužinojęs šią informaciją Žudikas pasinaudojo senaisiais koridoriais kanalizacijoje, kurioje budėjo nemažai Tamplierių.

Altairas rado Rolandą tardantį rakto saugotoją ir vikriai jį nužudė. Tačiau saugotojas buvo įtikintas, kad ir Altairas yra Tamplierius, tad pareikalavo įrodymo. Altairas nežinojo, kaip tai galėjo įrodyti, tad buvo paprašytas parodyti kairiąją ranką. Pažvelgęs į ją saugotojas įsitikino, kad Altairas yra Žudikas dėl trūkstamo bevardžio piršto. Rakto turėtojas atidavė atidavė raktą ir atsisveikindamas pasakė, kad trečiasis raktas yra Jeruzalėje ir jį turi pats Lordas Basiliskas.

Akistata Jeruzalėje[]

Altairas: "Pasakyk man kur šįvakar įvyks karaliaus šventė."
Aimanas: "Aš neprivalau tau nieko sakyti, eik šalin!"
Altairas: "Aš ne Džinas, kad tu man įsakynėtum."
―Altairo ir Aimano pokalbis Jeruzalės soduose.

Atvykęs į Jeruzalę Altiras susitiko su Žudikų agentu Kadaru, kad paklaustų kur galima rasti Lordą Basiliską. Kadaras pastebėjo, kad to žmogaus nuožmumas ir laukinė drąsa kovoje pelnė jam karaliaus palankumą, o tai reiškia dažną Basilisko buvimą su karaliumi. Žudikui svarstant kaip priartėti prie taikinio, Kadaras pranešė apie artėjančia karaliaus rengiamą šventę, į kurią buvo pakviesti ir keli miesto gyventojai. Kadaras tuomet papasakojo apie miesto sodus Jeruzalėje, kuriuose galim slapta pasiklausyti žmonių ir sužinoti šventės vietą.

Soduose Altairas sužinojo, jog žmogus, vardu Aimanas gavo pakvietimą į šventę. Susidūręs su Aimanu jis išgavo vietą nepaisant šio priešinimosi. Altairas tuomet atvyko į šventę pasinaudodamas slaptu keliu ir susirėmė su Basilisku. Kovos su Tamplieriumi metu jis pavogė raktą ir pasišalino.

Smėlio Šventykla[]

"Kažko ieškai, Žudike? Šis mūsų žaidimas linksmina, bet labai greitai pabosta..."
―Lordas Basiliskas, sutikęs Altairą Šventykloje.

thumb|left|213px|Bokšto meistras kalbasi su Altairu Kuomet Altairas sugrįžo į Jeruzalę, jis rado sargą, įveiktą Tamplierių, pavogusių žemėlapį, nurodantį kelią į šventyklą dykumoje, kurioje buvo saugoma Taurė. Sargas nurodė jam įsibrauti į Tamplierių bokštą, kuriame galėtų jį atgauti.

Altairas pateko į bokštą ir prasiskynė kelią iki Meistro, aukšto rango Tamplieriaus, primenančio Žudiką. Meistras bandė įkalbėti jį prisijungti prie Tamplierių Ordino, tačiau Altairas atsisakė, nužudė Meistrą ir paėmė Smėlio Šventyklos žemėlapį.

Atvykęs į Šventyklą, Altairas apieškojo viršutines patalpas ir pateko į Taurės prieškambarį kartu įveikdamas ir jį saugojusius sargybinius. Jis netrukus rado ir auksu kaustytą Taurės skrynią, buvusią akmeninės kolonos, ant kurios galima patekti keturiais tiltais, viršuje. Jis prasibrovė iki skrynios, tačiau susirėmė su Basilisku, kuris atskleidė tikrąją Taurės prigimtį: tai buvo ne relikvija, o moteris.

thumb|right|250px|Ada pasakoja Altairui apie Basiliską Altairui įveikus Basilisko sargybinius, jam teko bėgti iš griūvančios šventyklos. Jis nušoko nuo kolonos ir nukrito ant nuolaužų. Jis bėgo stengdamasis išvengti artėjančios smėlio audros ir krintančių objektų. Pagaliau pasiekęs saugią vietą Altairas prisiminė Basilisko žodžius apie reikalus Tyro mieste, ir negaišdamas laiko nuskubėjo atgal į miestą.

Gaudynės Tyre[]

Grįžęs į Tyrą, Altairas susitiko su Hamidu ir pasakė ieškantis Basilisko. Hamidas atskleidė, kad Žudikai turėjo du agentus, galėjusius patekti į tvirtovę, tačiau prieš kurį laiką jie buvo pagrobti ir pasiūlė Altairui geriausią būdą juos pasiekti.

Altairas nelengvu keliu pasiekė vieną iš Hamido vyrų, kuris buvo įkalintas narve ir jį išlaisvino. Agentas atskleidė, kad jo brolis, kuris laikomas kitoje forto pusėje, padės jam patekti į Tamplierių tvirtovę. Altairas dar vienu nelengvu keliu pasiekė ir antrąjį agentą, kuris jį įleido į tvirtovę.

Tvirtovės viduje Altairas keliaudamas pastatų stogais nesunkiai surado Basiliską ir su juo susirėmė. Įveiktas Tamplierius puolė sprukti, priversdamas Altairą jį vytis, užpulti dar kartą ir vėl nugalėti. Kad išsaugotų savo gyvybę, Basiliskas Altairui suteikė svarbios informacijos: Taurės buvimo vietą Don Karvadžio viloje Jeruzalėje ir tai, jog Akras yra apgultyje, o jo vandens atsargos bus užnuodytos. Altairas pasigailėjo Basilisko, tačiau sudegino Tamplierio laivus, užtikrindamas, kad jis nepaliks Tyro.

Akro apgultis[]

Altair Chronicles catapult

Altairas pasinaudoja katapulta

Altairas atskubėjo į Akrą ir ginklu skynėsi kelią per degantį miestą, vengdamas griūvančių pastatų ir naikindamas Tamplierių apgulties mašinas. Kuomet jis pasiekė Tamplierių stovyklą, į ją slapta įsibrovė apsimesdamas kareiviu ir maldininku.

Keldamas gaisrus, išlaisvindamas kalinius ir naikindamas ginklus, jis pasiekė įsakymus duodantį Tamplierių kapitoną. Davęs ženklą, jog palaimins jį ir jo užduotį, Altairas bandė pulti, tačiau buvo atpažintas ir susidūrė su pasipriešinimu. Tačiau Altairas nugalėjo kapitoną ir paspruko iš stovyklos pasinaudodamas katapulta.

Taurės išgelbėjimas ir Harašo nužudymas[]

Atvykęs į Jeruzalę ir ieškodamas Karvadžio vilos, Altairas pamatė Tamplierius, lydinčius Taurę gatvėmis ir atpažino ją pažįstantis kaip Adą. Jis tuomet pasekė grupę prieš užpuldamas ir nužudydamas jo palydą.

Altairas ir Ada pasislėpė kanalizacijos tuneliuose, kur ji papasakojo apie Harašo, antro pagal rangą Žudikų vado, išdavystę. Abejodamas jos pareiškimu, Altairas pasakė, jog negali apkaltinti Harašo neturėdamas jo nusikaltimo įrodymo ir paprašė Ados išvykti iš Šventosios Žemės kartu su juo. Ji pareiškė, jog negali lydėti Altairo kol Harašas gyvas, ji davė Žudikui ypatingą kardą ir pasakė, kad kuomet žygis bus baigtas, ji pabėgs kartu su juo.

Nuvykęs į Alepą, Altairas paslapčia pateko į miestą ir pradėjo Harašo paieškas. Pašalinęs jį atpažinusius sargybinius ir pavogęs vieno jų drabužius, kad galėtų būti sunkiau pastebimas, jis rado Harašą besiderantį su Tamplierių kapitonu. Kapitonas tvirtino, kad Taurė buvo rasta Tyre, besislepianti laive ir, kaip įtariama, laukianti Altairo. Kapitonui išvykus, Altairas, supykęs dėl Harašo išdavystės, jį puolė ir po ilgos dvikovos nugalėjo.

Akistata su Basilisku[]

"Žudike, ši kova bus mūsų paskutinė"
―Basilisko žodžiai Altairui prieš dvikovą, 1189 metai.

thumb|right|250px|Altairo ir Basilisko dvikova Kuomet Altairas sugrįžo į Tyrą, jis rado Tamplierių armiją, stovinčią tarp jo ir Basilisko. Nepaisant jų skaičiaus, Altairui pavyko ginklu prasiskinti kelią pro prieplauką, kuomet jis pamatė Adą lydimą į Tamplierių laivą.

Siekdamas ją pavyti, Altairas įlipo į artimiausią burlaivį, kur susitiko su Basilisku, iškvietusiu jį į dvikovą. Altairas priėmė kvietimą ir galiausiai įveikė Tamplierių lyderį ir jį nužudė. Tačiau laivas buvo padegtas, o Altairas priverstas šokti į vandenį. Saugiai pasiekęs prieplauką jis stebėjo tolstantį laivą ir prisiekė surasiantis Adą ir ją išgelbėsiantis.

Praėjus keliems mėnesiams jis ją vėl rado, tačiau pavėlavo ją išgelbėti ir atgavo tik jos kūną. Apimtas emocinio pykčio jis išžudė visus, atsakingus už Ados mirtį, tačiau tai darė tuščiai, nejausdamas jokio keršto malonumo.

Trečiasis kryžiaus žygis[]

Susrėmimas Jeruzalės Saugykloje[]

thumb|left|250px|Altairui nepavyksta nužudyti Roberto Sekančiais metais Šventoji Žemė buvo niokojama karo. 1191 metų pradžioje Altairas ir jo bičiuliai Malikas ir Kadaras Al-Saifai gavo užduotį iš Tamplierių perimti artefaktą, esantį Jeruzalės Saugykloje po Saliamono Šventyklos griuvėsiais. Eidamas katakombomis Altairas sulaužė pirmąjį Žudikų Kredo principą pakeliui nužudydamas nekaltą žmogų. Malikas įspėjo Altairą dėl jo neatsakingo elgesio, tačiau Altairas arogantiškai atmetė pastabą.

Pamatęs ilgalaikį Ordino priešą Robertą de Sablė, Altairas sulaužė antrąjį Kredo principą ir atvirai puolė priešą. Bandydamas atvirai nužudyti Didijį Meistrą, Altairas buvo lengvai įveiktas ir išmestas iš šventyklos, kurioje su Tamplieriais vieni liko Malikas ir Kadaras. Altairas pabėgo iš šventyklos ir grįžo į Masjafą pranešti Ordinui apie savo nesėkmę.

Masjafo apgultis[]

thumb|250px|Altairas atlieka Tikėjimo šuolį Atvykęs į Masjafą Altairas buvo sutiktas Raufo, kuris pranešė, kad Al Mualimas nekantrauja išgirsti naujienas apie užduotį. Prie tvirtovės vartų Abasas ir Altairas apsikeitė įžeidimais prieš Altairui nueinant į Al Mualimo studiją ir pranešant mokytojui apie nesėkmę atgaunant Tamplierių lobį. Netrukus atvyko Malikas, kurio kairė ranka buvo sunkiai sužeista, turintis artefaktą. Jis ėmė šaukti ant Altairo, kaltindamas šį dėl Kadaro mirties, tačiau konfliktą pertraukė žinia, jog Masjafas yra apgultas.

Altairas ir dar keli Žudikai nuskubėjo ginti kaimo, susiremdami su puolančiais Tamplieriais. Nors iš pradžių tokia taktika pasiteisino, netrukus priešai pasirodė esantys stipresni. Altairas tikėjosi likti kovoti tol, kol bus įveiktas ir taip atpirkti savo veiksmus Saliamono Šventykloje. Tačiau jis nusprendė, kad tai bus jo gebėjimų švaistymas, tad atsitraukė į tvirtovę kartu su kitais Žudikais.

Kol Al Mualimas nukreipė Roberto de Sablė dėmesį, Altairas, Raufas ir dar vienas Žudikas nuo citadelės bokšto atliko Tikėjimo šuolį ir prasmuko į Tamplierių armijos užnugarį. Altairas ant kareivių paleido didelę nukirstų rąstų krūvą, nemažai jų sutraiškydamas ir likusius priversdamas pasitraukti nuo Masjafo.

thumb|left|250px|Al Mualimas tardo Altairą Kuomet puolimas pasibaigė, vėl buvo pradėti svarstyti Altairo veiksmai Saliamono šventykloje. Buvo nutarta, kad sulaužęs visu tris Kredo principus - nes jo veiksmai atvedė Tamplierius į Masjafą ir buvo pavojingi Brolijai - Altairas yra skelbiamas išdavęs Žudikus. Paskelbęs savo nuosprendį visam Ordinui, Al Mualimas durklu dūrė Altairui į pilvą.

Devynių medžioklė[]

Al Mualimas: "I hold here a list. Nine names adorn it, nine men who need to die. They are plague-bringers, war-makers... Their power and influence corrupts the land, ensuring that the Crusades continue. Find them, kill them... In doing so, you will sow the seeds of peace, both for the region and for yourself. In this way, you might be redeemed."
Altairas: "Nine lives in exchange for mine..."
Al Mualimas: "A most generous offer, I think. Have you any questions?"
Altairas: "Only where I need begin."
—Al Mualimas ir Altairas kalbasi apie naują Altairo užduotį.šaltinis

Altairas, atsibudęs iš "mirusiojo miego" ėmė klausinėti Al Mualimo kodėl jis išgyveno. Mokytojas atsakė, kad Altairas matė tik tai, ką jis norėjo, kad šis matytų. Jis tuomet atėmė iš Altairo statusą Brolijoje ir užtarnautus dalykus. Taip pat prieš pasiūlydamas galimybę susigrąžinti savo gerą vardą, liepė jam Masjafe surasti išdaviką, įleidusį Tamplierius. Kai ši užduotis buvo įvykdyta, Altairas grįžo pas Al Mualimą ir buvo apdovanotas Paslėptuoju Durklu ir kardu. Ir vėl tapęs oficialiu Ordino nariu, Altairas išgirdo pasiūlymą: nužudyti devynis žmones, tarnaujančius Saracėnams ir Kryžiuočiams, mainais už savo gyvybę.

"I am but a piece, a man with a part to play. You'll come to know the others soon enough..."
―Tamiro žodžiai Altairui.šaltinis

Altairas pradėjo savo kelionę keliaudamas į Damaską, kur turėjo rasti savo pirmąjį taikinį - Tamirą. Atvykęs į miestą jis nukeliavo į Žudikų Biurą ir paprašė leidimo nužudymui. Rafikas jo nedavė ir liepė pradėti nuo informacijos apie taikinį rinkimo. Eidamas per miesto vargšų rajoną, Altairas kalbėjosi su informatoriais, vogė laiškus ir žemėlapius ir klausėsi aplink jį buvusių žmonių pokalbių taip sužinodamas taikinio buvimo vietą. Grįžęs į Biurą su šia informacija, jis gavo leidimą nužudyti ir baltą plunksną, kurią turėjo pamerkti į aukos kraują kaip mirties įrodymą.

thumb|250px|Altairas nužudo Tamirą Turgaus aikštėje Altairas stebėjo, kaip Tamiras nužudė savo verslo partnerį. Jis nužudė savo taikinį kol šis dairėsi po aplinkinius prekystalius. Grįžęs į Biurą, Altairui buvo liepta prisistatyti Al Mualimui. Šis, išgirdęs apie sėkmingai įvykdytą užduotį, grąžino Altairui dar vieną jo ekipuotės elementą. Tuomet Altairas išvyko į Akrą ir Jeruzalę ieškoti kitų savo taikinių.

Altairas: "You truly believed you were helping them?"
Garnie: "It's not what I believe... It's what I know."
―Altairo ir Garnie pokalbis.šaltinis

thumb|250px|left|Altairas stebi Garnie elgesį su pacientu Atvykęs į Akrą Altairas susitiko su Biuro lyderiu, kad pradėtų rinkti informaciją apie kitą savo taikinį - Garnie de Naplua, Maltos Ordino Didįjį Meistrą. Sužinojęs, kad Garnie įsikūręs Ordino ligoninėje, vežė žmones į Akrą, kad galėtų su jais eksperimentuoti, Altairas prasmuko į ligoninę.

Ligoninėje jis pamatė vieną iš bandančių pabėgti Garnie kalinių. Kuomet vyras buvo pagautas, Garnie įsakė sulaužyti jam kojas, kad šis nebandytų bėgti dar kartą. Garnie tuomet grįžo prie įprastos pacientų apžiūros ir tuomet buvo užpultas Altairo. Prieš mirdamas, Garnie pripažino, kad savo eksperimentuose naudojo Edeno Obuolį, tačiau jį praradus progresas sustojo. Jis taip pat buvo įsitikinęs, kad padeda žmonėms, su kuriais eksperimentuoja. Tai privertė Altairą suabejoti susidaryta nuomone apie Garnie veiksmus.

Altairas: "You profit from the war, from lives lost and broken."
Talalas: "Yes, you would think that, ignorant as you are. Wall off your mind: they say it's what your kind do best. Do you see the irony in all this? No, not yet, it seems, but you will..."
―Altairo ir Talalo pokalbis.šaltinis

thumb|250px|Talalas įžeidinėja Altairą Atvykęs į Jeruzalės Biurą, Altairas buvo šiurkščiai sutiktas Maliko, naujojo Biuro lyderio. Nenoriai, Malikas leido Altairui atlikti tyrimą ir grįžti jam pasibaigus. Gavęs leidimą nužudyti ir plunksną, Altairas nuvyko į jo taikinio, Talalo, vergų kompleksą.

Įėjęs į pastatą, Altairas pateko į Talalo pasekėjų pasalą, kuomet pats vergų pirklys pabėgo. Įveikęs juos, Altairas nusivijo Talalą stogais ir gatvėmis ir galiausiai pavijęs į kaklą įsmeigė Paslėptąjį Durklą. Nors Malikas kritikavo tokį ne subtilų Altairo susidorojimą su taikiniu, jis vis viena buvo palankiai sutiktas, kuomet grįžo pas Al Mualimą. Gavęs naują ginkluotę, Altairas vėl buvo išsiųstas ieškoti naujų taikinių trijuose miestuose.

"You take the lives of men and women, strong in the conviction that their deaths will improve the lots of those left behind. A minor evil for a greater good? We are the same."
―Abulo žodžiai Altairui.šaltinis

thumb|left|250px|Altairas stebi Abul Nukodą šventėje Laukiama papildymo

Palikimas[]

Laukiama papildymo

Asmenybė ir charakterio savybės[]

Laukiama papildymo

SmulkmenosKategorija:VeikėjaiKategorija:Assassin's Creed veikėjaiKategorija:Assassin's Creed: Revelations veikėjaiKategorija: Assassin's Creed: The Secret Crusade veikėjaiKategorija:Žudikai[]

Assassin's Creed

 • Altairo amerikietiškas akcentas žaidime buvo suplanuotas žaidimo dizaino sprendimas. Philip'as Shahbaz'as duodamas interviu teigė, kad iš pradžių buvo numatyta, kad Altairas kalbės su Viduriniųjų Rytų akcentu, tačiau įgarsinimo režisierius tikėjo, kad Shahbaz'as turi "nuostabiai skambantį balsą".
 • E3 parodoje pristatytame filmuke Altairas matomas valdantis arbaletą, tačiau ginklas nepasirodė iki pat Assassin's Creed: Brotherhood. Altairas valdė ginklą taip pat, kaip tai darė Ecijo: laikydamas jį viena ranka ir dažnai iššaudamas po vieną strėlę.
 • Reklaminėje iliustracijoje Altairas turėjo pirštinę tik ant kairės rankos. Žaidime pirštinės buvo ant abiejų rankų.
 • Liuci Stilman kartą paminėjo Animus 1.28 programinės įrangos klaidą, kuri sukeldavo protėvio nuskendimą. Tai paaiškina Altairo nemokėjimą plaukti.

Assassin's Creed: Bloodlines

 • Nors Altairas ant nugaros neturėjo dėklo trumpiems peiliams, jis ištraukdavo ir įdėdavo durklą lyg dėklui esant.

Assassin's Creed II

 • Desmondo vizijos metu Altairui gaudant Mariją, Altairas nenuskęsta jei įkrenta į vandenį, supantį Akro citadelę.
  • Vizijos metu Altairas nužudyti Tamplierius gali tik panaudodamas kardą, Paslėptasis Durklas gali būti panaudotas tik nužudant iš oro arba numetant nuo atbrailos.
  • Altairas taip pat kovojo tuo pačiu stiliumi, kaip ir Ecijo, bet Tamplieriai į smūgius reaguoja tik jį atstumdami, bet ne puldami.
 • Altairas, Ecijo ir Desmondas žaidime turėjo tokį patį veidą išskyrus tik barzdą, kurią Ecijo užsiaugino vyresniame amžiuje.
 • Altairo drabužiai buvo prienami žaidime kaip viena iš Ecijo aprangų už 20 Uplay taškų.

Assassin's Creed: Brotherhood

 • 2012 metais Desmondas gali priėjęs prie Altairo statulos pasakyti "Hey, wassa-matta-you, Altaïr?", į ką Rebeka sureaguoja kaip "rasizmą" šitaip į Žudiką.
  • Jei Desmondas statutlai tai pasako dar kartą, Rebeka į tai neberaguoja.
 • Altairo drabužiai buvo prienami žaidime kaip viena iš Ecijo aprangų už 20 Uplay taškų.

Assassin's Creed: Revelations

 • Nors Altairas gimė 1165 metais, žaidimo žinyne buvo nurodyta, jog 1191 metais jis buvo 25 metų amžiaus.
 • Revelations yra vienintelis žaidimas, kuriame Altairas matomas be gobtuvo, kuomet paskutiniuose prisiminimuose kalbasi su Darimu.
 • Altairas galėjo nužudyti priešus iš oro arba numetęs nuo atbrailos ankstyvame prisiminime, nors dar nebuvo išmokęs šios technikos. Kūrėjai Darby's McDevitt'as ir Falko Poiker'is patvirtino, kad jis ėmėsi tokių veiksmų dėl iškilusios sudėtingos situacijos.
 • Kaip ir Assassin's Creed II ir Brotherhood žaidimuose, odinis dėklas, skirtas trumpam peiliui, gali būti matomas ant Altairo nugaros, nors jis ir neturi atitinkamo ginklo.
 • Vienas iš Altairo palikuonių, Iskenderis, buvo Egipto Žudikų Mentorius Aleksandrijoje tuo metu, kai Ecijo buvo Konstantinopolyje.
 • "Mentoriaus saugotojas" (1189 metai) ir "Mentoriaus pabudimas" (1191 metai) prisiminimuose egzistuoja klaida, kuri vaizduoja Altairą taip, kaip jis atrodė prisiminime "Nauja santvarka" (1228 metai).
  • Kita klaida priverčia Altairą pakeisti stovėseną iš žemo puolimo į aukštą puolimą kuomet stovima ramiai net kai žaidėjas nepasirenka stovėsenos pakeitimo.
 • Altairo drabužiai buvo prienami žaidime kaip viena iš Ecijo aprangų, suteikiama iš anksto užsisakius žaidimą arba įsigijus The Lost Archive papildymą.

Assassin's Creed III

 • Altairo drabužiai buvo prienami žaidime kaip viena iš Konoro aprangų ir tampa prieinama pasiekus visišką sinchronizacija visose DNR sekose.

Bendra informacija

 • Altairas buvo 1.83 m ūgio ir svėrė 77 kilogramus.
 • Žaidimuose Altairo balsas pasikeitė keturis kartus. Jo balsas Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles žaidime skambėjo šiek tiek aukščiau, nei originaliame Assassin's Creed, tačiau buvo išlaikytas tas pats akcentas. Assassin's Creed: Bloodlines ir Assassin's Creed: Revelations jis kalbėjo su Viduriniųjų Rytų akcentu ir skirtingu balsu abiejuose žaidimuose.

Vardas

 • Altairas buvo pavadintas ryškiausios žvaigždės žvaigždyne Aquila (tai reiškia "Erelis") vardu. Žvaigždė buvo pavadinta remiantis fraze النسر الطائر arba "skrendantis erelis". Vardas reiškia "skrendantis".
 • Yra skirtingi vardo "Altaïr" tarimo būdai. Arabiškai jis tariamas "Al-tai-ir" arba "Al-ta-'ir" švelniai tariant raidę "r". Desmondas tardavo Žudiko vardą "Al-ta-ier" tvirčiau ištardamas "t" ir aiškesnę "r" gale.
  • Assassin's Creed II žaidime Desmondas vardą taria kai "Al-tai-er".
  • Griežtai pagal arabų gramatiką vardas "Altaïr" būtų tariamas kaip "At-air" netariant aidės "l".

Pasirodymas kituose projektuose

 • AltairSoccer

  Altairas žaidime Academy of Champions: Soccer

Altairas pasirodė Ubisoft išleistame Academy of Champions: Soccer kartu su dar keliais kitais studijos sukurtais veikėjais.

 • Altairo drabužiai gali būti pasiekiami kaip išvaizdos būdas 2008 metų žaidime Prince of Persia.
 • Altairo drabužiai gali būti nuperkami Alter Ego parduotuvėje PlayStation Home tarnyboje tiek vyriškiems, tiek moteriškiems avatarams.
 • Žaidime The Saboteur yra automobilis Altaïr, kuris žmonių vadinamas "Skraidantis Erelis".
 • Žaidime Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Altairo drabužiai tampa prienami pagrindiniam veikėjui Solid Snake atrakinus ženklelį "Assassin" arba įvedus kodą.
Advertisement