Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacbhIkonacrIkonac3IkonacktfIkonackfcIkonarend"Egy nap majd megérted. Megígérem, hogy minden szenvedésed meghozza gyümölcsét."
―William Miles Desmondnak, annak kiképzése alatt[src]

William "Bill" Miles (született 1948-ban), az Asszaszin Rend tagja, az Asszaszinok közt teremt kapcsolatot világszerte. Az Asszaszin Főhadiszálláson való gyakori tartózkodása miatt rendszeresen ő értesíti a csapatokat a többiek helyzetéről. Egy fia van, Desmond.

Korábbi munkája "a Farm" néven ismert távoli telepen, és elkötelezettsége az Asszaszin Testvériség iránt lehetővé tette, hogy vezető szerepbe kerüljön, felügyelve a világszerte szétszórt Asszaszin sejteket.

2012 vége felé csatlakozott a Desmond, Rebecca Crane és Shaun Hastings alkotta csapathoz, akik az egyik Éden Almáját próbálták megszerezni. Együtt tértek vissza New Yorkba, hogy megtalálják a Nagy Templomot, amit az első civilizáció hagyott hátra.

Életrajz[]

Korai évek[]

William Miles 1948-ban született, egyenesen az Asszaszin Testvériségbe, és egész életét az Asszaszinok ügyének szentelte. 1987-ben feleségével a "a Farm" nevű telepen élt, mely a dél-dakotai Black Hills-ben található, Rapid City külvárosában. Hozzávetőleg harminc Asszaszin élt a közösségben, valamint itt született és nőtt fel fia, Desmond is.

William kemény edzésben részesítette Desmondot, belénevelve, hogy mindig legyen éber és felkészült ellenségeik esetleges támadására.

Kutatás Daniel Cross után[]

1998-ban Williamet felkereste Paul Bellamy, egy Philadelphia melletti Asszaszin-telep vezetője. Paul William segítségét kérte egy bizonyos Daniel Cross nevű illető utáni nyomozásban. Danielt nemrég szállították Hannah Mueller telepére, abban a hiszemben, hogy ő egy Asszaszin.

William információkat talált Daniel felmenőiről, és visszavezette családfáját egy bizonyos Nikolai Orelov nevű orosz Asszaszinig, akinek fontos szerepe volt a tunguszkai incidensben. William megosztotta kutatásai eredményét Paullal, és Crosst felvették az Asszaszin Testvériségbe.

2000 novemberében Danielt személyesen bemutatták a Mentornak; Daniel meggyilkolta őt az impulzus hatására, melyet az Abstergo ültetett titokban az agyába, még fiatalkorában. A templomos alvó ügynök felfedte továbbá a helyét az összes Asszaszin-tábornak, melyen járt, így a Templomosok megkezdték a "Nagy Tisztogatást", elpusztítva ezen telepeket; a Farm sértetlenül átvészelte az eseményt.

A Rend felügyelete[]

A Mentor és majdnem minden telep elpusztulása miatt az Asszaszinok rejtőzködésbe kellett vonuljanak, tevékenységüket távoli telepekből és sejtekből folytatva. Eközben a Rend irányítása William feladatául jutott, aki el is kezdte a Rend tevékenységeinek felügyeletét.

2003-ban Desmond elmenekült a Farmról, mert elege lett szülei paranoiájából a Templomosok iránt, amit csak üldözési mániának, beteges összeesküvés-elméletnek hitt. Minden erőfeszítés ellenére az Asszaszinok nem tudták megtalálni a fiút, ami kellemetlenül érintette Williamet.

Mindezek ellenére William rendületlenül folytatta Rendhez fűződő munkáját, fenntartva a kapcsolatot a telepekkel és sejtekkel a Hephaestus E-mail Hálózat, az Asszaszinok titkos email-hálózata segítségével.

2012-ben egy Lucy Stillman nevű beépített ügynök dolgozott az Abstergoban, mint Warren Vidic, A Templomos Rend Belső Szentsége egy tagjának asszisztense. Clay Kaczmarek halála után, aki Lucy munkatársa, valamint az Animus Projektben 16-os alanyként ismert személy volt, a Származáskutatási és Beszerzési Ágazat lenyomozta és elfogta Desmond Miles-t, aki "17-es alany" néven bekerült az Animus Projektbe. Körülbelül ezalatt az idő alatt William és a többi Asszaszin elhagyta a Farmot, nemsokkal azelőtt, hogy a Templomosok rátaláltak a telepre.

Desmond visszaszerzése[]

Lucy ezután megszöktette Desmondot az Abstergo olaszországi székhelyéről, és mindketten csatlakoztak Rebecca Crane-hez és Shaun Hastingshez, hogy az Asszaszinok érdeklődésének megfelelően folytassák Desmond Animussal való foglalkoztatását. William fenntartotta a kapcsolatot Lucy-ék sejtjével, így mindig értesült Desmond fejlődéséről.

Ezalatt, Ezio Auditore da Firenze emlékeit újraélve, Desmond rájött, hogy őse Almája a colosseumi Kamrában hevert, évszázadok óta. A csapat behatolt az első civilizáció által hátrahagyott Kamrába, és Desmond elvette az Almát. Az Alma azonban reagált Desmond DNS-ére, és működésbe lépett, mire Desmondot megszállta Juno, az első civilizáció egyik tagja, és arra kényszerítette, hogy leszúrja Lucy-t. William elküldött néhány Asszaszint a csapat kihozására, és Desmondot fektette az Animus-ba, mert bár a teste felszabadult Juno megszállása alól, a fiú elvesztette öntudatát.

Desmond folytatta Ezio emlékeinek átélését, találva egy helyreállított memóriát 1506-ból. Desmond meghallotta William üzenetét, miszerint ez a memóriaszakasz fontos információkat tartalmaz az Asszaszinok számára. Az emlék végén Ezio és Leonardo da Vinci egy újabb Kamrát talált Rómában, a Püthagoreusok Temploma alatt. Mikor Ezio DNS-e aktiválta a Kamrában található kapcsolót, a terem a következő koordinátákat kezdte vetíteni: 43 39 19 É 75 27 42 Ny, melyek az Amerikában, New York államban található Turin nevű városba vezettek; valószínűsíthetőleg itt található az első civilizáció által épített Nagy Templom.

A memória visszajátszása után William megpróbálta felébreszteni Desmondot, de elkésett: fia kómába esett, és az Animus Fekete Szobájába zuhant. Ennek ellenére William biztos volt benne, hogy Desmond magához fog térni, és egy társát megbízta a koordináták kivizsgálásával.

Visszatérés New Yorkba[]

William: "Desmond, hallasz engem? Fiam?"
Desmond: "Tudom, mit kell tennünk."
―William és Desmond, a fiú ébredése után[src]

Miközben Desmond még mindig az Animusban tartózkodott, William átszállította őt és Rebeccát New Yorkba, míg Shaunt hátrahagyta, hogy részt vehessen Lucy temetésén. William tanulmányozta az Éden Almáját, de rájött, hogy az ő génjei nem teszik számára lehetővé, hogy Desmondhoz hasonlóan használni tudja az Almát. Megérkezés után William segített Rebeccának stabilizálni Desmond állapotát, és figyelni az életjeleit. Míg Desmondra vigyáztak, William kifaggatta Rebeccát és Shaunt fiáról, különös tekintettel Lucyval való kapcsolatáról. Kifejtette vélekedését is, miszerint Desmond DNS-e sokban hasonlít az első civilizáció tagjainak DNS-éhez, ez teszi lehetővé számára az Alma aktiválását. Szintén megtanácskozta velük következő lépésüket, és hogy hogyan szállíthatnák a kómában lévő Desmondot a legkönnyebben.

Miles van 2

William Desmond mellett, mikor fia visszanyeri öntudatát.

Mikor fia magához tért a kómából, William volt az első, aki köszöntötte őt, amin Desmond láthatóan meglepődött, de azonnal felismerte apját. Mikor meglátta az Almát, azt mondta, tudja, mit kell tenniük, mire William kinyitotta a kisteherautó ajtaját, amiben tartózkodtak.

Mindeközben az Abstergo már egy ideje kereste Williamet, mióta megtudták, hogy ő lett de facto az Asszaszin Rend vezetője. Mikor megtudták, William hol van, Warren Vidic és Laetitia England utasították Mester Templomosaikat, hogy találják és öljék meg őt.

Jellegzetességek és személyiség[]

"Koncentrálj, Desmond, koncentrálj! Kitartás, gyorsaság, ügyesség, nincs kifogás."
―William Miles Desmondnak, annak kiképzése alatt [src]

William teljesen elkötelezte magát az Asszaszin Rend mellett, feláldozva a Rend érdekében szociális kapcsolatai jó részét, beleértve a felesége és fia irántiakat is. Felesége képes volt megérteni és elfogadni ezt az érzelmi távolságtartást, Desmond azonban nem, és ez fontos indok volt a fiúnak a szüleitől való elmenekülés mellett.

Ez a hideg személyiség a Rend több tagját is bántotta, például Rebecca Cranet és Shaun Hastingset is, mikor William alig mutatott együttérzést Lucy halála miatt. Mindezek ellenére vezéregyénisége és intelligenciája révén, melyeket az Asszaszin Testvériség szolgálatába állított, elérte, hogy a Rend tisztelje, és de facto vezetőjévé válassza Mentor hiányában.

Forrás[]

Advertisement