Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonac1Ikonac2IkonacbhIkonacrIkonac3IkonackfcIkontrendIkonabIkonnemjó


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.

"Azt hiszem, volt egy könyv, melyben az állt, a világot hét nap alatt teremtették. Bestseller lett."
―Warren mondja Desmond Milesnak

Warren Vidic a Templomos Rend tagja volt, ő vezette az Abstergo Industries genetikai kutatásait, és az Animus projektet.

Az ő feladata volt új tesztalanyokat találni az Animusba, akik genetikai emlékeik feltérképezésével segíthetnek információhoz jutni az asszaszinok és az éden darabjai hollétét illetően.

Az Abstergo Industries magas rangú alkalmazottjaként Warren a Belső Kör tagja volt, azon kevés templomos elit gyülekezetének, akik tudtak a Rend Új Világrend érdekében folytatott terveiről. Ezekben Vidic fontos szerepet játszott, hiszen az ő feladata volt egy Éden Darab megtalálása az Abstergo műholdjának működtetéséhez.

Életrajz[]

Korai élete[]

Warren Vidic legalább 1982 óta az Abstergónak dolgozott. Gyakran mondták, hogy kellemetlen vele dolgozni, folyton csak a munkának élt, és csak a saját és munkatársai által nyújtott tényleges haladás érdekelte.

Az ő ötletei és elméletei alapozták meg az Animus létrejöttét, és a kezdetektől fogva felügyelete alatt tartotta a projektet, mégis, az összeszerelést és a mérnöki feladatokat munkatársára, Lucy Stillmanre, és sok másik Abstergo mérnökre hagyta.

Valamikor még ezelőtt vette Warren Lucyt az Abstergo alkalmazásába. Bár Lucy megpróbálta befejezni a doktoriját az egyetemen, ahol ezidőtájt tanult, de professzorainak nem tetszett a választott téma, "pszeudo-tudomány"-nak nevezték, mely szégyenbe hozná őket.

Lucy tovább próbálkozott, több egyetemet és vállalatot felkeresett, de mindenhonnan ugyanazt a választ kapta, míg nem Warrentől érkezett levele. Azt írta, már a BA tanulmányai óta figyelemmel követi a lányt, és rendkívül ígéretesnek tartja. A hízelgés miatt, és mivel nem sok más lehetősége volt, Lucy elfogadta a felajánlott állást az Abstergónál. Később elgondolkozott, vajon az Abstergo állt-e a mögött, hogy ilyen széles körben elutasításra talált.

Warren szemmel tartotta Lucyt az Animus projekthez kerülése után, egy ízben meg is mentette három munkatársától, akik az életére törtek. A lány ezek után ígéretet kapott, hogy több sérelem nem fogja érni.

Korábbi alanyok[]

"Elismerem, bizonyos értelemben atyai büszkeséget éreztem, ahogy láttam a fiút felnőni és véghez vinni a munkánkat."
―Warren Alan Rikkinnek, Daniel Crossról.[src]
Abstergo doctor-The Fall1

Vidic a négyes tesztalanyt operálja 1985-ben.

1985 körül, Warren kísérletezni kezdett a 4-es számú tesztalanyon, egy fiatal fiún, akit később "Daniel Cross"-nak neveztek el. (A Cross angolul keresztet jelent, ez valószínűleg utalás a Templomos rendre.)

Danielt az Animusba fektette, hogy az újraélje elődjének emlékeit, valamint Warren egy Éden Darab másolatával is kísérletezett rajta. Azonban, mielőtt szabadon engedte volna, a tudatalattijába beültetett egy impulzust, mely a fiút az Asszaszin Rend mentorának megölésére sarkalja első közös találkozásukkor.

Warren és Lucy együtt dolgozott a 15-ös alanyon, egy terhes asszonyon. Kísérleteik az Animusszal nehézségekbe ütköztek, mert a gép a 15-ös alany, és a baba apjának genetikai emlékeit egyaránt beolvasta.

Warren idővel türelmetlen lett, amiért az alanyoknak sok időre volt szüksége az elődeikkel való szinkronizációhoz, és ezáltal a további emlékek eléréséhez. Emiatt, és feletteseinek nyomására, Lucy figyelmeztetéseit figyelmen kívül hagyta, és a 16-os tesztalanyt, Clay Kaczmareket napokig az Animusba kényszerítette.

Ennek eredményeképpen Clayre súlyos hatást gyakorolt a vérzés effekt. Hallucinációi voltak, és ősei emlékeit összekeverte a sajátjaival. Idővel ez idegösszeomláshoz vezetett, a roham közben több Abstergo alkalmazottnak kellett lefognia, majd végül kapott egy paliperidon injekciót.

Túl késő volt, mivel Clay kapcsolatba lépett az [[|Isu|Első Civilizáció]] egyik tagjával, Junóval a hallucinációi során. Később sikeres öngyilkosságot követett el, de előtte még elektronikus mását installálta az Animusban, illetve közvetlenül halála előtt rejtélyes üzenetet írt a szobája falára a saját vérével.

Warren megkérte Lucyt, hogy egy történész és egy nyelvész segítségével dekódolja a falra írt üzenetet.

17-es alany[]

"Már azon vagyok, hogy töröljem a 17-es tesztalany projektet. Szállítsd az eredményeket, vagy rakj be valaki mást az Animusba!"
―E-mail Alan Rikkintől Warrennek.
WVidic 1

Warren és Lucy a tizenhetes tesztalannyal.

2012-ben, Warren engedélyezte a tizenhetes tesztalany elfogását, egy New York-i csapost, Desmond Milest. Megérkezése után Warren és Lucy személyesen felügyelte Desmond interakcióit az Animusban az Abstergo Római laboratóriumában. Először, Warren kelletlennek és nem elég magabiztos tudatalattival rendelkezőnek gondolta az új alanyt ahhoz, hogy felfedezhesse ősei emlékeit. Csak azzal tudta rávenni az együttműködésre, hogy megfenyegette: gyógyszeres kómába küldi, az Animusba fekteti, majd végül megszabadul tőle.

Desmond együttműködése dacára a folyamat lassúnak bizonyult. A 16-os alany sorsát ismerve, Lucy túlságosan is óvta Desmond egészségét, és ragaszkodott ahhoz, hogy ne tartózkodjon túl sokáig az Animusban, elkerülvén ezzel a vérzés effektet. Warren nem túl nagy örömmel, de belement a dologba.

A hét előrehaladtával Desmond előrehaladást mutatott az Animusban, Warren hangulata pedig indulatosból összeszedetté és nyugodttá vált. Egy ilyen napon, miközben laboratóriuma ablakán át az eget nézte, Desmond el tudta lopni az egyéni hozzáférési tollát.

WVidic 2

Warren felébreszti Desmondot.

A legtöbb napon Warren ébresztette fel Desmondot, és parancsolta az Animusba. Ilyenkor beszélgettek is, szót ejtett a templomosok teljesítményéről, és a céljukról, az Új Világrendről. A hét végére, ahogy Desmond utazásának vége felé közeledett ősének emlékei között, Warren egyre türelmetlenebb lett, és gyors lezárást követelt. Miután látta Al Mualim halálát, és az Éden Almájának aktiválását Desmond genetikai emlékei között, Warren rögzítette a látott térképet, és diadalittasan azt mondta: "Megszereztük."

Amikor Desmond felébredt, három öltönyöst látott a labor konferencia termében. A munkálatok eredményeit beszélték meg Warrennel, és ösztökélték Desmond azonnali kiiktatására. Bár Warren beleegyezett, Lucy félbeszakította, azt állítva, Desmond még hasznukra lehet. Veszekedése Warrennel addig fajult, hogy az kijelentette, Lucy aláaknázza vezetői pozícióját. Végül mégis beleegyezett, mert "nem hagyhatnak semmit a véletlenre". Desmondot visszaküldte a szobájába, majd elhagyta a laboratóriumot.

Ezek után nem sokkal Lucy felfedte, hogy valójában az asszaszinok szövetségese, és segített Desmondnak megszökni az Abstergóból.

Desmond üldözése[]

"Borzasztóan hiányzol. Még sok közös tennivalónk van."
―Warren Desmondnak, miközben megpróbálja elkapni.

Másnap Warren tudomására jut Desmond szökése és Lucy árulása. Az Abstergo sietve nekilát az asszaszinok lenyomozásának, és három nap múlva rá Warren már támadást vezet az asszaszinok rejtekhelye ellen.

Assassin hideout AC II 2

Warren szembetalálja magát Desmonddal.

Abstergo biztonsági őrök kíséretében Warren megpróbálja elfogni Desmondot és Lucyt, éppen amikor Desmond sikeresen megismerte egy másik őse, Ezio Auditore da Firenze emlékeit. Warren megpróbálta Desmondot békés együttműködésre kényszeríteni, miközben szidta Lucyt, amiért ellene fordult. Mindkét asszaszin visszautasította az ajánlatát, ezért Warren megparancsolta az embereinek, hogy erővel fogják el őket, miközben ő csak nézte a történteket a teherautóból. Pár perccel később emberei mozgásképtelenné váltak.

Desmond ekkor felszólítja Warrent, hogy nézzen szembe vele. Warren azt válaszolja, idő kérdése csupán, mire Lucy és "visszajutnak oda, ahova valók." Ezután megjegyzi, hogy az asszaszinok élvezhetik átmeneti győzelmüket, majd pedig elmenekül.

Animus kiképzőprogram[]

"Jó szolgálatot teszel az Abstergónak, az Animusban mutatott teljesítményed egyre fejlődik."
―Warren, az egyik Animusban ülő újoncnak.
Warren Vidic (ACR)

Warren az egyik újonccal beszél.

Az Abstergóba való visszatérése után Warren nekilát számos hűséges Abstergo ügynök kiképzéséhez, úgy használva Animusokat, ahogy az asszaszinok tették azt Desmonddal. Szándékosan arra használja a vérhatást, hogy felruházza őket az asszaszinok lenyomozásához és legyőzéséhez szükséges képességekkel.

Néhány újonc lenyűgözi őt, ezért Warren áthelyezi őket a következő tréningprogramba, és jutalmuk vagyon, valamint előkelő társadalmi státusz lesz. Warren még el is megy tósztot mondani az egyik ügynökének új lakhelyére való költözésekor. Ezeket az ügynökök idővel mester templomossá avatják, és az asszaszinok tényleges vezére, William Miles után küldik, akinek tartózkodási helyét végre felderítették.

Halála[]

Amikor a templomos ügynökök sikeresen elfogták William Milest, Vidic küldött Desmondnak és a csapatának egy videó üzenetet, amiben felvázolta követeléseit: adják át az Éden Almáját, cserébe William biztonságban visszatérhet hozzájuk. Bár mind tudták, hogy William azt mondaná, felejtsék el őt, Desmond úgy döntött, megmenti apját.

Amint Desmond megérkezett az olaszországi Abstergo létesítményébe, Vidic hangosbemondókon keresztül felszólította, hogy békés körülmények között bonyolítsák le a cserét. Desmond visszautasította, megölve az útjába álló biztonsági őröket. Megtorlásként Warren elküldte Daniel Crosst, hogy számoljon le az asszaszin fenyegetéssel. De amint Cross sarokba szorította Desmondot, elhatalmasodott rajta a vérhatás, melynek hatására elmenekült, hogy leszámolhasson vízióival.

640px-AC3 Vidic's Last Moments

Vidicet lelövi egy hipnotizált őr

Vidic, látva terve félresiklását, kijelentette, hogy Desmond többé nem lehet az Abstergo hasznára, és utasította az őröket, hogy öljék meg ha meglátják. Ezalatt Desmond Crosst üldözte az Animus Kiképzőprogram területén, végül megölve a templomos ügynököt. Vidicet elöntötte a harag Cross halálát látva, azt üvöltve, hogy az asszaszinok csak elvesznek, míg a templomosok rendet és békét hoznak a világnak.

Végül Desmond eljutott Vidic irodájába, ahol az apját egy székhez kötözték, és fegyveres őrökkel vették körül. Vidic követelte az Almát. Desmond kinyújtotta a kezét, amiben az Alma volt, de ahelyett, hogy átadta volna azt, arra használta a tárgy hatalmát, hogy irányítsa az őröket a szobában. Míg Vidic az életéért könyörgött, Desmond kényszerítette az egyik őrt, hogy vegye elő a fegyverét és lője le a templomost, majd öngyilkosságra kényszerítette az őröket. Amint kiszabadította az apját, Desmond kikísérte Williamet az Abstergóból, kezében az Éden Almájával.

Jellegzetességek és személyiség[]

"A korrupció nem különbözik a ráktól. Hiába vágod ki a tumort, ha a forrást nem kezeled... nos, pusztán csak némi időt nyersz. Igazi változást nem lehet átfogó, szisztematikus beavatkozás nélkül elérni."
―Warren Desmondnak.[src]

Warren egy harcedzett tudós és a Templomos Rend fanatikus tagja, aki mindent megtesz, hogy előrehaladást érjen el a munkájában. Intelligens, de ugyanakkor rendkívül szórakozott is, gyakran emlékeztetni kell a jelszavakra. A hozzáférési tollára se ügyelt általában, sokszor kilógott a zsebéből; egyszer elvesztette a parkolóban, másszor pedig a tesztalanya, Desmond lopta el tőle a laboratóriumban.

Nyughatatlan, mégis ügyetlen, Warren szerfelett temperamentumos, és nem igazán érdekli tesztalanyai épsége.

Ateistaként Warren egyáltalán nem hitt egy istenség létezésében, állítása szerint rengeteg vallásos műkincs, mint például a Szent Grál, az Elveszett frigyláda, és az Alma az Első Civilizáció által hátrahagyott technológia csupán.

Apróságok[]

  • A "Warren" azt jelenti, "őrzött", ősi germán eredetű szó.
  • A "Vidic" egy gyakori szerb vezetéknév, nagyjából azt jelenti, "Az ember, aki lát" vagy "A látók közül való"
  • Egy Alan Rikkintől kapott e-mail bizonyítja, hogy Warren tulajdonában áll egy Kristálykoponya.
  • Warren szerepel az Assassin's Creed: Brotherhood multiplayerjének bevezetővideójában, illetve ő a tréningprogram narrátora.
  • Az egyik levél a Hasadék-klaszterben az éden darabjainak agykontroll funkciójáról, és annak televíziós adásban történű használatáról tudósít. Az aláírás a papíron: W.V.

Galéria[]

Forrás[]

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Warren_Vidic

Advertisement