Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacbhIkonackbh


 
"Kirohantak az ellenség felé, és a város előtt véres ütközetet vívtak. A helyében nem mennék tovább, fiam; ott csak pusztítást és vérontást talá."
―Egy spanyol férfi Ezio Auditorénak Viana ostromakor.[src]
Következő eseményZarándokút Maszjáfba
Siege of V 1
#Viana ostroma
Dátum1507 márciusa
HelyszínViana
KövetkezményNavarrai győzelem: A vianai kastély elfoglalása
Szemben álló felek

Navarrai királyság

Lerini grófság

Asszaszinok

Parancsnokok

III. János király
Cesare Borgia

Louis de Beaumont

Ezio Auditore da Firenze

A seregek összetétele

Ismeretlen számú

Ismeretlen számú

Egy Asszaszin

Katonai veszteségek

Cesare Borgia
Ismeretlen számú katona

Ismeretlen számú katona

Nem volt

Viana ostroma a navarrai királyság és a lerini grófság közötti katonai konfliktus volt, mely Vianában zajlott. III. János navarrai király, és tábornoka, Cesare Borgia vezette a navarrai csapatokat a Luis de Beaumont katonái ellen.

Cesare szökése[]

"Az, ahogy mondta... "Engem nem lehet láncon tartani"."
―Ezio Leonardo da Vincinek Cesare letartóztatásáról.[src]

1503-ban a Templomos Rend Nagymestere, Rodrigo Borgia meghalt egy mérgezett almától, melyet fia, Cesare Borgia nyomott le a torkán. A halálával Róma teljesen felszabadult a Borgia elnyomás alól.

Miután végzett apjával, Cesarét letartóztatta az újonnan megválasztott pápa, II. Gyula. Cesarét ezt követően Spanyolországba száműzték, és a Castillo de la Motában börtönözték be 1504-ben. 1506-ban azonban Cesare megszökött a cellájából szövetségese, Micheletto Corella segítségével, akitől egy kötelet kapott.

A hetven méteres zuhanást követően Cesare egy vele tartó szolgán landolt, aki felfogta az esést. Bár több csontja eltört, Cesare kereskedőnek öltözve el tudta kerülni a törvényt, majd csatlakozott sógorához, III. János navarrai királyhoz, aki rábízta a navarrai sereg teljes irányítását. Cesarét azonban ekkor már üldözőbe vette Ezio Auditore, aki végezni akart vele, hogy semmiképp se jelenthessen fenyegetést a későbbiekben.

Viana ostrom alatt[]

A csata kezdete[]

Cesare: "Hogy találtál meg?!"
Ezio: "Az alma vezetett ide, melyet elloptál Mario Auditorétől!"
―Ezio farkasszemet néz Cesarével az ostrom alatt.[src]

1507-ben János király el akarta foglalni Viana városát Lerin grófjától, aki II. Ferdinánd aragóniai király nevében birtokolta azt. Márciusban Cesare János király megbízásából a 10,000 főből álló navarrai sereget Vianába vezette, hogy elfoglalják a kastélyt. Titokban Cesare azért akart a város urává válni, hogy segítségével visszafoglalhassa Rómát, mely feletti uralmát elveszítette az Asszaszin Rend ténykedéseinek következtében. A navarrai erők el tudták foglalni a Vianát körülvevő vidéket, és összecsaptak a vianai gyalogos csapatokkal.

Ezio, aki négy évnyi erőfeszítés után Cesare nyomára bukkant Vianában, a város szélén talált rá emberei gyűrűjében, amint a vianai katonákkal harcolt. Ahogy a harc tovább dúlt, és a hadseregek ágyúi a városra és a körülvevő vidékre mértek csapást, Ezio is akcióba lendült, hogy végezzen Cesarével. Felé ugrott a rejtett pengéjével, de Cesare képes volt kivédeni az Asszaszin támadását.

PaxR 1

A Vianát körülvevő vidéken a káosz lett úrrá.

Cesare követelte, hogy Ezio árulja el, hogy talált rá, mire az Asszaszin elmondta, hogy az Alma vezette ide, melyet nagybácsijától, Mario Auditorétól loptak el. Bár Cesare kivédte Ezio halálos csapását, Eziónak végül sikerült felülkerekednie, és támadást mérni Cesare torkára. A Borgiát azonban megvédte páncélzata, és sikerült félrelöknie az Asszaszint. Menekülés közben parancsba adta katonáinak, hogy támadják meg az Asszaszint, de Eziónak kicsiny erőfeszítés árán végzett velük. Ekkor azonban egy becsapódó ágyúgolyó eltalálta a fiatal orgyilkost, aki eszméletét vesztette, és csak később tért magához. Nem sokkal ezt követően a navarrai gyalogság bejutott a várba, ahol tovább harcoltak a bent lévőkkel, miközben továbbra is ágyúgolyókkal lőtték a Vianai várat, és már az ostromtornyok is egyre közeledtek.

A megostromolt vidék[]

"Egykoron ő volt egész Róma ura. Hallottam, hogy egy Asszaszin megölte a támogatóit. A nagy uralkodók úgy emelkednek fel és hullnak alá, akár a levél a szélben."
―Egy vianai őr Cesare bukásáról.[src]

A csata kellős közepén átvágva Ezio tovább üldözi Cesarét, és lóháton próbál meg eljutni egy egykori olívafa földre. Egy becsapódó ágyúgolyó azonban megöli a lovat, és Ezio gyalogosan kényszerül továbbhaladni.

Ahogy Ezio haladt a város felé, a káosz mértéke nőttön nőtt, és a navarrai ostromtornyok egyre közelebb kerültek a várhoz. Ezio egyre csak közeledik az omladozó várhoz, lemészárolt katonák teteme mellett halad el, majd végül elér az olívafa földre, ahol egy csapat vianai katona vert tábort.

Siege of V 3

A navarraiak bejutnak a városba.

Miután anélkül, hogy bárminemű gyanút keltett volna, végzett az összes járőrrel, Ezio fültanúja volt annak, ahogy az őrök Cesare bukásáról beszélnek, melyért az Asszaszinok a felelősök. A navarrai erők eközben elérték a várost, és elkezdték meghódítani azt.

Maga Cesare is betört a városba egy csapatnyi emberével. Amikor a katonák bejutottak a városba, egy nő rohant Cesaréhoz, és segítségét kérte megsérült fiának felkutatásához, de a spanyol tábornok emberei rögtön megölték és eltakarították az útból, miközben Cesare haladt tovább az erőd felé.

A folytatódó támadás[]

Ezio: "Cesare! A falak körülzárnak. Nincs hová futnod."
Cesare: "Jöjj hát akkor, Ezio!"
―Ezio és Cesare, utolsó összecsapásuk előtt.[src]
Siege of V 2

A katonák Viana városában harcolnak.

Ahogy a navarraiak előre haladtak, és a városi őrökkel összecsaptak, megkínozták a civileket, leégették az otthonaikat, és megölték őket. A legtöbb katona a város főterén, és a külső kerületekben harcolt. Ezio rajtuk keresztül tört utat, ahogy az erőd felé igyekezett. Nem sokára egy leégett és megrongálódott ostromtornyot talált, melynek segítségével feljuthatott a városfalra. Miután felmászott az ostromtorony tetejére – mely súlyosan megrongálódott az ágyútűztől – Ezio kénytelen volt Bizalomugrást végrehajtani, mivel a torony kezdett összeomlani a súlya alatt.

Ahogy egyre több navarrai katona ért a városba, egyre erősebbé vált a támadás. A csata ezen pontján a navarraiak álltak nyerésre, egy ostromtornyuk át is törte a kastély falát, így jópár katona, köztük Cesare is közvetlenül a várat támadta.

Nem sokkal azelőtt, hogy a navarraiak bebiztosíthatták volna győzelmüket, mely nagyban segíthette volna Cesarét Róma visszafoglalásában, Ezio megmászta az ostromtornyot, és feljutott a kastély falára. Miközben az őt támadó katonáktól védte magát, Ezio átrohant a mellvéden, hogy közvetlenül Cesarével küzdhessen meg.

A végső összecsapás[]

Cesare: "Nem ölhetsz meg. Engem senki sem gyilkolhat meg!"
Ezio: "Akkor a sors kezébe adlak."
―Cesare utolsó szavai.[src]
PaxR 5

Ezio a rejtett pengéjével harcol Cesare ellen.

Miután elérte ősellenségét, Ezio Cesarének kiáltott, hogy felkeltse a figyelmét, majd figyelmeztette, hogy nincs hová futnia. Miután megölte a rátámadó katonákat, Cesare válaszul kihívta az Asszaszint egy utolsó párbajra.

A csata tovább dúlt körülöttük, ahogy a két férfi először csapott össze szemtől-szemben. Cesare ügyesen támadta meg kardjával és pisztolyával Eziót, kikerülte a rá mért ütéseket, vagy rögtön ellencsapássá fordította azokat, miközben egyidejűleg navarrai és Borgia katonákat hívott a védelmére. Mindentől függetlenül azonban Ezio sebessége és ügyessége elégnek bizonyult, hogy legyőzze a katonákat, és Cesare fölé kerekedjen, apránként szétroncsolva a Borgia páncélját, mely az Asszaszin rejtett pengétől eddig megvédte.

PaxR 6

Cesare, másodpercekkel azelőtt, hogy Ezio ledobná a kastély faláról.

Egy hosszú csatát követően, Cesarét végül semmi sem védte meg Eziótól, ahogy a fiatal Asszaszin rejtett pengéjét a Templomos torkához szorította. Cesare rendíthetetlenül kiállt amellett, hogy a trón jogos jussa volt, mire Ezio azt válaszolta, hogy egy vezető nem csupán elveszi, amit szeretne, hanem "hatalmat ad a népének". Cesare erre kijelentette, hogy "az emberiséget egy új világ felé vezeti," de Ezio elutasítóan csak annyit mondott, hogy senkinek nem kellene emlékezni a Cesare Borgia névre a történelemben.

Dühtől fűtve, tudván, hogy halála elkerülhetetlen, Cesare többször is azt üvöltötte, hogy halandó ember nem ölheti meg, mire Ezio kijelentette, hogy akkor inkább "a sors kezébe" adja, majd a kastély faláról a halálba taszította ellenfelét.

Következményei[]

Ezt követően a csata navarrai vereséggel ért véget. Parancsnokuk elvesztését követően, a sereg nem tudta folytatni az ostromot, és visszavonulni kényszerült. Cesare holttestét egy márvány síremlékben temették el, a Santa Maria templom oltára alatta, a következő sírfelirattal: "Itt nyugszik az, kitől mindenki félt, az ki békét és háborút egyaránt kezében tartotta." Ezio, aki egyszer és mindenkorra leszámolt a Borgia zsarnoksággal, hazatért Rómába, és az Asszaszin Rend különböző reformjaiba kezdett, például fejlesztette a kommunikációt, és szabványosította a kiképzést.

Forrás[]

Advertisement