Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonac1Ikonacksc


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
Előző eseményMaszjáf megvédése
Ugyanakkor történtHarmadik keresztes hadjárat
Az arsufi csata
Következő eseményMaszjáf visszafoglalása
Garnier Death
#Vadászat a Kilencekre
IdőszakÉrett középkor
Szemben állókHarmadik keresztes hadjárat
Dátum1191. júliusától szeptemberig
HelyszínDamaszkusz
Akko
Jeruzsálem
Arsufi síkság
KövetkezményAltaïr Ibn-La'Ahad újra felemelkedése az Asszaszin Rendjén belül
Kilenc templomos vezető meghal
Al Mualim tervei napvilágra kerülnek
Érintett frakciókAsszaszinok
Templomosok
Johannita lovagok
Teuton lovagok
Érintett személyekAltaïr Ibn-La'Ahad
Al Mualim
Célpontok:
Tamir
Nábluszi Garnier
Talal
Abu'l Nuqoud
Montferrati Vilmos
Majd Addin
Jubair al Hakim
Sibrand
Robert de Sable
Al Mualim
"Egy listát tartok a kezemben. Kilenc ember neve áll rajta, kilenc emberé, kiknek meg kell halniuk. Pestishozók, háborúszítók... Hatalmuk és befolyásuk megrontja az országokat, biztosítva, hogy a keresztes háború folytatódjék."
―Al Mualim Altaïrnak, az ifjú asszaszin új küldetéséről.[src]

A Vadászat a kilenc Templomosra egy Al Mualim által Altaïr Ibn-La'Ahadnak parancsba adott feladat volt, a fiatal asszaszin Salamon Templomában vallott kudarcát követően. Eredetileg egy a keresztes háború megállítására, és a Szentföld elpusztításának megakadályozására irányuló törekvés volt, ám később kiderült, hogy a világ irányításának átvételéért szőtt összeesküvés része, mely mind a Templomosok, mind az asszaszinok felmorzsolásához vezetett volna.

A fogadás[]

Az elkövetkező évben a háború elérte a Szent Földet. 1191 elején Altaïr és testvérei, Malik és Kadar Al-Sayf meg lettek bízva, hogy visszaszerezzenek egy kincset a Templomosoktól, Salamon Templomából. Áthaladva a katakombákon, Altaïr megszegte az Asszaszin Vallás két tanát, de félretéve pökhendiségét, megőrizte felsőbbségét, mint Asszaszin.

Végül, meglátva a Rend főellenségét - Robert de Sable-t -, Altaïr megszegte vallása másik tanát; kockáztatta a Testvériség biztonságát. Megkísérelte megölni a Templomos Rend Nagymesterét, és miután felfedte magát, ebben könnyen megakadályozhatták és kiűzték Altaïrt a templomból, miután Robert felhívta annak figyelmét túlzott arroganciájára. Altaïrnak menekülnie kellett, és kénytelen volt magára hagyni a Templomosokkal Malikot és Kadart. Altaïr sikeresen elmenekült Jeruzsálemből a Templomosok elől, és elindult, hogy jelentést tegyen hibájáról a Rendnek.

Maszjáf ostroma[]

Miután visszatért Maszjáfba, Altaïr informálta Al Mualimot a történtekről. Elmondta, hogy kudarcba fulladt a Templomosok kincse utáni kutatás. Emiatt keményen megrótták, amikor Malik élve visszatért a kinccsel: egyedül volt és súlyosan vérzett az egyik karja. Még bármilyen következő lépés előtt a Templomosok megtámadták Maszjáfot; elfoglalták a falut, lemészárolták a lakosságot, és megostromolták az erődöt. Altaïr állt az erődítmény védelemének élére. Ravaszul a Templomos sereg közelébe lopódzott, és farönkök zuhatagát szabadította rájuk, amely szinte teljesen elpusztította az ostromló sereget.

Ezzel a csata véget ért. Ismét Altaïr jeruzsálemi ballépése került előtérbe. Altaïrt - mivel megszegte az Asszaszin Vallás mindhárom alaptanát, kudarcot vallott a kincs megszerzésében, és felelős volt egyik testvérük haláláért, egy másik cselekvésképtelenné válásáért, és mindezek miatt a Templomosok támadásában elhunytak egész tömegéért - Vallásuk árulójának tekintették; Al Mualim a Rend egész színe előtt elítélte, és gyomron szúrta egy tőrrel.

AC 1

Altaïr a kérdéskörben Al Mualimmal.

Altaïr felébredt "a halál álmából" és megkérdezte Al Mualimot, hogy hogyan lehetséges, hogy még életben van. A Nagymester csupán annyit válaszolt, hogy "Altaïr látta csupán, amit Al Mualim meg akart neki mutatni". Al Mualim által Altaïr elvesztette minden ingóságát, és meg lett fosztva rangjától is. De kapott még egy esélyt a megbocsátásra. Altaïrnak újoncként mindent újra kellett kezdenie. Meg lett bízva, hogy fogja el az árulót, aki segített a Templomosoknak bejutni Maszjáfba. Küldetése sikerrel végződött: Altaïr visszatért Al Mualimhoz. A mentor megjutalmazta őt nemrég elkobzott rejtett pengéjével és kardjával. A Rend újbóli tagjaként Altaïr kapott egy csereajánlatot Al Mualimtól: kilenc férfi életét kérte, hogy cserébe meghagyja Altaïrét.

Kilenc élet egyért cserébe[]

Al Mualim: "Tartok itt egy listát a kezemben, amelyen kilenc név található. Kilenc férfi neve, akiknek meg kell halnia. Pestishozók, háborúszítók... Erejükkel és befolyásukkal megrontják ezt a földet, biztossá téve, hogy a Keresztes Hadjárat folytatódjon. Találd meg őket, és öld meg mind! Mindezzel elveted a béke magvait, mind saját magad, mind földünk érdekében!"
Altaïr: "Kilenc élet az enyémért cserébe..."
Al Mualim: "Al Mualim"
—Azt hiszem, ez a lehető legbőkezűbb ajánlat. Van kérdésed?[src]-[m]

"Én csupán egy porszem vagyok... egy színdarab része. Idővel meg fogod majd ismerni a színdarab többi szereplőjét is..."
―Tamir mondatai Altaïr felé[src]

Altaïr megkezdte küldetését. Elhagyta Maszjáfot és Damaszkuszba lovagolt, hogy megölje Tamirt, az első célpontját. Amint elérte a várost, felkereste a helyi Asszaszin Hivatalt, hogy engedélyt kérjen a gyilkolásra. A rafik ezt megtiltotta, és megparancsolta Altaïrnak, hogy előbb gyűjtsön minél több információt célpontjáról. Keresztülvágva Damaszkusz szegény negyedén, Altaïr informátorokat vallatott ki, bizalmas leveleket és térképeket lopott, illetve kihallgatta a körülötte zajló gyanús beszélgetéseket. Mindezt azért, hogy biztosra menjen Tamir tartózkodási helyét illetően. Az információkkal a zsebében visszatért a Kirendeltségre, ahol immár kapott engedélyt a gyilkolásra. A rafik adott Altaïrnak egy fehér madártollat is, annak céljából, hogy benedvesítse azt áldozata vérével, igazolandó, hogy tényleg elvégezte feladatát.

Tamir1

Altaïr nézi Tarimot miután megölte a szolgáját.

Egy piactéren Altaïr szemtanúja volt, ahogy Tamir többek szeme láttára megölte egyik üzletfelét. Ahogy Altaïr felmérte a területet, máris végzett Tamirral. Visszatérve a Kirendeltségre, közölte, hogy visszatér Maszjáfba. Ott Al Mualim megjutalmazta őt, amiért sikerrel megtette az első lépés a megbocsátás ösvényén. Öröme jeléül visszaadta tanítványa felszerelésének egy újabb részét. Ezt követően Altaïr ismét elhagyta Maszjáfot, és elindult következő célpontjai felé, akik Jeruzsálemben, illetve Akkoban tartózkodtak.

Altaïr: "Tényleg hittél benne, hogy segítesz [a foglyaidon]?"
Garnier: "Én ebben nem hiszek... Én ezt tudom."
―Altaïr és Garnier[src]
AC 14

Altaïr tanúja, ahogy Garnier vallatja a tanúit.

Elérve következő célpontja tartózkodási helyét, Akkót, Altaïr találkozott a helyi Kirendeltség vezetőjével, akitől információt gyűjtött a Templomosról - Garnier de Naplouse-ról -, aki az Ispotályos Rend Nagymestere volt. Altaïr megtudta, hogy Garnier törzshelye egy Ispotályos kórház a város szegény negyedében. Az Asszaszinnak sikerült is beszivárognia az épületbe.

Odaérkezve az első, amit meglátott, hogy Garnier egyik foglya menekül fogva tartói elől. Miután elkapták a menekülőt, az Ispotályos Nagymester megparancsolta katonáinak, hogy törjék el annak mindkét lábát, ezzel akadályozva meg, hogy a szerencsétlen ismét utat törhessen, és elmenekülhessen a kórházból. Miután hátratörték térdeit, az ájulás szélén levő rabot visszahurcolták tömlöc-szállására. Garniert, aki ezek után szokásos betegszemlélő sétáját végezte, meglepte a hirtelen felbukkanó Altaïr, aki egy pillanat alatt végzett is második áldozatával.

Utolsó leheletével Garnier elmondta, hogy az Éden Almáját használta ahhoz, hogy kísérleteket végezzen, de annak elvesztése a kísérletezés lelassulásához vezetett. A haldokló meg volt győződve arról, hogy segített az embereken a kísérleteivel. (Én ebben nem hiszek... Én ezt tudom.) Garniernek ezen őszinte meggyőződése hallatán Altaïrban is kétségek ébredtek a Templomost és annak kísérleteit illetően.

Altaïr: "Te a háborúból, a tönkrement és összetört életekből húzol hasznot."
Talal: "Igen, azt hiszem, hogy az olyan tudatlanok, mint amilyen te is vagy, így gondolhatják. Tisztítsd meg az elméd: azt mondják, ez az, amit a fajtád a legjobban csinál. Látod már az iróniát ebben az egészben? Nem, úgy tűnik, még nem, de meg fogod látni..."
―Altaïr és Talal[src]
1022

Altaïr megtámadja Talalt.

Megérkezve a jeruzsálemi Kirendeltségre, Altaïrt éles fogadtatás várta; Malik személyében, aki Kirendeltség új vezetője lett. (Legutóbbi találkozásuk óta Maliknak le kellett vágni a karját.) Bár vonakodva, de Malik végül elküldte Altaïrt az információgyűjtésre. Amikor onnan visszatért, ismét fogadta, majd megadta Altaïrnak az engedélyt a gyilkolásra, aki immár harmadjára kapott fehér madártollat. Altaïr ezután belépett célpontja, Talal rabszolgakomplexumába, és beleesett annak csapdájába, amelyet Talal követői állítottak. Miután azokat elintézte, Altaïr a menekülő Talal után eredt. Üldözte őt a tetőkön és utcákon keresztül. Az Asszaszin végül elkapta, és a nyakába szúrta rejtett pengéjét. Altaïr visszatért a Kirendeltségre, majd Maszjáfba ment, hogy számot adjon küldetése sikeréről a Nagymesternek. Miután megkapta egykori felszerelése újabb részeit Al Mualimtól, Altaïr ismét elindult a három város felé, hogy végezzen legújabb célpontjaival is.

"Férfiak és nők életét veszed el, csak mert erősen meg vagy győződve afelől, hogy a halálukkal jobbá teszed az élve maradottak életét. Egy kisebb gaztett egy nagyobb jótett érdekében? Egyformák vagyunk."
―Abu mondatai Altaïr felé[src]
Merchant king 5

Altaïr megöli Abu'l Nuqoudot.

Altaïr visszatért Damaszkuszba, hogy végezzen Abu'l Nuqouddal, ismertebb nevén "a Kereskedő Királlyal". Az információgyűjtés után Altaïr ismét megkapta a tollat a rafiktól. Ezután eljutott a kereskedő palotájába, ahol éppen egy ünnepség zajlott. Altaïr beszivárgott a palotába, röviddel azelőtt, hogy Abu megkezdte volna beszédjét. Abu megbüntette vendégeit intoleranciájukért és tudatlanságukért. Mindezt szavakba is öntötte, még mielőtt a vendégek rájöttek volna, hogy a bor, amit jóízűen fogyasztottak, az utolsó cseppig mérgezett volt. A halálos ital több vendéggel is végzett. Ezután Abu kiadta íjászainak a tűzparancsot. Az íjzápor végzett az összes ünneplővel. Altaïr felmászott a falon és megölte az íjászokat. Ezzel utat tört maga előtt a tetőn keresztül Abu felé. Ráugrott és megölte a Kereskedő Kiráy testőrét, majd meggyilkolta magát Abut is. Altaïr ismét általános riadót gerjesztett a városban mindaddig, ameddig el nem menekült üldözői elől. Visszatérve a Kirendeltség épületébe, Altaïr közölte sikerességét, majd ismét Maszjáfba ment.

"Meglátjuk majd, mennyire édesek... munkád gyümölcsei. Képzelgéseddel ellentétben te nem szabadítod fel a városokat, csupán kárhozatra ítéled azokat. És mindennek a végén magadat fogod majd hibáztatni. Önmagadat, aki a jó szándékokról beszélsz..."
Montferrati Vilmos mondatai Altaïr felé[src]
AC William v 1

Altaïr figyeli William és Richárd érveléseit.

Akkoban Altaïrnak Montferrati Vilmost kellett megölnie, aki a város régense és Oroszlánszívű Richárd angol király főhadnagya volt. A kirendeltségi találkozás után Altaïr nekilátott, hogy összegyűjtse a szükséges információkat új célpontjáról Akkó gazdag negyedében, és megtudta, hogy William aznap fog találkozni Richárd királlyal. Altaïr megérkezett Williamhez, aki akkor éppen a királlyal vitatkozott a város erődje előtt. Az Asszaszin megvárta, hogy a király eltűnjön, majd behatolt az erőbe annak falain keresztül. Várt, ameddig William befejezi katonái szidalmazását azok hibái miatt, és hogy elküldje őket, majd felülről lecsapott, és megölte William of Monferatot. Ahogy máskor is, Al Mualim most is értesült mindenről. Altaïr ismét elindult Maszjáfból Jeruzsálembe, hogy végezzen a listán következő név birtokosával.

"Tudod te, milyen érzés mások sorsa fölött rendelkezni? Láttad, ahogy az emberek éljeneztek? Láttad, hogy mennyire tiszteltek engem? Olyan voltam, akár egy isten. Legszívesebben te is ezt tetted volna, ha tehetnéd. Micsoda hatalom..."
―Majd mondatai Altaïr felé[src]
AC Majd Addin 2

Altaïr megnézi a kivégzést.

Jeruzsálemben Altaïr megtalálta hatodik célpontját, Majd Addint, aki a város törvényen kívüli uralkodója volt. Ő bíráskodott, ítélkezett és rendelkezett az emberek élete fölött. Ha úgy ítélte, bárkit ki is végeztethetett. Éppen nyilvános kivégzést tartott, amikor Altaïr rátalált. Átverekedte magát a tömegen, majd feljutott a színpadra, ahol a kivégzés zajlott, és ahol Majd Addin prédikált a tömegnek. Altaïr végzett vele, megmente ezzel egy kivégzésre ítélt másik Asszaszin életét. Elmenekülve az őrök elől, Altaïr ismét hazatért Maszjáfba.

Még egy fokkal fejlebb lépett a ranglétrán, és visszaszerezte egykori felszerelése újabb részeit. Altaïr mostmár úgy érezte, joggal követelheti Al Mualim magyarázatát arról, hogy mi a kapcsolat a kilenc célpont között. Al Mualim elmondta, hogy mind a kilenc célpont Templomos Lovag; a kinccsel pedig, amit Malik elvett Robert de Sable-tól, olyan erő szabadítható fel, amivel mások elméjét lehet irányítani. Mindezek tudatában Altaïr ismét elindult megkeresni két új célpontját, Akkóba és Damaszkuszba.

Altaïr: "Szabadság!? Mindvégig azon fáradoztál hogy tönkretedd a városokat, irányítsd mások gondolatait, és megöltél mindenkit, aki fel mert szólalni ellened!"
Sibrand: "Én csupán parancsokat követtem, és mindvégig hittem az elveimben, akárcsak te!"
―Altaïr és Sibrand dialógusa[src]
AC Sibrand 1

Altaïr nézi Sibrandot.

Hetedik célpontjára Akkóban bukkant. A célpont, akit úgy hívtak, Sibrand, a Teuton Lovagrend Nagymestere volt. Rettegett az Asszaszinnal való találkozástól, aki megölte Templomos-testvéreit. A Kirendeltségnek való jelentés és a nyomozások után Altaïr a város kikötőjébe ment. Ott szemtanúja volt, amint Sibrand hamisan vádolt és leszúrt egy tudóst. Azzal gyanúsította, hogy ő volt a rettegett Asszaszin, aki miatt bujdosnia kell. A gyilkosság után Sibrand elvonult hajójára. Altaïr végigvonult a kikötőn, keresztül a kikötött csónakokon, majd felmászott egyenesen Sibrand hajójára, és végzett vele. Ezután ismét menekülnie kellett. Miután bemutatta a vértől nedves fehér tollat a rafiknak, Altaïr - mint mindig - ismét visszatért Maszjáfba.

"Én talán más vagyok, mint azok a könyvek, amelyeket megóvni igyekszel? Tudásforrások, amelyeknek tartalmával talán nem is értesz egyet. Ezzel szemben az én életemet egy pillanat alatt elveszed."
―Jubair al Hakim mondatai Altaïr felé[src]
AC Jubair 3

Altaïr nézi Jubair könyveinek az égetését.

Damaszkuszban Jubair al Hakim, Szaladin vezető tudósa megkezdte a városban található összes könyv elégetését. Mindezt azért, hogy hamuvá tegyék a térség történelmi emlékeit és bizonyítékait. Altaïr összegyűjtött minden szükséges információt nyolcadik célpontjáról, majd a Kirendeltségre ment az engedélyért. Ott ismét kapott egy fehér madártollat. Jubair követői mind olyan öltözetben voltak, mint a tudós, és több helyen szétszóródtak a városban, így védve meg az igazi Jubair kilétét. Szerencsére Altaïr korábbi nyomozásai során megtudta, hol van az igazi Jubair, és azt is, hogy az hogy néz ki. Nem telt el sok idő, mire Altaïr Jubairt is halott Templomos-testvérei után küldte. Altaïr ismét sikeresen elmenekült az őrség elől, és jelentést tett sikeréről a rafiknál.

"Sok időt áldoztál a terveink meghiúsításának: legelőször a kincs, aztán az embereink. Elvesztettük a Szent Föld fölötti befolyásunkat, de ő talált egy alkalmat, hogy visszaszerezze ami a miénk, és hogy a győzelmeidet a mi előnyünkre fordítsa!"
―Maria mondatai Altaïr felé[src]
Majd funeral fight

Altaïr lesből támad a keresztes lovagokra.

A Maszjáfba való visszatérés után Altaïrnak már csak egy célponttal kellett végeznie: magával a Templomos Lovagrend Nagymesterével. Robert (látszólag) megérkezett Jeruzsálembe, hogy ő is részt vegyen Majd Addin temetésén, kölcsönös együttműködés látszatát keltve ezzel Szaracén és Keresztes között. Miután összegyűjtött minden információt a csapáshoz, Altaïr elment a temetőbe. Kiderült, hogy a Templomosok már vártak rá. Altaïr harcot indított mind a Szaracénok, mint a Templomosok ellen. A küzdelem során Altaïr legyőzte Robertet, és levette annak sisakját. Rémületére nem Robert arca tárult elé. Altaïrt tőrbe csalták. Először azt hitte, valamiféle varázslattal áll szemben. Ez a sokk a miatt azonban nemsokára elillant. A nőtől megtudta, hogy Robert - kihasználva az időt, amit a nő nyert neki a félrevezetéssel - Arszufba menekült, abban bízva, hogy a Szaracénokat és a Templomosokat az Asszaszinok ellen fordítja. Altaïr megkímélte a nő életét, és visszatért a Kirendeltségre, hogy értesítse Malikot a cselről. Malik időközben rájött, hogy Altaïr már megbánta régebbi bűneit. Malik azt javasolta, hogy Altaïr térjen vissza Maszjáfba, és értesítse Al Mualimot is a történtekről. Altaïr nem hallgatott rá, mivel minderre nem lett volna elég ideje. Amint elhagyta a várost, Altaïr Arszuf felé vette lovával az irányt.

Az arsufi csata[]

"Semmit sem tudsz a tervről. Csupán egy bábu vagy. Elárult téged, kölyök, pontosan úgy, ahogy engem is."
―Robert utolsó mondatai Altaïr felé, 1191[src]
BoA 8

Altaïr beszél Richárd királlyal.

Altaïr megérkezett Arszufba, ahol a Keresztesek és a Szaracén erők már megkezdték egymással a csatározást. Altaïr átverekedte magát a csatatéren, megküzdve a Szaracénekkel és a Keresztényekkel egyaránt. Sikeresen elért Richárd király táborába, amellyel azt a hatást keltette, mintha a király életére akart volna törni. Altaïr ezt a gyanút eloszlatta, és informálta a Keresztesek vezérét Robert és követői hűtlenségéről és árulásáról. De Sable fáradhatatlanul tagadott minden vádat a király előtt, noha Richárd már meggyőzöttnek tűnt Altaïr által. Rábízva a bíráskodást Istenre, Richárd megparancsolta, hogy csatában döntsék el, melyikőjük mond igazat. Altaïr megküzdött Roberttel és Templomos katonáival, amely küzdelem végül az Asszaszinnak hozott győzelmet: levágta a katonákat, és pengéjével átszúrta a Templomosok Nagymesterének a torkát.

Utolsó leheletével Robert elmondta Altaïrnak, hogy Al Mualim valójában Templomos, és hogy Altaïr csupán egy tudatlan eszköz, amelyet kihasználva megszerezhette magának az Almát. Miután a király elengedte, Altaïr Maszjáfba lovagolt.

Forrás[]

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Hunt_for_the_Nine

Advertisement