Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacrIkonackreTarik Barleti (1470 - 1511) volt a janicsárok parancsnoka a 16. század elején, II. Bajazid, török szultán uralkodása alatt. Úgy ismerték, mint merész vezér, aki csodálta I. Szelim herceget, és utálta Ahmet herceget. 1511-ben Tarik el akarta pusztítani a Bizánci birodalom maradékát, azáltal, hogy hűséget tetettet feléjük. Így akart eljutni a rejtekhelyükre, hogy aztán elpusztítsa őket. Ehhez a templomos Manuel Palaiologos bizalmába kellett beférkőznie.

Mint a szultán legerősebb egységének parancsnoka, Tarik olyan jó harcos volt, mint amilyen arrogáns, valamint vasököllel irányította a janicsárokat. Becsületes ember volt, aki az erőt, a képzettséget, és a logikát minden másnál fontosabbnak tartotta.

Életrajz[]

Korai élete[]

"A Birodalom beteg, és Bajazid – fáj, hogy ezt kell mondjam – a rák."
―Tarik véleménye az ország állapotáról.

Tarik Skender Barleti néven született 1470-ben. Keresztény albániaiként ő volt a család második legidősebb fia, négy fiú és három lánytestvérrel. Korábbi életét feleslegessé tette a devsirme rendszer, ahol besorozták, s végül janicsár lett.

A szultán egyik elit katonájaként Tarik rendkívül hűséges volt az Oszmán Birodalom felé, és idővel ő lett a janicsárok parancsnoka. Addigra a csodálata Szelim felé, és gyűlölete Ahmet felé teljesen jól ismerté vált a követői, és mindenki más számára is.

Bár Tarik hűséges maradt a szultánhoz, kifejezte mélységes dühét, amikor Bajazid Ahmetet választotta utódjául. Kapitányként Tarik szava jelentősen befolyásolta a követőit, így a janicsárok is osztották a véleményét a két herceggel kapcsolatban. Sokan hitték, hogy Bajazid gyenge uralkodóvá vált.

Tarik, mint kapitány, kiszabadított egy Dilara nevű nőt a szultán háreméből, aki iránt gyengébb érzelmeket táplált. Bár a lány nem viszonozta Tarik érzelmeit – ami a későbbiekben Tarik bánatának forrásává vált – a férfi tovább dolgozott vele, s felderítő feladatokat bízott rá.

Kudarc Topkapinál[]

Ahmet: "Ha ebben a felfordulásban benne van a kezed Tarik, egy súlyos hibát követtél el. Apám engem választott a következő szultánnak, és nem a testvéremet."
Tarik: "Ahmet, csak nem képzeled, hogy elég romlott vagyok ahhoz, hogy megvádolhass bárminemű összeesküvéssel."
―Ahmet és Tarik miután Szulejmán otthagyja őket.
1000px-Uneasy meeting 4

Tarik és Ahmet privát beszélgetése.

1511-ben a herceget ért támadás után, Tarik találkozott Ahmettel és Szulejmánnal, ahol felajánlotta, hogy vezeti a kivizsgálást a támadással kapcsolatban. Szulejmán azonban elutasította, lévén, hogy Tarik is gyanúsított. Az Ahmettel folytatott rövid megbeszélés után, Tarik nyíltan beismerte ellenszenvét a herceggel szemben. Ezután Tarik visszatér a városba.

Tarik tudta nélkül, Szulejmán Eziót bízta meg a feladat kivizsgálásával. Ezután Ezio követte Tarikot a Nagy Bazár körül, ahol Tarik, és az emberi az idejüket öltötték.

Terv a templomosok ellen[]

Janicsár: "Minden a helyén van, efendim (uram)."
Tarik: "Evet (Igen). Egyszer végre."
―Tarik és egy janicsár, miután levél érkezik Manueltől.
1000px-TAG 1

Tarik találkozik Manuel Palaiologossal.

Valamivel a Topkapi támadás után, Tarik lőfegyvereket készített elő, hogy a templomosok bázisára szállítsák, az üzlet részeként, amiért egy nagy halom pénz kapott. Erről Manuel Palaiologossal egyezett meg, Konstantinápolyban. Tarik hozzáférést adott a kikötőhöz, hogy bepakolhassák a rakományt. Később visszatért a janicsárok táborába, ahol hírek várták szállítással kapcsolatban.

Üzenetet kapott Manuel erőitől, hogy a lőfegyverek megérkeztek Kappadókiába, és mellékeltek egy térképet a bizánci táborról, annak érdekében, hogy Tarik emberei csatlakozhassanak hozzájuk. Tarik néhány kéme a bizánciak között, csak arra várt, hogy Manuel kiadja a parancsot a táborbontásra, hogy aztán Bursánál rajtuk üthessenek.

Halála[]

Ezio: "Végig hűséges volt a nagyapádhoz, és az erőfeszítéseivel megmenthetjük a városodat. "
Szulejmán: "Ah Tarik, nem kellett volna olyan titokzatosnak lennie. Milyen szörnyű módja a jó megcselekedésének."
― Ezio és Szulejmán, Tarik haláláról.

Ezio belopakodott a janicsárok táborába, janicsárnak öltözve. Miután megtudta a bizánciak helyzetét, megölte Tarikot Szulejmán parancsára, mert árulónak hitték.

1000px-Honor lost won v 6

Tarik halála.

Az utolsó pillanatban Tarik elárulja Eziónak, hogy az ő terve a bizánci templomosok megsemmisítése, s átad Eziónal egy részletes térképet a bizánciak helyzetéről. Tarik magát okolta a büszkesége miatt, ő ezt hitte, hogy Ezio végig átlátta a tervét. Végül megkéri Eziót, hogy a hazája kedvéért pusztítsa el a templomosokat. Ezután Tarik Barleti, a janicsárok vezére elhuny.

Később Szulejmán bűnösnek érezte magát Tarik halála miatt, hiszen ő adta ki az elhamarkodott parancsot.

Tarik halála Ahmet megitélésére is kihatott, hiszen összeveszett a parancsnokkal, nem sokkal a halála előtt, így azt hitték ő áll a gyilkosság mögött. A vizsgálat idejére felhúzták a Nagy láncot.

A lánc elpusztítása után, Ezio végül megérkezik Kappadókiába, és Tarik kérésének eleget téve, végez a bizánciakkal.

Jellegzetességek és személyiség[]

"Tarik egy kemény ember, büszke és tehetséges, de céltudatos. Valamint nagyon csodálja apámat."
―Szulejmán Tarikról

Tarik korán kitűnt a harcban, és elviselte a janicsárok szigorú kiképzését. Idővel elfeledte a korábbi életét, és kimutatta rendíthetetlen hűségét az Oszmán Birodalom felé. Tudása és hűsége szerezte meg neki végül a kapitányi rangot.

1000px-Uneasy meeting 3

Tarik elmondja a véleményét Ahmetnek.

Mint kapitány, Tarik büszke és nagyravágyó ember volt, párosítva a rend és törvény iránti megbecsülésével, aminek a betartásához bármilyen eszközt bevetett, ami gyakran a civilek kárára vált. Ezért a legtöbb civil gyűlölte őt és embereit, de ez a későbbiekben megszerezte a megfelelő tiszteletet a hatóság számára.

A kiváltságos jogok megengedték a janicsároknak és Tariknak, hogy szabadon kimondhassa, amit gondol politikai kérdésekben, és ilyenkor ő mindig őszinte és közvetlen volt. Azonban ez az őszinteség vezet ahhoz, hogy Szulejmán őt gyanúsítja a merénylet megszervezésével.

Tarik becsülte a test és az elme erejét is. Gyakran hagyatkozott a logikára ítéleteiben, ahogy a szultán utódlásának kérdésében is. Tarik csodálta a merészséget, az ügyességet és a rajongását Diara iránt.

Tarik ravasz stratéga volt, amit látszik a bizánciak elleni tervében, ám nagyon titkolózó is volt, és csak a legbizalmasabb embereivel beszélte meg a támadást. Ez a titkolózás és önhittség vezetett a halálához.

Utolsó szavak[]

  • Tarik: Ah, micsoda irónia! Ez Szulejmán vizsgálatának eredménye?
  • Ezio: Összejátszottál a szultán ellenségeivel. Mit vártál az árulásodért?
  • Tarik: Magamat hibáztathatom. Nem árulás, arrogancia. Egy csapdával készültem. Rajtaütést terveztem a bizánciakon ott, ahol a legnagyobb biztonságban érzik magukat.
  • Ezio: Mi a bizonyíték erre?
  • Tarik: Nézd meg ezt! Ez elvezet a bizánciakhoz Kappadókiába. Pusztítsd el őket, ha tudod!
  • Ezio: Helyesen cselekedtél, Tarik. Bocsáss meg nekem!
  • Tarik: Védd meg a hazámat, Asszaszin! Ashkina Allah (Isten nevében), visszaállítottam a becsületet, amit elvesztettünk ebben a harcban.

Apróságok[]

Tarik Barleti Concept Art

Tarik concept artja

  • Tarik egyike a kevés karaktereknek, akik nem szerepelnek az Enciklopédiában.
  • A regényben megemlítik, hogy Tariknak van egy fia.
  • A Becsület, elvesztve és visszaszerezve című küldetés végén, ha beugrunk a gyakorlótérbe, akkor párbajoznunk kell Tarikkal, aki egy igen kemény ellenfél. Valamint ha Tarik megsérül, janicsárok is beszállnak a küzdelembe.

Forrás[]

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Tarik_Barleti

Advertisement