Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonac1IkonacacIkonacblIkonac2Ikonac2dIkonacbhIkonacplIkonacrIkonackrIkonackbhIkonackscIkonackreIkonacktfIkonac3Ikonac3lIkonac4bfIkonacroIkonaclIkonacaIkonaceIkonarendIkonnemjó


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
"A rejtett penge hűséges kísérőnk emberöltők óta. Egyesek úgy gondolják, az a mi legfőbb ismertetőjegyünk - és nem gondolják teljesen rosszul. Nem érhettünk volna el megannyi sikert nélküle."
Altaïr Ibn-La'Ahad leírása kódexe 13. oldalán[src]
Rejtettpengekonc

A rejtett penge felső és alsó nézetből

A rejtett penge a Asszaszinok fő eszköze, egyaránt használható orgyilkosságra és közelharcra. Az egyik legsokoldalúbb fegyver, az idők folyamán sok fejlesztés is készült hozzá.

Általában egy alkarvédőből, valamint egy visszahúzható pengéből állt. Így penge bármikor diszkréten visszahúzható, eltakarva az őrök szeme elől.

Kinézet[]

"A pengét úgy tervezték, hogy biztosítsa használója elkötelezettségét."
―Leonardo da Vinci.

A rejtett penge használatához kötelezően le kellett vágni használója gyűrűsujját, amit a mechanizmus is megkövetelt, de ez a használója elkötelezettségét is mutatta. Ehhez mérten sok Levantei asszaszint ismerünk hiányzó ujjal.

1000px-Ace 3 v

Ezio, apja rejtett pengéjével.

Azonban a 13. században a Mentor Altaïr Ibn-La'Ahad megváltoztatta a penge szerkezetét, így már nem volt szükség az ujj levágására. Ahogy a kódexben írja, nincs szükség ekkora áldozatra, valamint a templomosok számára is könnyebben azonosítható egy hiányzó ujjú asszaszin.

Azonban a hagyományt nem felejtették el, így legkevesebb a 20. század elejéig élt a szokás, hogy a beavatott asszaszin bal gyűrűsujját megjelölték.

A fegyver pontos mechanizmusa ismeretlen, azonban az interneten több olyan replikát is lehet találni, amik a játékhoz hűen működnek.

Történet[]

Származása[]

AC Hidden Bade

Altaïr pengéjéről a concept art.

Darius a fegyver első ismert használója, aki a perzsa I. Xerxész perzsa királyt ölte meg vele. Érdekessége, hogy neki nem hiányzott az ujja, valamint ő a jobb kezén viselte a fegyvert.

Középkor[]

Altaïr rendelkezett rejtett pengével, ám miután megszegte A Hitvallás tanait, büntetésképp elvették, s csak idővel kapta vissza.

A penge a rejtett gyilkosságok mellett a közelharcban is használható volt, de csak ellentámadásra.


Reneszánsz[]

"A kora ellenére, fejlett szerkezete van. Még soha nem láttam ehhez hasonlót."
―Leonardo da Vinci.
Lineage Hidden Blade

Giovanni pengéje.

A maga korában Giovanni Auditore is használt egy pengét, ám azt leszámítva, hogy az ujját nem kellett levágnia, másban nem tért el a régebbi verzióktól.

A pengét ebben az időben akár ökölbe szorított kézzel is lehetett használni, ám Giovannin kívül kevesen használták így.

Ezio Auditore da Firenze sokáig apja pengéjét használta, ám amikor megszerezte azt, az törött volt. A penge Giovanni Rodrigo Borgia elleni harca közben tört el. Paola azt tanácsolta Eziónak, hogy vigye el Leonardo da Vincihez, aki végül a Kódex segítségével megjavította a fegyvert.

Zw-codex-3

A fegyver a Kódexben.

A Kódex más oldalain, amiket Ezio később talált, fejlesztések találhatóak, amiket Leonardo mind elkészített barátja számára.

Bár Ezio rendelkezett két rejtett pengével, Monteriggioni ostroma során a másodikat elvesztette.

Később Rómában lecserélte a penge alkarvédőjét, valamint Leonardo –ellenszolgáltatás fejében- elkészítette a második rejtett pengét is.

A harctól és gyilkolástól eltekintve Ezio a pengét zárak kinyitására is használta néha.

Ezio tanoncai is kaptak rejtett pengét, ám a másodikat csak a Mester Asszaszin rangúak. Valamint minden tanítvány ismerte a rejtett penge gyilkolási mozdulatait.

Konstantinápoly[]

A Konstantinápolyi török asszaszinok ugyanúgy használtak rejtett pengét, mint az olasz társaik, de ezt Altaïr kódexéből megváltoztatva használták. Ők úgy nevezték: Karom penge. Ezeket szintén tudták használni a harcok során, de tudtak utazni a kifeszített drótköteleken keresztül is, így megkönnyítve az utazást. Számos asszaszin hordott magánál kettő rejtett pengét, de ezt csak másodlagos fegyverként használták.

Karibi térség[]

1715-ben az asszaszin áruló Duncan Walpolenak egy rejtett pengéje volt, mielőtt Edward Kenway megölte őt, és tudja alkalmazni a "tipikus" asszaszin mozdulatokat a harcok során, de ez eltört amikor harcolt a Bonavista-foknál

Miután megérkezett Havannába, kapott egy pár új rejtett pengét Julien du Cassetől, aki ezeket összegyűjtötte az elesett asszaszinoktól, ennek az volt a lényege, hogy elterjesszék a használatát. Néhány asszaszin a Karib-tenger térségében viseltek rejtett pengét, és ez már szélesebb hatókörben volt, mint amennyit viseltek a 16. századi Európában és a későbbi gyarmati Amerikában.

Gyarmati Amerika[]

Az Amerikai függetlenségi háború alatt, a rejtett pengét már az asszaszinok és egy templomos használta, névszerint az asszaszin Ratonhnhaké:ton és a templomos Haytham Kenway. Haytham pengéje fele annyira volt hosszú, mint a reneszánsz korban használtaké. Egy e-mailban Shaun említést tett, hogy Haytham tinédzser korában jutott hozzá a pengéihez, amikor asszaszinnak képezte ki apja. Kiderül Haytham naplójából, hogy a mostani pengéi egy Miko nevű asszaszintól származtak, és ezt a Korzikán szerezte meg. Ő később ezt a pengét használta, hogy megölje a színházban Mikot, kit hátba döfött.

Ratonhnhaké:ton örökölte a pengéjét a mentorától Achilles Davenportól. Achilles ezt használta a Rendben töltött ideje alatt, mielőtt a tanyára költözött volna.

Ratonhnhaké:ton's left Hidden Blade was designed with a pivot mechanism, which allowed it to change orientation and be used in a manner similar to a dagger. In addition, the blades could also be dual-wielded with swords and small weapons, along with other various tools he possessed. Accompanying this, the pivoted Hidden Blade could be used to skin the animals Ratonhnhaké:ton killed while hunting, providing him with spoils that he could trade with the colonists.

Modern idők[]

Nikolai's hidden blade

Nikolai pengéje.

A 19. és 20. század között a rejtett penge még része volt az alap asszaszin öltözetnek, ám a hangsúly már átterjedt a lőfegyverekre, így a rejtett penge visszaszorult valamelyest.

A 20. század végén már csak szertartási célokat szolgált a penge, hisz a fémdetektorok miatt már lehetetlen volt a használatuk. A Mentor odaadta saját pengéjét Daniel Crossnak, akiben ekkor felébredt, amit az Abstergo beletáplált, így megölte a Mentort, majd elmenekült.

425071 501260036554066 1001235959 n

A Mentor pengéje.

A Szentélyben Desmond Miles kapott egy rejtett pengét, ami kinézetre megegyezett Giovanni pengéjével. Ezzel a pengével végzett az asszaszinokra támadó őrökkel. Később a penge megváltozott és Monteriggioniban már egészen máshogy nézett ki.

Rebecca Crane kifejlesztette a Virtuális gyakorlóteret ahol Desmond több rejtett pengés mozdulatot is gyakorolhatott.


Harc[]

Középkor[]

Acd8

Altaïr végez egy őrrel.

A rejtett penge ebben az időben csak főleg az orvtámadásokra volt használható. Ugyan a nyílt harcban is használhatták, hiszen ellentámadást végezhettek vele, ám védekezésre használhatatlan volt, ami igen védtelenné tette használóját.

Reneszánsz[]

A rejtett penge végül a nyílt harcban is igazán hatásos fegyver lett. A rejtett pengével, valamint a fémlappal, ami a támadásokat blokkolni tudja, végre úgy lehetett használni a harcban, mint az összes többi fegyvert.

1000px-PaxR 1

Ezio a pengéivel harcol.

A többi fegyverrel ellentétben, a rejtett pengés ellentámadással azonnal meglehetett ölni az ellenfeleket (kivételt képeznek ez alól a janicsárok), ám nagyon pontos időzítést igényelt, pontosabbat, mint a többi fegyvernél. Ezenfelül a rejtett pengével minden fegyvertípus ellen végre lehetett hajtani visszatámadást.

Gyarmati Amerika[]

ACIII-Laststand 17

Connor megdöfi Haytham kezét.

A 18. századra a rejtett penge vált a leghalálosabb fegyverré, köszönhetően a forgócsapos pengének, amely megengedte, hogy 90 fokkal ellehessen forgatni a pengét és úgy használni mint egy tőrt. Ugyanez lehetséges a kalapácsok, illetve a csákányok esetében is, hogy Connor egyik támadásában képes szúrni, vágni, majd döfni az ellenségeiben.

During silent assassinations, the Pivot Blade could be retracted back into the Hidden Blade orientation, although in high profile assassinations, the enemy would be violently killed with the Pivot Blade's added function.

Notably, the weapon could be dual-wielded alongside a sword, dagger, or a tomahawk, allowing defensive parries to fierce deadly counter-attacks, increasing the weapon's lethality.

Fejlesztések[]

Kódex[]

"Ezen a roppant fontos segédünkön is meglátszik már a kora - éppen ezért fejlesztéseket végeztem s elértem többek között, hogy immár nem szükséges a gyűrűsujj eltávolítása sem a használathoz."
―Altaïr a Kódex 13. oldalán.
ACB-HiddenBlade

A rejtett penge és fejlesztései.

Altaïr Édeni Almák tanulmányozása során fedezett fel néhány fejlesztést a rejtett pengéhez. Ezio Auditore da Firenze a Kódex lapjait összegyűjtve, Leonardo da Vincivel megépíttette ezeket a fegyvereket.

Az első fejlesztés a második penge volt, amivel így egyszerre két őrrel is végezni lehetett, valamint a pengére erősített fémlemez, aminek a segítségével a támadásokat lehetett blokkolni.

Valamint a mérgezett penge és a rejtett pisztoly tervrajzait lehetett kiolvasni a Kódexből. Elsővel egy előbb őrületet, majd halált okozó mérget lehetett az ellenségbe fecskendezni, míg a másik egy hangos, de hatásos távolsági tűzfegyver.

Da Vinci[]

"Megkértem, hogy ha tud, készítsen nekem egy rejtett nyílpuskát a csuklómra erősítve. Ő elmerengett egy pillanatra, majd azt mondta lehetséges, de drága."
―Francesco Veccelio.

Leonardo Ezio számára fejlesztette ki a mérgezett lövőpengét, ami hatásában megegyezik a mérgezett pengével, ám távolról lehet használni.

Leonardo Francesco Vecellio számára készítette el a rejtett závárt, ami kis, nyílpuska lövedékeket lő ki csendesen.

Török asszaszinok[]

1000px-ACR hookblade

Karompenge.

A Török asszaszinok fejlesztették ki a karompengét, ami egy módosított második penge.

Ezzel a pengével gyorsabban lehet mászni, kifeszített köteleken lehet végigsiklani, valamint a harcban is jó szolgálatot tesz.


Amerika[]

Xl Assassins-Creed-3-Wolf-Attack-624

Connor tőr-rejtett pengéje.

A 18. században Ratonhnhaké:ton használt egy módosított rejtett pengét( Connor rejtett tőr-pengéje ). Ennek a lényege, hogy a fegyver penge részét kilehetett venni a szerkezetből, s ezután egyszerű tőrként használni.


Másolatok[]

Néhány templomos tanulmányozta az asszaszinok fegyvereit, és létrehoztak különböző, saját rejtett pengéket, amik általában gyengébb másolatai az eredetinek.

ACB prowler switchblade

Il Lupo fegyvere.

Az első ismert másolat a „kapcsolópenge”. Fiora Cavazza és Baltasar de Silva megfigyelték az asszaszinokat, majd a megfigyelések alapján, kiképezték Il Lupot.

Később Lia de Russo is csinált egy saját verziót a pengéből, aminek érdekessége, hogy a fegyver nem a csukló alatt, hanem felette helyezkedik el.

A modern időkben az Animusban képzett templomosok is egy másolatot használnak a programban.

Apróságok[]

Kinézet[]

Modern hidden blade

Modern kori penge.

 • Patrice Désilets, a játék akkori kreatív igazgatója kijelentette, hogy a másik penge oka igen egyszerű, még pedig, hogy az AC2-ben két penge kellett, hogy legyen!
 • Néhány korai concept arton Eziót három rejtett pengével ábrázolják. Egy volt a jobb kezén, és kettő a balon.
 • Eredetileg a második rejtett pengét kesztyűvel akarták megjeleníteni, de végül az alkarvédő lett. Ez azonban visszatér a Brotherhoodban, ahol csak egy barna kesztyű van, amíg nem veszünk egy alkarvédőt.
 • Az Enciklopédiában előkerül egy kép a penge modernkori verziójáról.
 • A Brotherhood dobozképein Ezio két egyforma fém, sas mintázatú alkarvédővel rendelkezik, azonban a játékban csak az egyik alkarvédőnk lehet ilyen.
 • A Brotherhoodban a második penge kicsit hosszabb, mint az első.
 • Egy AC2 concept arton látható egy nyíl alakú és egy háromágú rejtett penge, amik lefegyverzésre szolgáltak.

Mechanizmus[]

ACBSP 2011-04-10 18-35-13-61
 • Egy AC trailerben Altair egy gombbal aktiválja a pengéjét, ám ennek (vagy bármi más mechanizmusnak) nincs jele az első részben.
 • A könyvekben gombbal kell aktiválni a mérgezett pengét, valamint az alkar egy izmának mozdulatával.
 • Egy fejlesztői naplóban elhangzik, hogy Altair ujja a beavatási szertartáson kerül levágásra.
 • A rejtett penge egy gyártható tárgy a Project Legacyben.
 • A Titkos keresztes háború könyvben a pengét egy gyűrű segítségével lehet aktiválni. A kódex 13. oldalán lévő rajz is ezt támasztja alá.

Egyéb[]

1000px-Hidden footblade

Shao Jun fegyvere.

 • Néhány középkori asszaszinnak megvan minden ujja, de van rejtett pengéje is. Később erre figyeltek a Revelationsben.
 • A fő célpontok megölésénél mindig rejtett pengét használnak az asszaszinok, akkor is, ha az átvezető előtt más fegyvert használtak.
 • Ha a Bloodlines-t összekapcsolják az AC2-vel akkor egyéb bónuszok mellett, Ezio a nehéz támadásokat is képes lesz hárítani.
 • Az AC: Altair’s Chroniclesben Altair csak akkor használja a rejtett pengét, ha hátulról öl meg valakit.
 • Az AC: Embersben Shao Jun cipőbe épített rejtett pengét használ.
 • A Team Fortress 2-ben megkapjuk a rejtett pengét, ha Steamen előrendeltük a Revelationst.

Galéria[]

Forrás[]

Advertisement