Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonac1Ikonac2IkonőaejIkonabIkonjó


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Csermely Attila dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
Desmond hálószoba

Különféle, vérrel készített jelképek Desmond hálószobafalán

Rejtélyes üzenetek alatt különböző ismert vagy nem ismert szimbólumok halmazát kell érteni, melyeket Clay Kaczmarek festett fel a saját vérével az Abstergo Industries római létesítmény laboratóriumának különböző helyiségeinek falaira, illetve padlójára, útmutatásul szolgálva, Desmond Milesnak.

Abstergo[]

Mikor az Abstergo végre megszerezte a szükséges információkat Desmond Milestól, egyedül hagyták az Abstergo laboratóriumban. Itt észrevette, hogy megszerezte a saslátás képességet a vérzés effekten, aminek segítségével számos jelet vett észre a laboratóriumban és saját hálószobájában. Desmond hamar rájött, hogy a jeleket vérrel rajzolta fel Animusban fekvő elődje. Ez a személy, akit egyszerűen 16-os alanyként emlegettek, olyan sok időt töltött az Animusban, hogy megőrült miatta, és saját élete árán rajzolta fel az ábrákat.

Az üzenetek[]

Az Animus közvetlen környezetében található szimbólumok[]

A Mindent-látó szem[]

Mindentlátó szem

A mindent látó szem

Ősi jelkép, Isten hatalmát jelképezi. Főleg az óegyiptomi "Hórusz szeme" szimbólumból táplálkozik. Az ezen a képen látható jelképet főleg a mindenkori szabadkőművesség használta illetve használja a mai napig is. Ugyanez a szimbólum megtalálható többek között az amerikai 1 dollároson is és még sok más helyen fellelhető. Jó néhány világvallásban találni hasonló jelképet, így például a hinduizmusban vagy a buddhizmusban egyaránt. Egykoron a kereszténység is használta. Sok kutató és történész szerint a szemet körülölelő háromszög nem mást, mint a szentháromságot szimbolizálja. Valószínűleg a 16-os alany azért is festhette fel a padlóra, mert a jelképnek köze van ahhoz is, hogy a vállalat istent játszva, fel akar küldeni egy "EYE-Abstergo" nevű műholdat az űrbe, hogy az ősi-tárgyak segítségével irányíthassák vele az emberiséget.

Az Éden piramisa[]

Almapiramis

Az éden piramisa

Egy piramisban összegyűjtött ősi-tárgyak halmaza, melynek a legtetején megtalálható az alma. A templomosok tervét szimbolizálja, mondván az Éden minden darabját összegyűjtve ők fognak irányítani mindent és mindenkit a piramis legtetejéről. A jelkép a laboratórium főbejárata előtt található, ahol Lucy Stillman és Dr. Warren Vidic rendszerint elhagyja a helyiséget. Ami még érdekesség lehet: az Assassin's Creed szerint az emberiség felszabadult azzal, hogy Ádám és Éva anno ellopta az almát saját feljebbvalóiktól. Ezt a mai katolikus egyház, illetve a Templomosok teljesen kiforgatták és a Bibliában is olyan formában kapott helyett a történet, hogy az ember kiűzetésre ítéltetett, mert evett a tudás fájának gyümölcséből, vagyis a tudás bűn. Ezzel uralkodott az egyház évszázadokon keresztül az embereken, egészen a reformációig.

A négyzet alakú szöveg[]

Üzi

A négyzet alakú írás a padlón

Ha a betűket a jobb alsó sarokból kezdjük felfelé olvasni, oszloponként balra haladva, akkor értelmes szöveget kapunk. "Artefacts sent to the skies to control all nations, to make us obey a hidden crusade. Do not help them." Azaz: "Az ősi tárgyakat felküldik az égbe, hogy irányíthassanak minden nemzetet és, hogy engedelmeskedjünk egy rejtett keresztes hadjáratnak. Ne segítsd őket." Ez a gondolat azt jelenti, hogy Clay Kaczmarek, rájött egy globális összeesküvésre, miszerint az Abstergo fel akarja küldeni az ősi-tárgyakat műholdakra, ezzel könnyedén akaratuk igájába hajtva az egész világot. A "ne segítsd őket" felirat pedig azt nyomatékosítja, hogy Desmond minden eszközzel próbáljon ellenállni az Abstergoban történő kísérleteknek (akár szökjön meg, vagy ölje meg magát, mint ahogyan ő is tette). Ugyanis minden egyes kísérlet, amit rajta végeznek egy-egy nagy lépést jelent afelé, hogy az Abstergo megvalósítsa világuralomra való törekvéseit. A Négyzet alakú írás az Animus mellett található egy nagyobb, szabad padlófelületen.

A lefelé fordított Pentagramma[]

Pentagram

A Pentagramma

A lefelé fordított Pentagrammát általában a gonosszal, ördöggel, sátánizmussal, okkultizmussal azonosítják, ami szembe megy a humanizmus minden nemes eszméjével. Egyesek szerint illuminátus jelkép is. Fontos megjegyezni, hogy a csillagnak az egyik ága pontosan az Animus egy olyan részére mutat, ahova a mindenkori kísérleti alanyok a fejüket helyezik, mielőtt bekapcsolnák a gépet. Clay Kaczmarek (vagyis a 16-os alany) ezzel azt akarta közvetíteni Desmond számára, hogy az Animust az Abstergo Industries nem másra, mint saját gonosz, autokrata céljai megvalósítására használja fel.

A piramis betűi[]

Pyramid of

A piramis formájú szöveg

Ha a piramis betűit a jobb sarokból kezdve, felfele olvasva, oszloponként balra haladva megvizsgáljunk, megint értelmes szöveget kapunk: "They drained my soul and made it theirs. I drain my body to show you where I saw it." Azaz: "Lecsapolták a lelkemet és a sajátjukká tették. Én pedig lecsapolom a testemet, hogy megmutassam neked, hol és mit láttam." Ez a felirat ugyancsak az Animus mellett található.

A vonalkód és a dátum[]

Vonalkód

A világ végét jelképező dátum a vonalkóddal

A számjegyeket egybeolvasva egy dátumot kapunk ami: 2012. december 21-e. A játék során itt találkozhatunk először ezzel a dátummal, ami mint a későbbiekben kiderül, egy közelgő világvégét jósolja meg. A vonalkódot dekódolva a 666-os számot kapjuk, amivel előszeretettel szokták a sátánt azonosítani. Lásd lejjebb a "13:16-18" üzenetet. Ez az üzenet is az Animus szűk környezetében található, a padlón.

A Borromean gyűrű[]

Borromean gyűrű

A Borromean gyűrű

Borromean kereszt, más néven Borromean gyűrű. Egymásba font gyűrűkből álló kereszt, egy topológiai konstrukció. Létezik három és négyágú változata, a gyűrűk formailag lehetnek karikák vagy háromszögek, de négyszög és ötszög alakban is előfordul. Címereken a szentháromságot szimbolizálja, míg az időfizikában a három egymás számára létező okforrás hullámterét, amik sodrása hozza létre az első tűz tachiont az őskáoszban. (Tachion=olyan bizonyíthatóan létező részecske, ami gyorsabban mozog, mint a fény.) Ez az üzenet is az Animus előtt található, a padlóra festve.

A nazca-állatábrázolások[]

Nazcabm

A Nazca-kolibri és majom

Npók

A Nazca-pók

A Nazca-vonalak Peru egy félreeső vidékén, a Pampas de Jumana nevű fennsíkon gigantikus mértani alakzatok, monumentális állatfigurák, és nyílegyenes vonalak. Rendeltetésük ismeretlen, bár egyesek szerint leszállópályák más világból jött lények számára vagy üzenet az Isteneknek, esetleg pusztán csillagképek földi illusztrációi. Az állatfigurák közös jellemzője, hogy egyetlen, önmagát sehol nem metsző vonalból állnak. A Nazca-sivatagban található rajzok legfőbb jellegzetessége, hogy az alakzatok csak a levegőből kivehetőek, így a tudomány a mai napig nem tudta megfejteni, miként tudtak akkoriban ilyen mértani pontosságú ábrázolásokat létrehozni. Egyes Dél-amerikai indián törzsek úgy tartották, hogy az embert anno a Földön élő Istenek tanították meg a földművelésre, az állattartásra és minden olyan tevékenységre, ami szükséges az életben maradáshoz és a kolóniák harmonikus működéséhez. Miután mindent megtanítottak, a szóban-forgó istenségek elhagyták ezt a világot és magukra hagyták az embereket.

Yonaguni[]

Yonaguni

A "Yonaguni" felirat

Egybeolvasva a feliratot ezt kapjuk: Yonaguni. Japánban a Yonaguni-sziget partjait nyaldosó hullámok egy máig tisztázatlan misztériumot rejtenek: alig 25 méterrel a vízszint alatt szabályos, piramis-szerű sziklatömbök hevernek titkuk megfejtésére várva. A tudósok legtöbbje egyet ért abban, hogy a szabályos képződmény a természet műve, néhány kutató azonban egy letűnt civilizáció nyomait véli felfedezni, hiszen ilyen tökéletes formákat a természet nehezen hozhat létre. Azok a tudósok, akik az utóbbi mellett kampányolnak azt állítják, hogy azért sem merik ember-alkotta épületegyüttesnek titulálni Yonaguni-t, mert abban az esetben újra kellene fogalmazni az ismert történelmet és ez meglehetősen sok kényelmetlenséggel párosulna. Három szimbólummal társul a szöveg: a Fudzsiszan hegységgel, a japán torii kapuval, és két Nara-kori pagodával.

Hórusz szeme (Udzsat-szem)[]

Eyeofhorus

Hórusz szeme

A mítosz szerint Hórusznak a sólyom isten Széthtel vívott harcban ugyan elvesztette a szemét, de a kegyes istenek egy újat készíttettek neki. Az Udzsat kifejezés is erre utal, „újat", „épet" jelent. Maga a szimbólum az egyiptomi emberiségmítoszok összefoglalásaként is értelmezhető. A szem alatti könnycsepp az emberiség születésére utal (a mítosz szerint Ré napisten könnyeiből születtünk), a szem végében látható spirál pedig az emberiség jövőjét, a szellemhez felemelkedő hosszú, ciklikus utat szimbolizálja. Az Udzsat-szemnek több jelentése is van. Aszerint, hogy jobbra vagy balra áll, a Napot vagy a Holdat jelképezi. Végtelen isteni tudást szimbolizál, melyet a világ érzékszerveinkkel történő megismerésével szerzünk. Ugyanakkor állandó elővigyázatosságra késztet, mert figyelmeztet az Istenek állandó jelenlétére, és arra, hogy ők mindig mindent látnak.

A három piramis[]

Piramisok

A három gízai piramis

Orion

Az Orion csillagkép illeszkedése a piramisokra

Egyértelműen a gízai piramisokra utal, amiknek a felépítésére a mai napig nincs elfogadható magyarázat. Állítólag a gízai piramisokat az úgynevezett Orion csillagkép mintájára építették, azon belül is az Orion-öv három csillagának egymáshoz való pontos elhelyezkedéséhez hasonlatos elrendezésben. A három legnagyobb piramist Kr. e. 2600 és 2500 között építették. Az ókori egyiptomiak bizonyíthatóan értettek a matematika mellett csillagászathoz is, így ez a teória valóban helytálló lehet. Gízai piramisok néven három piramist értünk: az egyiptomi óbirodalmi Hufu, Hafré és Menkauré fáraók piramisait. (A három fáraó görögösített nevén – Kheopsz, Khephrén és Mükerinosz – is ismert.) Maga a teljes piramismező a három nagy piramison kívül magába foglalja a hozzájuk tartozó halotti templomokat, kisebb piramisokat – köztük I. Hotepheresz, I. Merititesz és Henutszen királynék piramisát –, a Nagy Szfinxet, Hafré és Menkauré völgytemplomait, Hentkauesz királyné sírját, a nemesek masztabáit és más, a halottkultusszal, illetve az építkezéssel kapcsolatos épületeket. A gízai piramisok közül Hufu piramisa az ókori világ Hét Csodájának az egyike.

A lépcsős piramis[]

Lépcsős piramis

A lépcsős piramis

Az első ismert lépcsős piramis helye a mai Egyiptomban található. Dzsószer fáraónak épült, Imhotep tervezőmunkájának köszönhetően i. e. 2700 körül. Ennek a piramis fajtának az érdekessége, hogy a világon elszórtan, szinte minden kontinensen megtalálható. Azonos időben épült Dél-Amerikában, Egyiptomban, de még Kínában is. Ismervén az akkori kommunikációs lehetőségeket, rejtély a mai tudomány számára, miként hozták létre ezeket az épületeket, földrajzilag ennyire elszigetelten egymástól, azonos időintervallumban. A legnagyobb lépcsős piramis a mai Mexikóvárosban volt található, de az építmény köveit a spanyol gyarmatosítók széthordták. A képen nagy valószínűséggel egy maja piramis látható.

Hegy és völgy ábrázolás[]

Matchu pichu

Machu Pitcchu ábrázolás

Mpface

Machu Picchu alvó arca

A rajzban egyértelműen Machu Picchu ősi inka várost lehet felismerni. Machu Picchu (kecsua nyelven: Machu Pikchu, „Öreg csúcs”) az egykori Inka Birodalom romvárosa Peruban – a világ talán legizgalmasabb és legfestőibb fekvésű régészeti lelőhelye. Egy lépésre az égtől, az Andok hegyláncai között csaknem megközelíthetetlen hegynyergen bújik meg a kis erődített város, amelyet 1450 körül Pacsakutek Yupanki inka király (1438-1471) parancsára építettek. A város fél évszázadig virágzott, majd kb. 400 évig „pihent”, míg 1911-ben újra felfedezték. A város klasszikus inka stílusban épült: a tökéletesre csiszolt, hibátlanul illeszkedő vörös gránittömbökből rakott robusztus falak kötőanyag nélkül, száraz falazással épültek. A tudósok mai álláspontja szerint Machu Picchu nem volt igazi város, inkább az inka társadalom uralkodó osztályai számára épített templomokból, palotákból és obszervatóriumokból álló komplexum, ahol a Nap különleges tiszteltének nyomai is megtalálhatók. A város legszentebb pontjai az Intihuatana – „az a hely ahová kipányvázták a Napot”–, a Naptemplom és a Háromablakos templom. A második képen egyébként egy érdekes jelenség látható, nevezetesen egy alvó férfi arca, amit a távolban lévő hegyrendszerben lehet megfigyelni, ami közvetlenül Machu Picchu mellett helyezkedik el.

A japán Hor ju Chi templom[]

Japán

A Hor ju Chi templom jelképe.

A Jelképen található épületegyüttes valószínűleg a Japánban lévő Hor ju Chi templomot örökíti meg. Maga a templom építőanyagának (Holdfa) köszönhetően nem törik el – és még földrengéskor is mindig elasztikus marad. A Hor ju Chi templom a föld legöregebb temploma, 1.650 éves, Narra szigetén, található. Számtalan földrengést és tájfunt vészelt át sértetlenül. A tömör Holdfa rönk nem ég el – pusztán a felületén elszenesedik, míg a betonszerkezetre ez nem mondható el. A templom keménységét és tartósságát jelzi, hogy a vasbeton 1.000 Celsius fokos tűzben maximum fél óra múlva összeroskad, míg ugyanezen hőterhelésnél egy 36-os Thoma Holz100 falazat tűzzel ellentétes oldalának a hőmérséklet emelkedése 1,5 óra elteltével 1,8 Celsius fok! Az Assassin's Creed játék első részének végén, az Éden Almájából kivetített Földgömb ennek a templomegyüttesnek a helyét jelöli meg, mint olyan területet, ahol megtalálható az Éden egyik elveszett darabja. Lehetséges, hogy ez a hely valóban biztonságot nyújthatna számára.

Desmond pihenőszobájának falára festett szimbólumok[]

Mandelbrot-halmaz[]

Mandelbrot

A Mandelbrot-halmaz

A matematikában a Mandelbrot-halmaz azon c komplex számokból áll (a „komplex számsík” azon pontjainak mértani helye, halmaza), melyekre az alábbi (komplex szám értékű) zn rekurzív sorozat:

nem tart végtelenbe.

Bővebb leírás a Mandelbrot-halmazról itt található.

A héber felirat[]

עולם הבא Kiejtése: Olam Haba Jelentése: "Az eljövendő világ", ami a messiás érkezése után fog beköszönteni a zsidó vallásban.

13.0.0.0.0[]

A hosszú-számolású maja naptár egyik ismert dátuma. A mai naptárnyelvre lefordítva: 2012. december 21.-e, azaz a világvégét jelöli.

A 16-os alany első üzenete[]

"Mi mindannyian könyvek vagyunk melyek több ezer oldalt rejtenek magukba, és ezen oldalak mindegyikén ott nyugszik a KIJAVÍTHATATLAN igazság."

A "könyv" szó ebben az értelemben az emberre való utalás, az oldalak pedig egyértelműen az őseink memóriáját jelképezik. Tehát a mondat többi része arról szól, hogy az igazságot nem lehet elrejteni (vagy kijavítani) még akkor sem, ha a Templomosok átakarják írni a történelmet.

13:16-18[]

Hivatkozás a Bibliában. "Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." (János kinyilatkoztatása 13:16-18, Jelenések könyve)

A kinyilatkoztatás leírja a "fenevad számát" azaz a 666-ot.

Az arab írás[]

الزلزلة Jelentése: földrengés. A Korán (iszlám szent könyv) megjósolt egy gigantikus földrengést, miszerint: "Amikor remegve megrendül a föld, s kiveti a föld a terhét, és azt mondja az ember: »Mi történt vele?«, azon a napon elmondja a híreit, mivel a te Urad sugallatot ad neki. Azon a napon az emberek külön-külön jönnek elő, hogy lássák tetteiket.Aki csak egy porszemnyi jót is tett, az meglátja azt, És ha valaki csak egy porszemnyi rosszat tett, az is meglátja azt." (Az-Zalzala szúra idézete) Egyértelműen a világvégét szimbolizálja.

Az Omega jel[]

Omega

Az Omega jel.

Omega szimbólum, ponttal a közepén. Az omega (Ω, ω) a görög ábécé huszonhetedik betűje, az „ó” hang jele. Bővebb információ a "22.13" fejezet alatt található.

22.13[]

Hivatkozás a Bibliában. A Jelenések Könyvében az Omega, mint a vég szimbóluma jelenik meg. "Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van, és aki vala, és aki eljövendő, a Mindenható." (Jelenések könyve: 22.13)

A kinyilatkoztatás leírja Isten mindenható erejét és uralmát a Föld felett: ez az a fajta hatalom, amit a modern kor templomosai annyira meg akarnak szerezni.

A Lorenz-féle jelkép[]

Pillangóhatás

A Lorenz-féle pillangóhatás jelkép.

A "pillangóhatás" fogalomként elhíresült kifejezést szokták így szimbolizálni.

A pillangóhatás vagy pillangóeffektus kifejezés magába foglalja a kiindulási tényezők fontosságát a káoszelméletben. Az alapelv az, hogy egy kaotikusan viselkedő állapotjelzővel bíró dinamikus rendszerben a kezdeti feltételek apró változásai nagymértékben megváltoztathatják a rendszer hosszútávú működését. Az elv népszerű és elterjedt, de pontatlanul és túlzóan idézett megfogalmazásai szerint „egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő a túloldalon”.

A pillangóhatás felismerésének jelentősége, hogy a bonyolult rendszerek, például az időjárás vagy a tőzsde változásait nehéz belátható időn belül megjósolni. Ez azért van, mert bármely véges modell, ami megpróbál szimulálni egy rendszert, kénytelen elhagyni valamennyit a kezdeti tényezőkből – például amikor az időjárást szimuláljuk, nem vehetjük figyelembe az összes pillangó szárnycsapásai által keltett szelet. Egy kaotikus rendszerben minden időegység szimulációjával felnagyítódnak ezek a hibák, míg a hibaszázalék el nem éri a százat. Ily módon az előrejelzések hasznavehetetlenek egy bizonyos idő után.

A 16-os alany második üzenete[]

"Jiajing császár bűnösségében és Quetzcoaltz éhségében - ott nyugszik minden válasz."

Jiajing kínai császár bűnei közé sorolható, hogy figyelmen kívül hagyta a rítusokat, függetlenítette magát a helyi bíróságtól, képzetlen egyénekre támaszkodva kezelt fontos államügyeket, száműzte vagy megölette a disszidenseket, túl sok pénzt költött az állami alapból műemlékek felépítésére, vallási intolerancia, saját vagyonának töménytelen halmozása és puszta kegyetlenség.

Quetzcoaltz valószínűleg a Quetzalcoatl név elírása, aki az aztékoknak volt a napistene. Az aztékok hite szerint isteneik táplálásának céljából emberáldozatokat kellett bemutatniuk.

A 16-os alany harmadik üzenete[]

"Beléptem a végtelen idő kapuján, ahonnan nincs visszaút."

Clay Kaczmarek (16-os alany) röviden elmagyarázza ki ő és mi történt vele.

Kínai közmondások a falon[]

不聞不若聞之 聞之不若見之 見之不若知之 知之不若行之

"Hallani jobb, mint nem hallani, megfigyelni jobb, mint hallani, tudni jobb, mint megfigyelni és tenni jobb, mint tudni."

個人生死個人了 個人業報個人消

"Azt arasd, mit vetettél." (Kínai megfelelője a magyar "Edd meg, amit főztél" közmondásnak)

欲知未來果 今生作者是

"Ki a jövőbe akar tekinteni, annak meg kell írnia a saját múltját is."

人無遠慮 必有近憂

"Az ember körültekintés nélkül csupán a gondjait szaporítja önmaga körül."

若人欲了知 三世一切佛 應觀法界性 一切唯心造

"Mint emberi lény, ha ismerni szeretnéd Buddha szellemi birodalmát, akkor fel kell fedezned, illetve tudnod kell, hogy minden, amit a szemeiddel tapasztalsz, a saját elmédben születik meg."

前事不忘後事之師

"Valaki, aki nem felejti el, mi volt a Mester, mielőtt azzá vált volna."

Jelképek[]

Fő cikk: Jelképek

Amikor Desmond a második Animust használta, bizonyos fájlként a gépezetben elrejtett üzenetekre lett figyelmes, amelyeket a 16-os alany hagyott hátra. Megfejtésükkel ezek a fájlok a Templomosokról, az Asszaszinokról és az Éden Darabjairól lehetett információhoz jutni.

Apróságok[]

  • Az Assassin's Creed első részében miközben Desmond alszik az Animus kísérletek után, pihenőszobájának falán néha felvillannak a Rejtélyes üzenetek.
  • Az Assassin's Creed II legelején ha megfigyeljük az Abstergo laboratóriumot sasszem képességgel, akkor ugyanúgy ott lesznek az első részben látott jelképek a régi helyükön.
  • Az Assassin's Creed III-ban, mikor Desmond újra az Abstergo létesítményben van, szintén láthatóak az üzenetek, azzal a kivétellel, hogy nem pirosan világítanak, hanem fehéren.
  • A falakra és padlóra festett jelképek közül hússzal az Assassin's Creed II-ben is lehet találkozni.
  • Az "Éden piramisa" és a "négyzet alakú írás" szimbólumok megjelennek az Assassin's Creed: Brotherhood játékban is, a Romulus búvóhelyei, Róma katakombái küldetés alatt, bár nem világos ki hagyta ott őket.
  • Technikailag a Pentagramma egy ötágú csillag (melyet bekerít egy kör).
  • A legtöbb üzenet megjelenik a The Lost Archive egyik emléke, "Az út vége" során egy a Styx folyót megelőző folyosón.
  • "Quetzalcoatl éhségének" említése valószínűleg téves, mivel tudván, hogy sok azték isten követelt egy emberáldozatot, azonban Quetzalcoatl gyűlölte ezt a gyakorlati formát.

Források[]

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Cryptic_Messages

Advertisement