Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacacIkonac1IkonacrIkonacroIkonackscIkonackfcIkonackreIkonarendIkontrendIkonnemjó


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.

"Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is; és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is."
―Al Mualim idézte a Bibliából[src]

Rashid ad-Din Sinan vagy ismertebb nevén Al Mualim (arabul: رشيد الدين سنان (magyarul A Mentor, vagy A Mester)), esetleg időnként a Hegy Öregje néven is hivatkoznak rá, a levantei Asszaszinok Mentora volt a középkorban 1191-ben, Altaïr Ibn-La'Ahad keze által bekövetkezett haláláig.

Titokban azonban a Templomos Lovagok közé is tartozott. Az Éden Almájának megszerzése iránti vágyától vezérelve összefogott azzal a szervezettel, mely valaha esküdt ellensége volt. Rashid tanításai és munkássága pozitív hatással volt az Asszaszinokra, egészen 1191-ben bekövetkezett árulásáig.

Életrajz[]

Maszjáf Ostroma[]

1176-ban Szaladin szaracén seregével ostrom alá vette Maszjáf várát. Rashid volt az Asszasszinok vezetője abban az időben, aki az Asszasszin Mester Umar Ibn-La'Ahadot küldte, hogy beszivárogjon a szaracénok táborába a következő éjjelen.

Umar kém módjára sikeresen bejutott a táborba, feladata, az volt, hogy hagyjon ott egy üzenetet a szultánnak. Báe sikeresen átadta az üzenetet, kénytelen volt megölni egy nemest, hogy megakadályozza elfogását.

0001

Altaïr és Mentora.

A következő napon, Szaladin elhagyta a tábort, így nagybátyja a másod parancsnok Šihāb ad-Dīn volt a seregért felelős. Šihāb tárgyalni indult, a békéről. Ám a békéért cserébe a nemesük gyilkosát követelte Umart. Cserébe visszaadja a szintén kém Ahmad Sofian megkínzott társuk szabadságát. Umar könyörgött Rashidnak, hogy hadd menjen le és segíthessen Ahmednek, melyen végül engedett. Ahmedet elengedték, és Umarral végeztek Maszjáf alatt.

Altaïr és Abbas Mentora[]

"Altaïr végignéztem ahogy rövid idő alatt gyermekből felnőtté cseperedsz. Ez ugyan olyan szomorúsággal tölt el, mint amilyen büszkeséggel."
―Rashid Altaïrnak.

Umar halálának bánata miatt Ahmed öngyilkos lett, Umar fia a fiatal Altaïr előtt. A megdöbbent fiút, Rashid vette magához. Ahmed Abbas apja volt, a két árva együtt edzett, tanult, élt. Rashid megparancsolta Altaïrnak, hogy soha ne mondja el mi történt az apjával, éljen a abban a hitben ami a legjobb számára. Mindketten Al Mualim tanítványai lettek, és együtt lettek Asszasszinná nevelve.

Rashid parancsának ellenére, Altaïr elmondta edzés közben Abbasnak az igazat apjáról. Ez végül majdnem Altaïr életét követelte, Abbas rátámadt. Rashid Altaïrt és Abbast is megbűntette, Abbasnak egy hónapi kellett még a fiatal Asszasszinok között lennie.

1189-ben a templomosok megszállták Maszjáfot, és sikerült fogjul ejteniük Rashidot. Haras, aki templomosként beszivárgott az Asszasszinok közé, elárulta őket. Azonban Rashidot Altaïr megmentette, és sikerült végezni Harassal. Rashid elmondta Altaïrnak, hogy mennyire büszke rá tetteiért, és, hogy mennyire hasonlít az apjára, ez még Mester Asszasszinná való előléptetése előtt történt.

Kehely Felkutatása[]

"Mik sorolnak minket ebbe a kategóriába érthetetlen, követtük a férfit aki közülünk való volt."
―Rashid Altarinak a falu támadása alatt.

1190-ben Rashid kiadta küldetésként Altaïrnak az Éden Darabjának felkutatását, más nevén a Kehelynek, amikor egy korábbi feladatról érkezett vissza. Ebben az évben csak ideiglenesen tartózkodott az Asszasszinok fellegvárában. A másik hasonló alak, a parancsnok Haras volt, de ő átállt a templomosokhoz, így Altaïrnak végeznie kellett vele.

Maszjáf Védelme[]

"Az embereim nem félik a halált, Robert! Örömmel fogadják őt, és a vele járó jutalmat!"
― Rashid üzenete Robertnek a vár faláról.
00002

Al Mualim a vár ostromakor.

1191-ben, Rashid elküldte Altaïrt a kincsért, Salamon Templomába. Altaïrral tartott két Asszasszin társa, két testvér Malik Al-Sayf és Kadar Al-Sayf. A küldetés azonban tragikus véget ért, Kadar életét vesztette, Malikot pedig megcsonkították, és mindez azért történt mert Altaïr figyelmen kívül hagyta a Tanokat. Amikor Altaïr tudatta mesterével, hogy nem sikerült a küldetése, a mester pattanásig feszült, de haragját sikerült fékezni, amikor megékezett Malik, elhozva neki az ereklyét. Azonban Robert de Sable és templomos erői követték őt, és támadás alá vették Maszjáfot. Rashid míg beszélt Roberttel a vár biztonságot adó faláról, 3 Asszasszin (Altaïrral egyetemben), leugrott, elvileg a biztos halálba a toronyból. Ám ez egy fordulatos csapda volt, Altaïr működésbe hozta és a templomos erők szétszóródtak.

Bár Altaïr mentte meg Maszjáfot, Rashid lefokozta és legtöbb fegyverétől, képességeitől megszabadította. Altaïr nevének tisztázása, az áruló felkutatásával kezdődött, aki kaput nyitott a templomosoknak. Miután kutakodott egy cseppet, Altaïr sikeresen megtalálta célpontját és Al Mualim elé hurcolta. Az áruló neve Masun volt. Masun kapott egy esélyt, hogy könnyítsen gonosz szívén, de nem vágyott rá, Al Mualim leszúrta a térdelő árulót.

00003

Az áruló megbüntetése.

A kilencek levadászása[]

"Ó, gyermekem, még csak most kezdtük el. Itt van egy lista; kilenc név áll rajta. Kilenc ember, akiknek meg kell halnia. Pestishozók ők, háborúhozók. Hatalmuk és befolyásuk tönkreteszi ezt a földet és gondoskodik róla, hogy a keresztes hadjáratok tovább folytatódjanak. Meg fogod keresni őket. Megölöd őket. Míg így teszel, elveted a béke magvait. Mind a föld, mind a magad számára. Ily módon megváltásra lelhetsz."
―Rashid Altaïrnak.
00004

Az a bizonyos lista.

Masun halála után, Rashid adott egy lehetőséget Altaïrnak a megváltásra, megmutatott neki egy listát, melyen kilenc név szerepelt, kilenc ember kinek meg kell halnia az ő keze által. Vársosok zsarnokainak kiáltotta ki őket. Miután végez eggyel, jelentést kellett tennie a Mesternek., ő pedig eggyel nagyobb rangot adott vissza neki, plusz a képességiből és fegyvereiből is visszaadott párat. Altaïr első célpontja a Damaszkuszi Tamir volt, Altaïr miután végzett vele, visszalovagolt Maszjáfba a Mentorhoz.

Altaïr visszatértekor kérdéseket tett fel Mesterének, mondván tamir nem az volt, akinek ő lefestette. Rashid azt állította, hogy azért hallgatott ell bizonyos információkat, mert Altaïr a penge élén táncol, és megbizonyosodjon róla, hogy nem ismételte meg a múlt hibáit.

0005

A könyvtárban.

Miután visszakapott egy darabot az életéből (fegyvert, képességet, memória csíkot), ellovagolt Akkoba, hogy végezzen Nábluszi Garnierel. Amint Garnier életét veszti, Altaïrnak jelenteni kell Rashidnak, Maszjáfban.

Miközben várt Altaïr, mesterének beszámolt arról Garnier, hogyna bánt a pácienseivel. Rashid, válasza azt volt, hogy minden vezető megtalálja a módját, hogy a többieket engedelmességre kényszerítse, és , hogy meg kell bíznia érzékeiben, a szavak nem egyenlőek a célokkal. Amint végeztek Altaïr megkapta a szokásos dolgokat, és ellovagolt Jeruzsálembe, hogy végezzen Talalal.

Feladatát elvégezve, jelentett Rashidnak, a Mentor elmondta Altaïrnak, hogy Richárd Akkoi győzelmének köszönhetően felbátorodott és Jeruzsálemet vette acélba délen. Állította, hogy Szaladin tisztában van vele, és összegyűjtötte embereit Arsuf fellegváránál. Altaïr felajánlotta, hogy végez Richárddal és Szaladinnal is, Rashid szerint ez túl sok vérrontás lenne, valamint a keresztes és szaracén seregek sokáig időznének a régióban. A fő feladatával kell törődnie folytatta. Megkapta szokásos dolgait és tovább indult a következő célpontja felé. Altaïr Damaszkuszba lovagolt. hogy végezzen Abu'l Nuqoudal, a város kereskedő királyával. Amint befejezte feladatát, jelentette a Damaszkuszi Irodában. Ez után, visszalovagol jelenteni Rashidnak.

00007

Szemtől szemben.

Rashid a könyvtár egyik kis sarkában várta Altaïr megérkezését, azt hitte, hogy tanítványa tettei kétségtelenül provokálják a világot a békére. Amikor megérkezett, Rashid hálás hangnemmel szól thozzá, saját maga és a birodalom nevében. Altaïr elmondta Mesterének, hogy célja mindig a győzelem volt, ám Rashid szerint egy Asszasszinnak kötelessége, hogy esze legyen. Azonban Altaïrnak további kérdései voltak, ám Rashid csillogtatta, és kérte, hogy bízzon Mesterében. Altaïr újabb előrelépett és megkapta a szokásos dolgokat, madj elindult Akkoba, hogy végezzen Montferrati Vilmossal. Miután végzett, vissaztért mesterhézm és töprengett azon a rejtélyes szavakon amiket Vilmostól hallott.

00008

Rashid.

Rashid várta Alair megérkezését Maszjáfba. Mikor megérkezett észrevette, hogy valami nyugtalanítja Altaïrt. Válaszokat követelt, Mestere viszont csak találós kérdések formájában válaszolhatott neki. Fenyegetőzött, hogy abbahagyja a célpontok likvidálását, ha nem kap válaszokat. Rashidot nagyon felbőszítette ez a szemtelenség, és megfenyegette, hogy itt helyben végezhet vele, és ha nem kéne elvégezni a feladatát, már halott lenne ezért az arcátlanságért. A mentor végül elismerte, hogy az emberek nem mind templomosok. Ezt követően, megkapta a szokásos dolgokat. és kiadta a következő célpontja nevét. Altaïr elismerte, hogy ennek csak egy valami vethet vége a "hit megugrása".

Altaïr ezek után ellovagolt, hogy végezzen Majd Addinnal, Jeruzsálem kormányzójával. A merénylet után, mint mindig visszatért Maszjáfba. Rashid köszöntötte. Altaïr közölte, hogy Majd Addin vérét is vette. Ezután a mentor felvázolt neki a helyzetet, a templomos ellenőrzés megállítását, és egy "új világ" létrehozásának tervét. Rashid ekkor engedte meg Altaïrnak, hogy vessen egy pillantást az "Éden Darabjára". Állította, hogy emiatt a tárgy miatt dúlt a trójai háború, ez tette lehetővé Krisztusnak, hogy a vizet borrá változtassa. Bár hasztalan volt, Rashid mégis megpróbálta irányítása alá venni Altaïrt a tárgy segítségével ekkor.

Altaïr egy újabb rangot léphetett előre, és tovább lovagolt Damaszkusz felé, hogy végezzen Jubair al Hakimal, a tudósok vezetjével. Amint befejezte küldetését, még váltott pár szót a Damaszkuszi központban, majd jelentkezett Rashidnál. Üdvözölte Altaïrt Mestere, aki épp azon töprengett miért pont Jubair és Sibrand életét kell elvennie. Rashid válasza, az volt mert, kikövezték a változás útját, mely problémákat szült volna, ezért kellett közbelépni. A mentor útjára engedte, az utolsó célpontja felé aki közte és Robert között áll, a már említette Sibrand felé, Akkoba. Altaïr ellovagolt Akkoba és végzett vele. Miután végzett, beszélt a helyi központ vezetőjével, és sietett vissza Maszjáfba.

Rashid már várta Altaïr érkezését, és megvitatták, az utolsó embert a listán, a templomos lovagok nagymestere Robert de Sable volt az. A mester állította, hogy Robert megízlelte az Éden erejét, és akarta elpusztítani, fel akarta használni. Rashid hozzátette, hogy Robert életének főbb célja a hatalma kiterjesztése volt, ezért akarta rátenni újra a kincsre a ezét, és ezért kell elvennie az életét. Amikor Robert halálos sérülést kapott be Altaïrtól, a haldokló Nagymester elárulta neki, hogy Al Mualim is templomos volt. Azt mondta egyetlen különbség van közte és Rashid között, hogy az Asszasszin Rend Mentora nem hajlandó megosztani a hatalmát, amit az Éden biztosított számára.

Halála[]

"Rashid: Bizonyítékot találtam rá. Altaïr: Bizonyítékot mire? Rashid: Arra, hogy semmi sem igaz és minden megengedett!"
―Rashid és Altaïr egymással szemben Maszjáfban.
00009

Az Éden Almájának bűvöletében.

Altaïr sietett vissza Maszjáfba, amikor megérkezett az embereket Rashid általi megbabonázott állapotban találta, ám néhány Asszasszin társa érintetlen maradt, az Éden Darabjának hatásától, köztük Malik. A vár kertjének elérése után, Altaïr szemben találta magát mesterével, aki az Éden Darabjának segítségével mozgásképtelenné tette. Rashid gúnyolódott rajta, főnről az erkélyről, amínt az Asszasszin nem küzdött, indítékairól kérdezte mesterét.

Rashid azt válaszolta, hogy bizonyítékot talált arra, hogy "Semmi sem igaz, és minden megengedett.", ezután megalkotta az Altaïr által megölt 9 templomos illúzióját, és rá küldte őket. Bár túlerőben voltak, Altaïr legyőzte a másolatokat, s hamarosan újra a tárgy fogságába került. Rashid megismételte a trükköt, replikálta önmagát. Azonban Altaïr ismét legyőzte mindet.

Altaïr az Éden Darabjának újra a fogja lett , Rashid kifejtette indítékait, hogy ő ugyanazt kereste mint Robert, de a tárgyat meg akarta saját magának tartani, ezért küldte el tanítványait, hogy végezzenek Roberttel. Altaïr megkérdőjelezte Rashidot, hogy miért engedte meg neki, hogy megtartsa az épp eszét, a mentor megpróbálta, de nem sikerült, túl nagy volt az akaratereje, ezzel magyarázta.

00010

Rashid máglyán.

Rashid elmondta, hogy e tárgy körül milyen legendák, vallási misztériumok állnak a történelemben. Végül, elengedte tanítványát és harcra keltek. Altaïr hárítására, a mester elteleportálta magát. Végül Altaïr, legyőzte mesterét. kihasználva a saját ajándékát, mellyel átszúrta az illúziót melyet az Éden hozott létre

Halálakor, Rashid állította, hogy ez mind az ő hibája, ő csak biztosítani akarta a világbékét, és hozzátette, hogy Altaïr nem lesz képes arra, hogy elpusztítsa az "Éden Darablyát". Halála után Altaïr kapta meg a rangját, ő lett a levantei Asszasszinok Mentora. Egykori mestere testét elégette máglyán, elővigyázatosságból, hogy megtudja teste valóságos és nem csak fantom amit ami az "Éden Almája" hozott létre. Társai azonban nem tudták elfogadni Al Mualim árulását, és fellázadtak Altaïr ellen egy ideig.

Személyisége és Jellemzői[]

"Miért nem osszátok meg amit tanultatok mindenkivel, egy igaz Asszasszin, miért nem ossza meg testvéreivel törekvéseit, mi értelme van ennek a Testvériségnek?"
Haras, Rashidot személyiségéről.

Rashid, bár köztudottan bölcs és halk szavú vezető volt, időnként ki kelt magából, kiderült, hogy egy titokzatos és kiszámíthatatlan ember. Soha nem beszélt túl személyes dolgokról és magáról, témát váltott vagy olyan választ adott, amiért az emberek gyakran faggatni kezdték.

000011

Az árulás megbüntetése.

Alig fedte fel magát, így szinte semmit sem tudunk az előéletéről, semmit sem mond, csak végzi a dolgát mint az "Asszasszinok Mestere". Erőfeszítéseinek hála rend lett, mégis homályosak céljai, inspirálja a félelem és a bizonytalanság, az a pletyka terjed róla, hogy ezzel csak még jobban növelni akarta legendás hírnevét a Testvériségben.

Mint tudós ember, Rashid nagy jelentőséget tulajdonított az oktatásnak, sok könyvet tanulmányozott Maszjáf várának könyvtárában. Alaposan ismert volt a filozófiában és a tudományban. Amellett, hogy prédikált a Testvériségnek, célja a béka volt, hangsúlyozta, hogy a Hittel az ember szorgalmazza önmagát, egy alkalommal azt tanácsolta Altaïrnak, hogy ne tekintse démonoknak az ellenségeit.

Végső Szavak[]

Rashid összesett, az Éden Almája a kezéből elgurult.

 • Al Mualim: Lehetetlen! A tanítvány nem győzheti le a mestert!
 • Altaïr: (arabul beszélve) La shaiq' waqee mutlak bl kollin mumkin. („Semmi sem igaz, minden megengedett.”)
 • Al Mualim: Úgy tűnik. Akkor hát győztél. Menj, és vedd el jutalmadat.
 • Altaïr: Veszélyes tűzzel játszottál, öreg. El kellett volna pusztítanod
 • Al Mualim: Elpusztítani az egyetlen dolgot, ami képes véget vetni a keresztes hadjáratoknak és igaz békét teremteni? Soha.
 • Altaïr: Akkor én fogom.
 • Al Mualim: Meglátjuk.

Altaïr az Éden Almájára néz, és hallja a halott mestere hangját.

 • Al Mualim: Gondosan tanulmányoztam a bölcsességet és a tudást, az esztelenséget és a balgaságot. S meggyőződtem róla, hogy ez is csak szélkergetés. Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is; és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is.

Altaïr megbabonázva áll az Alma előtt.

 • Al Mualim: Pusztítsd el! Pusztítsd el, ahogy megígérted!
 • Altaïr: Én... nem tudom!
 • Al Mualim: De, el tudod, Altaïr. De nem fogod...

Apróságok[]

0000012

Végső megoldás.

 • Annak ellenére, hogy a levantei Asszasszinok Mentora, Rashidnak megvolt mind a 10 ujja. Azonban az Assassin's Creed: Revelationsban ezt a hibát javították. Maszjáf Asszasszinjainak az egyik gyűrűs ujjuk mindig hiányzott.
 • Rashid nevét megerősítették a játék mobilos változatában.
 • A Penny Arcade keperegényben, Altaïr vadászatakor, egy Asszasszin olyan kijelentést tesz mintha Rashid apa figura lenne "Al Mualim arcát örökölted."
 • Amikor Altaïr a kilenc célpontra használta a Sas Látást, Rashid kékkel volt jelölve, mint egy szövetséges, annak ellenére, hogy felfedte templomos kilétét.
 • Ha Altaïr hárította Rashid kardját akkor eltűnt, viszont ha megdobáltuk késsel akkor újra előbukkant.
 • A Revelationsban Rashid megjelenése számos módosításon esett át, vöröses árnyalatú, több mintát kapó talárral, amely inkább szürke mint fekete, valamint rövidebb lett a szakálla.

Galéria[]

Forrás[]

Advertisement