Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonac1IkonacrIkonacksc


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
Al Mualim: "Bizonyítékot találtam."
Altaïr: "Bizonyítékot mire?"
Al Mualim: "Al Mualim"
Altaïr: "Hogy semmi sem valódi, és minden megengedett!"
—Al Mualim összecsap Altaïrral Maszjáfban.
Masyaf retake al and mualim
#Maszjáf visszafoglalása
KonfliktusHarmadik keresztes hadjárat
DátumSzeptember, 1191
HelyszínMaszjáf, Szíria
KövetkezményRashid ad-Din Sinant legyőzi Altaïr Ibn-La'Ahad.

Altaïr Ibn-La'Ahad lesz a Rend új Mentora.
Maszjáf újra az Asszaszinok irányítása alá kerül.
Az Éden Almája az Asszaszinok birtokába kerül.

Altaïr Ibn-La'Ahad hozzákezd a Kódexe írásához.
Szemben álló felek

Asszaszinok

Megzavart elméjű Asszaszinok

Parancsnokok

Altaïr Ibn-La'Ahad
Malik Al-Sayf

Rashid ad-Din Sinan

A seregek összetétele

Altaïr Ibn-La'Ahad
Malik Al-Sayf
Négy ismeretlen Asszaszin

Rashid ad-Din Sinan
Ismeretlen számú megzavart elméjű Asszaszin

Katonai veszteségek

Ismeretlen

Al Mualim
Ismeretlen számú megzavart elméjű Asszaszin

Civil áldozatok száma

Ismeretlen számú, tudathasadásos civilek.

Maszjáf visszafoglalása egy a harmadik keresztes hadjárat idején, 1191-ben történt esemény volt, mely során az Asszaszin Altaïr Ibn-La'Ahad Maszjáfba lovagolt, hogy összecsapjon mesterével, Rashid ad-Din Sinannal (ismertebb nevén "Al Mualim"-mal), és visszafoglalja Maszjáfot.

Visszatérés Maszjáfba[]

Hipnotizált falu[]

Al Mualim: "Tehát... a tanítvány visszatért."
Altaïr: "Én sohasem futottam el."
Al Mualim: "Al Mualim"
Altaïr: "Mint ahogyan soha nem figyeltél ide."
Al Mualim és Altaïr a maszjáfi erődben.[src]
AC-Rashidcopies

Altaïr szembeszáll Al Mualim hasonmásaival.

Elérkezvén Maszjáfba, Altaïr hipnotizált állapotban találta a falu lakóit. Tudta, hogy Al Mualim volt, aki "a fénybe vezette őket". Miután felmászott a domboldalon, Altaïr szembetalálta magát egy csapatnyi hipnotizált Asszaszinnal, akik Al Mualim parancsát követve megpróbálták megölni Altaïrt. Más lehetőség híján, Altaïr küzdelmet kezdett velük, és sikerült is legyőznie őket. Mindez nem volt elég. Több hipnózisban levő Asszaszin is csatlakozott még a küzdelemhez. Altaïr csak nehezen bírt a túlerővel. Szerencséjére ott termett Malik és néhány másik Asszaszin, és dobókéseiket használva menekülésre kényszerítették hipnotizált társaikat. Miközben beszéltek, Altaïr megkérte Malikot, hogy társaival vonja el a többi hipnotizált Asszaszin figyelmét, akik az erődön kívül tartózkodnak, hogy akadálymentesen bejuthasson Al Mualimhoz. Malik megfogadta Altaïr kérsét, és otthagyták Altaïrt, aki így beszivároghatott az erődbe.

Szembeszállás Al Mualimmal[]

Az Alma kihívása[]

Miközben Altaïr szemtől-szemben állt mesterével az erőd kertjében (amelyet Al Mualim csak Paradicsomként emlegetett), Altaïr magyarázatot követelt mindenre. Al Mualim lerántotta a leplet. Elárulta, hogy visszaszerezve az Almát Salamon Templomából, irányította az emberek elméjét, biztosítva az engedelmességüket, a teljes és végérvényes békét; ez volt Altaïr küldetése: megölni a Templomos vezetőket, megállítva ezzel a Keresztes Hadjáratokat.

Magyarázata végén, Al Mualim arra használta az Almát, hogy létrehozzon egy illúziót. Létrehozta a kilenc Templomost, akiket Altaïr meggyilkolt. Mindnyájan rátámadtak Altaïrra, aki pedig egytől-egyig végzett is velük. Altaïr ezután újból megtapasztalta az Alma hatalmát: Al Mualim immár személyesen kezdett küzdelmet vele, de az Almával létrehozta saját képmásait. Küzdve mesterével, Altaïr védekezett, és újra egytől-egyig megölte minden támadóját, amint azok rátámadtak.

AC-AltairMalikMap

Altaïr és Malik csodálkoznak az Alma ereje miatt.

Illúziók és a valóság[]

Al Mualim továbbra is akadályozta Altaïrt. Magyarázkodott, hogy ő a békére törekedett, akárcsak Robert. Elmondta, hogy ő magának akarta az almát, és hogy a Templomosnak meg kellett halnia. Altaïr rákérdezett, hogy miért nem használta az Almát rajta. Al Mualim azt válaszolta, hogy már próbálkozott vele, de mindig kudarcot vallott, mert Altaïr elméje túl erős volt. Ezután elkezdődött Altaïr és Al Mualim végső küzdelme. Bár a csata hosszadalmas volt, Altaïrnak végül sikerült legyőznie mesterét.

Az új Mentor[]

A térkép[]

Altaïr hallgatta mestere utolsó szavait. Utolsó leheletével Al Mualim kifejezte reményét, hogy Altaïr elég erős lesz ahhoz, hogy elpusztítsa az Almát. Az Asszaszin figyelte, amint az Alma ezután kigurult mestere élettelen kezéből. Megállva az Alma aktiválódott. Altaïr, Malik és annak emberei együtt álltak a nagy holografikus kép előtt, amely a gömbből kivetülve forgott előttük. A Föld glóbuszát ábrázolta, amelyen különféle jelzések mutatták, hogy hol találhatóak még más darabjai az Édennek.

Forrás[]

Advertisement