Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonac1Ikonac2IkonacbhIkonacrIkonackfcIkonacinIkonarendIkonabIkontrendIkonjó


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
"Néha úgy érzem, mintha már nem is kötődnék a világhoz. Az életem majd' egy évtizede ment rá az Éden Darabjainak keresésére."
―Lucy Desmond Milesnak az Auditore-villa előtt.[src]


Lucy Stillman (1988 – 2012) az Asszaszin Rend tagja volt, korábban génemlék-kutató az Abstergo Vállalat Animus projektnél. Az Abstergóhoz való beszivárgása alatt informálta az asszaszinokat a cég tevékenységéről, azonban a Rendtől való hosszú távolléte miatt, és mivel nem bízott William Milesban, titokban átállt a templomosokhoz 2011 és 2012 között.

Amikor Desmond Milest azt Abstergóba hozták, hogy kísérletezzenek rajta, Warren Vidic arra utasította Lucyt, hogy férkőzzön a bizalmába, segítve ezzel a templomosokat az Éden Darabjának megtalálásában, mely az emlékei között volt elrejtve. Ahogy Desmond állapota rosszabbra fordult, Vidic megparancsolta Lucynak, hogy vigye a tesztalanyt egy olyan helyre, ahol biztonságban érezheti magát. Ebből a célból szervezték meg a szökését az Abstergóból. A parancs teljesítése során, Lucy elvitte Desmondot a rejtekhelyre, ahol csatlakoztak asszaszin társaikhoz, Shaun Hastingshez és Rebecca Crane-hez.

Egy hónap múlva, egy újabb költözést követően az Auditore-villába, Monteriggionibe, a csapat kiderítette az Alma hollétét: a Colosseumban volt elrejtve. Amikor Desmond hozzáért az Almához, a testét megszállta Juno, az Első Civilizáció egyik tagja. Mivel tudta Lucy valódi hovatartozását, Juno arra kényszerítette Desmondot, hogy döfje le Lucyt a rejtett pengéjével.

Életrajz[]

Korai élete[]

"Az egyetem világossá tette, hogy nincs náluk jövőm. Azt mondták, rontanám a hírnevüket, sőt, egyenesen az útjukban lennék."
―Lucy Stillman,Desmondnak[src]

Lucy a rendbe született és William Milestól kapott kiképzést. Amikor 17 éves lett, kiküldték a nagyvilágba, hogy kémként beszivárogjon az Abstergóba. Ott minden kötelékét az Asszaszin Renddel elvágták. Mielőtt Lucy az Abstergónál dolgozott, egyetemre járt és kognitív idegentudományt tanult. De kénytelen volt abbahagyni, amikor mentorai elkezdek problémát csinálni a témából, amit tanult, amiről azt vélték, hogy pszeudo-tudomány. Nem maradt az egyetemen, több helyre is beadta a jelentkezését, és mindent megtett hogy munkát találjon.

Végül megkereste Dr. Warren Vidicet, aki felajánlott neki egy pozíciót az Abstergonál. Elfogadta az ajánlatot és azonnal elkezdett Vidickel dolgozni az Animus Projekten. Az első három évben Lucy nagyrészt az Animus funkcióiért, az interfészekért és a tervekért volt felelős.

Amiért Lucy baráti viszonyban volt több Abstergo alkalmazottal, például Richarddal, elrendelték, hogy Lucy meghaljon. Azonban Warren közbelépett, mert tudta, hogy Lucy értékes alkalmazottja a projektnek.

Lucy szintén Leila Marinónak, az egyik Abstergo alkalmazottnak is a barátja volt, aki öngyilkos lett, az ő halála rejtélyes körülmények között történt. Lucy aggódott Leiláért, és Warren pedig figyelmeztette őt, hogy felejtse el a témát vagy érjen véget a barátságuk, bár Lucy soha nem volt képes véget vetni a barátságuknak.

16-os alany[]

Clay: "Mi fog történni most velem?"
William: "Ne aggódj. Lucy ki fog hozni téged onnan. Egy csapat vagyunk."
―Clay és William beszéde az elfogás előtt[src]

2011-ig William Miles, az Asszaszin Rend vezetője, elküldte Clay Kaczmareket az Abstergo animus projektjéhez, hogy kiderítse milyen motívumai és érdekességei vannak az asszaszin DNS-nek. William terve az volt, hogy Clayt szándékosan elraboltatja, hogy Lucy észlelés nélkül adhasson hozzáférést neki az Abstergo hálózatához éjszaka. Lucy volt a felelős Clay testi és lelki állapotáért. Felfedezték, hogy az Abstergo a templomosokkal van, így visszamenekültek a Rendbe.

Azonban az asszaszinok tudta nélkül Lucy hűsége megváltozott. Az elszigeteltség évei elszakították Williammel a kapcsolatot, és Lucyból, az egykori asszaszinból templomos lett. Warren Vidic előléptetést és védelmet ajánlott fel Lucynak, így kettős ügynök lett.

A 16-os alanyon keresztül Vidic felfedezte, hogy Ezio Auditore da Firenze tudott az Éden Almájáról, és egy széfről, ami tartalmáért a templomosok vágyakoztak. Vidic azt javasolta, hogy az Almát hozzáerősíthetnék az egyik műholdjukhoz, így a világ minden részén irányíthatják az embereket. Azonban Clay romló egészségére tekintve, Vidic egy új alanyt keresett, aki szintén tud Ezio Auditore DNS-ével csatlakozni. Így Desmond Milest, William Miles fiát választotta, hiszen Desmond is Ezio egy élő leszármazottja volt.

Clay leleplezte az Abstergo uralomra vonatkozó tervét ezért elhatározta, hogy otthagyja a létesítményt, hogy leállítsa őket. A biztonsági kamera felvételeit megtalálta, ezzel is bizonyítva Lucy igazi énét. Ezek a kazetták is hozzátartoztak Warren tervéhez. Vidic és Lucy egyezsége alapján ha megszerezték volna az Almát visszavitte az Abstergónak. Annak ellenére, hogy Lucy tudta, hogy Clay ismerte igazi kilétét, védte őt, de nem engedte neki, hogy elmenjen vagy kapcsolatot létesítsen az asszaszinokkal.

Hamarosan Clay nyomokat hagyott az Abstergo falain Desmondnak, mert tudta, hogy csak ő képes ezeket elolvasni.

17-es alany[]

Lucy: "Vidic, amióta egyetemi hallgató voltam, követi a karrierem. Ő hitt a munkámban és találkozni akart, hogy megvitassuk a jövőmet. Neked fogalmad sincs róla milyen ezt hallgatni. Tudod nekem mit kellett elvesztenem?

"

Desmond: "És egy munkát ajánlott fel neked."
Lucy: "Lucy"
Desmond: "Igen. Itt az Abstergónál. Hogy segítsek az Animus projektben. Egy esélyt, hogy teszteljem az elméleteimet, hogy bebizonyítsam, hogy a professzorok tévednek. Hogyan válthatnám azt le? "
—Lucy kifejti, hogy miért mond fel az Abstergónál
250px-Lucyanimus

Lucy nézi Desmondot az Animusban.

2012 szeptemberében megtalálták Desmond Milest, és az Abstergo olaszországi kutatóintézetébe szállították. Lucy volt a személy, aki felelős volt azért, hogy kihozza Desmondot az Animusból miután észrevenné, hogy a tudatalattija nem engedte volna meg neki, hogy megnézze azt a speciális memóriát, amit az Abstergo akart. Warren elmagyarázta Desmondnak, hogy mi az Animus, mire való és mik a genetikai emlékek. Valamint az Abstergo célját is elmagyarázta, bár úgy, hogy Desmond ne jöjjön rá a projekt valódi lényegére.

Lucy az ülések között kérdezte Desmondot a múltjáról, kérdéseiről, és válaszolni próbált azokra. Bár úgy mint Vidic, nem akart túl sokat felfedni. Azt is elmondta, hogy nem ő az egyetlen ember, akit az Abstergo elfogott és az Animusban újranézte a memóriáit. Magát is egy szerencsétlen fogolyhoz hasonlította.

Ekkor elmondott egy történetet neki, hogy a múltban Abstergo úgy döntött, hogy elhallgattatja őt azért, hogy megakadályozza, hogy beszéljen az Animusról. Mindazonáltal mielőtt támadói kiiktathatták volna őt, Warren kényszerpihenőt rendelt el. Állítólag akkor mentette meg Vidic az életét Lucynak. Azt mondta Desmondnak, hogy ne ítélkezzen olyan keményen Warrenről, mert nagy nyomás alatt van.

250px-WVidic 1

Lucy figyeli Desmond állapotát.

Ahogy több idő telt el, Lucy Desmond szekrényében hagyta az ajtók hozzáférési kódjait, hogy el tudja hagyni a szobát. Az Animus tetején Lucy ott hagyta a hozzáférési tollát Desmondnak, hogy megtalálja. Ez lehetővé tette neki, hogy elolvassa Lucy e-mailjeit. Később Lucy meggyőzte Desmondot, hogy ő is egy asszaszin volt és csak azért dolgozik itt, hogy többet tudjon meg az Abstergo munkájáról, céljairól. Hogy Lucy bizalmat nyerjen Desmondtól, megengedte neki, hogy az e-mailjeit lássa és hozzáadta őt az Abstergo hálózatához. Amikor Desmondnál is elkezdődött a vérzés effekt, segített neki elszökni az Abstergótól és az asszaszinokhoz vitte őt, hogy biztonságban érezze magát. Utána az asszaszinokkal tartott.

Amikor Desmond befejezte idejét az Animusban, Warren és három Abstergo vezető elhatározta, hogy megöli őt. Az információ, amit visszanyertek tette feleslegessé Desmondot. Lucy beavatkozott, hogy tartsák meg Desmondot, mert az emlékei amit újrajátszott az Animusban segítség lehet nekik, hogy megtalálják az éden darabjait.

Menekülés a rejtekhelyre[]

"Edzeni fogunk téged. Eggyé alakítunk közülünk."
―Lucy Desmondnak.[src]

Néhány órával, miután Lucy és Vidic elment, Desmond csapdába esett a laborban, ahol a Sas látás segítségével megnézte a 16-os alany rejtélyes üzeneteit. Hamarosan Lucy véres inggel befutott Desmond szobájába, hogy megszökjenek a létesítményből.

250px-EfAI 3

Lucy leüt egy Abstergós őrt.

Lucy azt mondta, hogy nincs vesztegetni való idő, vissza kell nyerni az elveszett memória adatlapokat. Lucy kiírta az adatokat egy lemezre és Desmondal együtt elmenekült a laboratóriumból. Az összetartásuk lehetővé tette nekik, hogy elszökjenek a létesítményből.

Hamar szembe találkoztak az Abstergo őrökkel. Gyorsan megszabadultak tőlük és továbbmentek az Animin keresztül, amíg el nem értek egy másik kódolt ajtót. Lucy hozzáférési kódja nem működött, így Desmond az újonnan szerzett sas látással kinyitotta az ajtót. Ahogy kinyitották a parkolóba vezető utat, még több őrrel találták szembe magukat. Végül ők ketten legyőzték őket és eljutottak Lucy autójához. Lucy megparancsolta Desmondnak, hogy másszon be a kocsiba "saját védelméért. Megérkeztek a búvóhelyre. Mielőtt beléptek volna, Lucy azt mondta Desmondnak, hogy azért hozta ide őt, hogy asszaszinná eddze, az Animus 2.0-ban, egy másik ősön: Ezio Auditore da Firenzén keresztül.

Belépve a főszobába, Lucy bemutatta Desmondnak az asszaszin társait: Rebecca Cranet és Shaun Hastingst. A nap folyamán Lucy értékelte Desmond haladását azzal, hogy kipróbálta őt a biztonsági rendszer hosszában lévő beállítással. Sokszor vitatták meg más asszaszin csapatok, és a templomosok státuszát.

Miután Desmond befejezte Ezio emlékeit, megszólalt a riasztó. Vidic megszállta a búvóhelyet. Így Desmondnak adtak egy rejtett pengét és elkezdtek harcolni az őrökkel.

250px-Des Hideout 2

Lucy bemutatja Desmondnak Shaunt és Rebeccát.

Amikor Warren Vidiccel találkoztak, Lucy visszaemlékezett, hogy ő mentette meg az életét, de ennek ellenére elkezdett harcolni a őrökkel. Az őrök legyőzése után, Vidic felszállt a teherautója hátuljára és mondta: "Ez csak a kezdet.". Utána elhagyta a búvóhelyet.

Desmond ment volna utána, de Lucy visszatartotta, ezekkel a szavakkal: "Warren ezzel kiegyenlített, azért amit vele tettünk." Lucy és társai kiürítették a rejtekhelyet, mert már nem volt biztonságos. Az Abstergo visszajött volna erősítéssel. Egy furgonba rejtették az Animust és Desmond készen állt, hogy újra belépjen a nyomok kutatásáért. Lucy tovább gyűjtötte a jegyzeteit, és próbálta megfejteni amit Minerva istennő mondott Desmondnak: "Minden amitől ő félt, elkezdődött."

Az Alma keresése és a halála[]

Desmond: "Gondoljatok bele, hogy milyen érzés lesz majd, amikor megállítjuk a templomosokat.

"

Lucy: "Én nem vagyok biztos benne, hogy ez valaha is véget ér. De én nem tudom ezt csinálni örökké."
―Desmond és Lucy az Auditore-villa előtt.[src]
Lucy X(

Desmond, a testét megszálló Juno hatására, leszúrja Lucyt.

Hosszú vezetés után az asszaszinok megérkeztek a modern kori Monteriggionibe. Felállították búvóhelyüket a szentélyben. A szentélyt Lucy és Desmond nyitotta ki az Auditore-villa alatti járatokon és szennyvízvezetékeken keresztül.

Ahogy Desmond az Animusban új üzeneteket talált a 16-os alanytól. Figyelmeztetni akarta Desmondot, hogy: "Lucy nem az akinek gondolod" és hogy "minden amit akart, az eltűnt". Azt is mondta, hogy "találd meg Évát és az Édent", de Desmond nem teljesen értette, hogy mit akart mondani.

Miután Desmond újraélte Ezio emlékeit Rómában, rájöttek, hogy az alma a Colosseum alatt van, egy kamrában lezárva. Amint megtalálták az Almát, Juno átvette Desmond teste felett az irányítást. Figyelmeztette őt, hogy: "a kereszt sötétíti a horizontot". Ezután Juno leszúratta Desmond rejtett pengéjével Lucyt, ezzel megölve a lányt. Ezek az események nagy érzelmi stresszt okoztak Desmondnak és ennek következtében kómába esett.

Lucyt hamarosan eltemették, egy kis temetőben, Róma közelében. Csak Shaun volt ott a temetésen, a csapatból. Rebecca, William Milesszal elvitte a kómában lévő Desmondot, New York Citybe.

Jellegzetességek és személyiség[]

Desmond: "Hadd találjam ki, te egy ilyen hatkor lefekszem az ágyba típus vagy."
Lucy: "Mi? Desmond! Én is tudom, hogy hogyan kell szórakozni."
―Desmond "kötekedése" Lucy-val.[src]
334px-Lucy P

Lucy beszél Desmonddal az Auditore-villa előtt.

Warren Vidiccel szemben, Lucy meleg, elismerő, fényes személyiség volt. Mindig szavakkal bátorította Desmondot és együtt érzett vele, de ez gyakran bosszantó volt Desmond számára. Vidic többször kényszerítette Desmondot az Animusba, de Lucy inkább hagyta volna, hogy Desmond pihenjen. Törődő személyiség volt.

Miután Lucy elhagyta az Asszaszin Rendet, fáradtabbá, csüggedtebbé, agyonhajszoltabbá vált. Egy 16-os alanynak szóló levélben kiderül, hogy William Miles arra használta őt, hogy tartsa a háborút amíg az Abstergo el volt foglalva az emberiséggel és a tudásuk korlátozásával. De Lucy megígérte, hogy megvédi és együtt érez a 16-os alannyal.

Lucy, álnok személynek bizonyult, mert sokáig titkolta az asszaszinok elől, hogy templomos. De lelke mélyén, mindig is sajnálta Clayt és félt, hogy kísérteni fogja őt élete végéig.

Apróságok[]

Assassin's Creed:

  • A "Conversationalist" (társalgó) jutalom megszerzéséért, ahányszor kilép Desmond az Animusból, mindig beszélni kell Lucyval, addig amíg azt nem mondja, hogy most túl elfoglalt.

Assassin's Creed II

  • Az Assassin's Creed II-ben és az Assassin's Creed: Brotherhoodban kiderül, hogy Lucynak és Desmondnak érzései vannak egymás iránt. Erre bizonyíték, hogy az Assassin's Creed II-ben, amíg Desmondnak vérzés effektje volt, Lucy azt mondta: "Boldog vagyok, ha egy igazi asszaszin van velem."

Assassin's Creed: Brotherhood:

  • Az Assassin's Creed: Brotherhood-ban, Lucy egy William Milestól kapott e-mailje, is elárulja, hogy Lucynak érzései vannak Desmond iránt. William szerint veszélybe sodorja Desmondot az érzései miatt.
  • Az Assassin's Creed: Brotherhoodban a szentélyben Lucy számítógépén az Assassin's Creed: Project Legacy van bekapcsolva és Mario Auditore memóriáját csinálja.
  • Miközben Desmond beszél Lucyval az Auditore-villa előtt, azt mondja neki, hogy egy évtizedet töltött az Alma keresésével, Shaunnal és Rebbeccéval együtt. Az Assassin's Creed II-ben, Rebecca azt mondja Lucynak, hogy 7 éve nem találkoztak. Tehát Lucy, késő tinédzser korában (16-17 éves korában) kezdte el az Alma keresését.
  • Az Assassin's Creed: Brotherhoodban, a 6. és a 8. szekvencia között, Lucy hiányzik Monteriggioniból, bár ennek pontos oka ismeretlen.
  • Lucy e-mail fiókjának a jelszava: Juno57. Ennek a jelnek köszönhetően tudjuk, hogy Lucyt Juno szúratta le Desmondal.
  • Egy ritka hibában lehet látni, hogy Lucy útban a Colosseum felé az Assassin's Creed II-ben lévő egyenruháját hordja.
  • Amikor a Colosseumban le van szúrva, egymásra néz Lucy és Desmond. Egy pillanatra, mélyen egymás szemébe néznek.

Assassin's Creed: Revelations:

  • Az Assassin's Creed: Revelations-ben, amikor William Miles kérdezi Rebeccát Lucy érzéseiről, Rebecca azt mondja, hogy "homályos pillanatok voltak" kettejük között. Ekkor Shaun hozzá teszi, hogy Lucy azt mondta neki, hogy szereti Desmondot.
453px-AC2 lucy

Látványterv Lucyról.

Galéria[]

AbstergoEgy nagyobb képgaléria kapcsolódik a(z) Lucy Stillman című cikkhez. Kattints ide, hogy megtekinthesd!


Forrás[]

Advertisement