Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

A szavazási útmutató vagy figyelői panel arról ad tájékoztatást, hogy a wiki cikkei miként nyerhetnek el egy magasabb (jó avagy kiemelt) státuszt, melyek az ehhez szükséges lépések. Az alábbi panel egyben a figyelők legfontosabb ismerendő felülete is, munkájukhoz teljességgel nélkülözhetetlen.


A jó/kiemelt státusz elnyeréséhez szavazásra van szükség. A szavazás a kinevezni kívánt cikk vitalapján zajlik (a vitalap minden cikk esetén elérhető a cikk legfelső részén található "Vitalap" gombra kattintva). Cikket bármelyik regisztrált szerkesztő jelölhet magasabb státuszra (beleértve a vezetőség tagjait is - ha figyelő az illető, a szavazást ő nem vezetheti le), amennyiben ő a cikk egy szerkesztője. A szavazáson minden regisztrált szerkesztő részt vehet, beleértve tehát a vezetőség tagjait és a cikket jelölő szerkesztőt is.

A státusz elnyerésének lépései:

 1. A cikk valamelyik írója, amennyiben úgy gondolja, a cikk megfelel a jóvá vagy kiemeltté nyilvánítás minden feltételének (ezek ismertetése ugyancsak ezen panel másik két menüpontjában található), a szerkesztő elhelyezi a "jónak jelölt" (kódja: {{Jónakjelölt}}) vagy a "kiemeltnek jelölt" (kódja: {{Kiemeltnekjelölt}}) sablont a cikk felső részében, jól látható helyen.
 2. A jelölő szerkesztő ezután hozzáadja a lapot a "Jónak jelölt cikkek" avagy a "Kiemeltnek jelölt cikkek" kategóriához, hogy a kategóriát figyelő vezetők (a "figyelők") lássák, az egyik cikket megpályázták valamely pozícióra. (Új kategóriához a lap legalsó részén található kategóriasáv segítségével lehet egy lapot hozzáadni a "Kategória hozzáadása" gombra kattintva.)
 3. Amint egy figyelő felfedezi a jelölést, megvizsgálja, hogy a cikk tényleg megfelel-e a követelményrendszernek. Ha nem, akkor a figyelő érvényteleníti a jelölést (eltávolítja a "jónakjelölt/kiemeltnekjelölt" sablont, a cikket pedig kiveszi a jelölési kategóriából). Ekkor a cikk vitalapján nyit egy "Nem felelt meg a követelményrendszernek" fejezetet, amelyen belül ezt írja le: "A cikk egyik szerkesztője jelölte a cikket a jó (vagy kiemelt) státuszra, alapos átvizsgálás után azonban kiderült, hogy a cikk mégsem felelt meg a követelményrendszernek. Indoklás: indok. Aláírás".
 4. Amennyiben a cikk mégis megfelelt a kritériumoknak, a figyelő elindítja a szavazást az adott cikk vitalapján "Szavazás: Jó cikké nyilvánítás (+ a figyelő aláírása)"/"Szavazás: Kiemelt cikké nyilvánítás (+ a figyelő aláírása)" fejezetek alatt. A szavazás hivatalosan abban az időpontban indul el, amely a figyelő aláírásával együtt automatikusan megjelenik, ezért fontos a wikia által biztosított aláírást használni, vagyis a --~~~~ kódot, nem pedig saját gépelésű aláírást.
 5. A szavazást elindító figyelő tájékoztatja az egyik szervezeti vezetőt (2. szintű adminisztrátort) a szavazás elindulásáról, aki azonnal lezárja a cikket, elhelyezve a "lezárt" szféraikont a lapon (ekkor a lapot hozzá is kell adni az "Átmenetileg lezárt (nem szerkeszthető) cikkek" kategóriához).
 6. A figyelő által létrehozott szavazási fejezet alá "IGEN" vagy "NEM" szavak kerülhetnek a szavazók által, szigorúan aláírással ellátva (aláírni a --~~~~ sor beszúrásával lehet). A wiki bármely regisztrált szerkesztőjének szavazata érvényes.
 7. A szavazás egy hétig tart - a figyelőnek a szavazás fejezetcímében levő aláírásában foglalt időponthoz képest. Ennek lejártával összesítésre kerülnek a szavazatok a szavazást elindító figyelő által. Ha az IGEN-ek vannak többségben, a figyelő hozzáadja a cikket a megfelelő kategóriához ("Jó cikkek" vagy "Kiemelt cikkek"), és el is helyezi a megfelelő szféraikont a lapon (a kód "jó" vagy "kiemelt"). Ha NEM-ből van több, a cikk nem kerül kinevezésre, a cikket ismét megnyitja a szervezeti vezető, a cikk kikerül minden kategóriából, megszabadul minden sablontól, amely a jelöléssel kapcsolatos - újabb jelölésig, amely természetesen bármikor ismét megtörténhet a fent ismertetett módon. Egyenlő szavazatok esetén a szavazást meg kell ismételni ugyanabban a fejezetben, újabb egy hét idejére. Az új szavazatok közvetlenül a már lezárt régiek alá kerülnek.
 8. Bármi is legyen a szavazás végeredménye egy hét után, a figyelő mindegyik esetben lezárja a szavazást; ezt a szavazatok <strike></strike> kódok közé ékelésével teszi, ekkor a teljes szavazás egy vízszintes vonallal át lesz húzva; ez alá a figyelő ezt írja az eredménytől függően: "A szavazás lezárva, eredmény: IGEN/NEM/döntetlen, ismételt szavazás szükséges".
 9. A kategória legkiemelkedőbb cikkei a főoldalon megjelenítésre kerülnek, mint a wiki büszkeségei.
 10. Később előfordulhat, hogy külső körülmények hatására (például a cikk által feldolgozott témában bővebbé vált időközben a tudható anyag), avagy mert későbbi szerkesztések során a cikk minősége egyszerűen romlik, egy cikk már nem felel meg az adott státusz kritériumainak. Ilyenkor egy figyelő kiveszi a cikket az adott kategóriából, és elhelyezi azt "A jó státuszt átmenetileg elvesztett cikkek" vagy "A kiemelt státuszt átmenetileg elvesztett cikkek" kategóriák valamelyikébe (ezt megfelelő szféraikon is jelzi - "nemjó" avagy "nemkiemelt" kóddal). A cikket a státuszától megfosztó vezető indoklását megfogalmazza a cikk vitalapján "Státuszvesztés indoklása" fejezet alatt. Az indoklását aláírásával hitelesíti. Ha a probléma orvoslásra került, akkor a cikkről ismét szavazást lehet indítani a fent ismertetett módon.


Példa egy lezárt szavazásra:

IGEN - Szerkesztő1 aláírása
IGEN - Szerkesztő2 aláírása
NEM - Szerkesztő3 aláírása
NEM - Szerkesztő4 aláírása

A szavazás lezárva, eredmény: döntetlen, ismételt szavazás szükséges - Figyelő aláírása

A wiki minden szerkesztőjétől elvárható a szavazásban való részvétel, hiszen a konstruktív kritika fejleszti a wiki színvonalát.


A jó cikké nyilvánítás követelményrendszere

Ikonjó

Ez a lap tartalmazza a nézőpontrendszert, amely összefoglalja, mikor a legesélyesebb egy cikk a "jó" státusz elnyerésére - az adott figyelő csak akkor indít szavazást, ha véleménye szerint a cikk megfelel ezen kritériumok mindegyikének.

Egy cikk akkor "jó", ha...

 • ...tartalmilag közel megfelel az angol wiki azonos cikkének.
 • ...elhanyagolható benne a nyelvtani hiba.
 • ...jól megfogalmazott és alaposan részletezett.
 • ...elfogulatlan és nem tartalmaz egyéni véleményt.
 • ...tartalmának ideális az elrendezése.
 • ...a benne használt kifejezések mindegyike összeegyeztethető a szó- és kifejezésgyűjteménnyel.
 • ...forráskódja letisztult, átlátható.
 • ...van legalább egy szerkesztője, aki folyamatosan karbantartja.
 • ...maximum 8 piros linket tartalmaz (link, amely nem létező lapra mutat) a törzsszövegben és egyet sem a bevezető szövegben és a sablonokban.
 • ...tűrhető mennyiségű képet tartalmaz, melyek mindegyike (amennyiben ez szükséges) képaláírással lett ellátva.
 • ...minden rajta elhelyezett kép információs sablonnal lett ellátva.
A jó titulusú cikkek bekerülnek a Jó cikkek kategóriába.


A kiemelt cikké nyilvánítás követelményrendszere

Ikonkiemelt

Ez a lap tartalmazza a nézőpontrendszert, amely összefoglalja, mikor a legesélyesebb egy cikk a "kiemelt", azaz a legmagasabb státusz elnyerésére - az adott figyelő csak akkor indít szavazást, ha véleménye szerint a cikk megfelel ezen kritériumok mindegyikének.

Egy cikk akkor "kiemelt", ha...

 • ...viszonylag nagy terjedelmű.
 • ...tartalmilag tökéletesen megfelel az angol wiki azonos cikkének (vagy még több információt tartalmaz).
 • ...egyáltalán nincs benne nyelvtani hiba.
 • ...szépen megfogalmazott.
 • ...elfogulatlan és nem tartalmaz egyéni véleményt.
 • ...tartalmának ideális az elrendezése.
 • ...a benne használt kifejezések mindegyike összeegyeztethető a szó- és kifejezésgyűjteménnyel.
 • ...forráskódja letisztult, átlátható.
 • ...több szerkesztője van, akik folyamatosan karban tartják.
 • ...egyáltalán nem tartalmaz piros linket (link, amely nem létező lapra mutat).
 • ...tűrhető mennyiségű képet tartalmaz, melyek mindegyike (amennyiben ez szükséges) képaláírással lett ellátva.
 • ...minden rajta elhelyezett kép információs sablonnal lett ellátva.
A kiemelt titulusú cikkek bekerülnek a Kiemelt cikkek kategóriába.

Advertisement