Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Első szerkesztésed megkezdésével elfogadod az alábbi szabályzatot, s tudomásul veszed, hogy nemteljesítése esetén az oldal bármely adminisztrátora korlátlanul élhet nálad a ráruházott jogokkal.


A szabályzat hatálya kiterjed a wiki minden egyes területére, alkotóelemére (a FAN szekcióra, a blogokra, a chatre, az üzenőfalakra és természetesen a cikkekre, képekre, egyéb médiatartalmakra is), valamint a wiki regisztrált és nem regisztrált felhasználóira egyaránt.


A wiki minden szerkesztőjére vonatkozóan:

 • A wiki szerkesztője minden esetben tiszteletben tartja a wiki többi szerkesztőjének emberi méltóságát.
  • Nem fitogtatja sem saját, sem mások politikai nézeteit.
  • Szerkesztőtársai esetleg az övétől eltérő vallási nézeteit tiszteletben tartja, amiatt nem tesz szemrehányásokat.
  • Semmilyen formában nem tesz utalást társa etnikai hovatartozására.
  • Nem szidalmazza társait, nem trágárkodik.
   • Ha szerkesztőtársának személyes adatait bármilyen forrásból megtudta, az adatok közül semmit nem hozhat nyilvánosságra a szerkesztőtársa személyes engedélye nélkül.
  • Sértő szándékkal mások munkájáról nem fogalmaz meg semmilyen kritikát.
 • A szerkesztő soha nem követ el vandalizmust.
  • Soha nem töröl le alapos ok nélkül (alapos ok lehet például a javítási, fejlesztési szándék) mások, vagy saját maga által feltöltött médiatartalmat (képet, videót stb.), szöveges tartalmat vagy bármit, amely a wikiknek már részét képezi, hiszen minden ilyen tartalom közös munkálatunk gyümölcse.
  • A cikkek hibátlan részét nem javítja ki, hiszen az hibátlan. Alaptalanul nem szükséges a javítás, hiszen lehet, hogy az inkább ront a már meglevő cikken.
  • Különféle, ide nem illő cikkek, blogbejegyzések halmozása is vandalizmusnak minősül; azon cikk vagy blogbejegyzés minősül "oda nem illőnek", melynek témája semmilyen módon nem köthető az AC-hoz vagy a wiki közösségéhez, egy rajtuk kívülálló területre összpontosít.
  • Vandalizmus egyetlen, csupán néhány gondolatot, mondatot (vagy képet, egyetlen galériát) tartalmazó cikk létrehozása is, és annak ilyen állapotban hagyása - amennyiben a megjelenítettnél jóval több információ áll egyébként rendelkezésre a források alapján.
 • A szerkesztő (ha már munkához látott) mindig igyekszik tisztességesen dolgozni.
  • Mindig kerüli a szerzői jogok sértését, alkalmazva az ennek elkerülésére létrehozott sablonokat. Ezen sablonokat megfelelően alkalmazza.
  • Mindig feltünteti a cikk létrehozásához használt forrásait, azoknak közvetlen elérhetőségét (lásd: ideális elrendezésmód).
 • Az Assassin's Creed Wiki minden szerkesztője tiszteletben tartja munkájának vagy munkája bármely alkotóelemének forrásaként szolgáló szöveges vagy médiatartalom eredeti (akár bel-, akár külföldi) feltöltőjét, szerzőjét. Ennek megfelelően a forrásokat minden lehetséges eszközt (a képek esetében például az információs sablont) felhasználva igyekszik feltüntetni az ilyen jellegű tartalmaknál - minden szerkesztő vallja, hogy ezen egyszerű cselekedet végrehajtása mindenkinek erkölcsi kötelessége. Az ezen dolgok elmulasztásából esetleg következő jogsértés miatt at Assassin's Creed Wiki egésze nem vállalja a felelősséget, minden felelősség a tartalom feltöltőjét terheli csak.
 • Minden szerkesztő tiszteli az oldal vezetőinek döntését, s tudja, hogy azok sohasem határoznak megalapozatlanul egyetlen kérdésben sem.
 • A szerkesztő az adminisztrátori jogokkal való visszaélést, a lejjebb megfogalmazott, a vezetőség tagjaira vonatkozó szabályok megszegését köteles jelezni a wiki valamely bürokratájának.

Csak a wiki vezetőségének tagjaira vonatkozóan1:

 • A wiki vezetőségének tagjai elismerik, hogy ők nem többek vagy jobbak a wiki többi szerkesztőjénél - hozzájuk hasonlóan ők sem tulajdonosai az oldalnak. Ennek ellenkezőjét nem igyekeznek bebizonyítani különféle megnyilvánulásokkal.
 • A vezető mindig köteles megadni a kért segítséget szerkesztőtársainak, amennyiben ez módjában áll.
 • A wiki vezető tagjai mindig igyekeznek elérhetőek lenni wikin való tartózkodásuk során, így a wikire való bejelentkezést követően azonnal fellépnek a wiki chatjére, hogy ott rendszeres tájékoztatást tudjanak adni szerkesztőtársaiknak (miközben természetesen egyéb teendőiket is végzik az oldalon).

1A vezetőség tagjai is szerkesztők, tehát rájuk is vonatkozik az első fejezetben megfogalmazott minden pont. A vezetők szerepköréről bővebben ezen oldal értekezik.

Advertisement