Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonac2IkonacbhIkonackrIkonackreIkonarend


"Nulla è reale, tutto è lecito."
―Az Itáliai Asszaszinok hitvallása.[src]
Itáliai Asszaszinok
Ezio belt
Felépítési információk
AlapítójaNiccolò Polo
Maffeo Polo
FőhadiszállásaiVelence (1320-ig)
Monteriggioni (1500-ig)
Róma
TerületeiItália-szerte
TársszervezeteiAsszaszinok
Auditore
Medici
Történelmi információk
Megalakulásának időpontja1269
Újjászervezésének időpontja1500
További információk
Nevezetes tagjaiMarco Polo
Domenico Auditore
Mario Auditore
Ezio Auditore
Niccolò Machiavelli

Az Itáliai Asszaszinok jelentették az Asszaszin Rend itáliai ágát, mely a késő 13. századi alapítása óta létezett.

Vezetőjük főleg az Auditore család, céljuk pedig főként a korrupt Borgia család tönkretétele volt, mely a reneszánsz során a Templomos Rend fő vezető erejét jelentette.

Történet[]

Alapítás[]

1257-ben, a velencei felfedezőket, Niccolòt és Maffeot meghívta Darim Ibn-La'Ahad, Altaïr Ibn-La'Ahad fia az Asszaszin erődbe, Maszjáfba. Miután megfelelő kiképzést kaptak, mindketten Asszaszinná váltak, Altaïr megbízta őket, hogy Asszaszin céhek létrehozásával, és a kódexének őrzésével. Amikor a mongolok végül támadtak, a Polo testvérek elhagyták Maszjáfot, és konstantinápolyi otthonukba indultak, ahol is sikeresen létrehozták a török céhet 1258-ban. Utazásaik közepette azonban megszegték ígéretüket, ugyanis elvesztették a Kódexet, mely a mongolokhoz került. 1259-ben, Niccolò és Maffeo átutazott a Mongol Birodalmon, hogy visszaszerezze azt, de végül kudarcot vallottak.

1269-ben a Polók megérkeztek Velencébe, Itáliába, ahol létrehozták az Asszaszin Céhet, és Niccolò fát Marcót Asszaszinnak képezte ki. Két évvel később hárman újból elutaztak a Mongol Birodalomba, de ezúttal Marcónak sikerült is megszereznie a Kódexet, melyet vissza is vitt Itáliába 1295-ben.

Az Auditore-ház megalapítása[]

Marco Polo a Kódexet Asszaszin társára, Dante Alighierire bízta. A következő évben Dante tanítványának fogadta egy Asszasszin társa fiát - aki később felvette a Domenico Auditore nevet, és aki ígéretet tett, hogy kiképzése után elviszi Dantét és a Kódexet is Spanyolországba.

1321-ben Dantét megölték a Templomosok, bizonyítva ezzel az Asszaszinok számára, hogy még mindig léteznek. A Kódex Domenicóhoz került, aki feladatául kapta, hogy Spanyolországba vigye azt; őt és családját azonban Templomosok által felbérelt kalózok támadták meg, amíg hajójuk Otrantóban vesztegelt. Domenico arra kényszerült, hogy a Kódex lapjait a hajó különböző ládáiban szórja szét, hogy a kalózok ne találják meg őket. Domenico feleségét megerőszakolták és megölték a támadók, de Domenico és a fia megmenekült.

Marco Polót és Domenico apját megölték a Templomosok 1324-ben, de Marco pénzét felhasználva Domenico ideiglenesen le tudott telepedni Firenzében, a városi nemesség tagjának kiadva magát, az Auditore nevet felvéve. Később megvett és felújított egy villát Monteriggioniban, melyet Auditore-villának nevezett el, és az Itáliai Asszaszinok főhadiszálása volt majd két évszázadon át.

Templomos összeesküvések[]

1478 körül az egyik itáliai Asszaszin, Ezio Auditore, képes volt megakadályozni egy összeesküvést. A terv magában foglalta Lorenzo de' Medici és testvére meggyilkolását, mely segítségével a Templomosok vehették volna át Firenze irányítását. A terv megakadályozásával Ezio elérte, hogy Firenze továbbra is az Asszaszinok szövetségese maradjon.

Néhány évvel később, 1480 körül ugyanez az Asszaszin akadályozta meg a Templomosokat a velencei hatalom átvételében, ahol is a Templomosok megölték a regnáló dózsét, Giovanni Mocenigót, hogy a helyére a saját emberüket ültessék. Több magas rangú Templomos megölésével az Asszaszinok bebiztosították, hogy az egyik szövetségesük legyen az új uralkodó, fenntartva ezzel egy újabb város hűségét.

Velencében az Itáliai Asszaszinok egy Édenalmát is megszereztek, melyet Ezio elvitt a Vatikánba, hogy összecsapjon Rodrigo Borgiával, a Templomos Rend Nagymesterével, akit VI. Sándor pápává neveztek ki. Rodrigo és Ezio párbajba bocsátkozott, melyből végül az Asszaszin került ki győztesen.

A Kamra keresése[]

Róma felszabadítása[]

A Borgia család felőrlése[]

Az Asszaszinok Rodrigo feletti győzelme feldühítette fiát, Cesare Borgiát. Cesare összegyűjtötte seregét, és megtámadta Monteriggionit. A támadás rövid, de átütő erejű volt, a Templomosoknak sikerült visszaszereznie az Éden Almáját, megölni Mario Auditorét, és elfogni Caterina Sforzát.

Ennek következtében az Itáliai Asszaszinok Rómába tették át székhelyüket, ahol tovább folytatták a Borgiák elleni küzdelmet. Némi idő elteltével sikerült megtörniük Cesare védelmét azzal, hogy elvágták a pénzügyi utánpótlásaitól és a francia hadsereg támogatásától. Cesare a városba visszatértekor dühében végzett apjával, ami miatt nemsokára bebörtönözte az új pápa.

A Borgia család feje, aki apja halálát követően a Templomosok Nagymesterévé vált, hamarosan megszökött, de Ezio Auditore követte Valenciába és Vianába, ahol végül meg is ölte őt. Ez végleg megtörte az itáliai Templomosok hatalmát, lehetővé téve az Asszaszinoknak, hogy új szövetségesekre tegyenek szert, többek közt az új pápa személyében.

Az ezt követő békés időkben Ezio Auditore, aki ekkor már az Itália Asszaszinok Mentora volt, Maszjáfba indult, hogy megkeresse Altaïr könyvtárát. Távollétében nővére, Claudia Auditore vezette tovább az Asszaszinokat. Ezio visszatértekor úgy döntött, visszavonul, és Lodovico Ariostót jelölte ki a Rend új Mentorául.

A Borgiák után[]

Modernkori események[]

Viselet[]

Kiképzés, felszereltség[]

Tagjai[]

Szövetségesek és bábok[]

Forrás[]

https://assassinscreed.fandom.com/wiki/Italian_Brotherhood_of_Assassins

Advertisement