Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonlezártTörténelem előtti időszak

I. e. 75383 (1923. Isu év)

 • Consus, az Isu tudósa, a háború alatt megalkotta az első leplet, hogy meggyógyítsa a háborús sérülteket.

I. e. 75010 (2296. Isu év)

I. e. 75000 (2306. Isu év)

 • A Földet elérte a koronakidobódás, elpusztítva a bolygó népességének nagy részét; kevesebb, mint tízezer ember, és még kevesebb Első Civilizációbeli maradt életben. A két faj együtt állt neki a világ újjáépítésének.

I. e. 14. század

Ismeretlen időpont

I. e. 11. század

Ismeretlen időpont

I. e. 6. század

I. e. 522

I. e. 5. század

I. e. 500

I. e. 465

I. e. 4. század

I. e. 330

I. e. 323

I. e. 3. század

I. e. 210

 • Szeptember 10.: Wei Yu kínai asszaszin meggyilkolta Csin Si Huang-tit, Kína első császárát és a templomosok szövetségesét egy lándzsa használatával, ezzel véget vetve uralmának.

I. e. 1. század

I. e. 49

I. e. 48

I. e. 44

 • Március 15:
  • A római hadvezér Gaius Julius Caesart élete végéig tartó diktátori címmel ruházzák fel a templomosok befolyásának köszönhetően. Negyven szenátor, akik magukat "Liberatores" néven nevezték, és valójában az asszaszin rend titkos tagjai voltak, Caesar meggyilkolását tervezték a diktátor barátja, Marcus Junius Brutus vezetésével. Március 15-én a Liberatores huszonháromszor leszúrta Caesart, ezzel annak halálát okozva.

I. e. 42

 • Október 23.: Brutus öngyilkosságot követett el a Philippi csata alatt, mielőtt Marcus Antonius és Octavius legyőzte seregét. Az asszaszin rend néhány tagja megkísérelte feltámasztani Brutust az Éden Leplét használva. Rövid időre sikerült is visszahozniuk őt az életbe, de szinte azonnal végérvényesen meghalt.

I. e. 30

1. század

33

 • Április 3.: Jézus Krisztust, az Édeni Lepel birtokosát a templomosok keresztre feszíttették, és így megszerezték az ereklyét.

41

72

3. század

259

 • A gall-római asszaszin, Aquilus sikertelenül megpróbálta meggyilkolni a Római Birodalom egyik tábornokát, Gracchust, és emiatt leszúrták, ami miatt elvesztette eszméletét. Ezalatt az Alemannok egyik serege, az asszaszin Accipiter vezérlete alatt rajtaütött Gracchus táborán. A csata az alemannok győzelmével és Aquilus kiszabadításával végződött.
 • Aquilus átvett egy Ankh néven ismert ősi tárgyat Accipitertől, és elszállította azt szülővárosába, Lugdunumban található családi villájába. Itt apja, Lucius megbízta a helyi pap, Faustinus meggyilkolásával, mivel az elárulta az asszaszinokat.
 • Luciust Weke nevű szolgálójával együtt meggyilkolta Caius Fulvus Vultur, római szenátor és a Templomos Rend titkos tagja, aki emellett ellopta az Ankhot és magával vitte azt Rómába.
 • Aquilus meggyilkolta Caïus Fulvus Vulturt saját villájában, és visszavitte az Ankhot Lugdunumba. Itt megnézett egy felvételt, melyet Lucius az Ankh segítségével készített.
 • Accipiter békét kötött Lugdunum prefektusával, mely szerint a várost nem fogják megtámadni és kifosztani az alemannok.
 • Aquilust és feleségét, Valeriát római katonák elfogták és kivégzésre Rodumnába szállították. A katonák meggyilkolták Aquilust, mikor Accipiter rajtaütött a konvojon.

4. század

330

11. század

1003

 • Május 12.: II. Szilveszter pápát, a Templomos Rend vezetőjét, eretnekség miatt máglyán elégették, mivel a középkor alatt a tudományos fejlődést támogatta.

1099

 • Július 15.: Keresztes lovagok egy serege elfoglalta Jeruzsálem városát, ezzel az első keresztes hadjárat végét és a keresztesek 200 éven át tartó Szentföldi jelenlétének kezdetét jelezve.

12. század

1129

 • Január 13.: A Troyes-i zsinaton hivatalosan megalapul a Templomos Lovagok Rendje, és Hugues de Payns személyében pedig kinevezték az első, nyilvánosan is ismert nagymestert, aki Clairvaux-i Szent Bernát segítségével létrehozta a Latin törvényt.

1176

 • Augusztus
  • Salāḥ ad-Dīn szultán ostrom alá vette az asszaszinok Maszjáfban található erődjét. Ahmad Sofian által megszerzett információk alapján a mentor, Rashid ad-Din Sinan megbízta Umar Ibn-La'Ahadot azzal, hogy hatoljon be az ellenséges táborba, ahol is Umar egy üzenetet tűzött a szultán sátrára egy tőrrel.
  • Šihāb ad-Dīn, Salāḥ ad-Dīn nagybátyja békét kötött az asszaszinokkal, azzal a feltétellel, hogy végezzék ki Umar Ibn-La'Ahadot, mivel az a táborba való belopakodása során meggyilkolt egy Ajjúbid nemest. Sinan, akarata ellenére Umar feláldozta magát.
  • Ahmad Sofian öngyilkosságot követett el Umar Ibn-La'Ahad fiának, Altaïrnak lakókörletében, mivel bűnösnek érezte magát, amiért kiadta Umar nevét a szaracénoknak, mialatt fogolyként a táborukban tartózkodott.

1187

 • Július 4.: Lezajlott a Hattíni csata a jeruzsálemi Keresztes Királyság és Szaladin szaracén erői között, mely szaracén győzelemmel végződött. Jeruzsálemi Guidó királyt, templomos nagymestert Gerard de Ridefort-ot és Châtillon-i Raynaldot elfogták, majd később szabadon eresztették.

1189

 • Altaïr Ibn-La'Ahad megölte Harast, az asszaszinból lett templomost, és kiszabadította Rashid ad-Din Sinant Maszjáf templomos ostroma alatt. Emiatt Altaïrt mester asszaszin rangra emelték.

1190

 • A templomosok ostrom alá vették az asszaszinok Aleppóban található erődjét a de facto vezető, Lord Baziliszkusz parancsára, de az asszaszinok vissza tudták verni a támadást.
 • Rashid ad-Din Sinan megbízta Altaïr Ibn-La'Ahadot a Kehely felkutatásával, mely egy édeni részhez hasonló erőkkel bíró ereklye volt.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad Damaszkuszba utazott, és meggyilkolta a templomos kereskedő Tamirt és a templomos lovag Alaatot Fajera utasítására, aki ennek fejében átadta neki a Kehely állítólagos tartózkodási helyének, a Homok Templomának kulcsait.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad Türoszban meggyilkolta Roland Napule-t a helyi rafik, Hamid utasítására. Napule egyik foglyától Altaïr megszerezte a Homok Templomának második kulcsát.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad Jeruzsálemben egy partin megszerezte a Homok Templomának harmadik kulcsát a templomos vezetőtől, Baziliszkusztól, a rafik Kadar és a nemes Ayman által szolgáltatott információk segítségével.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad megölte a templomosok Jeruzsálemi Tornyának mesterét és annak tanítványát, mialatt a Homok Templomának térképét próbálta megszerezni.
 • Lord Baziliszkusz megpróbálta megállítani Akko ostromát a város vízkészletének megmérgezésével, de Altaïr Ibn-La'Ahad megakadályozta ebben. Altaïr a csatában legyőzte Baziliszkuszt, de a Kehely helyének elárulásáért cserébe megkímélte életét.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad megölte Harash-t, Rashid ad-Din Sinan helyettesét, miután Adha, aki felfedte magát, mint a Kehely, tájékoztatta őt annak árulásáról.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad Türosz kikötőjében megölte Lord Baziliszkuszt, miután a templomosok elrabolták Adhát. Baziliszkusz halála ellenére a templomosok sikeresen elmenekültek Adhával.

1191

 • Július:
  • Altaïr Ibn-La'Ahad és egy testvérpár, Malik és Kadar Al-Sayf behatolt a Jeruzsálemi Kamrába hogy megszerezzenek egy édeni almát. Miután harcba keveredtek a templomos nagymesterrel, Robert de Sable-el és embereivel, Kadar meghalt, Malik pedig elvesztette bal karját, de képes volt visszatérni Maszjáfba az almával.
  • Az asszaszinok visszaverték a Robert de Sable által vezetett Templomos Lovagosok támadását Maszjáfban. Rashid ad-Din Sinan lefokozta Altaïrt, mivel az megszegte az asszaszinok hitvallásának három tanát.
 • Július-Szeptember: Altaïr Ibn-La'Ahad megölt nyolcat a kilenc számára meghatározott templomos célpontból - Tamirt, Nábluszi Garnier-t, Talalt, Abu'l Nuqoudot, Montferrati Vilmost, Majd Addint, Sibrandot és Jubair al Hakimot - Damaszkust, Akkó és Jeruzsálem városában, hogy ezáltal visszaszerezze Mester Asszaszin címét.
 • Szeptember: Altaïr Ibn-La'Ahad megkísérelte meggyilkolni Robert de Sable-t Majd Addin Jeruzsálemben tartott temetésén, de rájött, hogy Robert elterelésként Maria Thorpe-t küldte maga helyett. Altaïr megkímélte Maria életét.
 • Szeptember 7.: Az Arsuf-i csatában összecsaptak a keresztesek és a szaracénok, melyből a keresztesek kerültek ki győztesen. Az asszaszin, Altaïr Ibn-La'Ahad végigharcolta magát a csatatéren a keresztes táborig, ahol párbajra hívta ki Robert de Sable-t. A viadal Robert halálával végződött.
 • Szeptember:
  • Altaïr Ibn-La'Ahad meggyilkolta Rashid ad-Din Sinant, mivel Sinan elárulta az Asszaszin Testvériséget, és az édeni alma segítségével arra kényszerítette alárendeltjeit, hogy istenként tiszteljék őt.
  • Abbas Sofian kisebb polgárháborút szított az asszaszinok között Altaïr Ibn-La'Ahad ellen. Abbas ellopta Rashid ad-Din Sinan édeni almáját, azonban az elkezdte lassan megölni őt, amíg Altaïr meg nem mentette életét.
  • Altaïr Ibn-La'Ahad követte Rashid ad-Din Sinant, mint a Levantei Asszaszin Testvériség Mentora, miután meggyőzte társait képességeiről.
 • Ősz:
  • Armand Bouchart Nagymester, Robert de Sable utódja Ciprusra költöztette a Templomos Lovagokat. Akkóból való kivonulásuk alatt Altaïr Ibn-La'Ahad asszaszinjaival megtámadta a város kikötőjét, és elfogta Maria Thorpe-t.
  • Altaïr Ibn-La'Ahad megölte a templomos kapitányt, "Vörös" Fredricket a Limassoli Kastélyban, miután felvette a kapcsolatot Limassoli Alexanderrel, a helyi, Templomos Lovagok ellen irányuló ellenállás vezetőjével.
  • Altaïr Ibn-La'Ahad megmentette Maria Thorpe-t attól, hogy Armand Bouchart bebörtönözze őt, mivel az nem akarta megtörni a Latin Törvényt azzal, hogy nőkkel foglalkozzon. Altaïr és Maria hajóval Keríniába utazott.

1192

 • Jonast, egy keríniai kereskedőt Altaïr Ibn-La'Ahad meggyilkolta egy magát a keríniai ellenállás vezetőjének, Barnabásnak tettető templomos ügynök utasítására. Ez a cselekedet lázongást szított a nép körében.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad meggyilkolta Moloch-ot, egy helyi fanatikus csoport vezetőjét és a templomosok szövetségesét a Kantarai várban Maria Thorpe-tól és az ellenállás egyik katonájától, Markos-tól szerzett információk segítségével.
 • A Sötét Orákulum, korábbi ciprusi nemesasszony, információval látta el a Templomos Lovagokat az ellenállás tagjainak helyére vonatkozóan. Altaïr Ibn-La'Ahad megmentette az ellenállás bebörtönzött tagjait és megölte az Orákulumot a Buffavento kastélyban.
 • Maria Thorpe és Altaïr Ibn-La'Ahad behatolt a Szent Hilárión várba, ahol Altaïr megölte Moloch fiait, a templomos Shalimot és Shahart, kiírtva a templomos jelenlétet Keríniában.

1193

 • Armand Bouchart Nagymester utasítására a Templomos Lovagok minden ereklyéjüket átköltöztették a limassoli Templomos Archívumból egy ismeretlen helyre.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad megölte Armand Bouchart Nagymestert miután párbajoztak a limassoli Templomos Archívumban.

13. század

1204

 • Július 12.: A Keresztesek elfoglalták és kifosztották Konstantinápoly városát, ezzel véget vetve a Negyedik keresztes hadjáratnak. Az ostrom alatt Altaïr Ibn-La'Ahad, aki az asszaszinok befolyásának terjesztése miatt utazott a városba, visszavonulásra kényszerült.

1215

 • Kitört az első bárói háború, János angol király erői és a lázadó angol bárók között. A király az asszaszin Cassinghami Vilmos, a lázadók az asszaszin Robert Fitzwalter és Franciaország támogatását élvezték.

1217

 • Altaïr Ibn-La'Ahad, felesége, Maria és fiuk, Darim elhagyták Maszjáfot hogy leszámoljanak a Mongol Birodalom jelentette veszéllyel és meggyilkolják Dzsingisz kánt. Az asszaszinok irányítására Malik Al-Sayfot és fiatalabb fiukat, Sefet hagyták hátra.

1226

 • Sef Ibn-La'Ahadot, Altaïr Ibn-La'Ahad fiát a tanítvány Swami, Abbas Sofian utasítására meggyilkolta, mivel az meg akarta szerezni az uralmat a levantei asszaszinok felett.
 • Malik Al-Sayfot hamisan megvádolták Sef Ibn-La'Ahad meggyilkolásával. A levantei asszaszinok élére Abbas Sofian egy tanácsot nevezett ki saját maga irányítása alatt.

1227

 • Február: Dzsocsi kánt, Dzsingisz kán mongol hadúr elsőszülött fiát az asszaszin Darim Ibn-La'Ahad méreggel meggyilkolta.
 • Augusztus: Dzsingisz kánt, a Mongol Birodalom uralkodóját Kínában megölte az asszaszin Darim Ibn-La'Ahad, miután az leesett az asszaszin Qulan Gal által lelőtt lováról.

1228

 • Altaïr Ibn-La'Ahad, Maria Thorpe és fiuk Darim visszatért Maszjáfba, ahol tudomást szereztek az uralkodó tanácsról. Darim Alamutba utazott hogy Sef feleségével és gyermekeivel találkozzon.
 • Malik Al-Sayfot Altaïr Ibn-La'Ahad megmentette Maszjáf börtöneiből, aki elmondta neki az igazat Sef halálának körülményeiről. Altaïr és Maria távollétében Swami lefejezte Malikot.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad és Maria Thorpe kérdőre vonta Abbas Sofiant a maszjáfi erődben. Miután Swami felhergelte, Altaïr az édeni almával öngyilkosságra akarta kényszeríteni Swamit. Maria próbálta ezt megakadályozni, de a keletkező felfordulásban Swami leszúrta Mariát. Altaïr megölte Swamit, majd Darim segítségével elmenekült Maszjáfból.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad száműzetésbe vonult az asszaszinok alamuti erődjébe, Abbas Sofian pedig elorozta a Mentori címet. Alamutban Altaïr az Édeni Alma használatával számos felfedezést és találmányt talált, valamint az erőd alatti templomban rábukkant a memória-pecsétekre.

1241

 • December 11.: Ögödej kánt, a Mongol Birodalom második Nagykánját és Dzsingisz kán harmadik fiát megölte az asszaszin Nergüi.

1247

 • Alamuti önkéntes száműzetéséből visszatérve Altaïr Ibn-La'Ahad megmentette a kereskedő Mukhlis-t Bayhas-tól és banditáitól.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad elkezdte visszaszerezni a levantei asszaszinok és Maszjáf lakosainak támogatását hogy visszaszerezze az Abbas Sofian alatt hanyatló Testvériséget. Altaïr összebarátkozott Malik Al-Sayf fiával, Tazimmal.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad a rejtett pisztoly segítségével meggyilkolta Abbas Sofiant Maszjáf erődjének erőszakmentes megtámadása során, melyben támogatói segítették. Altaïrt visszafogadták, mint az Asszaszin Testvériség levantei ágának Mentorát.
 • Altaïr Ibn-La'Ahad utasítására megkezdődött egy titkos könyvtár építése Maszjáf erődje alatt.

1250

 • Egy ismeretlen egyiptomi asszaszin megszerezte Aset Jogarát és átadta azt a lázadó Mamelukoknak, akik azt az uralkodó Ajjúbid-dinasztia megdöntésére és a Bahri-dinasztia megalapítására használták.

1251

1255

 • Batu kánt, az Arany Horda, a Mongol Birodalom egy alkánságának alapítóját alárendeltje, Alekszandr Nyevszkij utasítására meggyilkolták.

1256

 • December 15.: Hülegü kán, lerombolta az alamuti asszaszin erődöt mialatt a levantei asszaszinok területeit dúlta fel.

1257

 • Január: Niccolò és Maffeo Polo barátjuk, Darim Ibn-La'Ahad meghívására Maszjáfba utaztak, ahol megismerkedtek a Mentor Altaïr Ibn-La'Ahaddal.
 • Július: Altaïr Ibn-La'Ahad és fia, Darim megkezdték Niccolò és Maffeo Polo tanítását az Asszaszin Testvériség tanai szerint, hogy reményeik szerint segítsék elterjeszteni ideológiájukat nyugaton. Niccolò megkezdte naplója, A titkos keresztes hadjárat írását, mely Altaïr életét írta le.
 • Augusztus 12.:
  • Hülegü kán megkezdte a maszjáfi asszaszin erőd mongol ostromát, melynek eredményeképpen az erőd elhagyatottá vált.
  • Altaïr Ibn-La'Ahad kivezette Niccolò és Maffeo Polo-t a városból és átadta nekik Kódexét, a Maszjáf kulcsokat és számos könyvet, és engedte, hogy a Testvériség többi tagja elmeneküljön.
  • Altaïr Ibn-La'Ahad elhunyt, miután bezárta magát titkos könyvtárába, és utolsó emlékeit ráírta a hatodik memória-pecsétre az édeni almával.
 • August 14: Niccolò és Maffeo Polo-t megtámadta egy mongol fosztogatócsoport a szír vidéken, akik ennek eredményeként elvesztették Altaïr Ibn-La'Ahad Kódexét.

1258

 • Január 1.: Niccolò és Maffeo Polo Asszaszin Céhet alapítottak Konstantinápolyban, a Bizánci Birodalom fővárosában.
 • Január: Niccolò és Maffeo Polo elrejtette Altaïr Ibn-La'Ahad könyveit Konstantinápoly nevezetességei közelében, az öt Maszjáf-kulcsot pedig a város alatti rejtett kamrákban helyezték el.

1259

 • Niccolò és Maffeo Polo a Mongol Birodalomba utazott, hogy visszaszerezzék Altaïr Ibn-La'Ahad Kódexét, azonban nem jártak sikerrel.

1263

 • November 14.: Alekszandr Nyevszkijt, orosz vezetőt és a templomosok szövetségesét megölte az asszaszin Nergüi, az Arany Hordával való szövetsége és a Mongol Birodalom feletti befolyása miatt.

1265

 • Február 8.: Hülegü kánt megölte a mongol asszaszin Nergüi bosszúból, Maszjáf és a levantei asszaszinok elpusztítása miatt.

1269

 • Niccolò és Maffeo Polo hazatértek az olaszországi Velencébe, ahol Asszaszin Céhet alapítottak.

1271

 • November: Marco Polo Ázsiába utazott apjával, Niccolò-val és nagybátjával, Maffeóval, hogy visszaszerezzék Altaïr Ibn-La'Ahad Kódexét.

1275

 • Május: Marco Polo visszaszerezte Altaïr Ibn-La'Ahad Kódexét Kubiláj kán nyári palotájából Shangduban, és évekkel később magával vitte azt mikor visszatért Velencébe.

14. század

1304

 • Július 7.: XI. Benedek pápát megmérgezte Guillaume de Nogaret, politikai vetélytársa, IV. Fülöp francia király tanácsadója és a francia asszaszinok Mentora.

1307

 • Október 13.:
  • A francia asszaszinok Mentora, Guillame de Nogaret hatására IV. Fülöp francia király eretneknek kiáltotta ki a Templomos Lovagrendet, és ostrom alá vette párizsi templomukat.
  • Egy templomos lovag elrejtette az általuk birtokolt Édeni Kardot és a Codex Pater Intellectus című iratot, azonban az asszaszin Thomas de Carneillon megölte őt.

1314

 • Március 18.: Jacques de Molay-t, az utolsó hivatalosan ismert Templomos Nagymestert és jövendőmondót máglyán elégették Geoffroi de Charney-val egyetemben. Halála előtt de Molay szétküldte kilenc legmegbízhatóbb emberét az ismert világba, hogy titokban tovább folytassák a Rend célja felé való törekvést.

1321

 • Szeptember 14.: Az asszaszin Dante Alighierit templomosok meggyilkolták, ezzel felfedve túlélésük tényét az asszaszinok előtt.
 • Az asszaszin Domenico Auditore feleségével és fiával megkísérelte Altaïr Ibn-La'Ahad kódexének Spanyolországba szállítását, de Otranto város kikötőjében templomosok által felbérelt kalózok támadtak rájuk; Domenico felesége nem élte túl a támadást. Domenico a Kódexet darabokra vágta és szétszórta, hogy a templomosok ne szerezhessék meg azt.

1324

 • Január: Marco Polo-t és később Domenico Auditore apját templomosok meggyilkolták.
 • Domenico Auditore megvásárolta és felújította a Monteriggioniban álló villát, és az Auditore-villa nevet adta neki. Monteriggioni az asszaszinok itáliai ágának központjává vált.

1338

 • Lukas Zurburgot asszaszinok megmentették egy útonállótól mialatt Essenből Adendorfba utazott. Zurburg csatlakozott az Asszaszin Testvériséghez.

1340

 • A templomosok ellopták Aset Jogarát az Egyiptomot uraló Bahri-dinasztiától.
 • Az egyiptomi asszaszin Numa Al'Khamsin Kairóba utazott és kivallatta a templomosokkal együttműködő kereskedőt, Bachir Al-Djallilt, aki felfedte, hogy az ereklyét Karnakba szállították, mielőtt Numa megölte volna őt.

1341

 • Június 7.: Az Egyiptomot uraló Bahri szultánt, Al-Nasir Muhammadot szolgálója, a titkos templomos ügynök Leila meggyilkolta.
 • Numa Al'Khamsin és tanítványa, Ali Al-Ghrabe visszaszerezte Aset Jogarát, a templomosoktól Karnak városából, melyet szétszerelve találtak egy Ankh alakú dobozban.

1348

 • A Kereszt testvérei, egy titkos templomos szervezet átutazott a Német-római Birodalmon az Ankh után kutatva, látszólag menedéket kínálva az embereknek a Fekete halál elől.

1350

 • A Kereszt testvérei és Lukas Zurburg titokzatos körülmények között eltűntek a köztudatból.

1355

 • Az asszaszinok ellopták az eredeti Édeni Leplet a francia templomos lovag, Geoffroy de Charny-tól, és helyére egy hamisítványt helyeztek. Az Auditore-család egyik tagja elrendelte, hogy a Leplet az Auditore-Villa alatt temessék el.

1398

 • Június 2.: Egy, a templomos Henry Sinclair és James Gunn által vezetett templomos expedíció partot ért Észak-Amerikában.

15. század

1402

 • Július 17.: Zhu Di lett a templomosok támogatásával a Yongle császár, megalapítva a Ming-dinasztiát a Ming Csien Ven császár leváltásával.
 • Július: A kínai császári hadsereg a Yongle császár parancsára letartóztatott és kivégzett több ezer embert azért, mert asszaszinként gyanúsították meg őket. A helyi asszaszin Mentor, Fang Xiaoru meghalt a tisztogatás alatt. Li Tong sikeresen elmenekült a pekingi asszaszin főhadiszállásról egy édeni almával.

1417

 • A kínai hadvezér, Zheng He megkezdte ötödik felfedezőútját, európai utazók előtt felfedezve területeket Délkelet-Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten.

1424

 • Augusztus 12.: Az asszaszin Li Tong meggyilkolta a Yongle császárt, mialatt az egy forradalmat próbált elnyomni a Góbi-sivatagban.

1431

 • Május 30.: Jeanne d'Arc-ot az angolok máglyán elégették. Ezt a templomosok érték el, hogy így megszerezzék az általa birtokolt édeni kardot.

1440

 • Június 29.: A firenzei és milánói sereg összecsapott az Anghiari csatában. A 6 éves Mario Auditore figyelmeztette a firenzei hadvezért, Micheletto Attendolo-t, a milánóiak rajtaütésszerű támadására, melynek eredményeként a firenzeiek megnyerték az ütközetet.

1442

1453

 • Május 29.: II. Mehmed oszmán szultán, az Oszmán Birodalom uralkodója elfoglalta Konstantinápolyt, a Bizánci Birodalom fővárosát egy édeni alma segítségével, gyakorlatilag elpusztítva a Birodalmat.

1454

 • Szeptember: A firenzei hadsereg, Federico da Montefeltro vezetésével ostrom alá vette Monteriggionit. Mario Auditore vezetésével Monteriggioni visszaverte a támadást.
 • Október 1.: Mario Auditore megtalálta az édeni leplet az Auditore-villa alatt Monteriggioniban. A kripta felfedezése közben Mario elvesztette egyik szemét egy csapda miatt.

1455

1476

1477

 • Január: Ezio Auditore anyjával, Mariával és húgával, Claudiával elhagyta Firenzét és Monteriggioniba utazott, hogy nagybátyjánál, Mario Auditorénél lakjanak az Auditore-villában.

1478

 • Április 14.: Vieri de' Pazzit San Gimignano városában, Toszkánában megölte gyerekkori riválisa, Ezio Auditore da Firenze a templomosokkal való összeesküvésért.
 • Április 26.:
  • Lorenzo de' Medicit, Firenze uralkodóját és fivérét, Giulianót megtámadták a templomos Pazzi-összeesküvők, mely Giuliano halálát eredményezte. Lorenzót megmentette és biztonságba kísérte Ezio Auditore da Firenze, aki La Volpe segítségével kihallgatta az összeesküvők terveit.
  • Francesco de' Pazzit megölte Ezio Auditore da Firenze. Francesco holttestét Ezio fellógatta a Palazzo della Signoria épületére, mialatt nagybátyja, Jacopo de' Pazzi egy Medici-ellenes tömeget toborzott.
 • Antonio Maffei-t, a Pazzi-összeesküvők egyikét Ezio Auditore da Firenze San Gimignano legmagasabb tornyán megölte.

1479

 • Április 12.: Francesco Salviatit, a Pazzi-összeesküvők egyikét San Gimignano közelében álló villájában megölte Ezio Auditore da Firenze.
 • Május 3.: Bernardo Baroncellit, a Pazzi-összeesküvők egyikét San Gimignano falainak közelében megölte Ezio Auditore da Firenze.
 • Stefano da Bagnone-t, a Pazzi-összeesküvők egyikét a San Gimignano közelében álló Monte Oliveto Maggiore-ban Ezio Auditore da Firenze megölte.

1480

 • Január 3.: Jacopo de' Pazzit megölte Ezio Auditore da Firenze, miután a Nagymester Rodrigo Borgia és a templomos Emilio Barbarigo halálosan megsebesítette őt a Pazzi-összeesküvés bukása miatt az Antico Teatro Romanoban tartott templomos találkozó alatt.

1481

 • Március 3.: Ezio Auditore da Firenze és Leonardo da Vinci Velencébe hajózott Caterina Sforza segítségével, ahol Ezio szövetséget kötött a helyi tolvajcéhvel.
 • Május 3.: II. Mohamed oszmán szultán meghalt, hátrahagyva két fiát, Bajazidet és a templomos Dzsemet, akik harcolni kezdtek a trónért. Bár Dzsem megszerezte apjuk édeni almáját, az oszmán trónt Bajazid foglalta el.

1482

 • Június: Dzsem herceg elrejtette édeni almáját a ciprusi Templomos Archívumban miután rájött, hogy az ereklye nem hajlandó kommunikálni vele.
 • Június 29.: Dzsem herceg Rodoszon találkozott az Ispotályos Lovagrend tagjaival, azonban az Ispotályosok elárulták és Európába küldték hogy bebörtönözzék. Dzsem Itáliában megismerkedett Rodrigo Borgia Nagymesterrel.

1485

 • Szeptember 11.: Emilio Barbarigót, templomost és a velencei kereskedőcéh vezetőjét Ezio Auditore da Firenze meggyilkolta a velencei tolvajcéh tagjainak segítségével. Ezek a tagok a vezető, Antonio de Magianis, Rosa és Ugo voltak.
 • Szeptember 14.: Carlo Grimaldit megölte Ezio Auditore da Firenze, miután az utóbbi Leonardo da Vinci repülő szerkezetével behatolt a Palazzo Ducaléba, hogy megakadályozza Giovanni Mocenigo dózse meggyilkolását, mely próbálkozása sikertelen volt.

1486

1487

 • Június 16.: VII. Henrik király legyőzte a templomos báb Lambert Simnel seregét, és bebörtönözte Lambertet.

1488

 • Június 25.: Ezio Auditore da Firenze Velencében ellopta az édeni almát a templomosoktól, akik akkor tértek vissza vele Ciprusról. Egy összecsapás után a Nagymester Rodrigo Borgiával, Eziót hivatalosan is beavatták az Asszaszin Rendbe társai, akik addig titkolták előtte asszaszin mivoltukat.
 • Július 7.:
  • Az Orsi fivérek, Checco és Ludovico a Nagymester Rodrigo Borgia utasítására megtámadták Forlì városát, miután Caterina Sforza felbérelte őket templomos férje, Girolamo Riario meggyilkolására.
  • Ezio Auditore da Firenze megölte Checco és Ludovico Orsit miután Niccolò Machiavellivel Forlìba utazott, hogy az édeni alma biztonságban tartását Caterina Sforzára bízza. Miután Checco megsebesítette Eziot elájult, az ereklyét pedig elvette tőle egy szerzetes, Girolamo Savonarola.

1491

 • Ezio Auditore da Firenze megmentette a felfedező Kolombusz Kristóf életét Borgia őrökkel szemben egy találkozón, melyet Rodrigo Borgia kezdeményezett Kolombusszal, hogy megakadályozza Amerika felfedezését.
 • Ezio Auditore da Firenze szövetséget kötött Kolombusz Kristóffal és barátjával, a titkon asszaszin Luis de Santángellel, és Spanyolországba utazott velük, hogy megállítsa a spanyol asszaszinok üldöztetését a templomosok befolyása alatt álló Spanyol inkvizíció által.
 • Ezio Auditore da Firenze kapcsolatba lépett az asszaszin Raphael Sánchezzel, és elfogott asszaszinok kiszabadítása érdekében megölte Barcelonában Gaspar Martinezt, Zaragozában pedig Pedro Llorente inkvizítorokat.
 • Granada királya, XII. Muhammad Abu 'abd-Allah-t, Ezio megmentette a templomosoktól, Granada ostroma alatt. Ezio meggyőzte a királyt, hogy béküljön ki Izabella királynővel, ezzel véget vetve a templomosok által irányított háborúnak.
 • Ezio Auditore megölte Juan de Marillo inkvizítort, aki megpróbálta elfogni és kivégezni az összes, Granadában tartózkodó spanyol asszaszint.
 • Ezio Auditore da Firenze megmentette a Franciaországba tartó Kolombusz Kristóf életét, aki a templomosoktól kapott hamis hírek miatt indult útnak, azt gondolva, hogy a francia király finanszírozni fogja tervezett utazását.

1492

 • Január: II. Aragóniai Ferdinánd király és I. Kasztíliai Izabella királynő vállalta Kolombusz Kristóf utazása költségeinek felét kifizetni, míg a másik felét a spanyol asszaszinok biztosították.
 • Ezio Auditore da Firenze behatolt Tomás de Torquemada főinkvizítor palotájába Torquemada meggyilkolásának szándékával, ám megkímélte életét, mikor rájött, hogy az inkvizítor csupán Rodrigo Borgia bábja.
 • Augusztus 11.: A bíborosok szavazatainak megvásárlásával a Nagymester Rodrigo Borgia lett megválasztva a katolikus egyház élére VI. Sándor pápa néven.
 • Október 12.: Kolombusz Kristóf flottája elérte Amerikát, és a Taíno nép által benépesített Guanahani-szigeten ért partot.

1494

 • November 9.: Girolamo Savonarola az édeni almával fellázította a firenzei népet Piero de' Medici ellen. A Medicieket száműzték a városból, és Savonarola lett a város de facto vezetője.
 • Marcello Savonarolát, Girolamo Savonarola unokatestvérét Firenzében megmentette Ezio Auditore da Firenze Borgia őröktől.
 • Piero de' Medicit Velencében megtámadták Girolamo Savonarola követői. Ezio Auditore da Firenze segítségével Piero legyőzte támadóit és egy korrupt hírnököt.

1495

 • Február 25.: Dzsem herceget Capuában megölték az asszaszinok, akik attól tartottak, hogy Rodrigo Borgia Dzsemet akarta használni Konstantinápoly elfoglalására.

1497

 • Június 14.: Fiora Cavazza kurtizán Cesare Borgia parancsára meggyilkolta Cesare testvérét, Juan Borgiát, így Cesare átvette a pápai seregek fővezérének címét.
 • Ezio Auditore da Firenze meggyilkolta Girolamo Savonarola kilenc hadnagyát, hogy ezzel segítsen megtörni Savonarola hatalmát a város felett és közelebb kerüljön az Édeni Alma visszaszerzéséhez.

1498

 • Március 3.: Megszületett Giovanni Borgia, Lucrezia Borgia és az asszaszin Perotto Calderon fia. Giovanni életveszélyes deformációval született, és megmentése érdekében Calderon ellopta az édeni leplet agnadellói testvéreitől. Az asszaszinok röviddel ezután megölték Calderont.
 • Május 23.:
  • Girolamo Savonarolát a Palazzo Pitti előtt a feldühödött tömeg elfogta. Ezio visszaszerezte az édeni almát egy Borgia katonától, miután az ellopta azt.
  • Ezio Auditore da Firenze kegyelemből kivégezte Girolamo Savonarolát a máglyán, melyet a firenzei Palazzo della Signoria előtt állítottak számára.
 • Szeptember 17.: Tomás de Torquemadát, a spanyol főinkvizítort az asszaszinok megölték a spanyol nép feletti zsarnoksága miatt.

1499

 • November 23.: VII. Henrik angol király felakasztatta a templomos Perkin Warbecket, mivel az megpróbálta elfoglalni az angol trónt.
 • December 28.:
  • Ezio Auditore da Firenze kézitusában legyőzte Rodrigo Borgia Nagymestert a Vatikáni Kamra bejárata előtt. Mivel eszébe jutott, hogy a templomos megölése nem hozhatja vissza a családját, Ezio megkímélte Rodrigo életét.
  • Ezio Auditore da Firenze kinyitotta a Vatikáni Kamrát az Alma és a pápai pásztorbot segítségével, és átvett egy, a leszármazottjának, Desmond Miles-nak szóló üzenetet az első civilizációbeli Minervától.

1500

 • Január 2.: Cesare Borgia parancsára a pápai hadsereg megtámadta és lerombolta Monteriggionit. Cesare kivégezte Mario Auditorét és megszerezte az asszaszinok édeni almáját. Az ostrom alatt Ezio Auditore da Firenze súlyosan megsebesült, Caterina Sforzát pedig foglyul ejtették.
 • Január: Niccolò Machiavelli lett az olasz asszaszinok vezetője. A Borgiák elleni harc érdekében a római Tiberis-szigeten hozott létre főhadiszállást. Ezio Auditore da Firenze később csatlakozott hozzá, és titkos szövetséget hozott létre húga, Claudia, La Volpe és Bartolomeo d'Alviano vezetésével.
 • Május: Ezio Auditore da Firenze megmentette Nikolausz Kopernikuszt a Borgia katonáktól, miután Kopernikusz tudományos felfedezéseinek közzétételével elárulta a Templomos Rendet.
 • December 16-17.: Az asszaszinok Kálikutban lerombolták Pedro Álvares Cabral, a helyi asszaszin céh kiírtásával megbízott portugál felfedező több raktárát. A kálikuti nép fellázadt Cabral ellen, aki elmenekült a városból.

16. század

1501

 • Június 30.: Ezio Auditore da Firenze megszöktette Caterina Sforzát a Lucrezia Borgia felügyelete alatt álló Angyalvárból.
 • Szeptember 20.: Egy asszaszin csapat, melynek tagjai Francesco Vecellio, Cipriano Enu és Tessa Varzi voltak, megmérgezte Agostino Barbarigót, a velencei dózsét és az asszaszinok szövetségesét, mivel az a Borgiákkal üzletelt.

1502

 • Ezio Auditore da Firenze, Leonardo da Vinci kérésére elpusztította azokat a harci gépeket, melyeket a feltaláló Cesare Borgia parancsára tervezett.
 • Yusuf Tazim találkozott a velencei asszaszinok követségével, hogy közös erővel békés úton lezárják az Oszmán-Velencei háborút.
 • Október 18.: Megnyílt a Wittenbergi Egyetem. Alapítója, Friedrich der Weise korábban nagy összegű névtelen adományt kapott az asszaszinoktól, akik a pénzt a templomosoktól lopták.
 • November 1.: Vasco da Gama, két napon keresztül bombázta Kálikut városát, hogy bosszút álljon az asszaszinokon, amiért azok kiűzték Pedro Álvares Cabralt. Miután Gama elhagyta a várost, az asszaszinok megölték hátrahagyott parancsnokait.
 • December 31.: Micheletto Corella, meggyilkolta a Cesare Borgia ellen szövetkező Vitellozzo Vitellit és Oliverotto da Fermót.

1503

 • Augusztus 1.: Ezio Auditore da Firenze meggyilkolta idősebb Juan Borgiát annak Rómában tartott pogány ünnepségén.
 • Augusztus:
  • Ezio Auditore da Firenze Bartolomeo d'Alviano és zsoldosai segítségével a római Castra Praetoriában megölte Octavian de Valois bárót.
  • Ezio Auditore da Firenze megakadályozta Micheletto Corellát Pietro Rossi meggyilkolásában, ám megkímélte Micheletto életét.
  • Ezio Auditore da Firenzét kinevezték az itáliai Asszaszin Testvériség Mentorává, Claudia Auditore da Firenzét pedig beavatták az Asszaszin Rendbe.
 • Augusztus 18.: VI. Sándor pápát meggyilkolta fia, Cesare Borgia azzal a mérgezett almával, mellyel a pápa akarta megölni Cesarét annak meggondolatlan viselkedése miatt. Ezio Auditore da Firenze Cesare előtt megszerezte az édeni almát a Szent Péter-bazilika udvarában.
 • November 23.: VII. Richárd angol király utasítására az asszaszinok megmérgezték Yorki Margitot, aki a templomosokkal szövetkezett a trón megszerzéséért.
 • December: II. Gyula pápa parancsára Fabio Orsini letartóztatta Cesare Borgiát, miután az a római Porta Aurelia előtt elvesztett egy asszaszinok ellen vívott csatát.

1504

 • Cesare Borgia megszökött angyalvári börtönéből, ám Ezio Auditore da Firenze Ostia közelében elfogta. II. Gyula pápa megegyezett a spanyol Ferdinánd királlyal és Izabella királynéval, hogy Cesarét a valenciai Castillo de la Motában tartsák fogva.
 • Claudia Auditore da Firenze visszalépett mint a Rosa in Fiore madámja miután templomos kémek foglyul ejtették őt. A pozíciót a velencei tolvaj, Rosa foglalta el.
 • November 26.: I. kasztíliai Izabella királynőt szolgálója, Luis de Santángel ismerőse megmérgezte az asszaszinok utasítására, mivel a királynő a Borgiákkal szövetkezett.

1505

 • Ezio Auditore da Firenze egy száz fős, asszaszinokból és tolvajokból álló sereg élén Zagarolóban megtámadta Micheletto Corella seregét. Corellát elfogták, és a firenzei Palazzo della Signoriában bebörtönözték és kivallatták.

1506

 • Ezio Auditore da Firenze az ereklye utasításai alapján elzárta édeni almáját a Colosseum alatt található, az első civilizáció által épített kamrába.
 • Leonardo da Vincit elrabolták az Ercole Massimo által vezetett hermeticisták, hogy felnyissa nekik a Püthagoraszi Templomot. Ezio Auditore da Firenze a da Vinci által hagyott nyomokat követve rátalált a Templomra, megölte Massimót és megmentette a feltalálót. Ezio és Leonardo a Templomon átkelve rátalált a Püthagoraszi Kamrára, melyben egy újabb Desmond Miles-nak szánt üzenetet találtak.
 • Június 24.: Ezio Auditore da Firenze, Niccolò Machiavelli és Leonardo da Vinci megkezdik útjukat Valenciába, egy Nápolyban élő, Camilla nevű kurtizántól kapott információk alapján, hogy megtalálják Corella-t.
 • Micheletto Corella megszökött Firenzéből, és Valenciába menekült, hogy csatlakozzon Cesare Borgiához. A két templomos megkezdte egy hadsereg felállítását, ám erőfeszítéseiket meghiúsította Ezio Auditore da Firenze, Niccolò Machiavelli és Leonardo da Vinci. A kudarc miatt feldühödve Cesare megölte Corellát, majd Navarrába menekült.

1507

 • A navarrai hadsereg Cesare Borgia vezérlete alatt megtámadta Viana városát.
 • Március 12.: Az asszaszin Ezio Auditore da Firenze Viana ostroma alatt ledobta Cesare Borgiát a vár faláról, ezzel megölve a templomost.

1509

 • Május 14.: A Velencei Köztársaság és a Francia Királyság megvívta az agnadellói csatát, mely francia győzelemmel zárult. Bartolomeo d'Alvianót a franciák elfogták, mialatt megpróbálta megakadályozni, hogy az édeni leplet megszerezze XII. Lajos király.
 • Szeptember 10.: Földrengés rázta meg Konstantinápolyt. A bizánci lobogó alatt harcoló templomosok újra feltűntek a városban.

1510

 • Január: Az asszaszin Francesco Vecellio megölte Niccolò di Pitiglianót annak zsarnokoskodása miatt Lonigo népe felett, valamint Bartolomeo d'Alviano elhagyása miatt az agnadellói csata alatt. Francesco visszavitte az asszaszinoknak a Niccolò által ellopott édeni leplet.
 • Május 12–30.: Lezajlott Anhua herceg lázadása, melyet a kínai asszaszinok szerveztek a Nyolc Tigris vezetője, Liu Jin meggyilkolására.
 • Tél: Az asszaszin Ezio Auditore da Firenze elhagyta Itáliát és megkezdte utazását Maszjáfba, miután apja egyik levelében egy, Altaïr Ibn-La'Ahad könyvtárára vonatkozó leírásra bukkant.

1511

 • Március:
  • Ezio Auditore da Firenzét a Leandros által vezetett bizánci templomosok Maszjáfban elfogták, ám az asszaszin megszökött akasztás általi kivégzése elől.
  • Ezio Auditore da Firenze üldözőbe vette Leandros-t, majd Atlas faluban megölte őt. Ezio megszerezte a halott templomostól a Niccolò Polo által írt A titkos keresztes hadjárat című könyvet.
 • Május: Ezio Auditore da Firenze megérkezett Konstantinápolyba, és megismerkedett a Yusuf Tazim által vezetett oszmán asszaszinokkal, és megtapasztalta azok erőfeszítéseit a bizánci templomosok ellen.
 • Ezio Auditore da Firenze Sofia Sartor könyvárus segítségével több hónap alatt megtalált négyet az öt Maszjáf kulcsból. Ezek a kulcsok a Yerebatan Csiszterna, a Galata-torony, az Ökör fóruma és a Szűz tornya alatt voltak elrejtve.
 • Az oszmán asszaszinok megmentették Szulejmán herceget a bizánci templomosok merényletétől a Topkapi palotában tartott ünnepségen. Szulejmán és Ezio Auditore da Firenze szövetséget kötöttek.
 • A janicsárok kapitányát, Tarik Barletit Ezio Auditoe da Firenze megölte, mivel tévesen azt hitte, az szövetkezett a templomosokkal.

1512

 • Ezio Auditore da Firenze felrobbantotta a Nagy láncot, és görögtűzzel felgyújtotta a dokkoló oszmán flottát. Ezután Piri Reis-el a templomosok titkos Kappadókiai búvóhelyére utazott.
 • Március:
  • Ezio Auditore da Firenze az oszmán kém Dilara segítségével Derinkuyuban megölte a türkmén templomost, Shahkulut.
  • Ezio Auditore da Firenze Derinkuyuban felrobbantotta a bizánci templomosok lőszerkészletét, így füsttel megtöltve a várost, széleskörű pánikot okozva.
  • Ezio Auditore da Firenze Derinkuyu rejtett kikötőjében megölte Palaiologosz Manuélt. Ugyanitt Ahmet herceg felfedte, hogy ő a bizánci templomosok vezetője. Ezio kimenekült Derinkuyuból és visszatért Konstantinápolyba.
 • Április:
  • Yusuf Tazimot, az oszmán asszaszinok vezetőjét a bizánci templomosok megölték, amikor megpróbálta megakadályozni Sofia Sartor elrablását.
  • Az oszmán asszaszinok Ezio Auditore da Firenze vezetésével megostromolták Theodosius kikötőjét, a templomosok főhadiszállását. Ezio kénytelen volt megkímélni Ahmet életét hogy megmenthesse Sofia Sartort.
  • Ezio Auditore da Firenze a Galata-toronyhoz csatlakozó falon váltságdíjként átadta Ahmet hercegnek a Maszjáf-kulcsokat. Ahmet átverte Eziót és elrendelte Sofia Sartor kivégzését, azonban az asszaszin még időben elérte Sofiát hogy megmentse a fulladástól.
 • Április 25.:
  • II. Bajezid szultán fia, Szelim és a janicsárok nyomására átadta a trónt Szelimnek.
  • I. Szelim szultán Konstantinápoly közelében megölte Ahmetet, hogy az meg ne szerezhesse a trónt.
 • Május: Ezio Auditore da Firenze kinyitotta Altaïr Ibn-La'Ahad maszjáfi könyvtárát, ám úgy döntött, otthagyja az Altaïr által elzárt édeni almát. A 2012-ben élő Desmond Miles-al egyetemben Ezio végignézett egy, az előttünk valók által készített üzenetet a Toba-katasztrófáról.
 • Június: Sofia Sartor eladta könyvesboltját az oszmán asszaszinoknak, akik a Maszjáf-kulcsokat a bolt alatti ciszternában rejtették el. Ezio Auditore da Firenze eljegyezte Sofiát, és ketten visszatértek Itáliába.

1513

 • Február: Ezio Auditore da Firenze átadta az Asszaszinok Itáliai Testvériségének Mentori címét Lodovico Ariostónak.

1515

 • Az asszaszin Giovanni Borgia és Hiram Stoddard találkoztak az olaszországi Firenzében, mely ahhoz vezetett, hogy Consus megszállta Giovanni testét. A kimenetel Stoddardot megőrjítette,miért ez után "Véres Hiram"-nak hívták.

1519

 • Február: Hernán Cortés és egy spanyol hadsereg - köztük a "Botello" néven megbúvó, édeni rész után kutató Giovanni Borgia - kikötöttek a Yucatán-félszigeten hogy felfedezzék Mexikót.
 • Május 2.: Leonardo da Vinci elhunyt a franciaországi Ambois-ban, Clos Lucé nevű kastélyban, mialatt barátja, Ezio Auditore da Firenze és Niccolò Machiavelli mellette álltak. I. Ferenc francia király propaganda céljából azt híresztelte, hogy ő is ott volt Leonardo halálos ágyánál.
 • November 8.: Az azték uralkodó, II. Moctezuma köszöntötte Tenocstitlanban a Hernán Cortés által vezetett spanyol hódító csapatot.

1520

 • Május 20.: Tenocstitlanban a Toxactl lakoma alatt, a lakoma borzalmassága és az aztékok kifosztása miatt a spanyolok lemészárolták az aztékokat. A káoszban Giovanni Borgia ellopott egy kristálykoponyát egy azték paptól.
 • Június 29.: A spanyolok által az aztékok megnyugtatására használt II. Moctezuma meghalt, miután népe egy tagja kővel fejbe dobta.
 • Június 30.: Hernán Cortés és spanyol katonái megszöktek Tenocstitlanból a bánat éjszakája alatt, az őket üldöző aztékok azonban sok katonát megöltek.

1521

 • Április 20.: A kínai Zhengde császár örökös nélkül meghalt, káoszban hagyva az országot. A kínai asszaszinok kihasználták ezt az állapotot, hogy behatoljanak a császári palotába, és kiszabadítsák a császár több ágyasát, köztük Shao Junt.
 • Május 27.: A templomosok segítségével Zhu Houcong, a Zhengde császár unokatestvére került a kínai trónra mint a Jiajing császár.
 • Július: A spanyol konkvisztádor, Juan Ponce de León expedíciót indított a fiatalság forrásának megtalálása érdekében. Utazása alatt Miguel Ramón Carlo de Lugo megpróbálta meggyőzni, hogy forduljon vissza. Mikor ezt visszautasította, a Floridai asszaszinok egy mérgezett nyíllal megölték őt a kubai Havannában.

1524

 • Augusztus: Jiajing császár elrendelte a kínai asszaszinok kiírtását, a templomosok által támogatott Nyolc Tigris hatására, mely kis híján a Kínai Testvériség kihalásához vezetett. A túlélők nyugatra menekültek, Shao Jun és mentora pedig Itáliába utaztak, hogy Ezio Auditore da Firenze segítségét kérjék.
 • November: Shao Jun találkozott Ezio Auditore da Firenzével annak toszkánai házában. Ezio beleegyezett, hogy megtanítsa neki, hogyan építse újjá a Rendet, majd ketten visszaverték a kínai császári őrség támadását. A kínai asszaszin hazautazása előtt Ezio Shao Junra bízta az Precursor dobozt.
 • November 30.: Ezio Auditore da Firenze Firenzében, a Palazzo della Signorián meghalt, mialatt meglátogatta a várost feleségével, Sofiával és lányukkal, Flaviával.

1526

 • Shao Jun Wang Yangming, a kínai asszaszinok új vezetőjének kérésére visszatért Kínába, hogy újjáépítse a Testvériséget és ölje meg a Nyolc Tigris tagjait.
 • Shao Jun engedte, hogy elkapják a Nyolc Tigris tagjai és börtönbe zárják őt. Megszökve a fogságból, megölte Gao Fenget, miközben Wang Yangming megölte Ma Yongchenget.
 • Yu Dayong, a Nyolc Tigris egy tagját Shao Jun Macau város kikötőjében megölte. Megtorlásképpen, Qui Ju elrendelte, hogy égessék fel a kikötőt.

1527

 • Giovanni Borgia Ábrahám könyvének "Valódi mágia" fejezetében felfedezte a bölcsek kövének receptjét a svájci tudós, Bombastus dolgozószobájában, amikor elvitte a kristálykoponyáját Bombastushoz, hogy tanulmányozhassa azt.

1529

 • Január 9.:
  • Wei Bin, a Nyolc Tigris egyik tagját Shao Jun Nan'an nevű erődjében megölte.
  • A kínai asszaszinok Mentorát, Wang Yangmingot megölte a templomosok vezetője, Zhang Yong Nan'an-ban.

1530

 • Qui Ju, a Nyolc Tigris egyik tagját Shao Jun a Tiltott Városban egy párbaj során megölte.

1532

 • Altan mongol nagykán, a tümedi mongolok vezetője megindította a támadást Kína nagyfala ellen. Az asszaszin Shao Junnak sikerült megállítania az inváziót, azzal hogy bezárta a fal kapuit és megölte a templomos Zhang Yongot.

1536

 • Quila, egy inka chasqui, megszerzett egy levelet, mely Francisco Pizzaro által volt irányítva, amelyben a Neo-Inka Állam uralkodóját, Manco Inca Yupanqui-t tervezték megölni.

1541

 • Június 26.: Az asszaszinok megölték Francisco Pizzaro spanyol konkvisztádort, az Inka Birodalom leigázóját.

1542

 • Az asszaszin Giovanni Borgia a kristálykoponyán keresztül kapcsolatba lépett a kínai Jiajing császárral. Mikor felfogta annak fenyegetéseit, Giovanni értesítette a Testvériséget a császár jelentette veszélyről.

1549

 • Július 27.: Francis Xavier jezsuita misszionárius Japánban elkezdte terjeszteni a kereszténység és a Templomos Rend befolyását.

1554

 • Április 27.: A Firenzei Köztársaság elfoglalta Monteriggionit, miután a firenzei száműzött Giovannino Zeti átadta nekik a város kulcsait. A Medici megengedték az Auditoréknak, hogy továbbra is ők irányítsák a várost.

1558

 • November 17.: Az asszaszinok megölték I. Mária angol királynőt, hogy felszabadítsák népét az általa gyakorolt elnyomás alól.

1559

 • Január 15.: I. Erzsébetet, I. Mária utódját a Westmister apátságban megkoronázták, így megkezdte uralkodását, melyben egy édeni alma segítette.

1567

 • Január 23.: A Jiajing császárt, a templomosok bábját, Shao Jun mentor parancsára asszaszinok megölték.

1571

 • Július 6.: A Mōri klán fejét, Mōri Motonarit az asszaszin Hattori Hanzō megölte, hogy Oda Nobunaga elfoglalhassa Chūgokut, ezzel segítve Tokugawa Ieyasut.

1573

 • Május 13.: Takeda Shingent, a Takeda klán fejét táborában megölte Honda Tadakatsu és az asszaszin Hattori Hanzō, hogy így megszerezzék a nála lévő édeni kardot.

1576

 • Június 21.: A Mughal Birodalom és Maharana Pratap Singh serege összecsapott a gogundai csatában. Bár a Mughal sereg győzött, Pratap Singh több éven keresztül visszautasította a Mughal uralom elismerését.

1578

 • Április 19.: Uesugi Kenshint, az Uesugi klán fejét és templomost, az asszaszin Hattori Hanzō megölte.

1581

 • Francisco Cabral, a jezsuita pap, kénytelen volt visszalépni misszionáriusi megbízatásából, miután társa, Alessandro Valignano rájött, hogy pozícióját arra használja, hogy a templomosok befolyását erősítse.
 • November 19.: Iván Ivanovics cárevics, Rettegett Iván fia meghalt; az asszaszinok valamilyen módon szerepet játszottak ebben.

1582

 • Június 21.: Oda Nobunagát, az Oda-klán fejét Honnō-jinél megtámadta hűbérese, Akechi Mitsuhide; ezután az asszaszin és pap Yamauchi Taka megölte őt, hogy megszerezze az édeni kardot, melyet Liu Yan Kínába szállított.

1586

 • Október 26.: Edward Kelley angol alkimista Prágából Třeboň-ba utazott, ahol John Dee-vel gróf Vilem Rožmberknek kezdett dolgozni. Egy kristálygömb segítségével Kelley kapcsolatba lépett az első civilizációval.

1589

 • Május: Mivel nem értettek egyet abban, hogy hogyan használják Ábrahám Könyvét, John Dee elvált Edward Kelley-től és hazatért Angliába. Kelley a Német-római császár, II. Rudolf Német-római császár udvarában kezdett dolgozni.

1590

 • Augusztus 18.: Az újvilági Roanoke kolónia, az asszaszin-templomos háború következményeként elnéptelenedett.

1591

 • Egy gólem Prágában megölt számos nemest és alkimistát. Elizabeth Jane Weston megmentette mostohaapja, Edward Kelley életét azzal, hogy beszélni kezdett a teremtménnyel.

1596

 • December 23.: Fūma Kotarō Edóban megölte nagy riválisát és ninja társát, az asszaszin Hattori Hanzō-t.

1597

 • November 1.: Edward Kelley, a Hněvín-kastély tetejéről leugorva öngyilkosságot követett el, miután II. Rudolf császár aranycsinálási kudarcai miatt börtönbe záratta a kastélyban.

1598

 • Szeptember 18.: Az asszaszin Yamauchi Taka a Fushimi-kastélyban megölte Toyotomi Hideyoshit, Japán egyesítőjét.

1600

 • Október 21.: Tokugawa Ieyasu a sekigharai csatában legyőzte Ishida Mitsunarit. Ishida hűbéresét, Shima Sakont megölte az asszaszin Yamauchi Taka.

17. század

1615

 • Május-Június: Osaka második ostroma a Tokugawa sógunátus és a Toyotomi klán között zajlott, mely a Toyotomi klán bukásával végződött, ezzel megszüntetve az utolsó veszélyt, ami a sógunátus kihalását eredményezte volna. A harcok során sok szamuráj, beleértve az asszaszin Hattori Masanarit életüket vesztették.

1651

1660

1661

 • Május 29.: II. Károly angol, skót és ír királyt a Westminsteri apátságban megkoronázták. Az esemény részt vett egy Édeni Almával rendelkező személy.

1666

 • Szeptember 2.: Kitört a nagy londoni tűzvész, mely három nap alatt London középkori épületeinek ezreit pusztította el.

1673

 • Április: A karibi asszaszinok mentora, Bahlam Bostonban elfogta a jövendőmondó Thom Kavanagh-t, hogy ezáltal megakadályozza, hogy a templomos Laureano de Torres y Ayala befolyása alá kerüljön.

1690

 • Louis-Joseph d'Albert de Luynes és három asszaszin társa megkísérelte Julie d'Aubigny betoborzását az asszaszin rendbe, azonban d'Aubigny megtámadta és legyőzte őket. Egy második próbálkozás már sikerrel járt, és Maréchal megkezdte d'Aubigny kiképzését.

1692

 • Február: A Salemi boszorkányperek időszaka elkezdődött, amely során Massachusetts állam, Salem Village nevű településén bírósága elé állították azon személyeket, kiket boszorkánysággal vádoltak és brutális módszerekkel kivégezték őket. Ezen tragikus esemény a templomosok két tagjának, William Stoughton és Samuel Parris felügyelete alatt állt.
 • Június: Thomas Stoddard, a mester asszaszin Londonból érkezett Salem Village-be, hogy megszerezze Éden egyik darabját a kolóniákból.
 • Június 10.: Bridget Bishopot boszorkányság gyanúja miatt halálra ítélték és felakasztották. Thomas Stoddard szemtanúja volt a történéseknek.
 • Június:
  • Thomas Stoddard és a kapcsolata Jenniffer Querry, beszivárogtak a templomos raktárba, aminek alagsorában számos bebörtönzött nőt találtak meg. Sikerült megmenteniük Dorothy Osbornet és Davidet, miután megígérték, hogy elvezetik őket az ereklyéhez, cserébe megvédték őket a támadásoktól.
  • A mocsáron való átkelés során, Thomas Stoddart, hogy megvédje Dorothy Osborne-t, le kellett maradnia társaitól, Jennifer Querry-től és David-től. Az idő közbe, míg segített cipelni őt, Consus tudata az elméjébe szállt, aki közvetlenül Stoddart leszármazottjához, Charlotte de la Cruz-hoz beszélt.
  • Thomas Stoddart-ot, Dorothy Osborne-t és Jennifer Querry-t a templomosok elfogták Salem kikötőjében. Kihallgatásuk közben Dorothy hagyta, hogy Consus beszéljen rajta keresztül, ezzel lehetőséget adva Querry-nek, hogy kiszabadítsa Stoddart-ot. Querry-t megölték a harcban, ami Dorothy öngyilkosságát eredményezte.
  • William Stoughton-t meglőtte Samuel Parris, mielőtt Thomas Stoddard-ot megtudta volna ölni, ezzel is megmutatva, hogy a templomosok szükségtelen erőszakot alkalmaznak, hogy elérjék a céljukat. Stoddard-ot hagyták szabadon távozni, Jennifer Querry-t és Dorothy Osborne-t eltemették, David-et pedig sajátjaként nevelte fel.

1699

 • Miután rájött, hogy a brit hatóságok és a templomosok üldözik őt, a brit kalóz William Kidd elrejtette kincseit az Újvilágban. Ezek közé tartozott, a Kardja*, melyet Cerros szigetén és Édeni Szilánkja, melyet a Tölgyfa-szigeten rejtett el.*

18-ik század

1701

 • Május 23.: William Kidd brit hajókapitányt Londonban felakasztották kalózkodás vádjával, miután New Yorkban elfogták.
 • Július 9.: Európa nagyhatalmai között kitört a Spanyol örökösödési háború, hogy meghatározzák, ki követi II. Károlyt a spanyol trónon. A nagyhatalmak számos hajóskapitányt béreltek fel a Karib-tenger térségében, hogy ellenfeleik flottáit támadják.

1713

 • Április 11.: Az utrechti békével lezárták a Spanyol örökösödési háborút. Emiatt a Karib-tenger térségében rengeteg hajóskapitány munka nélkül maradt, ezért kalózkodni kezdtek.

1715

 • Június: Edward Kenway kalóz megölte az asszaszin Duncan Walpole-t, miután Walpole megölte Abel Bramah-t, Edward kapitányát, és mindkettejük hajója elpusztult egy viharban a Bonavista-fok közelében. Walpole személyazonosságát ellopva Edward megmentette Stede Bonnet-t néhány brit katonától, és Bonnet hajóján Havannába utazott.
 • Július:
  • Woodes Rogers-t, Julien du Casse-t és a magát az asszaszin Duncan Walpole-nak kiadó Edward Kenway-t a nagymester Laureano de Torres y Ayala beavatta a templomos rendbe.
  • A templomosok Havannában megöltek számos asszaszint, akik megpróbálták elrabolni a jövendőmondó Bartholomew Roberts-t. Ugyanaz nap éjszakáján a templomosok elfogták Edward Kenway-t, aki ki akarta szabadítani a jövendőmondót, és a spanyol kincses flottán a brit templomosokhoz küldték.
 • Július 30.: Florida partjai mellet a 12 hajóból álló kincses flotta 11 hajója elsüllyedt egy hurrikán miatt. A megmaradt, később Jackdaw névre átkeresztelt hajót a foglyul ejtett kalózok Edward Kenway vezetésével elfoglalták és megmenekültek vele a viharból.
 • Szeptember: A kalóz Edward Kenway megölte Julien du Casse-t annak Nagy-Inaguán található birtokán, mivel attól tartott, du Casse felismerte a kikötőbe érkező Jackdaw-t.

1716

 • Március:
  • Mary Read meghívta Edward Kenway-t az asszaszinok tulumi főhadiszállására a Yucatán-félszigeten. Itt felfedezték a helyi maja romokat, és Edward beazonosított egy, a jövendőmondót ábrázoló szobrot.
  • A mentor Ah Tabai, Mary Read és Edward Kenway megvédte Tulumot a rabszolga kereskedő Laurens Prins támadásától.
 • Június: A francia kalóz, Olivier "La Buse" Levasseur az Ördög sziklája közelében elpusztított egy, a templomos Barnes kapitánysága alatt álló hajót, és kiszabadította annak foglyait, Alonzo Batillát és Jumaót, akiknek egy-egy hajót is adományozott. Alonzo később a Wanderer nevű szkúnert.
 • Július: Samuel Bellamy közkívánatra leváltotta Benjamin Hornigoldot, mint Hornigold flottájának kapitánya, így Hornigold parancsa a brit hajók megtámadása ellen semmissé vált. Alonzo Batilla Hornigoldot egy másik szigetre szállította.
 • November: Samuel Bellamy, La Buse és Alonzo Batilla megtámadta a spanyol kincses flotta egy gályáját, ám a brit tengerész és templomos Francis Hume kapitány csapdába csalta őket.

1717

 • Január:
  • Alonzo Batilla lenyomozta Laurens Prins rabszolgaszállító útvonalait, és elpusztította a Laureano de Torres y Ayala parancsára Samuel Bellamy-t megtámadó Francis Hume hajóját.
  • Edward Kenway megtámadta a Punta Guarico erődöt, hogy ellopja Laureano de Torres y Ayala aranyát, ám tervet eszelt ki, hogy Torres-t és aranyát a Laurens Prins szolgálatában álló jövendőmondó megszerzésére használja.
 • Február: Samuel Bellamy, La Buse és Alonzo Batilla csapdát állítottak a Whydah, Laurens Prins Édeni részt szállító rabszolgahajója számára. A kalózok elfoglalták a hajót, megszerezték a Részt és elsüllyesztették a King George-ot, Francis Hume a Whydah segítségére siető hajóját.
 • Április 27.: Edward Kenway Kingstonban megölte Laurens Prins-t, miután az nem volt hajlandó eladni Bartholomew Roberts-t. A jövendőmondó sikeresen elszökött Kingstonból.
 • Május: Christopher Condent, Alonzo Batilla segítségével utánpótlást és rumot szerzett a nassaui kalóz köztársaságnak. La Buse elmenekült Nassauból az Édeni résszel, miután rájött, hogy a templomosok ügynökei beépültek a köztársaságba.
 • Szeptember: La Buse egy ellenséges hajón elmenekült a templomosok támadása elől, hátrahagyva hajójának, a Le Postillon-nak roncsait. Alonzo Batilla a templomos kereskedő Barnes-tól megszerezte La Buse kódkönyvét, melyből kiderítette, hogy La Buse Mayaguanán tartózkodik.
 • December: A templomos Christopher Condent lelőtte a szintén templomos Barnes-t, miután az nem tudta meghatározni Olivier Levasseur tartózkodási helyét Condent és Benjamin Hornigold számára.

1718

 • Január: Edward Kenway és kalóztársa, a Fekete szakáll néven ismert Edward Thatch a spanyol kincses flotta roncsaihoz utaztak, hogy gyógyszert találjanak Nassau lakóinak, azonban nem jártak sikerrel.
 • Március:
 • Április: Egy brit hadihajó lerohanta Edward Thatch-t. Miután Edward Kenway megmentette őt, Thatch emberei felfedeztek egy gyógyszerszállítmányt a hadihajón, mely Charles-Towne-ból származott.
 • Május: Edward Thatch ostrom alá vette a Dél-karolinai Charles-Towne-t, túszokat szedve, hogy azokat gyógyszerre cserélhesse. Edward Kenway ezzel szemben behatolt a városba, és ellopta a gyógyszert.
 • Július 22.::
  • A bahamai Woodes Rogers kormányzó Commodore Peter Chamberlaine társaságában Nassauba utazott, és I. György angol király nevében teljes bűnbocsánatot ajánlott minden kalóznak.
  • A kalóz köztársaság veszélyeztetése miatt Edward Kenway meggyilkolta Commodore Peter Chamberlaine-t. Kenway és Charles Vane egy tűzhajóval elpusztította a szigetet körülvevő brit blokádot.
 • November 22.: A brit haditengerész, Robert Maynard Ocracoke partjainál megtámadta Edward Thatch-t és Edward Kenway-t. A csatában Edward Thatch meghalt, azonban Kenway és a Jackdaw sikeresen elmenekült.
 • November 23.: Jack Rackham megfosztotta Charles Vane-t kapitányi címétől, elfoglalta a Jackdaw-t, és partra tette Vane-t és Edward Kenway-t egy lakatlan szigeten.

1719

 • Február: Miután megküzdött a józan eszét elvesztő Charles Vane-el, Edward Kenway megmenekült a szigetről egy arra járó hajó segítségével.
 • Május: Benjamin Hornigold elfogadta Woodes Rogers kormányzó bűnbocsánatát, és Kingstonban csatlakozott a templomos rendhez. Edward Kenway Principe-be hajózott, hogy kiszabadítsa a jövendőmondót a templomosok fogságából.
 • Június 19.: Edward Kenway megölte John Cockram és Josiah Burgess kalózvadászokat, miután megmentette Bartholomew Roberts-et a templomosok támadásától. Roberts-et megválasztották, mint Howell Davis kalózkapitány helyettesítőjét.
 • Szeptember:
  • Edward Kenway és Bartholomew Roberts elfoglalta a spanyol Nosso Senhor da Compreensão hajót, és megszerezték az azon található vérfiolákat. Roberts saját zászlóshajójává tette a hajót Royal Fortune néven.
  • A kalóz köztársaság elárulása miatt Edward Kenway Santillason megölte korábbi barátját, Benjamin Hornigoldot.
  • Bartholomew Roberts elvezette Edward Kenway-t az Obszervatóriumhoz és magához vette az ott található Kristálykoponyát. Ezután Roberts elárulta Kenway-t, és Kingstonban a brit hatóságok kezére adta őt.

1720

 • November 28.: Mary Readet és Anne Bonny-t a kingstoni Port Royalban ítélőszék elé vezették, azonban elkerülték akasztás általi halálukat azzal, hogy beismerték terhességüket.

1721

 • Április: Edward Kenway és Anne Bonny megszöktek Port Royalból Ah Tabai asszaszin mentor segítségével. Mary Read szülési komplikációk miatt meghalt. Read iránt érzett tiszteletéből Edward elhatározta, hogy csatlakozik az asszaszinokhoz.
 • Május: Edward Kenway egy kingstoni partin súlyosan megsebesítette Woodes Rogers kormányzót. Rogers túlélte sebeit, és később visszatért Angliába.
 • November 28.: Mireille, a francia asszaszinok vezetője megmentette szeretője, a francia bandita Cartouche életét. Cartouche csatlakozott az asszaszinokhoz.

1722

 • Február 10.: Edward Kenway Principe közelében Ah Tabai parancsára megölte Bartholomew Roberts-et, megszerezve a Kristálykoponyát és a vérfiolákat. Roberts kérésére Kenway elpusztította a jövendőmondó testét, hogy ne kerülhessen a templomosok kezére.
 • El Tiburónt, Laureano de Torres y Ayala jobbkezét Edward Kenway a havannai Castillo de San Salvador de la Puntában megölte.
 • Szeptember 1.: Ah Tabai parancsára Edward Kenway az Obszervatóriumban megölte Laureano de Torres y Ayalát, a karibi templomos rend nagymesterét.
 • Október: Edward Kenway lányával, a frissen Nagy-Inaguára érkezett Jennifer Scottal visszatért Angliába, miután megtudta, hogy felesége, Caroline Scott két évvel korábban elhunyt.

1723

 • Edward Kenway megölte a templomos Emmet Scottot, Caroline Scott apját és Wilsont egy bristoli raktárházban, a feleségének és szüleinek okozott fájdalmak miatt.
 • Robert Walpole, Nagy-Britannia jövendőbeli miniszterelnöke megbocsátotta Edward Kenway és legényége bűneit. Walpole házat vásárolt Kenway számára Londonban, bemutatta őt a Stephensen-Oakley családnak és új asszisztensének, Reginald Birch-nek.

1735

 • A Victoire, Adéwalé hajója Saint-Dominigue partjainál megtámadta a francia templomosok egy flottáját, és elfogott egy, a Port-au-Prince-ben tartózkodó Bastienne Josèphe-nek szóló csomagot. A templomosok elől menekülő Victoire-t egy vihar elpusztította, Adéwalé pedig Port-au-Princben mosódott partra.
 • Adéwalé szövetséget kötött Bastienne Josèphe-el és Augustin Dieufort-al, a rabszolgalázadás vezetőjével Pierre, Marquis de Fayet kormányzó ellen. Adéwalé ellopta az Experto Crede-t és zászlóshajójává tette, és segítette a gyarmat rabszolgáinak kiszabadítását.
 • Az Experto Credemegvédte kalózhajók támadásától a Vautour-t, mely a francia geodetikus küldetés tudósait és asszaszinoknak kémkedő rabszolgákat szállított.
 • December 3.: Reginald Birch alkalmazásában álló maszkos emberek londoni otthonában megölték az asszaszin Edward Kenway-t. A támadók ellopták Kenway naplóját és elrabolták lányát, Jennifert
 • December 12.: Anyja, Tessa Kenway kérésére Haytham Kenway, Edward Kenway fia megkezdte tanulmányit Reginald Birch nevelése alatt, és kettesben Európába utaztak, hogy megtalálják Jennifert.

1737

 • Július 8.:

1738

 • Február 20.:

1744

 • Április 19.:

1745

 • Május 11.:

1746

1747

 • Június 11.:
 • Június 19.:
 • Szeptember:

1749

1751

 • November 21.:

1752

 • Január:
 • Március:
 • Április:
 • Július:

1753

 • Június 25.:

1754

 • Április 18.:
 • Április 20.:
 • Május:
 • Július:
 • Július 8.:
 • Július 10.:
 • Július 13.:
 • Július 14.:
 • November 15.:

1755

 • Július 9.:
 • November 1.:

1756

 • Június:

1757

 • Május 1.:
 • Augusztus 10.:
 • Szeptember 17.:
 • Október 9.:
 • November 3.:

1758

 • Január 20.:
 • Június 8. - Július 26.:

1759

 • Október:
 • November 12.:

1760

 • November 2.:

1763

1765

 • Február 4.:

1766

 • Június 23.:

1768

 • Október 27.:

1769

 • Október 4.:
 • Október 29.:

1770

 • Március 5.:
 • Március 18.:

1771

1772

1773

 • November 6.:
 • December 3.:
 • December 16.:

1774

 • Július 11.:

1775

1776

 • Június 28.:
 • Július 4.:
 • Szeptember 21.:
 • Október 13.:
 • December 25.:
 • December 27.:

1777

1778

 • Január 7.:
 • Január 26.:
 • Március 7.:
 • Március 17.:
 • Június 16.:
 • Június 17.:
 • Június 28.:

1780

 • Szeptember 24.:

1781

 • Szeptember 5.:
 • Szeptember 16.:
 • Október 19.: Az amerikai függetlenségi háború lezárult a George Washington vezette Kontinentális hadsereg győzelmével. Az Alapítóatyák, köztük Washington és Benjamin Franklin, megalapították az Amerikai Egyesült Államokat.

1782

 • Október 2.:

1783

 • Április:
 • Szeptember 3.:
 • November 25.:

1784

1789

 • Április 30.:
 • Május 5.:
 • Július 14.:
 • Október 5-6.:

1791

 • Január 5.:
 • Január 19.:
 • Március 31.:
 • Április 2.:
 • Augusztus 14.:
 • Augusztus 21.:
 • November:


1792

 • Augusztus 10.:
 • Szeptember 2.:

1793

 • Január 21.:
 • Augusztus 29.:

1794

 • Július 28.:
 • Augusztus 9.:
 • Augusztus 20.:

1795

 • Október 5.:

1797

 • Augusztus 24.:

1798

 • Május 19.:

1799

 • Július 15.:
 • Augusztus 24.:
 • November 9.:

1800

 • December 24.:

19. század

1801

 • Július:

1802

 • Május:
 • November 1.:

1803

 • November 18.:

1804

 • Január 1.:
 • Március 1.:

1808

 • Augusztus:

1812

 • Egy éden almáját használva Bonaparte Napoleon jelentősen kiterjesztette birodalmának hatalmát, megszállva több Kelet-európai országot.

1832

 • Ludger Duvernay, kanadai újságíró és Asszaszin, egy sor cikket publikált, melyben a kanadiai adminisztrációt azzal vádolja, hogy a Château Clique, a Templomosok vezetőinek parancsait követi.
 • Január: A Château Clique parancsára letartóztatták Ludger Duvernay-t, aki ellen még a közvéleményt is felszították. Az Asszaszinok azonban kiszabadították Duvernay-t, aki szabadulása után megalapította a Société Saint-Jean-Baptiste-ot (magyarul: Keresztelő Szent János Egyesület), remélve, hogy ezzel elérheti Kanada függetlenségét.

1834

 • Március 8.:
 • Június 24.:

1839

 • Június 27.:

1841

1849

 • Március 29.:

1852

1863

 • November 19.:

1865

 • Április 26.: Az asszaszinok megölték John Wilkes Booth-t, Abraham Lincoln amerikai Elnök gyilkosát.

1868

 • Február 10.:
 • Február:

1874

 • Szeptember 2.:

1881

1884

 • Június 6.:

1887

 • Május 20.: A Norodnaya Volya több tagját elfogták és kivégezték, mikor sikertelenül megpróbálták megölni III. Sándor cárt. A kivégzettek között volt Alekszandr Uljanov is.
 • Mina Bergson asszaszint megbízták azzal, hogy férkőzzön Samuel Liddell Mathers közelébe, aki fontos ember volt egy okkultista csoportban, mely az egyik legbefolyásosabb titkos társaságot készült létrehozni. Mathers, akiről az Asszaszinok tudták, hogy titokban a Templomosok támogatják, feleségül vette Bergsont.

1888

 • Augusztus 31.:
 • Október 29.:Nikolai Orelov orosz asszaszin a Mentor parancsára megkísérelte meggyilkolni III. Sándor orosz cárt, mialatt az vonaton utazott Krímből Szentpétervárra. Orelov feljutott a vonatra, és csatába keveredett a cárral, melynek hatására a vonat kisiklott - ez a Borki vonatszerencsétlenség. III. Sándor az Éden Jogarát használta Orelov legyőzésére, de megkímélte az Asszaszin életét.

1891

 • December 20.: William Robert Woodmant, az Arany Hajnal Hermészi Rendje társalapítóját alapítótársai, Samuel Liddell Mathers és William Wynn Westcott utasítására meggyilkolták, így rájöttek, hogy Woodman különbözött a többi embertől. Woodman szelleme, az Első Civilizációhoz tartozó Consus tovább élt, mint természetfölötti lény.

1894

 • November 1.:

1896

 • Tavasz: Egy Samuel Liddell Mathers és William Wynn Westcott létrejött konfliktus miatt Westcott kénytelen volt elhagyni az Arany Hajnal Hermészi Rendjét, így Mathers teljes irányítást szerzett a Rend fölött.

20. század

1901

 • Január 22.:
 • December:

1908

 • Június 30.: Grigorij Raszputyin, egy titkos Templomos ügynök, aki az orosz királyi palotában volt beépülve, titokban ellopta az Éden Jogarát II. Miklós cártól, és elvitte egy tunguszkai Templomos kutatási létesítménybe.
 • Nikolai Orelov a Mentor parancsára egy csapat Asszaszinnal együtt megtámadta a tunguszkai templomos létesítményt. Nikolai csoportja megölte a jelenlévő Templomosokat, és az Asszaszinok szövetségese, Nikola Tesla egy energiasugarat küldött a Templomos labor felé a Wardenclyffe-toronyból. Ennek eredménye volt az Éden Jogarának elpusztulása, mely közvetlen okozója a tunguszkai robbanásnak, amit egyedül Nikolai Orelov élt túl.

1910

 • November: A Templomos "Alapítók", többek között Henry Ford, Ransom Eli Olds, Frank A. Vanderlip, Paul Warburg, Charles Norton, Benjamin Strong Jr., Henry Pomeroy Davison és Nelson W. Aldrich megalkották a "Tervet". A fent említett személyek, Ford és Olds kivételével titokban találkoztak a Jekyll-szigeten.

1913

 • Ősz: Az Első Civilizáció tagjainak koponyáit találták meg a Dél-afrikai Boskop közelében.
 • December 23.: A Templomosok felügyelete alatt megalapították a Federal Reserve Systemet (Szövetségi Tartalék Rendszere).

1914

 • Június 28.:
 • Június 29.: Grigori Raszputyin és követője, Khioniya Guseva Pokrovskoyébe utaztak, ahol Guseva egy késsel rátámadt Raszputyinra. A támadás alatt Guseva felvágta Raszputyin hasát, így a belei kifordultak, azonban csodálatos módon túlélte sebesülését. Ezután Raszputyin az Éden Jogarának egy szilánkját használva arra kényszerítette Gusevát, hogy csonkítsa meg saját arcát.
 • December 24.: Az Első Világháború alatti Karácsonyi tűzszünet során egy brit szanitécként dolgozó Asszaszin meggyilkolta a rettegett német tábornokot és titkos Templomost, Erich Albertet.

1916

 • Tavasz:
 • December 29.: Egy csapat összeesküvő Felix Yusupov vezetésével megölte Grigori Raszputyint.

1917

 • Március 15.: Megkezdődött az Orosz forradalom, mely alatt Vlagyimir Lenin vezette a bolsevikokat a Romanov-ház ellen. Az Asszaszinok, akik már régebb óta vágytak az autokrata cárság populista kormányra való lecserélésére, a bolsevikokhoz csatlakoztak II. Miklós cár ellen. Az Asszaszinok nyomására II. Miklós cár hivatalosan lemondott a trónról.
 • November 7.: Nikolai Orelov behatolt a cárevics II. Miklós Téli palotájába, miután látott egy képet, melyen a cárevics az állítólagos Éden Jogarát fogta. A cárevics őreinek megölésével Nikolai kényszerítette II. Miklóst, hogy vezesse a Birodalmi Jogarhoz, amiről hamar bebizonyosodott, hogy egyszerű másolat. Nikolai, aki többé nem volt érdekelt az Asszaszinok ügyleteiben, megkímélte a cárevics életét. Ezután Miklós elmondta az Asszaszinnak, hogy Raszputyin egy szilánkot viselt a nyakában, melynek anyaga hasonlított arra, amit Orelov írt le neki.
 • November 15.:
 • November 22.: Nikolai Orelov felkutatta és kihantolta Raszputyin holttestét két ember segítségével, és elvette a testről a Jogar szilánkját. Ezután a két ember elégette a holttestet.
 • Nikolai Orelov, Anna Orelov és lányuk emigráltak az Egyesült Államokba, elvágva minden szálat, mely az Asszaszin Rendhez kötötte őket.
 • December:

1918

 • Július 17.:
 • Szeptember:
 • November 20.: Samuel Liddell Mathers meghalt, és felesége, Moina Mathers vette át az Arany Hajnal Hermészi Rendjének irányítását, megtagadva korábbi Asszaszini kötelességeit.

1919

 • Január 21.:
 • November 7.:

1926

 • Január 26.:
 • Október 31.: a Templomosok meggyilkolták Harry Houdinit, hogy megszerezzék tőle az Első Almát.

1927

 • Február:
 • Április:

1928

1930

 • Március 12.:

1937

 • A Templomosok megalapították az Abstergo Industries céget, melyet ettől fogva a Templomos Rend fedőcégeként használtak.

1939

 • Szeptember 1.: Mind a Szövetségesek, mind a Tengelyhatalmak vezetőit manipulálva a Templomosok kirobbantották a Második világháborút, melytől azt várták, hogy ha vége van, a béke elterjed a világon.

1943

 • Január 7.:
 • Október 28.: Egy Éden Darabjának hatására a USS Eldridge egy kis időintervallummal előreugrott az időben.

1944

 • Július 1-22.:
 • December 25.:

1945

 • Április 30.: A Tengelyhatalmak vezetője, Adolf Hitler lelőtte saját másolatát a Führer bunkerben, és elmenekült, hogy találkozzon Winston Churchillel. Azonban mikor kilépett a bunkerből, egy Asszaszin, aki eddig a megfelelő pillanatra várt, meggyilkolta őt.
 • Július 16.:
 • Augusztus 6-9.:
 • Augusztus 12.:

1948

 • Január 30.: A Templomosok meggyilkolták Mahatma Gandhit, hogy megszerezzék tőle a Második Almát.
 • Augusztus 16.:

1952

 • Június 17.: az Abstergo Industries felrobbantotta Jack Parsons amerikai rakétameghajtási kutató laboratóriumát, és elrabolták Thomas Sean Morgan magándetektívet, akit Parsons valamikori Aerojet-társalapítója, Kármán Tódor bérelt fel Parsons utáni kémkedésre.

1953

 • Március 5.: Joszif Sztálint, a Szovjetunió Központi Bizottsága Kommunista Pártjának főtitkárát, emellett Templomos bábot, akinek része volt a Második Világháború kirobbantásában, megölték az Asszaszinok.
 • Augusztus 19.: Az iráni miniszterelnököt, Mohammad Mosaddeghet megdöntötték egy, az Abstergo Industries által támogatott forradalomban, és Mohammad Reza Pahlavi megkezdte autokrata uralmát Irán fölött.

1954

 • Június 7.: Az angol matematikust és számítógéptudóst, Alan Turinget meggyilkoltatta korábbi munkaadója, az Abstergo Industries, mivel működőképes gépet alkotott utasításai ellenére, melyek szerint csak egy ál-robotot kellett volna építenie a sajtó megtévesztésére.
 • Június 27.: A guatemalai elnököt, Jacobo Árbenz Guzmánt megdöntötték egy államcsínyben, melyet az Abstergo Industries szervezett. A vezetést katonai junta vette át Carlos Castillo Armas ezredes vezetésével.

1958

 • Július 29.:

1963

 • November 22.: John F. Kennedy amerikai Elnököt lelőtte Lee Harvey Oswald, feltehetően Templomos alvó ügynök, mialatt a texasi Dallasban autózott. William Greer CIA-ügynök, akit az Abstergo Industries "képzett ki" a Második Alma segítségével és Kennedy sofőrjeként volt jelen, a káosz közepette ellopta az Éden Almáját, ami Kennedy birtokában volt. Ezután az elnöki hivatalt az alelnök és titkos Templomos, Lyndon B. Johnson vette át.

1969

 • Július 21.:

1971

 • Április 21.: Haiti elnökét, François Duvalier-t meggyilkolták az Asszaszinok.

1973

 • Szeptem 11.: A chilei elnököt, Salvador Allendét megdöntötték egy Abstergo által szervezett államcsínyben, melynek fő ötletgazdája Henry Kissinger volt. Allende szocialista uralmát először egy katonai junta, majd Augusto Pinochet vette át.

1977

1980

 • Július 29.:

1981

 • Augusztus 9.:

1983

 • Február 9.:

1985

 • Szeptember: Az Abstergo Industries elrabolt egy Asszaszin felmenőkkel rendelkező fiatal fiút, akit Daniel Crossnak neveztek el, és 4-es alanyként emlegették. Doctor Warren Vidic az agyába ültette a kényszert, hogy egyre magasabbra jusson az Asszaszin Rend ranglétráján, és egy impulzust, hogy amikor lehetősége nyílik rá, ölje meg a Mentort.

1987

 • Március 13.: A Dél-dakotai Black Hills közelében álló, "a Farm" néven ismert asszaszin telepen megszületett Desmond Miles.

1991

 • Augusztus 19-21.: Az Abstergo Industries támogatásával Borisz Jelcin megfosztotta hatalmától Mikhail Gorbacsovot, a Szovjetunió elnökét, majd feloszlatta a Szovjetuniót. Borisz Jelcin lett az Oroszországi Föderáció első elnöke.
 • December 8.:
 • December 25.:

1997

 • Január: Az Abstergo Industries elásott több saját készítésű csontvázat Tim D. White etiópiai expedíciójának közelében, ezzel megelőzve, hogy kitudódjon: az emberi fajt az Első Civilizáció hozta létre.

1998

 • Április 23.: Az asszaszin Hannah Mueller rátalált az öntudatlan és drogfüggő Daniel Crossra egy éjszaka Philadelphiában, és abban a hitben, hogy Daniel Asszaszin, a közeli Asszaszin táborba vitte őt. A következő napon Daniel, aki évek óta a vérzés effekttől szenvedett, úgy vélte, megtalálta élete célját - hogy rátaláljon a Mentorra. Ennek érdekében megkezdte asszaszin kiképzését, és sorra látogatta az asszaszin táborokat, útmutatás és segítség reményében.
 • Április 24.:

1999

 • Szeptember 4-16.:

2000

 • Május 7.:
 • November 5.: Mialatt Hannah-val járta a Közel-keleti Asszaszin táborokat, Daniel Crosst elrabolták a Mentor emberei, és a Mentor Dubaiban található főhadiszállására vitték.
 • November 6.: Daniel Cross találkozott a Mentorral, aki közölte vele akaratát, miszerint Danielt választja ki utódjául. Mikor átadta neki saját ünnepi rejtett pengéjét, a Daniel agyába ültetett impulzus működésbe lépett, és Daniel akarata ellenére megölte a Mentort.
 • November 7.: George W. Bush, a Templomosok bábja megnyerte az elnöki választásokat az Asszaszinok által támogatott jelölt, Al Gore ellen, így ő lett az Egyesült Államok elnöke.
 • November 21.: Daniel Cross visszatért az Abstergo philadelphiai létesítményébe, ahol elárulta a helyzetét az összes Asszaszin tábornak, amit meglátogatott. A Danieltől kapott információk alapján a Templomosok megkezdték a "Nagy Tisztogatást", melynek célja az összes Asszaszin telep eltörlése volt. A Tisztogatást csak kevés Asszaszin élte túl, és csak néhány, felszín alatt dolgozó Asszaszin telep maradt észrevétlen. A Templomosok rátaláltak egy titokra, mely a philadelphiai Asszaszin tábor alatt volt elrejtve. A megmaradt Asszaszinok kénytelenek voltak ezután kisebb, földalatti sejtekként dolgozni.

21. század

2001

 • Január 20.: George W. Bush megszerezte az Egyesült Államok negyvenharmadik miniszterelnöki pozícióját, miután 2000-ben megnyerte a választásokat, az Abstergo Industries hatásának köszönhetően.
 • Október 7.: A Terror háborúja elkezdődött.

2002

 • Október 19.:

2003

 • Március 13.: Desmond Miles, az Asszaszin Rend de facto vezetőjének, William Milesnak fia elszökött a Farmról, mivel úgy vélte, szülei beszédei a Templomosokról egyszerű összeesküvés-elméletből erednek, mely már mániájukká vált, így a saját, szabad életét akarta élni. Végül New York Cityben kötött ki, ahol csapos lett egy nightclubban.
 • Március 20.:
 • December 25.: Egy Vanessa nevű nő információkat árult a Beagle 2-ről Robert Getasnak, aki később elrabolta őt.

2005

 • Miután William Miles kiképezte őt, az Asszaszin Lucy Stillmant elküldték, hogy behatoljon az Abstergóba, és a Rend ideiglenesen megszakította vele a közvetlen kapcsolatot. Egyetemre ment, ahol kognitív idegtudományt tanult, azonban miután mentorai féltudománynak bélyegezték ezt a tanulmányi ágat, kénytelen volt elhagyni az egyetemet. Miután sikertelenül próbált felvételt nyerni több egyetemre, kapcsolatba került Warren Vidickel, aki felajánlott neki egy asszisztensi állást. Egy idő után Lucy kezdte úgy érezni, William embertelenül bánik az Asszaszinokkal, melyre jó példa saját feladata. Ebből a gondolatból lassan rögeszme lett, melynek hatására elárulta az Asszaszinokat, és átállt a Templomosokhoz.

2007

 • Augusztus:

2008

 • Január:

2010

 • Április 20.:
 • William Miles felvette Clay Kaczmareket az Asszaszin Rendbe, és megbízta, hogy szivárogjon be az Abstergóba és szerezzen információkat az Animus Projektről az Abstergo vezérigazgatójának, Alan Rikkinnek a számítógépéről. Clay sikerrel teljesítette küldetését.
 • Az Abstergo Industries kísérleteket folytatott az Animusszal a 15-ös alanyon. Mivel a 15-ös alany terhes volt, a nő és a gyermek apjának emlékei összekeveredtek, felülírva egymást az Animusban és pszichológiai sérüléseket okozva a tesztalanynak.
 • December 10.: Shaun Hastings junior professzor titkos információkat szivárogtatott ki az Abstergóról a Wikileaksnek. Az Abstergo vezérigazgatója, Alan Rikkin találkozót beszélt meg Shaunnal, ahol az Abstergo őrei elfogták őt, és berakták egy teherautóba. A jármű fedélzeti számítógépét feltörték, így azt mutatta, hogy alacsony az üzemanyagszint, és egy tankolóban Shaunt kiszabadította az Asszaszin Rebecca Crane.
 • December 14.: Miután Lucy Stillman egy e-mailben tájékoztatta Warren Vidicet arról, hogy a 15-ös alany pszichológiai sérüléseket szenvedett, Vidic elrendelte, hogy Steve Gibbs egy csoporttal tegye ártalmatlanná a tesztalanyt, James Morse-t pedig utasította, hogy írjon egy jelentést az alany baleset okozta haláláról.
 • Warren Vidic és Lucy Stillman előkészületeket tettek egy titkos projekt, az úgynevezett "Szirén Projekt" elindítására.

2011

 • Február 1.: William Miles egy négyfős csapat tagjává tette Clay Kaczmareket, mely csapatnak tagja volt Lucy Stillman is. William elintézte, hogy Clayt elfogja a Származáskutatási és Beszerzési Ágazat, így részévé váljon az Animus Projektnek, és több információt tudjon megszerezni a Projekt céljairól. Clay lett a 16-os alany, és Lucy feladata volt, hogy ha elég információt gyűjtött össze, akkor kihozza őt az Abstergóból.

2012

 • Warren Vidic és Lucy Stillman tovább folytatták a Szirén Projekt tervezését, melynek lényege az volt, hogy ha a kívánt következő tesztalany, Desmond Miles nem kíván együttműködni velük, akkor elviszik egy biztonságosnak vélt környezetbe az információ megszerzése érdekében. Lucy volt megbízva azzal, hogy vegye rá Desmondot, hogy Ezio Auditore da Firenze emlékeit élje újra, és ha megszerezték az általa elrejtett Éden Almáját, a lány vigye el azt az Abstergóba. Ezalatt Clay Kaczmarek kihallgatta egyik beszélgetésüket, így rájött, hogy Lucy elárulta az Asszaszin Rendet. Bár Lucy rájött, hogy Clay leleplezte őt, ezt nem árulta el Widicnek, tehát folytatták a kísérletezést a 16-os alanyon.
 • Az Animusban töltött túl hosszú időszakok miatt Clay Kaczmarek egyre inkább szenvedni kezdett a "vérzés effekt" hatásaitól, ezzel veszélyeztetve mentális állapotát. Tudatalattijának AI (Artificial Intelligence=mesterséges értelem) másolatát feltöltötte az Animusba, hogy a Projektben utána következő személy megtalálja azt, majd saját vérével rejtélyes üzeneteket festett a falakra, mielőtt öngyilkosságot követett el amiatt, mert képtelen volt szétválasztani több ősének a vérzés effekt miatt elméjében összemosódó személyiségeit.
 • Az Abstergo Industries lenyomozta és elfogta Desmond Milest, miután az megadta ujjlenyomatát egy motorkerékpáros jogosítványhoz, és 17-es alany néven beiktatták az Animus Projektbe. Ekkor egyik őse, Altaïr Ibn-La'Ahad emlékeinek újraélésére kényszerítették, hogy megszerezzenek egy térképet, mely mutatja az Éden összes Darabjának helyét világszerte. Ezután életbe lépett a Szirén Projekt, és Desmond látszólag elmenekült Lucy Stillman segítségével.
 • Warren Vidic elindította az Animi Kiképzési Programot, melynek célja az Abstergo ügynökeinek harci kiképzése volt, ezzel ütőképes katonákat felállítva a megmaradt Asszaszinok ellen.
 • Egy olaszországi Asszaszin sejt tagjaként, melynek tagjai rajta kívül Lucy Stillman, Shaun Hastings és Rebecca Crane voltak, Desmond Miles a reneszánszt kori Asszaszin emlékeit újraélve megtalálta az Éden Almáját, melyet Ezio Auditore da Firenze rejtett el a Colosseum alatt. A sejt megszerezte az Almát, azonban Juno, az Első Civilizáció egyik tagja megszállta Desmond testét, és Lucy megölésére kényszerítette, ezzel romba döntve a Szirén Projektet. Az Animus és a barátjának hitt Lucy megölése okozta sokk egyesített hatásaként Desmond kómába zuhant. Életének megőrzése érdekében William Miles visszatetette Desmondot az Animusba, abban a reményben, hogy fia később visszanyerheti a tudatát.
 • Az Animus virtuális termében, a "Fekete Szobában" Desmond Miles találkozott Clay Kaczmarek klónozott tudatalattijával. Clay segítségével elkülönítette magában őseinek felhalmozódott személyiségeit, és az úgynevezett szinkron-kapcsolat állapotában átvett egy üzenetet egy másik Első Civilizációbeli személytől, Jupitertől. Ezután Desmond visszanyerte öntudatát.
 • Mialatt Desmond Miles kómában feküdt, William Miles és Rebecca Crane átszállították őt New York közelébe, ahol később Shaun Hastings is csatlakozott hozzájuk, mivel Ezio egy korábbi emlékéből kiderült, hogy itt található a "Nagy Templom", melyet az Első Civilizáció hagyott hátra.
 • Desmond Miles átélte Connor Kenway emlékeit így megtalálta a "Nagy Templom kulcsát ami egy nyaklánc volt. Desmond feláldozta magát az emberiség érdekében ezáltal megállította a Napkitörést és a föld elpusztulását.Később a templomosok megtalálták a holltestét amit felhasználtak további céljaikra

2013

 • Május 21.: Gavin Banks megkapta William Miles kódexét, melyben leírja tudásának egészét és Gavint nevezi ki a Testvériség új vezetőjévé.
 • Október: Egy MysoreTech alkalmazottat, Jot Soorat kijelöltek arra, hogy tesztelje a Brahman V.R.t, az Animus szemüveg egy adaptációja, melyet az Abstergo Industries fejlesztett ki, melyet a MysoreTech adott ki az indiai piacra; titokban kiszedte a felhasználó genetikai memóriáit.
 • Október 29.: Egy ismeretlen kutató szerződött az Abstergo Entertainmenthez, hogy felfedezze Edward Kenway emlékeit a 17-es minta Projekt alatt, a Montréali részlegükben.
 • November 3.:
 • November 4.:
 • November 5.:
 • November 18.:
 • November 26.:
 • December 17.:

2014

 • Január 21.: Melanie Lemay lesz az új vezetője az Abstergo Entertainmentnek, miután Olivier Garneau eltűnt.
 • Február: Az asszaszinok, Harlan Cunningham és Arend Schut ellopta egy Precursor dobozt a rotterdami Abstergo létesítményből. Az Abstergo Sigma csapata visszaakarta szerezni, de az asszaszinok megszöktek.
 • Március 16.: Az Altair II legénysége meglátogatta Galina Voroninat, ki tagja az asszaszin egységnek, kik központja a Protvino. Protvino egy nyugat moszkvai város. Később felfedezte, hogy sejtjei megőrültek a vérzés effekt hatására, melyet az Animus váltott ki.
 • Március 20.: Galina Voronina, kit az Altair II legénysége támogatott, megölte cellájának utolsó tagjait, beleértve testvérét és anyját, akiket összekapcsoltak az Animussal és csatlakoztak Junohoz.
 • Május: Juhani Otso Berg elutazott a németországi Essen városába, hogy megkereshesse az Ankh of Isis-t. Abban a hitben, hogy előnyben van az asszaszinokkal szemben, végig zsákutcába tartott. Ezt felfedezve megszakította a keresést és Kubába vonult vissza.
 • Május 7-13.: Az Altair II legénysége kihallgatta Tromsø-t William Miles bunkerében, ki adatokat szivárogtatott ki az Initiate felé.
 • Május 23.: Az asszaszinok felfedezték, hogy Eric Cooper és Stephanie Chiu Initiate kémek. Rájöttek, hogy az asszaszinok szövetségbe akarnak lépni velük.
 • Május 25-30.: Juhani Otso Berg vezette templomos expedíció során megtalálták Jamaica szigetén az Obszervatóriumot. Néhány nappal később, Berg rájött, hogy egy katasztrófa után a templom beomlott valamikor a 18. században.
 • Június 16.: Shaun Hastings küldött egy levelet az Initiates egyik tagjának, hogy dolgozzanak együtt az asszaszinokkal.
 • Október: Egy a Gavin Banks által vezetett asszaszin csapat megsemmisített egy párizsi Abstergo labort. A Sigma Csapat követte az asszaszinokat La Rochelle-ig, ahol az asszaszinok megszöktek az Altair II-vel.
 • November:

2015

 • Juhani Otso Bergnek parancsba adták, hogy szerezze meg a a templomosok precursor dobozást és vigye el Dr. Álvaro Gramática titkos laboratóriumába, ahol Laetitia England a "Phoenix Project"-ban kísérletezett vele.
 • Szeptember:
 • Szeptember 15.:
 • Szeptember 16.:
 • Október:
  • Violet de Costa elszállította az Éden leplét Álvaro Gramáticahoz, hogy segítse a Phoenix Projektben, mely egy Juno által szervezett titkos terv része volt.
 • Október 4.:
 • Október 24.: Desmond Miles fia, egy jövendőmondó volt, akit
 • December:
  • William Miles beiktatta a Rooftop Garden Protocolt, ezzel megszüntetve minden kapcsolatot az asszaszinok és az Initiates között.
  • Charlotte de la Cruzt megmentette Xavier Chen és Galina Voronina, egy templomos ügynök támadásától, és visszavonultak salton tavi búvóhelyükre.

2016

 • Október:
 • Október 21:
 • December 14:

2017

 • Október:

2018

 • Október:

Forrás

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Timeline

Advertisement