Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonacbh


A „Hatásos végjáték” az egyik emléke az Assassin's Creed: Brotherhoodnak.

Leírás[]

Ezio Auditore színésznek öltözve bejut a Colosseumba megrendezett keresztútra, hogy megakadályozza Pietro halálát. Római katonának álcázva Micheletto közelébe férkőzik és megállítja a gyilkosságot.

Párbeszéd[]

Ezio a Colosseumon kívül áll.

 • Ezio: El kell kapnom mielőtt Pietróhoz érne.

Ezio megmássza a Colosseumot. Tetejére érve rálássa, nyílik a színpadra. Ahogy kapaszkodik lefele, megöl néhány Borgia őrt, majd bejut a színfalak mögé.

 • Pietro: Istenem, Istenem miért hagytál el engem?
 • Ezio: Merda (francba). Melyik kereszten van Pietro?
 • Őrszínész I: Halljátok, halljátok, hogy sír Illés után, hogy szabadítsa meg őt.
 • Őrszínész II: Várj, és talán meglátjuk, hogy eljön-e Illés vagy sem.
 • Pietro: Szomjas vagyok, nagyon szomjas vagyok.

Az Őr színész ecetes vízzel átitatott rongyot tűz a lándzsájára, majd odanyújtja Pietronak.

1000px-ESR 1

Pietro Jézus Krisztust alakítja.

 • Őrszínész III: Igyál, de nem kapsz többet.
 • Pietro: Hatalmas Istenem, legyen meg a te akaratod szerint. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Consummatam est. (Bevégeztetett)
 • Százados: Uraim, mondom nektek, ő valóban a mindenható Isten fia volt. Tudom, hogy így van. Ahogyan most felkiáltott beteljesült a jövendölés és ezzel megnyilatkozott benne Istensége.
 • Farizeus 1: Százados, Isten a tanúm, hogy badarságokat beszélsz; te nem ismered az írásokat. Ha látod szívéből kiömlő vért, akkor beszélj. Most Longyus, vedd a kezedbe lándzsádat.
 • Farizeus 2: Igen, fogd a lándzsád és figyelj reám. Meg kell tenned amit, mondunk, erre szükség van.
 • Százados: Megteszem, de az ön feje rajta. Ami tenni készülök nem tudni, hogy jó vagy rossz.

Ezio beöltözik római katonának és a többi szereplővel a színpadra lép.

1000px-ESR 3

Ezio a színpadon.

 • Százados: A Menny nagy királya, téged látlak. A kezemre és lándzsámat víz ásztatja, és szemem végre megtisztul, hogy valóban lássak. Uram, ha ez valóban víz honnan származik?
 • Ezio: (a többi színésznek) Fel kell jutnom a színpadra.
 • József: Oh Uram, Istenem hogy engedhetted, hogy megöljék ezt az embert, aki a kereszten függ? Ki soha nem vétkezett? Mert bizony mondom nektek ő valóban Isten fia volt. Ezért temessék abba a sírkamrába, amit nekem készítettek elő, mert ő az üdvösség királya.
 • Százados: József uram, ő valóban a Mindenható Isten fia. Mennyünk Pilátus elejbe és kérjük el a testét, hogy eltemethessük. Odaadóan segítek, hogy levegyük a keresztről.
 • József: Pilátus uram, különleges kérésért fohászkodok hozzád, mely csak a te kegyelmedtől függ. A prófétának a testét, ki ma meghalt ad át nekem.
 • Pilátus: József, nem tagadom meg kérésedet. Ha Centurion mondja, hogy valóban meghalt át fogom adni a testét. (Kiáltva) Centurion Krisztus meghalt?

Mikor Pilátus felé mutat Centurion, Ezio azonnal felismeri Michelettót, majd gyorsan odafut, hogy megállítsa.

1000px-ESR 2

Ezio dönt Micheletto sorsáról.

 • Micheletto: Hah. Már nem tudod megmenteni Pietrót. Az ecet mérgezett volt. Ahogy Cesarének megígértem, kétszeresen is gondoskodtam róla.

Ekkor Ezio feláll és otthagyja.

 • Micheletto: Még nem vagyok halott.
 • Ezio: Nem azért jöttem ide, hogy megöljelek. Aki másokat segít hatalomra, saját magát pusztítja el.

Következmény[]

Ezio megkönyörül Micheletton, és megtudja, hogy Pietrót haldoklik a méregtől amit itattak vele.

Apróságok[]

 • A 100%-os szinkronizáció eléréséhez, csak azokat a fegyveres őröket kell megölni, amik ki, vannak jelölve.
 • Ha Ezio nem cselekszik időben Pietrót leszúrják dárdával.

Forrás[]

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Exit_Stage_Right

Advertisement