Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacbhIkonacuIkonnemjó
Ikonlezárt


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Erődi Gergely dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
Ezio Cluster Entrance

Ezio megtalál egy Hasadékot

A Hasadékok az Animusban lévő memóriák programozásának törései voltak, melyeket a saslátás segítségével lehetett észrevenni. Mind a tíz Hasadék római nevezetességeken volt szétszórva, és Clay Kaczmarek klaszter rejtvényeit tartalmazták.

A Hasadékok szerepe megegyezett a Jelekével, de egy újabb Igazság videó helyett egy Üzenetet oldottak fel: "A csoda a végrehajtásban van". A felirat egy magzat röntgenképére volt felírva, és egy parancsfájl is volt mellékelve hozzá.

A Jelekkel ellentétben a Hasadékokat nem lehetett látni vagy bármi módon észlelni a saslátás használata nélkül. Az aktiváláshoz Ezio Auditore da Firenze a saslátás használata mellett kellett belekapaszkodjon a Hasadék szélébe, majd bemásznia.

A Hasadékokban különböző rejtett üzenetek, mint például kódolt üzenetek és számok, kották, Morse kódok voltak, amik megfejtésük után alaposabban taglalták az Abstergo Industries hatalomra törésének állomásait.

Helyeik

Rosa in Fiore

A bordély északi falának külső oldalán, a második emelet magasságában.

Palazzo Senatorio

A Palazzo hátoldalán, a tetőhöz közel, a freerunning ösvény végén.

Pantheon

A Pantheonon belül, rögtön a főbejárat fölött a falon.

Santa Maria dei Miracoli és Santa Maria di Montesant

A bal oldali kupola mellett, a nyugati tornyon.

Colosseum

A Colosseum legtetején az északi oldalon, a kilátóponttól nyugatra, a fal külső oldalán.

Claudia Vízvezeték

A kisváros közelében, ahol Leonardo többször is megjelent, a vízvezeték északi oldalán.

Aventino

Az északi Borgia tornyon, a város felé.

Caserma di Alviano

A fal keleti oldalán, kifelé, a vízvezeték felé nézve.

Castra Praetoria

A belső udvaron, melyben Octavian de Valois-t meggyilkolta Ezio, a keleti fal belső oldalán.

Angyalvár

A kastély alsó gyűrűjén, a déli oldalon, ahol a külső fal a legközelebb halad a kastélyhoz, rögtön egy kerek ablak alatt.

Rejtvénytípusok

A Hasadékok tartalmaztak olyan rejtvényeket is, melyek előfordultak a Jeleknél, mint például a kör-gyűrű feladvány, de több új is került beléjük.

  • Sakk: egy sakktábla az összes szükséges bábuval, mely mellett egy rejtvény írta le, melyik bábuval és hova kell lépni.
  • Dekódolás: több kép és egy rejtvény, valamint egy másik képernyőn egy kétkerekes tárcsa, mely a kód kulcsa. Emellett két sorban összesen nyolc négyzet helyezkedik el, melyek változtatható szimbólumokat tartalmaznak, így lehet beütni a kódot. A rejtvény megfejtése után meg kell találni a képeken egy szimbólumot, mely tartalmazza a "megfelelő koordinátákat", melyek segítségével fel lehet törni a kódot.
  • Hanghullám társítás: egy hanghullám, mely mellett szintenként változó mennyiségű egyéb hanghullámforma található. A megfelelő kombinációval el kell érni, hogy egy másik vonal felvegye a mintaként szolgáló hanghullám alakját, ezzel feloldva egy vagy több hangfelvételt.
  • Karantén zóna: minden hasadék végén szerepel. A fekete háttér előtt egy relatív kicsi célkeresztet kell mozgatni, mely a háttérben képeket, feliratokat és vörös, villogó pöttyöket fed fel. A pöttyök sípoló hangot adnak ki, mely a célkereszt közeledésével egyre gyorsabbá válik. Az összes pöttyöt aktiválni kell egy idő alatt, mely minden egyes aktivált pötty után meghosszabbodik. Ha az idő lejár, a pöttyök aktiválását előröl kell kezdeni. A pöttyök minden esetben ugyanazokon a helyeken vannak, még a rejtvény újraindítása után is. Az összes pötty aktiválása feloldja a karantént, így egy videó egy szakasza válik elérhetővé.

Klaszter rejtvények

Klaszter 1

1. rejtvény: A megoldáshoz azon képeket kell kiválasztani, melyeken arisztokraták vannak, akik nem végeznek semmiféle munkát. Cluster 1-1--article image

"Mind urak, sosem dolgoztak, csak a magasból uralkodtak"

2. rejtvény: A megoldáshoz a gyalogot az E2-ről az E4-re kell mozgatni. Cluster 1-2--article image

"Az uralkodótól és összeráncolt szemöldökétől elhúzódva a nép kettőt lép előre"

Ezt a következő üzenet követi: ACB Cluster 1 4

"Egyre inkább felfigyelnek jelenlétünkre. Többé nem hagyatkozhatunk az arisztokrácia isteni uralkodási jogára az irányítás megtartásához. Új rendszerre van szükségünk, valami még körmönfontabbra."

3. rejtvény: A megoldáshoz az itt látható helyen lévő villogó pöttyöt kell aktiválni:

Cluster 1-3--article image

Klaszter 2

A következő feladványt egy üzenet előzi meg:

ACB Cluster 2 1

"Az egyén mindig csak saját hasznával törődik, és ebben , mint annyi más ügyben, egy láthatatlan kéz vezeti egy olyan célra való törekvésre, mely egyáltalán nem volt tervei része."

1. rejtvény: A megoldáshoz az első gyűrűt négyszer balra, a második gyűrűt kétszer jobbra, a harmadik és az első gyűrűt háromszor balra, majd a negyedik gyűrűt négyszer balra kell forgatni.

ACB Cluster 2 2

A megoldott rejtvény:

ACB Cluster 2 3

"Azon termékek túlnyomó része, melyek célja az élvezet fokozása, csakis fizikai munkán keresztül szerezhető meg; és ezek mennyiségét tetszés szerint megsokszorozhatjuk, nem csak egy, de számos országban egyszerre, ha hajlandóak vagyunk befektetni a megszerzésükhöz szükséges munkát."

2. rejtvény: A első és a harmadik gyűrű össze van kapcsolva, ahogy a negyedik is az elsővel. A megoldáshoz el kell forgatni az első gyűrűt (ami viszi magával a harmadikat) ötször jobbra, a második gyűrűt is ötször jobbra, a harmadik gyűrűt négyszer balra, majd a negyedik gyűrűt (amivel forog az első is) kétszer balra.

ACB Cluster 2 4

A megoldott rejtvény:

ACB Cluster 2 5

"Egy nagy birodalom jött létre azzal az egyetlen céllal, hogy felnevelje a fogyasztók nemzetét. Nem lehet túl bonyolult meghatározni, kik lehettek ennek az egész kereskedelmi rendszernek a kitalálói; nem a fogyasztók, ahogy esetleg hihetnénk, akiknek érdeklődését teljes egészében elhanyagolják; hanem a gyártók, akiknek érdeklődését olyan gondosan kielégítik."

3., rejtvény: A harmadik gyűrű a másodikhoz van kapcsolva, ahogy a negyedik is az elsőhöz. A rejtvény megoldásához el kell tekerni az első gyűrűt háromszor jobbra, a másodikat négyszer jobbra, a harmadik (így egyben a második) gyűrűt ötször balra, majd a negyedik (ezzel együtt az első) gyűrűt egyszer jobbra.

ACB Cluster 2 6

A megoldott rejtvény:

ACB Cluster 2 7

"Egy ország, amely intézkedéseket tesz lakói számának növelésére, aminek helyzete jó, és amelynek emberei kereskedelmi szempontból zsenik, mindig nyerni tud a kiegyensúlyozott helyzeteken, feltéve, hogy munkásai és lakosainak ipara jól van kezelve és óvatosan van irányítva."

Ezt egy betűsorozat követi:

ACB Cluster 2 8

4. rejtvény: A megoldáshoz a gyalogot az F2-ről az F4-re kell mozgatni.

ACB Cluster 2 9

"A munkaerő növekszik. Testvér a testvér jobbjára áll."

5. rejtvény: A megoldáshoz aktiválni kell az egyik villogó pöttyöt, majd mielőtt a kurzor betelik vörössel, a másikat is aktiválni kell.

ACB Cluster 2 10


Klaszter 3

0. rejtvény: Az első feladványt egy morze-kód előzi meg, melynek megfejtése DAR KNESS LOSTD NUMB, azaz SÖTÉTSÉG ELVESZETT SZÁM:

ACB Cluster 3 1

1. rejtvény: a rejtvény megoldásához az alább mutatott területet kell kijelölni, felfedve egy rejtett Abstergo emblémát:

ACB Cluster 3 2

"Washington 1944-ben a zöld felett ül, hideg fejjel. A jobb oldali 1-es alatt lobogó van a 48-as számmal. Emögött áll egy vállalat, melynek hatalma egyre növekszik."

A képek számos rejtett üzenetet tartalmaznak.

(A rejtjeles üzeneteket a Vigenère-rejtjel segítségével lehet feloldani, melyre egy idézet utal, kulcsként az IMF betűket használva - ezek pirossal vannak kiemelve egy rejtett idézetben. Az IMF betűszó, az International Monetary Fund, azaz Nemzetközi Valutaalap rövidítése. Ezt a szervezetet a rejtvényben szereplő emberek hozták létre a Bretton Woods-i konferencia után a szintén a képeken szereplő Mt. Washington Hotelben.)

Harry Dexter White. Emlékezz erre a névre.

"Azt veszem észre magamon, hogy egyre több probléma megoldását bízom arra a láthatatlan kézre, melyet húsz éve még megpróbáltam kirekeszteni a gazdasági gondolkodásból"—John Maynard Keynes

"Le Chiffre indéchiffrable." ("a feltörhetetlen kód"; a Vigenère-rejtjel)

lqgb dnlpjv otczyzuja mwm fmm zje rwwzyqqw. = "Debt ridden countries are the new frontier". = "Az eladósodott országok a lehetőségek új hazája".

"Hogyan is fogadhatnék el egy hitvallást, mely, többre tartva a sarat a halnál, önkényesen felemeli a hitvány proletariátust a burzsoázia és az értelmiség fölé, melyek, minden hibájuk ellenére, az élet értelmét képviselik és az emberi fejlődés magvát hordozzák magukban?"

Rqpgxqqeqizikxzjpzkwmczyuawmbfxqwuasmkfvpfkqsbdftnfvw. = "Jekyll Island Club duck hunt more paper money and a central bank". = "Jekyll-sziget klubi kacsavadászat, több papírpénz és egy központi bank". (utalás a titkos találkozóra, melynek eredményeképpen létrehozták a Federal Reserve, a Szövetségi Tartalék rendszerét)

"Mindent elintézünk titokban, az asszaszinoknak fogalmuk sem lesz semmiről, mielőtt túl késő nem lesz."

"Az alulról érkező nyomásnak, a tömegek nyomásának engedve a burzsoázia időnként arra kényszerülhet, hogy engedjenek néhány részleges reformot, míg ők maradhatnak a fennálló szociál-gazdasági rendszer középpontja."

Wzjwrypq rpquzaaqpjilfmmzj kqxamwgbwmexcdj. = "One of them he provided the necessary pressure". = "Az egyikük alkalmazta a szükséges nyomást".

2. rejtvény: A rejtvény megoldásához az alábbi szimbólumokat kell beírni a kód alá:

ACB Cluster 3 3

Ezt egy üzenet követte.

ACB Cluster 3 4

"Abstergo Industries
1944. július 22.
Barátaim, uralkodók, üdvözletem.
Úgy mondom el ezt a beszédet, hogy néhány emelettel alattunk csendes forradalom kezdődik.
Ranny Olds és Henry Ford. Mint ahogy azt Önök közül többen tudják, ezek az alapítók adták nekünk a gyártószalagot, azt az eszközt, melyet egyaránt használtunk mind (azok, akiket sikeresen rávettünk pénzünk imádatára (?) ) a kapitalisták, mind a (rabszolgák (?) ) munkások irányítására. Én azonban olyan jövőről álmodom, ahol nem lesz szükségünk ilyen ronda láncokra. 1910-ben alapítóink összeállították a Tervet, és a mi dolgunk, hogy véghezvigyük azt.
De mi legyen a Kommunistákkal, akik szeretnék olyan sokfelé osztani a kenyeret, hogy végül mindenki éhen haljon? Kötelességünk (hatástalanítani (?) ) megmenteni őket és követőiket. Biztosítanunk kell, hogy továbbra is esznek, szaporodnak, hogy hasznos tagjai lesznek a társadalomnak. Ez a mi terhünk, hogy pásztorként tereljük a nálunk alantasabbakat az életen át, és véghez kell ezt vinnünk, akkor is, ha (erőt kell ennek érdekében alkalmaznunk (?) ) ők ezt nem teszik.
H [Hitler - a szerk.] és S [Sztálin - a szerk.] előidézték a szükséges zavart és félelmet, a fejlődés kívánt irányba való tereléséhez most kell lecsapnunk. Látszólag földet osztunk a munkásoknak - emlékezzenek Rockefeller tízcenteseinek sikeres trükkjére -, azonban hamarosan nem marad föld, mely ne a mi tulajdonunkban lenne.
1937-ben megalapítottuk ezt a Társaságot, ezt a vállalkozást egy cél elérésére. Most itt az ideje, hogy beteljesítsük ezt a célt.
"

3. rejtvény: A feladvány megoldásához a fehér gyalogot kell az F4-ről az E5-re mozgatni, leütve a fekete gyalogot és elzárva a fekete huszár útját.
ACB Cluster 3 5

Engedményképpen fel kell áldozni egy kis darabot az eljövendő nagyobb jó érdekében.

4. rejtvény: A megoldáshoz aktiválni kell az egyik villogó pöttyöt, majd mielőtt a kurzor betelik vörössel, a másikat is aktiválni kell.

ACB Cluster 3 6


Klaszter 4

1. rejtvény: A rejtvény megoldásához ki kell választani azokat a képeket, melyeken emberek által kezelt robotokat vagy számítógépeket látni.
ACB Cluster 4 1

Ezek az intelligens munkások nem rendelkeznek önuralommal.

Egy szósorozat jelenik meg.
ACB Cluster 4 2

Almák narancsok körték uborkák retkek répák spenót datolya fa boróka fém alumínium víz eső viskó falu település város ország tavasz nyár ősz tél járni énekelni táncolni játszani enni mosolyogni sírni nevetni ölni látni tudni halál megbánás szerelem

2. rejtvény: Az első, a legbelső gyűrű össze van kapcsolva a negyedikkel, a harmadik az elsővel, a negyedik a másodikkal. A megoldáshoz az első gyűrűt el kell forgatni egyszer jobbra, a másodikat négyszer balra, a harmadikat négyszer jobbra, és a negyediket egyszer jobbra.
ACB Cluster 4 3

A megoldott rejtvény.
ACB Cluster 4 4

Lehetségesnek tartom egyetlen olyan gép létrehozását, mely felhasználható minden kiszámítható sorozat kiszámítására.

Nem az a célom, hogy egy erős agyat fejlesszek ki. A célom egy közepes agy létrehozása.

3. rejtvény: A feladvány megoldásához a gyalogot kell a G2-ről a G3-ra mozgatni.
ACB Cluster 4 5

Alan Turing nekiállt, hogy megoldja a munkások nyomorát: M = (Q, Γ, B, Σ, Δ, Q0, F), ahol Γ = {2, 3} és Σ = {G}.

4. rejtvény: A feladvány megoldásához az első két dobozt kell kiválasztani.
ACB Cluster 4 6

Ezt egy telefonbeszélgetés felvétele követi:

M: V. Itt M. Még ma elintézve akarom tudni a Turing ügyet.

V: Miért sietjük el a dolgot? Már úgyis elérted, hogy letartóztassák és elhallgattassák.

M: Még mindig megtagadja a direktíva követését. Ténylegesen meg akar építeni egyet azokból az ördögi dolgokból, ahelyett, hogy csak megjátszaná a sajtónak. Tudod te, hogy mit jelentene a robotjai által keltett munkanélküliség? Tétlen kezeket. Meg kell tennünk, az emberiség érdekében.

V: Mi legyen Keynes-el? Ő megbízott Turingban.

M: Itt most a nagyobb jóról beszélünk, V. Egyébként is, egy gyerektelen munkás... rossz üzenetet küld. Nem engedhetjük, hogy mindegyik abbahagyja a szaporodást.

V: Rendben. Rajtad áll.

M: Úgy akarom elintézni, mint Harry Dexter White-ot amikor megpróbálta figyelmeztetni a szovjeteket.

V: Rendben van.

M: És tedd költőivé. Mondjuk valami a Bibliából. Turing mindig megjátszotta magát.

5-ik rejtvény: A megoldáshoz aktiválni kell az egyik villogó pöttyöt, majd mielőtt a kurzor betelik vörössel, a másikat is aktiválni kell.

ACB Cluster 4 7


Klaszter 5

1. rejtvény: A feladvány megoldásához a királynőt kell a D1-ről az E2-re mozgatni.
ACB Cluster 5 1

Demokratikus nemzeteket építettek fel, mindegyiket egy vezér irányítása alatt (ma már más néven ismerik őket), akik előreléptek, hogy megakadályozzák a templomos előrenyomulást.

2. rejtvény: A rejtvény megoldásához ki kell választani a villámot tartó angyalt, felfedve egy rejtett áramívet és két Abstergo logót, melyek egyike befejezetlen.
ACB Cluster 5 2

Egy áramütéstől kormányok buktak el.

A képeken több üzenet van elrejtve.

H. K. felügyelte. (Egy Abstergo logót lehet találni az autó ajtaján)

Chile, 1964. Az emberek 1973-ig ünnepelték a nevét.

Salvador Allende azt akarta, hogy a nép uralja Chile vállalatait.

"Szeretnénk, ha az Ön gazdasági programja sikeres lenne, és megteszünk minden tőlünk telhetőt ennek érdekében."

Argentina az 1970-es években: 30,000 ember eltűnt a zavargások alatt.

"A természet megmutatja, hogy szükség van alapvető rendre és hierarchiára." - Augusto Pinochet

Coup d'etat. = Államcsíny

"A problémák túl nagyok ahhoz, hogy a chilei szavazók maguk dönthessenek az ügyben."

Mossadegh azt akarta, hogy az emberek kapják meg az olajból származó profitot.

Felbérelt színész. (az első három zavargón a jobb szélső képen)

Irán, 1953.

Shah Pahlavi, Sha'baan Ja'fari és SAVAK átvette a hatalmat, hogy terrorizálják a lakosokat és megvédjék a kapitalisták olajérdekeltségeit. De tényleg ez volt az egyetlen motivációjuk?

Emellett több Caesar-rejtjellel kódolt üzenetet is találni.

LUXJ = "FORD"

ATOZKJ LXAOZ IUSVGTE, AY HGTQY, IGX IUSVGTOKY ZXGTYLKXXKJ ZNKOX IUXVUXGZK JKHZ ZU ZNK GXMKTZOTK VAHROI. = "United Fruit Company, US banks, car companies transferred their corporate debt to the Argentine public." = "Egyesült Gyümölcs Társaság, Egyesült Államok bankok, autócégek terhelték át vállalati adósságaikat az argentín népre."

SUXK ZNGT ZNXKK ZNUAYGTJ QORRKJ. = "More than three thousand killed." = "Több, mint háromezer megölve."

GRRKTJK CGY MUOTM ZU TGZOUTFROFK ZNKS. = "Allende was going to nationalize them." = "Allende nacionalzálni akarta őket."

YKVZKSHKX KRKBKTZN. = "September eleventh." = "Szeptember tizengyedike."

SGQK ZNK KIUT USE YIXK GS. = "Make the economy scream." = "Késztesd a gazdaságot sikításra."

EYE TEA TEE = az "ITT" betűszó angol kiejtése = "CNN"

3.rejtvény: A rejtévény megoldásához az alábbi szimbólumokat kell a kód alá beírni.
ACB Cluster 5 3

Ezt egy üzenet követte.
ACB Cluster 5 4

Korlátozott kezelés
Titkosított üzenet

TÁRGY: Dél-Amerika
Ha be akarjuk biztosítani a Társaság sikerét, a Társaság ügynökeinek szabad mozgást kell biztosítani országok között, és fenn kell tartani meglévő erőinket ezen országokban. Be kell vezetnünk egy globális nemzetközi rendet.
RE:Argentina
Fel kell kínálni a kapitalistáknak, hogy ha segítenek Juan hatalmon maradásának elérésében, vállalati adósságaik terhét áthárítjuk a lakosságra. Ennek fejében minden nemzeti ellenkezést le fognak törni. Le akarom rombolni a kereskedelmi szövetségeket, hogy előrébb tudjunk lépni.
RE:Chile
A szabad piacot fenn kell tartani. F tavalyi látogatása segített, de a nyilvános cégeket el kell adni a magánszektornak, a lehető legolcsóbban. A kenyér és a többi létszükségletet fedező cikk árát meg kell emelni. Azt akarom, hogy az emberek legyenek bebetonozva a szegénységbe, és ezáltal képtelenek legyenek ellenállni.
Ennek a tervnek minden kitudódott részlete az USA kormányára kell utaljon. A Társaság szerepét titokban kell tartanunk.
A piac hasonló megnyitásának sikerét remekül mutatja Irán 1953-as felszabadítása és Guatemala 1954-es felszabadítása.

4. rejtvény: A megoldáshoz aktiválni kell az egyik villogó pöttyöt, majd mielőtt a kurzor betelik vörössel, a másik kettőt is aktiválni kell.
ACB Cluster 5 5

A háttérben egy rejtett üzenet látható a templomos kereszttel.

"A béreket (csökkenteni kell, hogy a középosztályt engedelmességre kényszerítsük (?) ) hagyni kell, hogy a piac tisztességes és szabad versenye határozza meg, és nem szabad hagyni, hogy (egy, a nép által megválasztott kormány (?) ) törvényhozó szervek határozzák meg."


Klaszter 6

1. rejtvény: A rejtvény ki kell választani az alább jelzett területet, felfedve egy rejtett templomos emblémát.
ACB Cluster 6 1

Fontos emberek barátkoztak össze Oroszországgal, ahogy a Vasfüggöny széthullott. De a legbefolyásosabb elvtárs nem állt ki a rivaldafénybe.

A képek számos rejtett üzenetet tartalmaznak.

Gorbacsov, 1990: Az Évtized Embere. Demokráciát hoz Oroszországba. Felállítja az Alkotmánybíróságot.

1991. augusztus: A nép Fehér Lovagjának kikiáltva Jelcin feláll a kommunista fenyegetés ellen! Gorbacsov veszít népszerűségéből!

1991. december: Titkos találkozó a Belavezsszkaja erdőben. Jelcin megfosztja Gorbacsovot hatalmától, és Oroszország vezetője lesz!

1992: Az orosz gazdaság megnyílik az elit oligarchák és privát cégek előtt.

1993: Jelcin feloszlatja a Parlamentet, és átveszi az uralmat Oroszország felett! 1400-as rendelet! Alkotmánybíróság feloszlatva!

1993: Az USA kongresszusa 2.5 milliárd segélyt küld Jelcinnek, miután az feloszlatja a Parlamentet!

Peresztrojka: Egy, a nép által vezetett demokratikus állam álma.

Emellett zenei kottákban elrejtett üzenetek is találhatóak.

A Peresztrojka kép alatt: "Bretton Woods kezdte el. Az IMF hajtja végre."

Erdős kép: "A reformhoz a legmegfelelőbb környezet a fáradt köznép."

2. rejtvény: A hiányzó számok a 20 és a 33, melyek a második és negyedik megadott szám alapján határozhatók meg; a számok a keréken órajárással megegyező irányban növekvő sorba vannak rendezve. A kód így a következő: 20, 27, 33, 13.
ACB Cluster 6 2

Ezt egy üzenet követi.
ACB Cluster 6 3

Downing Street 10
Mr. Jelcin
Azért írom ezt a levelet, hogy cselekvésre késztessem Önt. Az ember ritkán találja magát ilyan kedvező pozícióban. Gorbacsov nem támogatja a mi érdekeltségeinket. Túl lassan mozog a privatizációhoz, és attól tartok, hogy nem is szándékozik azt végrehajtani. Tudomásom szerint Ön is hasonló aggodalmaknak adott hangot. Ezért is bátorkodtam egy javaslatot tenni, mely megoldást kínál erre a helyzetre.
A Társaságból több tanácsadóm is jó kapcsolatban van a régi kommunista gárdával. Szerintük egyszerű lenne lázongásokat kirobbantani Gorbacsev távolléte alatt. Ha Ön a média közvetítésével visszaverne egy támadást, mely a Parlament elfoglalását célozza meg, könnyedén a maga irányába dönthetné a hatalom egyensúlyát.
Telefonáljon nekem a 10-es szám alatt, és megbeszélhetjük a részleteket.

Margaret Thatcher

3. rejtvény: A feladványt a lent mutatott három doboz kiválasztásával lehet megoldani:
ACB Cluster 6 4

Ez feloldotta a következő telefonbeszélgetés felvételét:

AB: "Alfa Bank"

BP: "A British Petroleum nevében telefonálok."

AB: "Igen, számítottunk a hívásukra."

BP: "Mint azt Önök is tudják, nagyon szeretnénk megvásárolni a Sidanko Oilt."

AB: "És mint azt Önök is tudják, ehhez egyesülniük kell a bankunkkal."

BP: "Ez nem fog problémát jelenteni."

AB: "Meglepte Önöket a tranzakció alacsony ára?"

BP: "Bizonyos mértékig."

AB: "Gondolom tudják, hogy a parasztok fizetnek érte? A kormány ideadta az adóból szerzett pénzüket, hogy felvásároljuk az összes társaságot."

BP: "Szeretnénk minél hamarabb odarepülni, hogy megtárgyaljuk a feltételeket."

AB: "A csütörtök megfelel."

BP: "Elintézve. Köszönöm az idejét."

AB: "Da szvidannya. (Viszontlátásra.)"

4. rejtvény: A Feladvány megoldásához a huszárt kell a G1-ről az F3-ra mozgatni.
ACB Cluster 6 5

Bár bábuja megmentőt jelképez, önző akciói leleplezik képmutató voltát.

5. rejtvény: A megoldáshoz aktiválni kell az egyik villogó pöttyöt, majd mielőtt a kurzor betelik vörössel, a másik kettőt is aktiválni kell.
ACB Cluster 6 6

A képen egy üzenet van elrejtve.

1999: Jelcin bebiztosítja, hogy pártfogoltja, Vlagyimir Putyin, követi vezetését.

Emellett egy kottában elrejtett üzenetet is rejt a kép.

A lakóházak bobmbázása elindítja a Csecsen háborút és eléri Putyin megválasztását - az Abstergo által kitervelve.


Klaszter 7

1. rejtvény: A megoldáshoz azokat a képeket kell kiválasztani, melyek az energiaiparhoz szükséges munkálatokat ábrázolnak.
ACB Cluster 7 1

Szerződést kötnek a tűzzel, a vízzel és a földdel, az emberek megelégedésével, de az emerektől távol.

Ezt egy beszélgetés követte.

1. férfi: A kapitalisták azt hiszik, a profit miatt indítottuk ezeket a cégeket. Idióták.

2. férfi: Azok az "iditóták" neked dolgoznak.

1. férfi: Önkéntes rabszolgaság néhány papírfecniért cserébe. Szerinted ez nem idióta dolog?

2. rejtvény: A rejtvény megoldásához ki kell választani John Roberts, az amerikai Legfelsőbb Bíróság elnökének bal kezét, felfedve egy rejtett templomos gyűrűt.
ACB Cluster 7 2

Kihasználva azt, amit 3 hozott létre, a központ a színfalak mögött arra várt, hogy Amerika polgárai összeadják az Egyesült Államokat a templomosokkal.

Ezt egy beszéd követte.

Férfi: A demokráciának vesznie kell, ha biztosítani akarjuk a világ stabilitását. A kapitalizmus majd kivégzi.

A képeken több üzenet van elrejtve.

Kennedy főbíró: "Ezzennel megállapítjuk, hogy a különálló kiadások, beleértve a vállalatokét is, nem okozzák korrupció vagy korrupció gyanújának kialakulását (a Kormányon belül)."

Alito főbíró: "Erősen hiszek a korlátozott kormányban, a federalismusban, a szabad piacban, a kormány megválasztott ágainak felsőbbrendűségében, az erős védekezésben és a törvények hatásos betartatásában, valamint a kormány törvényes szerepében tradícionális értékek védelmében."

Roberts főbíró: "A kongresszus nem tilthatja meg a politikai beszédet, akkor sem, ha a beszélő egy vállalat."

Scalia főbíró: "Valóban, a vállalati beszéd megtiltása vagy hátráltatása nem más, mint a modern szabad gazdaság elsőrangú ügynökeinek elhallgattatása. Egy ilyen beszéd nyílvános vitában való részvételét inkább ünnepelnünk kéne, mint bűntenünk."

Clarence Thomas főbíró: "Nem utasítjuk a vállalkozásokat, hogy csinálják meg ezt vagy azt."

Don Evans: "A kormány szerepe hogy megteremtse a feltételeket, a barátságos környezetet a tőke bevonzásához." A Tom Brown Inc. Oil vezérigazgatója, az USA kereskedelmi főtitkára (2001-2004)

Paul Wolfowitz: Mikor visszatérünk a kérdésre, hogy tesszük-e a dolgunkat vagy nem, valójában arról van szó, hogy támogatjuk-e a fejlődést, nem arról, hogy támogatjuk-e a demokráciát." A Világbank elnöke, az Amerikai Honvédelmi Minisztériumának helyettes Főtitkára (2001-2005)

Donald Rumsfeld: "Tisztítsuk meg a védelmi minisztériumot azoktól a funkcióktól, melyeket jobban és olcsóbban lehet végrehajtani külső erőforrások kereskedelmi igénybevételével." A Gilead Sciences elnöke, Amerikai Honvédelmi Miniszter (2001-2006).

Condoleezza Rice: "A vállalkozói osztályok világszerte való növekedése az emberi jogok és az egyéni szabadság előmozdításának segítője, és ezt így is kéne elismerni és kihasználni." A Chevron igazgatótanácsának tagja, A Hewlett-Packard Igazgatótanácsának tagja, amerikai államtitkár (2005-2009)

Dick Cheney: "El kell érnünk, hogy Amerika legyen a legjobb hely üzleti szempontból." Halliburton vezérigazgatója, Az USA alelnöke (2001-2009)

George W. Bush: "Tudom, hogy a magánszektor fogja kivezetni az országot a mostani kereskedelmi helyzetből." A Harken igazgatója, az USA elnöke (2001-2009)

GILD (Gilead Sciences) $7.45 2001, $84 2007.

Row, row, row your BOAT. - Híres amerikai dal első sora, jelentése: Evezd, evezd, evezd, evezd a csónakod.

Emellett több üzenetet kódoltak numerikusan is.

George W. Bush képén láthatjuk a következő szavakat: "We the people..." (az USA alkotmányának első három szava) megjelölve, mint "1 2 3". A dekódoláshoz az amerikai alkotmány szavainak első betűjét kell venni. A szó sorszáma a megadott szám.

230, 129, 213, 218, 251, 261, 194, 35, 11, 263, 9, 261, 203, 214, 225, 77: 192, 153, 67, 20, 280, 241, 143, 20, 251, 221, 114, 254, 159, 121, 81, 279, 47, 61, 169. = The final frontier: Destruction as profit. = A végső határ: rombolás mint profit.

24, 4, 113, 2, 77, 30, 46, 10, 37, 81, 58, 187, 167, 198, 99, 56, 100, 181, 124, 81, 11, 9, 166, 3, 77, 42, 200, 101, 223. = Contractors ran the war for profit. = A vállalkozók a profit miatt húzták el a háborút.

251, 280, 53, 107, 181, 254, 274, 133, 183, 24, 223, 214, 9, 291, 284, 259, 267, 234, 136, 255, 279, 203, 129, 88, 162, 8, 28, 79, 102, 147, 48, 204, 202, 192, 41, 225, 263, 242. = Iraq was auctioned off to the highest bidders. = Irakot elárverezték a legtöbb pénzért.

101, 270, 156, 264, 50, 262, 94, 301, 192, 295, 263, 284, 168. = It is so ordered. = Ez így van elrendelve.

3. rejtvény: A megoldáshoz a C, M, Z, K betűket kell kódként beírni.
ACB Cluster 7 3

Ezt egy üzenet követi.
ACB Cluster 7 4

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága
Washington D.C. 20349


2000. december

RE: Privatizáció
S.,
Meggyőztem Sandrát, hogy csatlakozzon a többség véleményéhez. A nyugdíjba vonulásra való bíztatás egy republikánus elnök alatt megborította az egyensúlyt. Bár a döntés különbözni fog attól, amit meghatároztunk az Egyenlő Védelemmel kapcsolatban, nem fogja felhívni a figyelmet valódi céljainkra. Sandra félreállásával egyenes út vezet a Rend egy kulcsfigurájának hatalomra juttatásához. A megbeszéltek alapján W. lesz a tökéletes figyelemelterelés. Biztos vagyok benne, hogy újra fogja kezdeni az ellenségeskedést Irakkal. Hagyjuk neki, több munkát fog adni C. megbízóinak. Amikor eljön az idő, biztos leszek benne, hogy megkapja Roberts nevét.
Roberts-el a bíróságon már csak a megfelelő ügyre kell várni. A Pénzügyi Kampányra vonatkozó törvények lerombolása után a Társaság szabadon beválaszthat bárkit, akit akar a Szenátusba, a Házba, és végső soron az elnökségbe.
Hamarosan reményeink valóra válnak. A kormány többé nem a néptől fogja kapni a hatalmát, hanem tőlünk, a védelmezőjüktől.

4. rejtvény: A feladvány megoldásához a huszárt kell a B1-ről a C3-ra mozgatni.
ACB Cluster 7 5

B8-C6 6C-8B. A mozdulataink visszhangok, nem sajátjaink.

5. rejtvény: A megoldáshoz aktiválni kell az egyik villogó pöttyöt, majd mielőtt a kurzor betelik vörössel, a másik kettőt is aktiválni kell.
ACB Cluster 7 6

Ezt egy beszéd követi.

A kapitalisták mindent megtesznek majd, amit mondunk nekik. Elvégre mi nyomtatjuk a dollárokat melyeket istenítenek.

Két rejtett üzenetet is látni.

"Biztos vagyok benne, hogy ellehetetleníti az átlagpolgároknak, a Kongresszusnak és az államoknak a lehetőségét, hogy akár kis szinten is védelmezzék magukat a vállalatok uralma ellen a választási rendszer felett." - Stevens főbíró

A Deepwater Horizon kitisztíttatására kiírt pályázat milliárdokról szólt.


Klaszter 8

1. rejtvény: Az első, a legbelső gyűrű össze van kapcsolva a másodikkal, a második a negyedikkel, a harmadik a negyedikkel, és a negyedik az elsővel. A megoldáshoz az első gyűrűt kell egyszer balra, a másodikat négyszer balra és a negyediket kétszer jobbra forgatni.
ACB Cluster 8 1

A megoldott rejtvény.
ACB Cluster 8 2

Jó estét, és köszöntjük a televízió előtt.

Ezt egy üzenet követi.
ACB Cluster 8 3

Abstergo Industries

Kutatói Osztály
1985. szeptember

Tisztelt S.
A kutatás sokkal gyorsabban haladt a vártnál. Máris van egy működőképes prototípusunk, mely képes utánozni a P.O.E. [Pieces of Eden, Édeni Részek - a szerk] tulajdonságait egy hálózaton, bár sokkal kisebb intenzitással. A tesztelést a 4-es számú alanyon fogjuk folytatni az Animusban töltött időszakok között, a tervezettek szerint. Ha minden jól halad, hamarosan megindulhatnak a bevetések világszerte.
Az álma megvalósulni látszik. Hamarosan a kapitalisták és munkások bezárulnak egy hurokba, mely biztonságos és kedvező az emberiségnek. Nem lesz több háború, csupán iróasztalok, autók és TV-készletek. Megvédjük és biztonságban tartjuk őket, mindörökké.
W. V.

2. rejtvény: A feladvány megoldásához ki kell választani az első, ötödik, nyolcadik és kilencedik, vagy a második, negyedik és ötödik dobozt.

ACB Cluster 8 4

3. rejtvény: A feladvány megoldásához a királyt kell az E1-ről az F2-re mozgatni.
ACB Cluster 8 5

Figyelj! Mozogj gyorsan! Válts az elsőből a másodikba. 0-60, ne gondolkodj.

4. rejtvény: A megoldáshoz aktiválni kell az egyik villogó pöttyöt, majd mielőtt a kurzor betelik vörössel, a másik négyet is aktiválni kell.
ACB Cluster 8 6

A rejtvényt egy beszéd követte.

Férfi: Bár az online játék sok embert elvon a külvilágtól, menj biztosra, hogy ezek a virtuális világok nem lesznek túl utópikusak. Nem akarjuk, hogy az emberek megkérdőjelezzék saját szerencsétlenségüket a való világban, ugye?


Klaszter 9

1. rejtvény: A rejtély megoldásához azokat a képeket kell kiválasztani, amelyeken elektromos vezetékek láthatóak.
ACB Cluster 9 1

Ezeken a versenyautóknál is gyorsabb járművökön keresztül hallgatnak minket.

2. rejtvény: A feladvány megoldásához az alább mutatott négy dobozt kell kiválasztani.

ACB Cluster 9 2

3. rejtvény: A feladvány megoldásához a futót kell az F1-ről a G2-re mozgatni.
ACB Cluster 9 3

Közeleg a fekete lovas! Futár és bolond, ez a nő hall téged végig a keskeny egyenes úton. De amint oldalra néz, láthatod a szeme fehérjét.

4. rejtvény: A megoldáshoz aktiválni kell az egyik villogó pöttyöt, majd mielőtt a kurzor betelik vörössel, a másik négyet is aktiválni kell.
ACB Cluster 9 4

Ezt egy beszéd követi.

1. férfi: A parasztok olyanok, mint a tenger, haragosak és kiszámíthatatlanok. Ezért építettük a falakat.

2. férfi: Nem látok semmiféle falat...

1. férfi: Nem? Csak nézz körül. Egy üdítőkkel teli szekrény itt, egy doboz cukorka ott, magazinok, talkshow-k, tabletták. A 21-ik század falai körülvesznek minket.


Klaszter 10

1. rejtvény: Az első, legbelső gyűrű össze van kapcsolva a harmadikkal, a második az elsővel, a harmadik a másodikal, és a negyedik a másodikkal. A megoldáshoz el kell tekerni az első gyűrűt kétszer jobbra, a másodikat kétszer jobbra, és a negyediket ötször jobbra forgatni.
ACB Cluster 10 1areyouhappynow

A megoldott rejtvény
ACB Cluster 10 2

Ó, szép új világ! Mely örök kéz szabta rád rettentő szimetriád?

2. rejtvény: A megoldáshoz azokat a képeket kell kiválasztani, melyek gyerekeket ábrázolnak.
ACB Cluster 10 3

Egy termék, melyet kezek vagy gépek használata nélkül készítünk.

3. rejtvény: A rejtvény megoldásához a lent mutatott területet kell kiválasztani, ezzel felfedve egy rejtett sast.
ACB Cluster 10 4

Minden egyes eltelt nappal az emberek erősebbek lesznek, a szabadság felemelkedik, forradalmat hirdetve.

Ezt egy beszéd követte.

Férfi: Minden a genetikáról szól. Beleszülettek a helyzetükbe, mi csupán segítünk nekik elfogadni ezt.

A képeken számos üzenet volt elrejtve, a periódikus táblázat elemeivel lekódolva.

LiOBAlFKCaArMnVFMgMgPSBSiFCa. = "Chemistry will open it." = "A kémia majd megoldja."

HHeKCaBArNPPVSiKFCaHMgMgHeScCaSiPCaMnPSc. = "Abstergo owns it all but not you." = "Minden az Abstergo tulajdona rajtad kívül."

MgBHTiBCaOBAlCaOBFArVPArCaOMgBKKSFBLiBKPCSHSBAr. = "Leave them their worthless pieces of paper." = "Hagyd meg nekik az értéktelen papírdarabjaikat."

CaOBFArLiPSiCaArPMgFKKMgFSSFSiN. = "Their control is slipping." = "Az irányítás kezd kicsúszni a kezeik közül."

CaOBBeFLiCaHCaPArKLiHSiCaLiArScKOFCa. = "The dictators can't crush it." = "A diktátorok nem tudják összeroppantani."

CaOBPMgFNHArLiOKLiHSiCaNaFMgMgFCa. = "The oligarchs can't kill it." = "Az oligarchák nem tudják megölni."

CaOBLiPScArCaKLiHSiCaKCaPSFCa. = "The courts can't stop it." = "A bíróságok nem tudják megállítani."

BeBLiBAlHeBArScCaMG = "December 21, 2012" = "2012. december 21."

4. rejtvény: A kód: 89, 5, 334, 21.
ACB Cluster 10 5

Ezt egy üzenet követi.
ACB Cluster 10 6

Abstergo Industries
Abnormális agyi működést tapasztaltak 3 hónapos és 18 éves kor közötti gyerekeknél, valamint 19-30 éves felnőtteknél.
Absztrakt
Több, a közelmúltban piackutatók által végzett kutatás, kimutatta, hogy a "szórakoztatóipari eladások árai csökkennek, a tiltakozások nőnek. A gazdaság válságban van. Minden elemzés azt mutatja, hogy a rendszernek stabilizálódnia kellene, azonban ennek az ellenkezője történik."(1) Válaszul megbíztunk egy csapatot, hogy határozza meg az okot, amiért az Abstergo irányítási eszközeinek hatása csökken.
Közelmúltban végzett kutatások, melyek az agy mindkét féltekéjének aktivitását figyelték televíziózás, filmnézés és videójátékok játszása alatt azt az Abstergo jelzésmintájára jellemző ARAS [Ascending Reticular Activation System = Felszálló Retikuláris Aktivciós Rendszer - a szerk.] mintákat észleltek. Kutatásainkat szélesebb körből származó tesztalanyokkal végeztük (30 alany, 10-30 éves kor), akik TV-műsorokat néztek, mialatt fMRI [functional Magnetic Resonance Imaging = funkcionális mágneses rezonancia-vizsgálat - a szerk.] vizsgálatokat hajtottunk végre rajtuk.
Korábbi kutatásokkal ellentétben a tesztalanyok 80%-ánál tapasztaltunk megnövekedett agykéreg-aktivitást. Prototípus dMRI [diffusion Magnetic Resonance Imaging = diffúziós mágneses rezonancia-vizsgálat - a szerk.] készülékünkkel készített részletes szkenjeink megnövekedett neurontermelési rátát mutattak (nagyjából 30%-al magasabbat, mint idősebb csoportoknál). Egy ilyen markáns növekedés nem illeszthető bele a Darwini modellbe. Ezen abnormális evolúció végső kimenetelének meghatározásához további kutatások szükségesek.
1. Abstergo negyedéves piackutatási beszámoló, 12/04/17.

5. rejtvény: A feladvány megoldásához ki kell választani az első és az utolsó dobozt.

ACB Cluster 10 7

6. rejtvény: A feladvány megoldásához a királyt a táblán kívülre kell helyezni.
ACB Cluster 10 8

+"64 négyzet. Mind sorok/rangok és vonalak/fájlok. Minden mozdulat kiszámítva. Minden válasz megalkotva. Az Abstergo hozta létre. Ez a vállalat játéka, nincs kiút." + H. II. felvonás. SC.2 192. Abran los ojos. Tuam libera mentem. A király. F2. Te jössz. (Abran los ojos = Nyisd ki a szemed (spanyol); Tuam libera mentem = Szabadítsd fel az elméd (latin) )

7. rejtvény: A lent látható két kör mutatja a kezdetét és a végét egy nagy spirálnak, mely villogó vörös pontokból áll. Minden pontot aktiválni kell a folytatáshoz.

ACB Cluster 10 9

A dekódolás után

Az utolsó klaszter megoldása után megnyílik a Csoda.

Apróságok

  • Ha a játékos a klaszterek dekódolását azután végzi el, hogy befejezte a jelenkori küldetéssorozatot, ezáltal Lucy Stillman meghalt és Desmond kómába esett, a Csoda első megnyitásakor még mindig hallani lehet, ahogy Lucy, Shaun és Rebecca beszélgetnek. Ebben az esetben azonban a Csoda végén Desmond nem esik a végtelenbe, hanem egy megszokott töltőképernyővel záródik a program.

Forrás

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Rifts

Advertisement