Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacbhIkonacplIkonacaIkontrendIkonarendIkonnemjó


"Számomra az erkölcs nem jelent semmit. Hogy is jelenthetne bármit is ebben a szakmában?"
―Fiora Cavazza.[src]

Fiora Cavazza egy kurtizán volt a Rosa in Fiore-ban, akit Cesare Borgia szervezett be a rendbe és különböző megbízásokkal látta el.

Végül Cesare elárulta és alig élte túl az ördögi Malfatto gyilkossági kísérletét. Fiora csatlakozott az asszaszinokhoz és segített nekik levadászni a templomos ügynököket szerte Rómában.

A genetikai emlékeit használta a modern korban egy templomos cég, az Abstergo Industries, hogy az újoncaik képzésére létrehozzanak egy Animi avatárt, mely a Kurtizán nevet kapta.

Életrajz

Élet a Rosa in Fiore-ban

"Én egy finom bor vagyok, felszolgálva egy alacsony osztályú kocsmában."
―Fiora a Rosa in Fioréval kapcsolatban[src]

1497-ben Fiora a Rosa in Fioréban, Róma egyik leghíresebb bordélyában élt és kurtizánként dolgozott, Madonna Solari vezetése alatt. Azonban Fiora nem volt megelégedve az életével és alig várta, hogy  erős kapcsolatot építsen ki ügyfeleivel, remélve, hogy lehetővé teszik számára a bordély elhagyását.

Gyakran merészkedett a külvilágba, információt és szövetségeseket szerezve magának, továbbá kiérdemelte a többi lány féltékenységét a sikerei miatt. Ezek közé a szövetségesek közé tartozott Ristoro atya is, aki sokat beszélt a lánnyal, de Fiora undorodott tőle és az ő "perverziójától".

Egyszer, mikor a Rosa in Fioréban maradt, őt és egy másik kurtizánt Lucia-t elküldték, hogy elkísérjék Madonna Solari testvérét, Santinót. Míg kísérgették őt, agresszív megnyilvánulásai voltak, Fiora gyanította, hogy az ok a férfi összeomló kereskedelmi vállalkozása volt.

F 1

Fiora a Rosa in Fiore-ban

Nem sokkal az incidenst követően a Rosa in Fioréba egy bájos, de mindenek előtt rejtélyes ügyfél érkezett: Cesare Borgia. Fiorát vonzotta Cesare varázsa és sok időt töltöttek beszélgetéssel. Fiora először azt gondolta, hogy a férfi a bordély nyújtotta szolgáltatások élvezése végett érkezett de ő elárulta, hogy nem ezért jött. Cserébe mert megkímélte az életüket, Madonna Solari és Santino megengedte a férfinak, hogy válasszon egyet a lányaik közül magának, Cesare Fiorát választotta.

Cesare Borgia alkalmazásában

"Lassan 6 éve dolgozom a Borgiának. Szörnyű dolgokat tettem. Fantasztikusnak látszott. Sajnálom, hogy egyik sem volt az."
―Fiora a Borgiának dolgozva[src]
F 2

Cesare a Rosa in Fiore-ban

1497-től 1503-ig hűségesen szolgálta Cesarét, habár ekkor csak kurtizánként kellett pózolnia. Munkaviszonyának első évében Fiorának Cesare öccsével, Juannal kellett töltenie az estét és megölni őt, hogy bátyja átvehesse helyét a pápai seregek élén. Az évek során Fiorának kellett felügyelnie és néha toboroznia a templomos ügynököket.

Közülük akivel Fiora először találkozott az Ristoto volt, egy korrupt tagja a papságnak és gyakori látogatója a Rosa is Fiore-nak, aki vallási tárgyakat és leveleket szállított Cesarének. A férfi egyik másik futárja egy Lia de Russo nevű tolvaj, aki különböző régiségeket vitt Cesarének mind nagy, mind kis értékben.

Fiora sokat találkozott továbbá Cesare személyi kovácsával Auguste Oberlinnel, és házi mérnökével Gaspar de la Croixal, akit Fiora úgy jellemzett mint egy "kísértet járta ember".

Az utolsó megbízások

"A háború utat tört Rómába, harcolt az utcákon, a szenátusban és a templomokban. Cesare nekem adta a feladatot, hogy irányítsam az árnyék hadseregét."
―Fiora a római háborút illetően[src]

Később Fiorát megbízták azzal, hogy minél több embert toborozzon be Cesare földalatti hadseregébe. A sereg egy csoportját így jellemezte: "az ő személyes, megrontottakból álló gyűjteménye".

F 3

Fiora Rocco táborában

Először Rocco Tiepolohoz, egy condottierohoz látogatott el, hogy felbérelje az ő legjobb zsoldosait. A férfi szívélyesen fogadta, lakomát és hadi játékokat rendezett a tiszteletére, miközben hadi sikereivel hencegett a lánynak. Végül zsoldosai Cesare szolgálatába álltak, de maga a vezérük Rocco nem szolgálta a férfit, mondván nem kínált eleget számára.

Donato Mancinihez, a város legjobb lovasához is elküldték, hogy egy csapat zsoldossal a háta mögött vesztegesse meg a férfit, hogy hagyja nyerni Cesarét az aznapi lóversenyen. Donato nem volt megvesztegethető, sőt még fenyegetéseket is továbbitatott Fiorával. A versenyt is megnyerte annak ellenére, hogy Cesare elküldte az egyik tisztjét, hogy elijessze a férfit.

Fiora egy Cento Occhi nevű tolvajbanda fejét is felkereste, egy Lanz nevű fiatalembert. Cesare gyanította, hogy ezek az emberek fosztogatták a Borgia karavánokat. Először Lanz nem akart fizetni, de végül Fiorának sikerült meggyőznie a férfit egy késsel, hogy adja vissza a zsákmányolt pénzt a Borgiáknak és dolgozzon a családnak.

Később egy időre Baltasar de Silva mellé került és vele dolgozott tovább az asszaszinok ellen. Mikor az általuk megfigyelt szenátort megölte egy asszaszin és sikeresen megszökött, Baltasar optimista maradt és elkezdett feljegyzéseket készíteni, az asszaszinok fegyvereiről és technikáiról. Folytatták kutatásukat, melynek gyümölcseként közösen kiképeztek egy "saját" asszaszint, Il Lupo-t.

F 9

Merénylet az előadás alatt

Ezután Fiora Caha és Cahin mellé került társnak, akik egy harlequin testvérpár voltak. Ők hárman egy egész csoportnyi vendéget gyilkoltak le a két bohóc előadása alatt.

Fiora felkereste továbbá Il Carnefice-t a hóhért, akinek a vér és a mészárlás voltak a szerelmei. Találkozott Silvestro Sabbatinival is, Cesare egyik bukott ügynökével, akinek új műkeze átnyújtásával felajánlott egy második lehetőséget, hogy a Borgia családot szolgálja.


Malfatto

"Ő egy nőkre specializálódott ragadozó. Egy szörnyeteg."
―Fiora Malfatto-ról[src]

Cesare egyik utolsó megbízása Fiora számára egy Malfatto nevű doktorral volt kapcsolatos, aki imádta Róma kurtizánjait öldökölni. Fiora megijedt, mert hallotta a pletykákat a gyilkosról és ő maga is kurtizán volt egykor. Cesare azonban ragaszkodott hozzá, hogy elvigyen neki egy levelet, amivel a doktor feloldozást nyerhet és a Borgia szolgálatába állhat.

F 10

Malfatto Róma sikátoraiban

Mikor eleinte a nyomornegyedekben kereste Malfattót nem lelt rá, csak legújabb áldozatának maradványaira. Később már az egyik öreg kurtizán ruháját vette fel, hátha az előcsalogatja a férfit. Így is lett, de Malfatto figyelmeztetés nélkül rátámadt, Fiora csak úgy élte túl, hogy Cesare nevét kiáltotta és megmutatta a levelet a doktornak. Az átvette, majd a lány gyorsan távozott.

Éjszaka Fiora biztonságban hazatért a házba melyet Cesare vásárolt neki. Aludni nem tudott, s mikor azt hitte egy légy mászik a hátán megfordulva látta, hogy Malfatto áll mögötte egy injekcióval. Az orvos megmérgezte a lányt, de ennek ellenére az felkapta pengés legyezőjét és sikerült megsebeznie a férfit mielőtt összeesett volna.

F 4

Fiora pillanatai miután Malfatto megtámadta

Mikor felébredt Malfatto már elment, Fiora hűsége pedig megcsappant Cesare irányába mivel az magára hagyta. A lány elhatározta, hogy elárulja a Borgia tábornokot az asszaszinoknak.

Fiora készített egy listát Cesare legjobb ügynökeiről, akikkel ő is együtt dolgozott, majd elküldte azt az asszaszinoknak. Meglepetésére a zseniális festő Francesco Vecellio érkezett hozzá, hogy felvegye vele a kapcsolatot mint asszaszin.

Az asszaszinoknak dolgozva

"Végeztem Cesare-vel, végeztem a többi őrülttel is aki körülvesz."
―Fiora otthagyva a Borgia szolgálatot[src]

Fiora követte és segítette az asszaszinokat az általa adott célpontok felkutatásában és likvidálásában. Első célpontjuk Rocco Tiepolo volt a zsoldos kapitány és az ő emberei. A harc ellenük brutális és véres volt de végül legyőzték a zsoldosokat. Rocco úgy halt meg ahogy mindig is szeretett volna: kardal a kezében egy küzdelem során.

F 8

Caha és Cahin utolsó pillanatai

Ezt követően a lány Caha-hoz és Cahin-hoz vezette az asszaszinokat. Caha felismerte e veszélyt, s egy füstbombát dobott a tömegbe, hogy elmenekülhessenek, ennek ellenére bátyját megölték az asszaszinok. Caha erre feldühödve Fiorára támadott. Az asszaszinok nem avatkoztak a párbajba. Mikor Caha felismerte, hogy vesztes helyzetbe került, odakúszott bátyja holtestéhez és az ölében ringatta míg egy asszaszin hátulról nem végzett vele egy nyílpuskával.

F 5

Fiora és az asszaszinok rajtaütnek Baltasar rejtekhelyén

A soron következő áldozat Baltasar de Silva volt a borbély. A templomos már korábban értesült Fiora árulásáról, így mikor a lány elvezette őket Baltasar rejtekére ő kívülről rájuk gyújtotta az épületet. Az asszaszinok és Fiora túlélte a merényletet, s míg a lány a romokban kutatott talált egy levelet amit de Silva hagyott ott a számára. A levélben megkéri, hogy találkozzanak, mivel Baltasar meg akarja vele beszélni a történteket.

Mikor elment a találkozóra, a borbély biztosította a lányt, hogy Cesarét nem értesítette kurtizánja árulásáról. Később viszont elnézést kért a lánytól és elárulta neki, hogy ez egy csapda. Amikor viszont Baltasar embereinek tüzelniük kellett volna, asszaszinok léptek az épületbe. Fiora később rájött, az életét az asszaszinoknak köszönheti.

F 6

Il Lupo utolsó pillanatai

Fiora utolsó célpontja Il Lupo volt, az a férfi akit de Silvával képeztek ki közösen, hogy lemásolják az asszaszinok mimikáját, technikáit, fegyvereit és ruháit. Fiora tudta, hogy Lupo egy élő bizonyíték arra, mennyi kárt okozott a múltban az assszaszinoknak, ezért elhatározta, hogy egyedül végez vele. Mivel a férfi erősebb volt nála ezért a lány cselhez folyamodott. Meggyújtott egy jelzőtüzet, ami Lupónak jelezte, hogy a megbízói találkozni akarnak vele. Fiora úgy tett mintha még mindig Cesare embere lenne mikor találkozott a férfival. Azt mondta neki, hogy meg kell ölni egy embert a közeli dokkoknál horgonyzó hajón. Mikor Lupo eltekintett a hajó felé és ezzel hátat fordított Fiorának, a lány mérgezett pengés legyezőjével megsebezte a férfit, aki hiába próbált védekezni a méreg gyorsan hatott és ő meghalt.


Az Éden Almája

"Papa meghívta Fiorát vacsorára. Papa haragszik rá, azt mondja hazug. Mikor azt mondtam neki, hogy kedves Papa azt mondta ettől még mindig hazug..."
―Giovanni Borgia Cesare Fioráról alkotott véleményéről[src]

Egy kevés idővel később miután átállt az asszaszinokhoz, Fiora ellátogatott Cesare-hez a férfi meghívása végett, ahol találkozott a férfi feltételezett fiával Giovannival. A vacsora nyugalomban telt, de észlelhető volt a bizalmatlanság kettejük között. Cesare megkérdezte a lányt mit tud az elvesztett szövetségeseiről és milyen kapcsolatban áll az asszaszinokkal. Fiora tagadott.

F 7

Cesare elküldi Giovanni-t

Azon az éjszakán Giovanni szemtanúja volt, ahogy Fiora az Éden Almáját kereste a házban. Mivel a kisfiú azt hitte ez egy játék, megfogta az Almát és elfutott vele, hogy Fiorával fogócskázzon. A lány megpróbálta elvenni tőle de hirtelen nem tudott mozdulni az Alma erejétől. Cesare lépett a szobába és kiküldte Giovannit. A fiú megkérdezte tőle, hogy bántani fogja-e a lányt. Cesare azt válaszolta: "Igen."

Apróságok

  • Fiora az egyetlen többjátékos karakter, aki elfordul a templomosoktól és az asszaszinok oldalára áll. Összességében ő a második női karakter, aki köpönyeget fordít, hogy az asszaszinokhoz csatlakozzon. (Maria Thorpe volt az első)
  • Hogy pontosan mi adott okot az árulásra nem tudjuk meg, csak annyit, hogy Cesare magára hagyta Fiorát, de bővebb magyarázatot nem kapunk.
  • Miután elárulta a templomosokat és elkezdte megölni Cesare ügynökeit, az asszaszinok Fiorához való hozzáállása valahol a vadászat alatt megváltozott, mivel Caha-t nem állították meg mikor a lányra rontott, de Baltasar gyilkosaitól megmentették.
  • Fiora régi társai nem árulták el Cesarének a köpönyegfordítását, még az sem akinek volt rá alkalma, például Baltasarnak.
  • Az, hogy Cesare honnan tudott az árulásról ismeretlen számunkra, mivel még Il Lupo sem tudta mikor a lány felkereste, csak feltételezhetjük, hogy de Silva hazudott, vagy más ügynökök látták Fiorát az asszaszinokkal.
  • Hogy végül mi lett Fiora sorsa nem derült ki, csak feltételezhetjük, hogy Cesare megölte.
  • Fiora neve az olasz fiora-ból származik, melynek jelentése "virág".

Galéria

Forrás

Advertisement