Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki


Kántor András (1496-1541) magyar Asszaszin volt, aki elárulta az Asszaszin Rendet, és miközben titokban a Templomosok pártján állt, a magyar Asszaszinok vezetője közelébe férkőzött, majd 1526-ban megölte. Tette után elhagyta Magyarországot, és hosszan menekült a megölt vezető bosszúszomjas fia elől. A fiú 1541-ben Maszjáf várában utolérte, és megölte őt.

Életrajz[]

Korai évek[]

Kántor András 1496-ban született Pozsonyban Kántor István csapos és felesége, Halmi Csilla gyermekeként. Mivel a családé volt a város legjobban működő csapszéke, volt pénz András taníttatására, így a fiú megtanult írni és olvasni. A kocsmában fiatalkorától kezdve sok történetet hallott arról, hogyan nyomják el az urak a szegényebbeket, így hamar kialakult benne a gondolat, hogy életét az emberek jólétének létrehozására szentelje. 16 éves korától kezdve gyakran segített apjának a fogadó vezetésében.

Az Asszaszinok között[]

19 éves korában találtak rá az Asszaszinok, mikor a csapszékben fennhangon hirdette terveit, melyek alapján egyenlőséget akart teremteni a néposztályok között. 21 éves korában felvételt nyert az Asszaszin Rendbe, és kitűnő képességei folytán gyorsan haladt felfelé a ranglétrán.

1522-ben azonban a város vezetősége megrohanta és felgyújtatta Kántor István kocsmáját. András szülei bennégtek az épületben. Mindez azért történt, mert egyre gyakrabban gyülekeztek az ivóban forradalmi terveket szövögető emberek. Az Asszaszinok értesültek a támadás tervéről, azonban így gondolták, nem avatkoznak közbe a túlzott nyíltság miatt. András bizalma emiatt a lépés miatt végzetesen megrendült az Asszaszinokban. 1523-ban csatlakozott a Templomosokhoz, és ettől fogva beépített kémként tevékenykedett az Asszaszinok között. A Rendben egyre magasabb szintre emelkedett, és 1525-re a magyarországi vezető színlelt jóbarátja lett. 1526-ban a Templomosok utasítására orvul meggyilkolta a vezetőt. Ezután elhagyta a Rendet, és menekülni kezdett Erődi Gergelynek, a vezető fiának bosszúja elől.

Menekülése[]

András először Szegeden át a Török Birodalom fővárosába, Konstantinápolyba menekült. Itt csatlakozott a helyi Templomos szervezethez, és segített nekik végrehajtani a város elfoglalására irányuló terveiket. Öt éven át harcoltak az Asszaszinokkal a felszín alatt, míg végül kénytelenek voltak feladni terveiket. András ekkor elmenekült Bizáncból, mivel tudta: Erődi Gergely is ott van, és a Templomosok már nem tudták volna megvédeni ellene. Minél messzebb akart kerülni üldözőjétől, így Pekinget vette célba. Menekülését olyan jól megszervezte, hogy az Asszaszinok sokáig nem szereztek tudomást uticéljáról. Gergely csak egy évvel később tudta követni őt.

Peking városának elfoglalása szintén a Templomos Rend egyik fontos céljának számított. Az Asszaszinoknak nem sok esélyük volt a Templomosok megállítására, mivel a császár egyik fia is támogatta őket, és így hatalmas erőfölénnyel támadhattak, méghozzá frontálisan a város utcáin. Hamar elfoglalták majdnem egész Pekinget. Ekkor azonban megérkezett a kínai fővárosba Erődi Gergely egy csapat török Asszaszinnal, levadászták a támogató császárfit, és városvédelmi tapasztalataikat bevetve megállították, majd szépen lassan visszafordították a Templomosok előrenyomulását. Hét év múlva a Templomosok már csak egy kis városrészt mondhattak a magukénak. Ekkor András ismét megszökött, ezúttal azonban Gergely szorosan a nyomában volt.

András másfél évig menekült Gergely elől. Ezalatt megfordult Egyiptomban, a görög szigetvilágban és a Török Birodalom több kisebb városában is. Végül úgy döntött, szembeszáll üldözőjével. Az összecsapás helyszínéül Maszjáf városát szemelte ki, és egy csapat Templomos katonával együtt bevárta a magányos Asszaszint.

Halála[]

Gergely megérkezése után a várba András először a tizenkét katonát küldte ellene, az Asszaszin azonban győztesen került ki a harcból. Ezután András megmutatta neki, hogy a vár egyik tornyában van. Gergely bosszúszomjtól hajtva felment hozzá, és vad párbajba kezdtek. A Templomos ki tudta szorítani ellenfelét egy, az erőd melletti szakadék fölé nyúló, fából ácsolt pallóra. Ott megpróbálta lelökni ellenfelét, ám az megkapaszkodott a palló peremén, és néhány erős rúgással alulról betörte a deszkákat András alatt, aki így a szakadékba zuhanva szörnyethalt.

Jellegzetességek és személyiség[]

András alaptermészete szerint igazságos, jó kedélyű, barátságos ember volt. Apját és anyját a végletekig szerette és tisztelte. Haláluk után azonban személyisége szinte teljes pálfordulást vett: alattomos lett, képmutató, gúnyolódó, de az Asszaszinok felé képes volt megőrizni jellemének addigi képét.

Fiatalkorában András vakon hitt az Asszaszinok céljaiban, és elkötelezettségénél csak szülei iránt érzett szeretete volt nagyobb. Apja és anyja iránt érzett gyásza akkora törést okozott lelkében, hogy a bosszú érdekében képes volt elárulni addigi életét, és hátralévő éveit az Asszaszinok ellen szentelni.

Advertisement