Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacbhIkonacrIkonac3IkonacktfIkonacktcIkonacinIkonarendIkontrendIkonab


"Egyszerűen még a szart is kivertem abból a két srácból, akik hozzám képest sehol se voltak... Minden elvörösödött, és hatalmába kerített valamiféle tiszta, elemi ösztön.[…] Olyan érzés volt, mintha egy kígyó tekergett volna mélyen bennem, szunnyadva arra várván, hogy kitörjön..."
―Daniel Cross


Daniel Cross (1974 - 2012) egy Templomos alvó ügynök és egyben ex-fegyenc volt, aki a XX. század végére alkohol és drog függővé vált. Egy alkoholizálással eltöltött éjszaka Daniel találkozott az Asszaszin Hannah Muellerrel, aki bevezette őt egy számára eddig ismeretlen, új életforma rejtelmeibe. Érdeklődvén a folytonos gyötrelmeit okozó látomásai és a múltban történt események felgöngyölítése iránt, Daniel saját feladatául tűzte ki, hogy megismerkedhessen a Mentorral és hogy életének új értelmet találjon.

Daniel két éven keresztül járta a világot Asszaszin táborokat kutatva, hogy elnyerhesse a Mentor bizalmát a végső meghallgatás előtt. Története tragikus fordulatot vett mikor a szerkezet, melyet még gyerekkorában ültettek be az agyába, aktiválódott, s végül megölte Mentorát, ezzel menekülésre késztetve őt az Asszaszinok elől. Mindezek után visszament az egyetlen helyre, ahol befogadhatták őt: az Abstergo Industries-hez.

Élete[]

Korai évek[]

"Я хочу домой." (orosz)

"Haza akarok menni. "

―Az ifjú Daniel Cross 1985-ben.

Eredeti születési neve ismeretlen. A Daniel Cross nevet az Abstergo Industries adta neki, miután még kisgyermekkorában elrabolták és műtéti beavatkozást hajtottak rajta végre. Az ifjú Daniel (mint 4-es számú Animus alany) genetikai memóriájában kutattak, s emellett egy olyan szerkezetet ültettek az agyába, mely rendeltetése szerint: ha az Asszaszin Mentor likvidálása Cross számára elérhető közelségbe kerül, akkor a chip aktiválódásával Daniel megöli a Rend vezetőjét. A szerkezetet a Warren Vidic birtokában lévő Éden Almájának másolata működtette.

Cross walking-The Fall2

Az ifjú Daniel Cross céltalanul bolyong az út szélén.

A beavatkozást követően Danielt kidobták az utcára, ahol egyedül kóborolt tovább, mígnem találkozott egy éppen arra haladó kocsival. Mikor az autó tulajdonosai megkérdezték a nevét, ő csak oroszul annyit válaszolt, hogy haza akar menni.

Mikor Daniel felnőtt, piti bűnözővé vált, noha állandóan szenvedett élénk hallucinációinak köszönhetően. Ezek a víziók valójában ősei emlékképei voltak, legfőképpen az Asszaszin Nikolai Orelov emlékei. A hallucinációkat Daniel nem volt képes feldolgozni, minek következtében az alkohol és a drogok birodalmába menekült. Végül a kábítószer függőség vezetett barátnője, Kelly halálához. Danielt felelősségre vonták a történtekért. Elítélték, és mielőtt elengedték volna, a bíróság olyan gyógyszer fogyasztására szólította fel Crosst, mely megszünteti vagy legalábbis csillapítja örökös látomásait.

1998-ban bebizonyosodott, hogy Daniel többé nem fogja a receptre felírt gyógyszereket használni, mire a bírósági végzés megírásában segédkező pszichiáter emlékeztette arra a tényre, hogy erre őt törvény kötelezi. Ekkor egyszerűen eldobta a receptet és úgy döntött, inkább ellátogat egy közeli bárba. Ott megpróbált néhány nőt felcsípni (sikertelenül), de végül annyit ivott, hogy kénytelen volt elmenni a WC-re öklendezni. Ekkor újabb hallucinációk kerítették hatalmába. Mielőtt megbotlott volna a bár hátsókijáratának ajtajában látta, ahogyan őse Nikolai Orelov merényletet kísérelt meg III. Sándor cár orosz uralkodó ellen, melynek következménye a Borki vonatszerencsétlenség lett.

Kinn az utcán egy férfi megállította Danielt és érdeklődött hogyléte felől. Cross még mindig szenvedvén hallucinációitól azt gyanította, hogy az illető Templomos (bár ő nem ismerte ezt a kifejezést) és nagyon közel állt hozzá, hogy leszúrja őt. Még mielőtt bármit is tehetett volna egy Hannah Mueller nevű nő megállította. Behúzta őt egy másik ember által vezetett autóba és felfedte Daniel számára kilétét. Azt mondta, hogy ő valójában egy Asszaszin...

Bevezetés a Rend rejtelmeibe[]

"Ön egy területi felderítő? Netán kommunikátorként tevékenykedik? A neve egyik személyzeti nyilvántartásunkban sem szerepel."
―Paul Bellamy, Daniel Crossnak.
Dcképregény

Daniel találkozása Paul Bellamyvel.

Másnap Daniel egy számára teljesen ismeretlen helyen ébredt fel. Megtudta hogy Hannah egy Asszaszin táborba hozta őt el. A nő megjegyezte, hogy nem tudtak Daniel számára egyelőre kabint találni, akit egyébként a táborban mindenki kíváncsian és gyanakodva fürkészett, hiszen senki sem ismerte őt korábbról. Nem sokkal ezután találkoztak a tábor igazgatójával, Paul Bellamyvel. Hannah kifejtette saját észrevételeit Daniellel kapcsolatban az igazgatónak, mire Bellamy feltárta a tényt, hogy Cross neve nem szerepel a Rend személyzeti nyilvántartásában. Daniel mit sem tudott az Asszaszinok és a Templomosok között dúló háborúról, s megdöbbent mikor kiderült, hogy tetoválása igazából az Asszaszin Rend szimbólumát ábrázolja.

Ekkor történt, hogy Danielnek újabb látomása támadt. Ősének, Nikolai Orelov szavai Crosson keresztül kezdtek a jelenbe csengeni. Mikor megkérdezte tőle Bellamy, hogy pontosan mit is jelent az általa használt "Tunguszka" szó, Daniel felállt és távozni akart, de ezt két másik Asszaszin, akik végig szem és fültani voltak Daniel monológjának, megakadályozták. Parázs harc bontakozott ki a három férfi között, melyben Daniel gyorsan letudta kapcsolni támadóit. Paul Bellamy kénytelen volt rejtett pengéjét Cross nyakához szegeznie, annak érdekében hogy ne ölhessen meg senkit sem.

Még azon az estén Cross dührohamot kapott, s felforgatta a szobájában lévő bútorokat, melynek zajára Hannah Mueller figyelt fel. Daniel elmesélte a lánynak, hogy az otthonában hagyta gyógyszereit, melyek visszaszerzésére feltétlenül szüksége van. Hannah először megtagadta a segítségnyújtást, végül hirtelen mégis úgy döntött segít Danielnek. Átadott neki egy fehér kapucnis dzsekit, amelyben talán jobban elvegyülhet a többiek között, ezzel is segítve a szökést. Megérkezvén a lakásba mind a ketten felfedezték a tényt, hogy nem maradt ott semmilyen gyógyszer se, ahogyan azt Cross korábban állította. Daniel ekkor hirtelen hisztérikus állapotba zuhant, miközben Hannah azt sulykolta neki, hogy bármi is van a fejébe zárva, engedje ki onnan.

Célkeresés[]

"Hannah... Nincs semmi baj... Láttam mindent... Láttam hogyan alakul az idő. Most már ismerem a célomat, megértettem mit kell tennem... Meg kell találnom a Mentort."
―Daniel Cross a hallucinációi után
Dcképregény02

Cross rajza a pásztorbotról a párás ablaküvegen.

Egy rövid beszélgetés alkalmával Hannah taglalta a Rendben foglaltatott saját szerepét, s kifejtette reményeit a közelgő elnökválasztásokat illetően. E dialógus lezárta után Hannah megkérdezte Danieltől, hogy van-e olyan dolog a hallucinációi közül, melyet fel tudna-e idézni. Cross ekkor két lábra állt, s odament az ablakhoz, melynek párás üvegére ujjával felrajzolta egy pásztorbot alakját. Ebben a pillanatban Paul Bellamy rontott be a szobába. Feléjük közeledve azt ecsetelte, hogy telefonon beszélt egy Bill Miles nevű Asszaszinnal, aki azt mondta neki, hogy feljegyzései szerint 1908-ban a Rend egy kisebb csapatot küldött Tunguszkára, viszont csak egy ember élte túl a küldetést. Az egyetlen túlélő történetesen Daniel dédapja volt, ki végül élete alkonya felé elutazott Amerikába. Crosst őse "Nikolai Orelov" nevének hallatán, ismét hatalmába kerítették a hallucinációk. Ezúttal Nikolai küldetését látta maga előtt, mikor megpróbálta megszerezni a pásztorbotot Tunguszkáról. Bellamy sürgette Crosst, hogy hadd tudjanak meg még több dolgot arról, mit rejtegethet még a fejében, minek eredményeképp kapott egy jobb-horgot Danieltől.

Daniel kimenekült a lakásból, s feljutott a háztetőre, miközben továbbra is maga előtt látta az 1908-ban történt események képeit. Őt követte Hannah és Bellamy, akik könyörögtek neki, hogy jöjjön le onnan. Mikor víziói a tetőfokára hágtak, Daniel elméjét végkép elárasztották a különböző jelenetek képei: látta az Almát, Nikola Teslát, az Édent, még a saját születését is. Ezek után összeesett... Hannah Mueller a segítségére sietett, hogy felsegíthesse őt. Miután Daniel biztosította a lányt, saját kielégítő állapota felől elmesélte neki, hogy most ismerte meg a célját. Mégpedig hogy megtalálja a Mentort.

Találkozás a Mentorral[]

"Néhányan a többiek közül mindig azt szajkózták csak az időmet vesztegetem, de tudtam, hogy ennek ellenére nem adhatom fel a keresést."
―Daniel Cross a Mentorral való találkozás során
Daniel napped

Danielnek nyugtatót szúrnak a nyakába.

Az elkövetkező két évben Daniel különböző nyomokat keresett a világban, hogy a Mentor hollétéről tudomást szerezhessen, ezért minden egyes Asszaszin táborban látogatást tett. Mindenhol Asszaszin testvéreihez fordult segítségért, hogy támogatást és útmutatást kapjon tőlük. Végül 2000 november 5-én Daniel Crossnak teljesült a kívánsága. Miközben aktuális szálláshelyén ejtőzött, váratlanul megszólította őt két álarcos személy, akiknek rövid küzdelem után sikerült nyugtatót szúrniuk Daniel nyakába. A rákövetkező napon Cross a Mentor dubaji létesítményében ébredt fel.

Bár eleinte nem volt biztos hollétében, Daniel hamar rájött hová is került. Megtudta, hogy a Mentor végig figyelemmel kísérte hosszú útját és még a látomásairól is tudott, többek között ezért is tartotta Danielt nagy becsben. A Mentor mindezek után bevezette őt a Mentori rang rejtelmeibe. Mesélt neki feladatáról, kötelességéről, a titulus jelentőségéről, továbbá arról a tényről, hogy Danielben látta meg saját méltó utódját a pozícióra. Beszélt az általa beiktatott változásokról, melyek a Rend fejlődését szolgálták. Az Asszaszinok már nem ölték meg csak úgy azokat, akik túl nagy hatalomra tettek szert vagy pusztán kapzsik voltak.

DanielKillMentor

Daniel megöli a Mentort.

A Mentor eztán ősi ceremónia keretein belül átnyújtotta Danielnek saját, antik rejtett pengéjét, mely korát meghazudtolva még mindig üzemképes állapotban volt. Amint átadta neki pengét, Daniel hirtelen tettre késznek érezte magát. Amint felcsatolta karjára, Daniel agyában azonnal működésbe lépett az Warren Vidic által beültetett Abstergos "időzített bomba". Danielt hatalmába kerítette az impulzus és megölte a Mentort. Azonnal megbánta tettét. Elképzelése sem volt, hogy volt képes ilyen szörnyűségre. Nem sokkal később hangok szűrődtek be kívülről a szobába... Daniel gyorsan futni kezdett, s kiugrott a toronyépület üvegablakán, egyenesen a lent elterülő tengerbe. Sikeres elmenekülése után úgy érezte, itt az ideje elmenni az utolsó helyre, ahol talán még örömmel fogadnák őt...

Visszatérés az Abstergoba[]

"Bevallom néha bizonyos értelemben atyai büszkeséget éreztem, látván fiúnk felcseperedését és ahogyan a munkánkat végzi. Valóban, minden egyes apró szál, melyek egykoron elhunyt szüleihez kötötték mostanra elszakadtak, s úgy tekint az Abstergora mint saját otthonára."
―Egy e-mail Warren Vidictől, Alan Rikkinnek.
Fall 3 Daniel Abstergo

Daniel visszatér az Abstergo philadelphiai kirendeltségébe.

November 21-én Daniel végül eljutott az Abstergo philadelphiai kutatóintézetébe. A szükséges információkat begyűjtve tőle, az Abstergo mozgósította erőit, hogy előkészítsenek egy totális támadást az Asszaszinok ellen.

Ahogy Daniel megérkezett, követelte hogy azonnal használhasson egy Animust. Warren Vidic meggyőződése szerint Cross sürgetése felért egy "szerencsétlenül járt titkárnő" hajtűdobálásával. Végül megengedték neki, hogy használhassa az egyik gépet, hogy szabadon kutathasson őse, Nikolai Orelov emlékeiben, mely kifejezetten nyugtató hatással volt rá.

Ezen események után Cross nem vonult vissza, sőt mi több az Abstergonál új célokra lelt. 2012-ben Daniel Templomos Mester és a Templomos Rend Inner Sanctumának tagja lett, mindemellett az Abstergo Műveleti Osztályán dolgozhatott. Ez idő tájt Templomos társai úgy tekintettek rá, mint egy "igazi hősre".

Korai Templomos megbízásai[]

Templomos Nagymesterként[]

Desmond Miles követése[]

Halála[]

Származása[]

Jellegzetességek és személyiség[]

"Hangokat hallok, de nem értem mit akarnak mondani. Mintha Európában vagy nem tudom hol történhetett volna valami. Egy nő... Néha régi dolgokat látok. Lovakat, szekereket, meg ilyesmiket. De ezek nem mindig tűnnek látomásoknak... Néha egyszerűen úgy érzem, mintha én magam emlékeznék ezekre a régi dolgokra."
―Daniel a látomásairól mesél pszichiáterének.
Dcképregény 03

Daniel az üres gyógyszeres-tubust nézi.

A látomásaiba, melyeket nem tudott megemészteni, Daniel gyakran belezavarodott. Ez a zavartság késztette őt arra, hogy durva és antiszociális legyen környezetével. Gyakran alkalmazott erőszakot másokkal szemben.

Mikor értesült a Mentor létezéséről, Daniel Cross hirtelen elhatározta, hogy mindenképpen találkoznia kell vele. Ennek érdekében rengeteg követ megmozgatott. Látogatást tett világszerte a különböző Asszaszin táborokban, hogy információt szerezzen a Mentor hollétéről és, hogy bebocsátást nyerjen az Asszaszin főkapitány közvetlen közelébe. Miután megölte a Mentort, Daniel azonnal megbánta tettét. Tudván, hogy nem térhet vissza Asszaszin társaihoz (mivel valószínűleg azok nem bocsátanának meg neki), elment az utolsó helyre amit otthonának hívhatott: az Abstergo Industries-hez.

Apróságok[]

  • A találó Daniel Cross nevet az Abstergo adta neki még kisgyerek korában. A "Daniel" egy héber név, melynek jelentése: "Isten ítél" vagy "Isten ítélete". A Cross jelentése angol nyelven: "Kereszt".
  • Daniel jobb alkarjára egy Asszaszin jelkép volt tetoválva, melynek meglétét azzal magyarázta, hogy "Olyan jól néz ki és hogy jobban érzi magát ha ránéz".
  • Az Assassin's Creed: Revelations multiplayer történetében, az Abstergo iratok közül a "File.0.11b\Prj_Subject04" és a "File.0.17\Ins_InnerSanctum" is megemlítik Danielt. Az első fájlban a Rendben betöltött fontos szerepét taglalják, a másodikban szó esik arról, hogy ő az Inner Sanctum tagja.
  • Daniel az egyike annak a nyolc ismert asszaszinnak, akik átálltak a templomosok oldalára. Cross mellett ezek az illetők: Al Mualim, Haras, Harash, Jamal, Vali cel Tradat, Haytham Kenway és Lucy Stillman. Azonban Daniel volt az egyetlen közülük, aki, azelőtt hogy csatlakozott volna az asszaszinokhoz, már kapcsolatban állt a templomosokkal (bár ő erről nem tudhatott).

Galéria[]

Forrás[]

Advertisement