Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Wikipedia
Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Csermely Attila dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
IkonacblIkonac2IkonackscIkontrendIkonarend


Kódex 15

Ciprus ábrázolása Altaïr Kódexéből.

Ciprus egy sziget, mely a Földközi-tengeren fekszik. Eredetileg Templomos erősség volt, de a 12-ik század végén a sziget háborús zónává alakult az Asszaszinok és a Templomosok között, melynek során a fennhatóság az Asszaszinoké lett.

A Templomos archívum a szigeten volt, Limassol városában, 1191-es áthelyezésééig. Cipruson volt továbbá egy Édenalma is 1488-ig, amikor is a Templomosok megtalálták, és Itáliába szállították.

Történelem[]

Templomos hódítás[]

Korábban a görögök és a Római Birodalom uralkodott itt. A sziget a Bizánci Birodalom ellenőrzése alatt volt 395-1191-ig. A templomosok is itt állomásoztak Ciprushoz közel 1191-ben, és létrehozták a rejtett Templomos Archívumot Limassol Kastély alatt, Isaac Comnenus és a Ciprusi uralkodó segítségével.

Egy hónappal Al Mualim halála után a Keresztes Hadjárat folytatódott; a Templomosok még nem semmisültek meg teljesen. Miközben Armand Bouchart vezetésével |Ciprusra próbáltak szökni, a Templomosok biztosították Akkó kikötőjét a meneküléshez.

Altair Maria Acre

Altaïr legyőzi Máriát.

Az akkói kikötő kastélya elleni támadás során Altaïr ismét találkozott a nővel, aki Majd Addin temetésén Robert de Sable-nak álcázta magát, hogy csapdát állítsanak Altaïrnak. A nő hibáztatta Altaïrt, mert tönkretette az életét azzal, hogy megölte Robert de Sablét birtokában gyorsan legyőzte őt.

Miután megtudta, hogy a nőt Mariának hívják, és rájött, hogy Bouchart elárulta a nőt, Altaïr túszként használta Mariát, és kényszerítette, hogy vele együtt utazzon Ciprusra.

Altaïr ideiglenesen lemondott a Rend vezetéséről - mondván, hogy "a Testvériség már szilárd talajon áll" -, és elutazott Ciprus szigetére. A szigetet nemrég vették meg a Templomosok Richárd királytól. Megérkezve Limassol városába, Altaïr kapcsolatot teremtett Alexanderrel, a Templomosokkal szembeni ellenállás limassoli vezetőjével. Alexander Altaïr elsődleges szövetségesévé, és Maria védelmezőjévé vált Cipruson.

Ellenállás és felszabadítás[]

AltaïrandOsman

Altaïr beszélget Osmannal.

Altaïr a helyi Ellenállás szállásán találkozott Alexanderrel, aki elmondta, hogy a Templomosok a Limassoli Kastélyban húzódtak meg. (Habár több más területét is elfoglalták már a szigetnek.) Alexander azt tanácsolta Altaïrnak, hogy végezzen a kastélyi őrség parancsnokával, hogy annak helyére tudjon állni Alexander egyik kémje.

Miután ezen feladatát sikerrel elvégezte, Altaïrnak azt mondták, találkozzon és beszéljen Osmannal - aki a Templomosokhoz újonnan beépített kém lett -, és mondja meg neki, hogy "Alexander boldog születésnapot kíván a nagyanyjának." A jelszót hallva Osman elmondta Altaïrnak, hogy a Templomosok valamiféle ciprusi irattár után kutatnak, és azt is közölte, hogy a Templomosok rangidős vezetője Limassolban Frederick "a Vörös" volt. Osman egy rövid időre lecsökkentette a kastélyi őrséget, így Altaïr minden gond nélkül bejuthatott, és végzett Frederickkel, ezzel visszaszerezve a Kastélyt.

Később, visszatérve az Ellenállás szállására, Altaïr egy csapatnyi Templomosra lelt, akik az immár lángoló szállás körül álltak. Altaïr végzett minden kint levő Templomossal, bent azonban az élet legkisebb jelét se észlelte. Ezután elment a limassoli katedrálishoz, ahol fültanúja volt, hogy Armand Bouchart éppen beszédet intéz Limassol népéhez.

Armand dühösen fenyegette a ciprusiakat. Osman közbeszólt, és felszólította a Templomost, hogy ne tegye ezt. Armand egy gondolat erejéig szünetet tartott. Rájött, hogy Osman áruló, ezért megölte őt. Egy pillanat múlva Maria futott Armandhoz, és tájékoztatta őt Altaïr jelenlétéről. Armand nem hitt a nőnek, és megparancsolta az őreinek, hogy fogják el Mariát Robert de Sable elárulása miatt.

AltaïrMariaBoat

Altaïr és Maria egy hajón Keríniába.

Altaïrnak sikerült megmentenie Mariát, és elvitte őt Alexanderhez, közel a limassoli kikötőhöz. Ott megtudta, hogy Bouchart elmenekült Keríniába. Alexander azt tanácsolta, hogy Altaïr beszéljen egy Pasha nevű tengerésszel - aki tartozott Alexandernek egy szívességgel -, hogy juttassa el Altaïrt és Mariát Keríniába.

Mielőtt elindult, Altaïr beszivárgott egy kikötött Templomos hajóra, hogy megnézze annak utaslistáját. Miután elutazott Keríniába, Altaïr kapcsolatott teremtett Alexander ottani társával, akit úgy hívtak, Barnabas.

Elérve Keríniát, Altaïr és Maria próbáltak továbbindulni, de kalózok felfedték a személyazonosságaikat, és át akarták őket adni a hatóságoknak. Gyorsan felmászva egy létrára, Maria lerúgta onnan Altaïrt, és menekülésbe fogott.

Altaïr sikerült leráznia a kalózokat, és üldözőbe vette Mariát. Sikerült is utolérnie; a nőt elkaptak a helyi Ellenállás katonái. Maria ismét Altaïr kezei közé kerülhetett. Az Asszaszin kapcsolatot teremtett az egyik ellenállóval, Markos-szal, és megbízta, hogy tartsa szemmel Mariát.

AltaïrmeetingBarnabas

Altaïr találkozik Barnabasszal.

Ezután tovább folytathatta útját a városig, ahol rátalált az Ellenállás szállására, és találkozott az ott állomásozó férfival, Barnabas-szal. Közölte az ellenállóval, hogy neki Armand Bouchart feje kell. Barnabas elmondta, hogy az a legvalószínűbb, hogy Armand a Buffavento Kastélyban van, amely egy Templomos erődítmény.

Barnabas azt mondta, hogy segít bejutni a Kastélyba anélkül, hogy Altaïr a Templomosok csapdájába kerülne, cserébe azért, ha Altaïr megöl egy férfit, aki elárulta az Ellenállást. Altaïr beleegyezett az ajánlatba, és elindult, hogy felkutassa és megölje az árulót, Jonast.

Altaïr végigkutatta a várost, és végül megtalálta Jonast, amint az épp egy másik emberrel beszélgetett. Legyőzve a közeli őröket, Altaïr felfedte magát Jonas előtt, aki elmenekült, még mielőtt Altaïr bármi továbbit tehetett volna. Altaïr utolérte és elfogta őt a város egy félreeső zugában. Jonas magyarázkodott, hogy egy férfi - akit úgy hívtak, "a Bika" - üldözte őt. Ez a magyarázat azonban nem talált megértő fülekre.

Miután végzett célpontjával, Altaïr a kikötőhöz rohant, hogy Maria védelmére keljen. Altaïr őrökkel körülvéve talált rájuk, de sikerült megmentenie őket. Miután említette "a Bika" nevét, Maria elmondta, hogy ő már találkozott vele, és az igazi neve az, hogy Moloch.

Altaïr, félve attól, hogy Mariát elkapják, azt mondta Markosnak, találkozzanak az Ellenállás szállásán. Altaïr egyenesen odaindult, és ismét találkozott Barnabas-szal, aki közölte, hogy Jonas halála városszerte lázadásokat szított. Miután magyarázattal szolgált az Ellenállás tagjainak, Altaïr elfojtotta a lázadást, amelyet Moloch lobbantott lángra.

Legyőzve Moloch fanatikus követőit városszerte, Altaïr elérte, hogy a lázadozások lecsendesedjenek, és megakadályozott egy esetleges nagyobb katasztrófát. Amikor Altaïr visszatért a szállásra, Markos a lázadozásról kérdezte, az Asszaszin pedig megerősítette, hogy Jonas halála miatt történt mindez.

Feladata sikeres befejeztével Altaïr új céljára összpontosított; meg akarta keresni és gyilkolni Molochot. Maria elárulta, hogy a célpont a Kantara Kastély lakója. Altaïr nyomban elindult a szállásról célpontja búvóhelyére. Ahogy figyelemelterelés céljából nekilátott, hogy felmásszon a kastély falán, Altaïr talált egy kápolnát, amelynek tetején keresztül könnyűszerrel bejuthatott a kastélyba.

Assassins-creed-bloodlines-altair-faces-enemy-screenshot

Altaïr harcol Molochal.

Az oltárnál meglátta Molochot, és hozzálátott, hogy halkan, hátulról megközelítve meggyilkolja az óriástermetű férfit. Moloch azonban észrevette Altaïrt, és torkánál fogva a padlóra kényszerítette az Asszaszint, mielőtt annak pengéje az ő torkába hatolt volna.

Egy gyors mozdulattal Moloch megragadta csépjét, és a két férfi immár elkerülhetetlen küzdelembe kezdett. Kihasználva Moloch nagy termetét, Altaïr elkapta annak csépfegyverét, és a nyaka köré tekerte, így fojtva meg ellenségét. A halál szakadékán állva Moloch figyelmeztette Altaïrt, hogy az ő akarata messze túlnövi majd mind a Templomosok, mind az Asszaszinok eszményeit.

AltaïrLoF

Altaïr hátrafelé egy Bizalomugrást tesz.

Mikor lelepleződött, Altaïrt azonnal megtámadták a Templomosok és Moloch követői. Miután még egyszer keresztülvágott a rendkívül megerősített erődön, Altaïr sikeresen feljutott annak tetejére. Ott azonban a Templomosok és Moloch követői sarokba szorították.

Szembefordulva üldözőivel - akik egyre közelebb léptek felé -, Altaïr sikerrel elhárította azok támadásait, és kettőt Moloch fanatikusai közül a mélybe taszított. Ezután Altaïr végrehajtott egy hátsó irányú Bizalomugrást.

A sikeres gyilkosság után Altaïr visszatért a szállásra. Ott Markos tájékoztatta őt, hogy távolléte során Templomosok törtek be a szálláshelyre, Markos pedig kénytelen volt elbújni, így Mariát és az Ellenállás néhány tagját elrabolták.

Markos attól félt, hogy a Templomosok egyik fogja, a Sötét Orákulum volt, aki a szállás hollétét felfedte az ellenség előtt. Altaïr ellenben Barnabast gyanúsította, mint az Ellenállás árulóját. Altaïrt ezért sokkolta a hír, amelyet Markos közölt; eszerint ugyanis Barnabast egy nappal Altaïr Keríniába való érkezése előtt meggyilkolták.

A szálláshely elfoglalása során az Ellenállás több tagját megölték. Markos ezért arra kérte Altaïrt, segítsen megmenteni a többieket. Az Asszaszin kifejezte lekötelezettségét, és nekilátott a város felderítésének. Megtalálva a foglyokat, Altaïr megölte a gyilkosokat és a Templomos őröket, majd kiszabadította a rabokat.

AltaïrPrison

Altaïr kiszabadítja a foglyot.

Altaïr gyorsan visszatért a szállásra, és bejelentette küldetése sikerességét. Markos elmondta, hogy a többi rab vagy a kikötőben vagy a Buffavento Kastélyban van fogva tartva.

Az Asszaszin először a kikötőbe ment, ahol meglátott egy börtönőrt. Követte a férfit egy félreeső területre, ahol rövid idő alatt végzett is vele. Ezután részegnek álcázva magát átvert egy másik őrt, aki elárulta neki, hol van az ellenállók börtöne, és hol van a cellájukhoz a kulcs.

Miután már nem volt rá szüksége, Altaïr gyorsan végzett az őrrel. Ezután keresztülvágott a Keresztes Élgárdán és megszerezte a kulcsokat, és kiszabadította az Ellenállás megmaradt tagjait. Megkérdezte tőlük, nem volt-e velük egy nő. Az egyik megerősítette, hogy volt, és elmondta, hogy Moloch fia, Shalim elvitte őt magával. Elhárítva a Templomosok minden támadását a kikötőnél, Altaïr visszatért a szállásra.

Altaïr visszatért a szállásra, és tájékoztatta Markost az Ellenállás tagjainak kiszabadításáról. Továbbá Altaïr figyelmeztette őt egy esetleges újabb Templomos támadásról. Amíg Markos azt hitte, hogy az Ellenállás székhelyét az Orákulum fedte fel, addig Altaïr azt vallotta, hogy az az ember volt, aki Barnabasnak adja ki magát.

Abban a hitben, hogy az igazi Barnabas talán megtört a kínzások alatt, és túl sokat árult el az Ellenállást illetően, Altaïr kész volt bejutni a Buffavento Kastélyba, hogy szembenézzen a Sötét Orákulummal. Az alkony leple alatt Altaïr sikerrel bejutott a kastélyba, és utat vágott magának a várbörtönökön keresztül, legyőzve minden útjába álló Templomost. Útja közben észrevette a beszélgető Shalimot és Armand Bouchartot.

Oracle Assassination

Altaïr szembeszáll az Orákulummal.

Armand épp Shalim gyengeségére mutatott rá, ugyanis Maria kicsúszott a kezei közül, és elmenekült. Miután megígérte, hogy megtalálja a szökevényt, Shalim egy csomagot kapott Armandtól, aki megparancsolta, hogy a limassoli Alexandernek kézbesítse azt. Mindezt hallva Altaïr azonnal rádöbbent, hogy Alexander volt a Templomosok kémje.

Miközben tovább folytatta útját a kastélyon keresztül, Altaïr leverte a felügyelőt és a katonáit, hogy megszerezze a kulcsot egy bezárt ajtóhoz, amin keresztül bejutott a börtöncellákhoz. Ott épp Armand lépett ki az Orákulum cellájából, figyelmeztetve embereit annak veszélyességére. Miután Bouchart eltűnt a színről, Altaïr belépett az Orákulum börtönébe.

Éles sikítások közepette az Orákulum végzetes erőszakkal rátámadt az Asszaszinra. Bár kissé undorodott az elméjét vesztett raboktól, akik az Orákulum mellett harcoltak, Altaïr végül legyőzte azt. Altaïr kérdésére - hogy mitől gyengült meg az Orákulum elméje - a nő csupán homályos válaszokat adott, és azt mondta, ő csupán "Isten eszköze."

Altaïr úgy döntött, megszabadítja őt a nyomorúságtól, és pengéje segítségével véget vetett az Orákulum életének. Ezután az Asszaszin azonnal elhagyta az erődöt és a szálláshelyre sietett.

Ahogy visszatért a szálláshelyre, Altaïr máris feltette kérdéseit Markosnak, Shalimot illetően. Markos azt mondta, Shalim Moloch fia, bár az alma messze esett a fájától, már ami az undorító kegyetlenséget illeti. Miután elmondta, hogy Shalim többször is érintkezett már Boucharttal, Markos megbízta Altaïrt, hogy tágítsa ki látóhatárát Shalimra, továbbá elmondta, hogy utóbb mit tapasztalt Piac Negyedben. Miközben Shalim után kutatott, Altaïr rá is akadt, amint az éppen civileket bántalmazott, és rabolt ki.

Ahogy Shalim egy bordélyházhoz ért, utasította az embereit, hogy "szórakozzanak". Saját belátásukra hagyatva Shalim emberei további civileket kezdtek bántalmazni, kirabolni és megtámadni. Azonban az Asszaszin elintézte Shalim összes gyalázkodó csatlósát az egész körzetben. Markossal találkozva, Altaïr tájékoztatta őt Shalim erőszakos és pimasz akcióiról. Marcos tudta, hogy Shalim gyakran gyón a templomban, és azt tanácsolta Altaïrnak, hogy keresse fel az ottani tudósok egyikét.

Később megtudta, hogy Shalim az embereknek jutalmat ígért a kemény munkáért. Altaïr tudakozódott a tudóstól Shalim hozzáállásának megváltozásáról, azonban tudós azt javasolta, beszéljenek egy félreeső helyen. Amint a tudós közeledett a megbeszélt helyhez, egy láda törmelék zuhant rá, megölve őt. Altaïr észrevett fent egy eltakart arcú Templomost. Üldözőbe vette a támadót, aki Altaïr erőfeszítései ellenére végül mégis elmenekült. Visszatérve a szálláshelyére, Marcos a kikötő felé irányította Altaïrt.

Shalim and Shahar assassination

Altaïr legyőzi az ikreket.

Amint elérte a kikötőt, Altaïr észrevett egy táncosnőkkel teli kocsit, köztük pedig Mariát. Számolva azzal, hogy a Templomosok esetleg megpróbálhatják átvizsgálni a kocsit, és ezzel észrevehetik köztük Mariát, Altaïr elcsalta a Templomos katonákat, míg a kocsi keresztülhaladt a városon. Amint a kocsi biztonságban elhagyta a várost, Altaïr követte azt, Maria úticéljának kiderítése érdekében.

"Megbecsteleníted az atyánkat, Asszaszin! De nem fogod megbecsteleníteni az ügyét!"
―Shalim és Shahar Altaïrnak

Amint a kocsi megállt a Szent Hilarion kastélynál, Altaïr messziről látta, amint Maria belép a kastélyba. A falat megmászva, és az útjába kerülő őröket csendesen megölve Altaïr végül megtalálta Shalimot a szálláshelyén. Ekkor azonban Maria lépett be a szobába és válaszokat követelt, azt kérdezve, vajon a Templomosok azt tervezték, hogy az Almát zsarnokságra fogják-e használni, és azt állította, ő abban hitt, hogy a Templomosok inkább szabadságot akarnak.

Limassol2

Altaïr visszatér Limaszolba.

Limassolba visszatérvén Altair belépett az új szálláshelyre. Ott találta Alexandert, aki megrémült Altair felbukkanásától, és azzal vádolta hogy elárulta az Ellenállást. Altair viszont megkérdezte, kapott-e csomagot a Templomosoktól. Alexander felkiáltott hogy igen, és benne volt Barnabas feje. Altair, miután megvizsgálta a csomagot azt állította, hogy ez a fej különbözik attól a Barnabastól, akit ő ismert. Elmagyarázta, hogy a valódi Barnabast kivégezték még az ő eljövetele előtt, és a fej egy Templomos kémé volt.

Alexander hozzátette, hogy a Templomosok ugyanezt csinálták Limassolban: arra használták a propagandájukat, hogy számos ellenállót szerezzenek meg a Templomosok ügyének. Azt a feladatot tűzve ki magának hogy kerülje el a Templomos katonákat a későbbi konfliktusok megelőzése érdekében, Altair észrevette Templomosok egyik kapcsolatát a kikötőnél, amint kalózokkal és keresztes vitézekkel beszélt.

Megkérdezte a Templomost, hogy merre találja Bouchartot, az informátor nem tudta megmondani neki, hogy hol van a vezér, viszont azt elmondta Altaïrnak, hogy az emberei nagy részét megölték az előző este egy Templomos őrmester miatt. Megkérdezte, hogy hol volt ez a Templomos szolgálatban, az informátor a Katedrálishoz küldte Altaïrt. Amikor a megjelölt helyen az őrmester észrevette Altaïrt menekülőre fogta, de az orgyilkos hamar elkapta, dobókéseit használva. Életének utolsó perceiben Demetris, a gazdag Templomos tartózkodási helyét árulta el.

Mikor megérkezett Demetris otthonába, Altaïr a tetőn keresztül jutott be, ugyanakkor elkerülve, hogy észrevegyék az őrök. Mikor belépett rögtön észrevette Demetrist, miután kihallgatta, miután véresre verte bevallotta, hogy ő a felelős a tegnap esti mészárlásért a kikötőben. Ekkor hirtelen kintről ugyanaz a Templomos Kyrenaból, megölte Demetrist egy dobókéssel. Mire Altaïr kiért a tetőre a Templomos eltűnt.

Ezek után vissza tért a búvóhelyre, elhagyatottan találta azt egy levéllel

1000px-Altair Apple

Altaïr használja az Almát.

Sándortól, melyben arra kérte, hogy találkozzanak a limaszoli kastély udvarában. Bár gondolta Altaïr, hogy ez csapda mégis elhatározta, hogy elmegy a megbeszélt helyre, figyelmen kívül hagyva a gyanúját. Az udvarban Altaïr Sándor holtestére bukkant. Elszomorodott barátja halálán, az ég felé nézve észrevette a Templomos Ügynököt. Altaïron gúnyolódva, feldühödött csőcselék özönlöttek be az udvarba meggyőződve arról, hogy az orgyilkos a tettes. Önként nem tudta lecsillapítani a tömeget ezért vonakodva, de használta az Almát. Elmondta nekik, hogy nem ő, hanem Bouchart és a Templomosok az igazi ellenségek, miután az Alma hatása elmúlta a civilek szétszéledtak.

Az Ügynök tovább gúnyolta Altaïrt. Hirtelen össze görnyedt és lezuhant a teraszról, ekkor az orgyilkos észrevette mögötte Mariat. Megkérdezte tőle, hogy merre találja a Templomos-archívumot, a nőerre ezt válaszolta: "Pontosan felette állsz! ". Miközben megpróbáltak bejutni egy csapat Templomos támadta meg őket. Bár Maria elmenekült az archívumba, az orgyilkos így is könnyűszerrel legyőzte őket, miután mind meghalt Altaïr követte a nőt.

"Bouchart: "Túl sok sötét titokba ütötted már bele az orrod, az Archívum nincs biztonságban.

Altaïr: Remélem kérhetek még bocsánatot. De inkább elveszem amit akarok."

―Altaïr és Bouchart a Templomos-Archívumban.[src]
Armand Bouchart Death

Altaïr megöli Bouchartot.

Tovább haladva az Archívumba, Altaïr eltakarított minden Templomos őrt az útból. Végül tanúja volt a párbajnak Maria és Bouchart között, végül is a Templomos legyőzte a nőt és eszméletlenül otthagyta a földön. Bouchart kifejtette Altaïrnak, hogy az Archívumról most már mindenki tud Isaac Comnenus miatt. Mikor az orgyilkos tagadta ezt,Bouchart csupán azt válaszolta, hogy kénytelenek voltak még egyszer megvásárolni azt ami már egyszer megvolt nekik, hogy magakadályozzák, hogy Robert de Sable felfedezze ezt. Ekkor Bouchart kirántotta kardját és Altaïrra rontott.

Mindkettőjük kiváló kardforgató volt, gyorsan és ügyesen harcoltak. Végül azonban Altaïr felülkerekedett, és kitérve Bouchart támadása elől mögé került és a saját kardjával ölte meg. Élete utolsó perceiben elismerte az orgyilkos kiváló képességeit. Vigyázva járt el az Almával, hogy a Templomos nehogy észrevegye azt. Miután a Templomos meghalt gyorsan Maria segítségére sietett. Hirtelen az egész archívum megremegett és a mennyezetből óriás szikladarabok hullottak. A Templomosok terve az volt, hogy lerombolják az egészet, nem hagyva bizonyítékot.

A kettes gyorsan sietett kifelé, sok helyen a romokon kellett átmászniuk, de végül éppen értek ki a szabad ég alá. Az öbölben sétálva, Maria véglegesen megerősítette, hogy többet nem csatlakozik a Templomosokhoz, azt tervezi, hogy elutazik Keletre vagy Indiába. Altaïrt a terveiről, ő azt válaszolta, hogy körbe utazza a világot, hogy még többet tanulhasson.

Reneszánsz[]

Ezio Auditore da Firenze elhajózott Limassolba Ciprusba 1510 végén a Ma'Mun hajóval, ahol kapott egy térképet, amin a sziget rajzolt változata volt, amit Piri Reis rajzolt. Később átadta a térképet Al-Scarabnak.

Modern idők[]

2000-ben, az asszaszinok Daniel Cross és Hannah Mueller ellátogattak Ciprusba annak érdekében, hogy meggyőzzék a ciprusi asszaszinokat, hogy támogassák Daniel küldetést, hogy megtalálják a Mentort.

Fontosabb városai[]

Forrás[]

Advertisement