Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacbhIkonacplIkonackbhIkonacaIkontrend


"Atyám, hát nem látod? Mindent a markomban tartok. Ha élni akarok, élek. Ha el akarok venni valamit, elveszem. Ha azt akarom hogy meghalj, meghalsz!"
―Cesare Borgia mondta az édesapjának 1503-ban.[src]

Cesare Borgia (1475 vagy 1476 - 1507) Rodrigo Borgia fia, és az Asszaszin Ezio Auditore da Firenze ellensége. Mint az apja, ő is tagja a Templomos Rendnek. A pápai csapatok kapitánya ezalatt mégis szervezkedik az apja ellen, hogy átvegye az irányítást Róma és egész Itália felett. Mielőtt az apja meghalt, ő lett a Templomos Rend Nagymestere. Bár úgy tűnt, hogy hűséges a Templomos Rendhez, csak az alma erejét akarta megszerezni.

Élete[]

Korai évek[]

Cesare Borgia 1475-ben született Rómában, az akkori legnagyobb Templomos mester Rodrigo Borgia és annak szeretője, Vannozza dei Cattanei közös gyermekeként.

Mire Cesare betöltötte 18. életévét, bíborossá avanzsált, mivel az ő bátyja Juan (aki egyébként Rodrigo legszeretettebb gyermeke is volt) ehelyett a tábornoki pozíciót kapta meg. Cesare elégedetlen volt bíborosi mivoltával, bátyja pozíciója és hatalma csak a mérhetetlen irigységét táplálta. Ekkor történt, hogy Cesare megszervezett egy találkozót Juannak a Tiberis-szigeten, és meggyőzte bátyját arról, hogy töltsön egy éjszakát egy Fiora Cavazza nevű kurtizánnal, aki később Cesare parancsára meggyilkolta őt.

Ezek után Cesare töltötte be a bátyja halála által megüresedett tábornoki hivatalt, így ő lett az egyik leghatalmasabb ember egész Itáliában. Később a pápai seregek tábornoki pozícióját is megszerezte magának, és kegyetlen, ám hatékony eszközökkel élő emberekkel vette magát körbe, név szerint: Ramiro d'Orcoval, Oliverotto da Fermoval, és Vitellozzo Vitellivel.

Templomos vezetővé válás[]

1496-ban, mikor apja az Orsini család birtokaiért vonult harcba, Cesare csatlakozott a csatához. Az ellenséges csapatok között ott volt Bartolomeo d'Alviano, aki titokban egy Asszaszinként tevékenykedett. Mikor kiderült, hogy Bartolomeo és csapatainak forrásai három erődre korlátozódtak, Cesare elvágta az anyagi készleteiket. Mikor úgy tűnt, hogy a győzelem elérhető közelségbe került a Borgiák számára, Fabio Orsini megérkezett seregével, mely aztán egyesült Bartolomeojéval. Az így kerekedő csatában Cesarét megsebesítették az arcán.

1498-ban az Asszaszin Perotto Calderon és Cesare húga Lucrezia bensőséges kapcsolatot épített ki egymással, melynek eredményeképp a lány teherbe esett. Azonban Cesare bebörtönözte Porettot, hogy távolt tarthassa őt, és hogy közeledhessen Lucrezia felé, közös gyermeküket pedig elvette tőlük. Porettonak sikerült megszöknie a fogságból, még saját gyermekét is sikerült elvinnie magával, de végül saját Testvériségének tagjai végezték őt ki, amiért megszegte a Vallásuk tanait. Cesarenak valahogy sikerült visszaszerezni a gyermeket és úgy döntött felneveli őt, mint saját gyermekét. Giovanni Borgianak nevezte el.

Monteriggioni ostroma[]

"Túl sok volt már a vérontás. Úgy hiszem eljött a dolgok rendbe tételének az ideje. Tehát tekintsd ezt egy meghívásnak az én családom részéről... a tiéd felé."
― Cesare Borgia, Ezio Auditorenak mielőtt megölte Mario Auditoret 1500-ban.

1500 januárjában Cesare támadást vezényelt Monteriggioni ellen, amely Itália Asszaszin Rendjének szolgált székhelyéül, melyet egyébként az Auditore család vezetett. A vár ostroma alatt Cesare hatalmas erőit, a védők nem tudták visszatartani, minek következtében a támadok megkaparintották az Éden Almáját, majd elfogták Caterina Sforzát és Mario Auditorét, az itáliai Asszaszin Rend akkori vezetőjét.

A testileg és lelkileg megtört Asszaszin átsétált Monteriggioni főkapuján és összezuhant. Háta mögött Cesare Borgia karöltve Lucreziával és szövetségeseikkel egyre haladtak befelé a várba, név szerint: Micheletto Corellával, Octavian de Valois-val, és az idősebb Juan Borgiával.

Apple

Cesare Monteriggioni kapujában húgával Lucreziával és a az Éden Almájával.

Cesare visszacsúsztatta kardját hüvelyébe, és Eziohoz szólt, aki látván, hogy a Borgiák már Monteriggioni kapujában állnak, futni kezdett a háztetőkön keresztül, hogy Mario nagybátyja segítségére siethessen. A Borgia tábornok azt mondta, hogy a pápától hallotta hírét az Asszaszinok főhadiszállásának és az Éden Almájának. Ezután Cesare elvette Baron de Valois pisztolyát, melyet egyébként Ezio jó barátja, Leonardo da Vinci volt kénytelen nekik megtervezni. Cesare hozzátette, hogy túl sok volt már a vérontás, és hogy eljött a dolgok rendbetételének az ideje. Ekkor az ég felé emelte pisztolyát, ezzel is nyomatékosítva meghívását Ezio felé, hogy később szemtől-szemben is megmérkőzhessenek egymással Rómában. Ezek után fegyverét Mario fejéhez szegezte és megölte őt.

Az eset Ezio szeme láttára történt, akit az tragikus események után megsebesített egy csapat lövész, és ezzel a Borgiák megnyerték a csatát. A romba döntött Montereggionit hátrahagyva Cesare visszaindult seregével és a zsákmánnyal Rómába.

Az elnyomás elleni lázadás[]

"Oliverotto: Sosem akartam neked ártani, Cesare. Az egész Vitelezzo ötlete volt!"
―Oliverotto könyörgött Cesarenak az életéért, mielőtt Micheletto végzett volna vele, 1500-körül
Cesare screenshot large

Cesare vacsorája Vitelezzonak és Oliverottonak.

Monteriggioni ostromát követően, Cesare megparancsolta Ramiro d'Orconak, Vitellozzo Vitellinek és Oliverotto da Fermonak, hogy vezessék seregét Romagnaba, a Borgia mester parancsára. Azonban mindhárom tábornok fellázadt Cesare ellen. Cesare válaszul először kivégeztette Ramirot.

A pánikba esett Oliverottonak és Vitelozzonak Cesare felajánlotta, ha újra szolgálatba állnak, minden bűnük megbocsájtást nyer. Azonban Cesarenak nem volt szüksége tovább a szolgálatukra. Hónapokkal később, Cesare egy vacsorát adott a tábornokai tiszteletére.

Miután mindkét tábornoka megérkezett, megköszönte nekik, hogy a kezére adták Romagnat, és meg akarta osztani velük "véres terveit".

Mivel több pápai gárdás is érkezett Cesare oldalán, mindketten rájöttek, hogy ez egy csapda, és azonnal rájuk támadtak. Bár túlerőben voltak, Oliverotto és Vitelezzo legyőzte mindet. Ám Cesare egy számszeríjjal volt felfegyverezve, a sérült Vitelezzo helyett - aki épp egy pápai őrrel volt lefoglalva -, Oliverotto mellkasába lőtt.

Néhány órával később Vitelezzo és Oliverotto visszanyerte az eszméletét. Hamar rájöttek, hogy meg van láncolva, és előttük áll Cesare és Micheletto Corella. Oliverotto Vitelezzot hibáztatta, hogy ez az egész az ő ötlete volt, Cesare végül mindkettejüket megfojtatta Michelettoval, mondván "az áldozatuk felbecsülhetetlen értékű" számára.

Háború Rómában[]

"Abiciózus, könyörtelen és a képzeletet is felülmúlóan kegyetlen. A törvények, az emberek semmit sem jelentenek számára. A nagy Orsini és Colonna családok a lába előtt térdelnek, a francia a király az oldalán áll."
Niccolò Machiavelli, Cesare jellemzése
640px-In and Out 8

Cesare és Rodrigo a pogány partin.

1500-ban Cesare teljesen elnyomta Rómát vasöklével, mint a pápa hadsereg parancsnoka. Még az apjával sem értettek egyet döntéseiben. Felhasználta a Borgia tornyokat és a kapitányokat, hogy felügyeljék Róma öt kerületét, mivel gyakran volt távol hosszabb ideig. Felügyeltette hadseregét, és tett egy ajánlatot tábornokainak, hogy együtt egyesítsék Itáliát.

Ezio 1501-ben beszivárgott az Angyalvárba, és kifigyelte az istállóban a tábornokok és Cesare közötti beszélgetést. Cesare apját és a Vatikánt "megfáradt öreg emberek" klubjának nevezte, és hamarosan nem lesz rájuk szükségük.

640px-Apple a day 41111

Rodrigo és Cesare az Angyalvárban.

Ezt követően osztozott egy romantikus pillanatban húgával. Cesare rákérdezett volna apjánál a bankárnak szánt összegre, ám jelenleg nem tartózkodott a Várban, bár ez nem volt teljesen biztos. Cesare elhagyta az Angyalvárat, és romagnai kastélyba indult vissza, hogy folytassa hódításait.

1502-ben Cesare igénybe vette Leonardo da Vinci szolgáltatásait, kényszerítette, hogy tervezzen neki hadi gépeket. Azonban Leonardo alkotásainak tervét ellopta és Ezio Auditore segítségét kérte a gépek elpusztításához.

1503-ban Cesare részt vett Juan Borgia pogány partiján, ahol tartott egy rövid beszédet a hamarosan egyesülő Itáliáról. A beszéd végén Rodrigo emlékeztette, hogy nem állapodtak meg Itália meghódításában. Cesare kijelentette, hogy övé a hadsereg és így övé a döntés joga, majd azt mondta, hogy ne legyen ilyen komor és érezze jól magát Rodrigo.

Ugyanebben az évben Cesare közeli barátját, Franceso Trochet meggyilkoltatta Micheletto Corellaval, mert információkat adott ki testvérének romagnai terveiről. Ezután elküldte Michelettot, hogy ölje meg a színész Pietro Rossit, Lucrezia titkos szeretőjét.

1503 augusztusában a római Asszasszinok közbenjárásának köszönhetően Cesare hadserege és forrásai is jelentősen megcsökkentek. A feldühödött Cesare követelte Rodrigotól, hogy magyarázza meg mi történt. Cesare és Rodrigo vitatkoztak fia telhetetlen hatalomvágya miatt. Rodrigo felvetette neki, hogy bármit is adott neki, Cesare elégedetlen volt.

640px-Roads lead to 5

Cesare letartóztatása.

Cesare követelte apjától az Éden Almáját, de Rodrigo visszautasította. Ezen a ponton lépett be Lucrezia, aki ráordított bátyjára, hogy apjuk meg akarja mérgezni azzal a tál almával, amit Rodrigo lenyúlt Lucreziatól.

A felháborodott Cesare apjára rontott, és lenyomta torkán a mérgezett almát, miközben fojtogatta. Cesare követelte az Alma helyének elárulását, amit végül Lucreziatól tudott meg. Azonban Cesare előtt ért a San Pietro Bazilikához Ezio, aki fel is használta őrei ellen az Almát.

Cesare uralma csillagvonalban indult lefelé. Cesare által elfogyasztott méreg mennyiség nem volt olyan súlyos, így pár hónapig még kihúzhatta. Az Asszasszinok arra használták az Alma erejét, hogy a maradék erőit szétzúzzák. A Vatikán már nem volt hajlandó támogatni a templomosokat, a "Borgiak pénze megromlott" alapon.

Cesare elküldte Michelettot a seregeiért, hogy visszafoglalhassa Rómát, ám az Asszasszinok már várták visszatértét. Az utolsó követője, Fabio Orsini érkezett a pápai sereggel, hogy II. Gyula pápa parancsára letartóztassák Cesaret. Bebörtönözték, majd száműzték Spanyolországba.

Rómából, Spanyolországba[]

Letartóztatását követően Cesare az Angyalvárban raboskodott. II. Gyula pápa megállapította, hogy Cesarenak ez nem a legmegfelelőbb hely, ezért a templomos mestert a Castillo de la Motaba költöztették, Aragóniába, Spanyolországba. Bár Ezio úgy tervezte, hogy végez vele a szabadságvesztése ellenére is, nem tudta, hova fogják elszállítani. Machievelli és Leonardo nyomozta ki, ám Micheletto, aki elkerülte a szabadságvesztést és hű maradt Cesarehez, megtervezte gazdája szökését.

1506-ban, Micheletto megvesztegetett egy börtönőrt a Castilloban. Miután becsempészett Cesarenak egy kötelet, aki kimászott az ablakon, a kapunál már egy egyenruhával várta mesterét. Tájékoztatták Michelettot, hogy Ezio a nyomában van Cesarenak, de ezt az információt elhallgatta mesterétől. Micheletto intézkedett valenciai útjához mesterének. Cesare egy lóval elindult Valenciába Michelettoval.

Támadás Valencia ellen[]

"Cesare: Nálam volt a La Mota, ami reményt adott. De most már, hol van az nekem! Micheletto: Mester az embereim meghaltak. Megtettem amit tudtam. Cesare: És sikerült!"
―Cesare beszélgetése Michelettoval Valenciában, mielőtt megölné.

Miután elmenekült, Cesare újrakezdte szervezni csapatait Valenciában. A férfiak önkéntesek voltak, ezért létrehozott egy nagy katonai tábort. Míg Cesare új harci technikákon törte a fejét, Ezio és Machievelli megkezdték a tábor elpusztítását. 12 hajót is elsüllyesztettek Leonardo bombáinak hála.

Ezután kémkedtek a Lone Wolfnál utánuk. Cesare Michelettot hibáztatta, hogy az Asszasszinok megtámadták őket ilyen sértő, kutya módon. Mielőtt végzett volna vele, elkortyintotta, hogy csatlakozik testvéreihez III. János Navarrai királyhoz, segítségként.

Bár Micheletto könyörgött Cesarenek, és emlékeztette őt, hogy hűséges szolgája volt, Cesare továbbra is sértésnek titulálta a dolgot. Micheletto észrevette mestere hálátlanságát, és megpróbált végezni Cesarevel. Azonban Michelettot sikerült fejbe lőnie Cesarenak. Ezio és Machievelli figyelték a kibontakozó jelenetet, ám fentről túl nagy zajt csaptak. Cesare fellőtt egyet a puskájával, ezzel pedig eltalálta Machivelli vállát.

Ezio, miután orvost kerített barátjának, üldözőbe vette Cesaret. Átvágtatott a valenciai határon, és egyenesen a Navarrai Királyság felé vette az irányt.

Viana Ostroma és Halála[]

"Az emberiséget egy új világba fogom vezetni! Nem ölhetsz meg! Emberi kéz nem végezhet velem!"
―Cesare Borgia utolsó szavai, 1507-ben
640px-PaxR 8

Nehéz helyzet.

1507 márciusában, Cesare megpróbálta visszaszerezni elvesztett becsületét III. János hatalmas seregének vezetésével Vianaban. Ha győzött volna, megkapta volna a francia király támogatását. Azonban Ezio is részt vett a csatában, és elindult a vár felé.

Az ostrom alatt Ezio és Cesare megküzdöttek. Elég gyors volt ahhoz, hogy elkerülje a rejtett penge csapásait. Kiabálta embereinek, hogy végezzenek az Asszasszinnal. Eziot egy ágyúgolyó elkábította, a többi cselekvőképtelen katonával egyetemben.

640px-PaxR 6

"Akkor a végzet kezébe adlak."

Ezio hamarosan utolérte a helység várfalai közelében, ahol Cesare katonája épp egy civil nővel végzett, aki sérült fiának akart segíteni. Ezio végül szembenézett Viana várának falán Cesareval, aki a kardjával és pisztolyával küzdött ellene.

Bár Cesarenak megvolt a sebesség és a készség előnye - időnként segítséget hívott magának -, Ezio végül a földre tiporta. Ekkor Cesare elismételte, hogy "emberi kéz nem végezhet vele". Ezio ekkor frappánsan megjegyezte, hogy akkor a "sors kezébe adja", majd ledobta a várfalról.

Személyisége[]

Cesare a Templomos Rendbe született bele, ő és sok más testvére is apja személyes fegyverét képezték. Azonban Cesare természetesen agresszív, és ambiciózus ember volt, aki bármit megtett volna családjáért, és a hatalomért barátaival is képes volt végezni.

640px-CCrasher 5

Vérfertőzés.

Cesare vérfertőző kapcsolatot ápolt húgával, Lucrezia Borgiaval. Megígérte neki, hogy a királynője lesz, amint Itália a markában van. Gyakran volt féltékeny és dühös azokra, akik hűtlenek voltak, mint bátyja.

640px-Ezio Cesare

Végső szavak.

Azonban amikor az Alma helyét akarta megtudni, Cesare fizikailag is bántalmazta húgát, és közölte vele, hogy "ő csak a húga, semmi több".

Cesare idővel kezdte azt hinni, hogy halandó ember nem képes vele végezni, és az emberiséget egy új korszakba vezeti. Ebben a hitben élt egészen haláláig.

Utolsó szavai[]

 • Cesare: ,,A trón az enyém volt!"
 • Ezio: ,,Akarsz valamit , de nem jelenti azt, hogy a tiéd is."
 • Cesare: ,,Mit tudsz te?"
 • Ezio: ,,Azt, hogy egy igazi vezető hatalommal ruházza fel a népét."
 • Cesare: ,,Új világba viszem majd az emberiséget!"
 • Ezio: ,,Che nessuno ricordi il tuo nome. (Talán senki sem fog emlékezni a nevedre.) Requiescat in pace. (Nyugodj békében.)"
 • Cesare: ,,Nem ölhetsz meg! Ember nem gyilkolhat meg engem!"
 • Ezio: ,,Akkor a Sors kezeire bízlak téged!"

Apróságok[]

Megjelenése és Viselkedése[]

 • A Testvériség c. regényben, Cesare arca láthatóan deformálódik az "új betegsége" miatt, ezért maszkot visel. A játékban azonban soha nem látszódott semmilyen deformálódás, és nem is viselt maszkot.
 • Történelmileg, Cesare megfertőződött a közelmúltban kirobbant szifilisszel, ezért a nyilvánosság előtt maszkban mutatkozott.
 • Az Assassin's Creed: Brotherhood regényébe, Cesare kitűnt a bikaviadalokban. Machiavelli ezt az érdeklődést, a sport spanyolországi eredetével magyarázta, és az agresszív természetét is.
 • Történelmileg Cesare apja tizenegy törvénytelen gyermekkel rendelkezett, legtöbbjüknek az anyja ismeretlen.

Ellenfél[]

 • Annak ellenére, hogy bizonyosan jó számszeríj használó - ami a Project Legacyból és az Ascendanceból is kiderül -, a Brotherhoodban nem használ számszeríjat.
 • Mivel Cesare immunis volt a kivégzési formákra, ezért Ezio csak úgy győzhette le, ha védelmét megfaricskálja apránként vagy lelőtte a Rejtett Fegyverével róla.

Egyebek[]

 • Az előneve olasz változata: Caesar.
 • Történelmileg, Niccolo Machievelli nagynak festi le Cesaret. Ám a Brotherhoodban a tisztelet hátterébe szorul, csak arra törekedett, hogy segítsen megszüntetni Cesare és családtagjai hatalmát Ezionak. Nem írt róla könyvet, helyette Ezioról akart írni.
 • Később Cesare uralkodott a többi római Templomos felett.
 • Giovanni Borgia átélte Marcus Junius Brutus emlékeit a vérzés effektnek köszönhetően. Abba a pillanatba ugrott, amikor Brutus végzett Caesarral egy késsel. Ezio Auditore da Firenze, Cesare és Caligula is hasonlóan arrogáns, nárcisztikus személyiségek voltak.
 • A Viana memória ismétlésekor, a várfalon való párbajozós jelenete után, Cesare teste is látható, mielőtt megszabadult volna a mellvédtől a memória elhalványulása előtt.
 • Amikor Shaun a Menedékben beszél, megemlíti, hogy Cesare küldött egy pápai levelet aznap éjjel francia feleségének.
 • A regényben Cesare személyes címerét is leírták: "két vörös bika négy fleurrel". Ez volt a címere Valentino hercegeként. A játékban azonban nem kapott külön címert.
 • Cesaret megemlítik a Revelationsban, a "Herceg bankettja" memóriában, amikor Ezio egy bárdnak van álcázva, aki Cesare haláláról is énekel.
 • Van egy akció, ahol elérhető egy Cesare figura az Amazonról.

Galéria[]

Forrás[]

Advertisement