Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Ikonac2IkonacbhIkonackrIkonackbh"Nem szabad mindig a választás szabadságát választani."
―Caterina Ezio Auditore-nek 1500-ban.

Caterina Sforza (1463 - 1509) volt Forlì és Imola grófnője, valamint Galeazzo Maria Sforza a Milánói herceg lánya. Ő el volt jegyezve IV. Szixtusz pápa unokaöccsének, Girolamo Riario-nak, mindössze 10 éves volt, és 14 éves korában házasságot kötöttek.

Forlì grófnéjeként, az Asszaszin Rend erős szövetségese lett miközben találkozott az Asszaszinnal Ezio Auditore da Firenze-vel. Nyolc évvel később Caterina férjét megölték az Orsi fivérek miután rájött, hogy a templomosoknak dolgozott és egy pocsék férj volt.

Caterina megígérte, hogy az ősi ereklyét, az "Éden Almáját", biztonságba fogja helyezni Forlì-ban, Caterina és az Asszaszin Ezio és Niccolò Machiavelli megtudták, hogy az Orsi testvéreket a Templomosok bérelték fel. Ezio megmentette Caterina gyermekeit az Orsi testvérektől és megölte a két testvért, bár az Almát elvették tőle.

Caterina később elutazott az olasz Asszaszinok főhadiszállására Monteriggioni-ba azért, hogy támogatást kérjen Cesare Borgia serege ellen. Másnap váratlanul Monteriggioni-t megostromolták Cesare-ék, majd a várost megsemmisítették, és Caterina-t elfogták.

A következő évben, Caterina-t átszállították az Angyalvár-ba Rómába szabadságvesztés miatt. Ugyanakkor az ő bebörtönzése nem is tartott egy napig, mert Ezio Auditore beszivárgott a várba, elsősorban abban a reményben, hogy megöli Cesare és Rodrigo Borgia-t. A két Borgiák távol voltak a vártól, ezért Ezio ellopott egy kulcsot Lucrezia Borgia-tól és kiszabadította Caterina-t, és néhány héttel később Caterina visszatért Firenzébe, hogy megvárja a földjeinek a helyreállítását.

Életrajz[]

Korai élete[]

Caterina született Milánóban, Galeazzo Maria Sforza és Lucrezia Landriani lánya ként.

1473-ban a 10 éves lány jegyese lett Riario Girolamo, IV. Szixtusz pápa unokaöccse. Négy évvel később beteljesedett a házasságuk, és a következő évben Caterina életet adott első gyermekének, Bianca Riario-nak.

Találkozás Ezio Auditorével[]

Caterina: "Talán egyszer látni fogjuk egymást. Ha valaha is találod magad ebben a városban, Forlìban, akkor ez lenne az én... örömöm, hogy önt üdvözöljem."
Ezio: "Alig várom, hogy élvezem a vendéglátást."
―Caterina és Ezio Auditore, miután megmentette őt.
Tutti a Bordo 5

Ezio átsegíti Caterinát a csónakra.

Az induláshoz közel Forlì-ban Leonardo da Vinci, Caterina a városban volt szintén, és csapdába esett egy kicsi sziklán, egy tó közepén. Szerencsére Ezio Auditore hallotta őt, ahogy segítségért sikított, és megmentette őt és visszahozta őt a száraz partra biztonságosan. Ezért a segítségért Caterina köszönetet mondott Eziónak azáltal, hogy azt mondta a velencei hajó kapitányának, hogy adja meg Ezio, átjáróját Velencébe.

Míg vitorláztak távol Forlì-tól, addig Ezio kijelentette, hogy Caterina lesz a "következő, akit meghódít", Leonardo elmagyarázta, hogy Caterina-t elcsábítani nem lenne olyan jó ötlet. Leonardo azt is mondta, hogy ő "olyan erős és veszélyes nő, amilyen fiatal és gyönyörű." Ezio egyszerűen csak azt válaszolta, hogy Caterina az ő "típusú nője".

Forlì ostroma[]

"Bastardi! (Fattyúk!) Azt hiszitek, megfenyegethettek? Nem kaptok tőlem semmit! A gyermekeimet akarod? Vedd el őket! Meg van hozzá az "eszközöm", hogy még többet csináljak!"
―Caterina válaszol az Orsi testvérek fenyegetésére.
Warm welcome 1

Niccolò, Caterina és Ezio Forlì felé sétálnak.

1484-ben Caterina elköltözött a családjával Forlìba. 1488-ban a férje gyilkossága után, Caterina kapcsolatba lépett a szövetségeseivel, az Asszaszin Renddel, akik megkérdezték tőle, hogy el tudna-e rejteni egy "fontos tárgyat" a Rocca di Ravaldino belsejébe Forlì-ban. Caterina beleegyezett, és találkozott Niccolò Machiavellivel és Ezio Auditorével, akik korábban nem ismerték Romagna vidékét.

Amíg sétáltak Forlì felé, addig Caterina tájékoztatta Niccolò-t és Ezió-t, hogy felbérelte az Orsi testvéreket, hogy öljék meg a férjét, mióta kiderült, hogy egy Templomos, egy pocsék apa, az ágyban unalmas, és egy fájdalom az [ő] segge.

Ahogy közeledtek a városhoz, velük találkozott egy nagy tömeg, akik Forlìból menekültek. Közülük egy ember tájékoztatta Caterinát és az Asszaszinokat, hogy Forlì-t megtámadták az Orsi testvérek. Niccolò megállapította, hogy ők Rodrigo Borgiának dolgoznak, és valószínűleg azt a térképet keresik, amit Girolamo csinált, a Kódex oldalainak a helyszíneiről.

Caterina elvitte a katonáit, hogy visszaköveteljék a városát és harcoljanak vele, amíg Ezio katonaként és védelmezőként is szolgált a csatában Caterinának. Mire a csoport elérte a Rocca di Ravaldino-t, az Orsi testvérek elvettek Caterina gyermekei közül kettőt túszként, hogy megszerezzék az Éden Almáját, amiről Ezio-tól hallottak.

Godfather 2

Caterina és Ezio beszél az Orsi testvérekkel.

Amikor a testvérek azzal fenyegetőztek, hogy megölik a gyerekeit, ha ő nem adja át nekik az Almát, Caterina felemelte a szoknyáját, és megmutatta nekik a bugyiját, és felkiáltott, hogy neki megvannak az eszközei, hogy többet csináljon.

Caterina nem kívánta azt, hogy a testvérek gondolják azt, hogy ők győztek, de kétségbeesett volt, és kérte Ezio-tól, hogy szerezze vissza a gyerekeit. Ezio azonnal elhagyta a várost, megtalálta a gyerekeket, és sikerült megölnie Ludovico Orsi-t. Időközben a Templomosok megint megtámadta a citadellát és Ezio áthelyezte Caterina kezeibe az Almát.

Miután Ezio Caterina gyerekeivel visszatért és tudomást szerzett arról, hogy vidéken, meggyilkolta őt és visszaszerezte az Almát, elhagyta Forlì-t és követett Checco Orsi-t. Checcónak sikerült jobb oldalon megdöfnie Ezio-t miközben meghalt, és Ezio a sebe miatt öntudatot vesztett el, bár azt látta, hogy az Almát egy hiányzó ujjú fekete szerzetes ellopják tőle.

Checcomate 6

Caterina Ezio mellett ül.

Caterina katonái megtalálták Ezio-t tudatalatti testét Checco mellett, és elvitte a Palazzo Comunale-be, ahol Caterina ápolta, amíg visszanyerte eszméletét. Ezio, majd elindult, hogy megtalálja a szerzetest, miután Caterina átadta neki a térképet, amit a férje csinált a Kódex oldalairól.

Firenze[]

Caterinát később száműzték Firenzébe, ahol összeházasodott Giovanni de' Medici-vel. Nekik egy fiuk született, akit Ludovico ként megkereszteltek. Mindazonáltal Giovanni halál után 1498-ban, Caterina Giovanni ként keresztelte a fiát.

Monteriggioni ostroma[]

"Ezio: Minek köszönhetem a jelenlétét?

Caterina: A pápai hadseregek újra megkezdték az átvonulásukat Forlì-ba. A zsoldosok segítenének az ügyemben."

―Ezio kérdezi Caterinától.
Reunion 1 v

Caterina javasolja a szövetséget.

1500-ban Caterina és a katonái közül néhányan elmentek ideiglenesen Monteriggioni-ba azért, hogy kovácsoljanak egy szövetséget a zsoldosokkal, akik a Villának dolgoznak. Bár erről Ezióval beszélt, azt mondta, hogy később meg fogják vitatni ezt, miután elmondta az utazását, hogy felfedezte a Vatikánt.

Amikor Ezio a találkozó után pihent a fürdőkádjában, akkor Caterina belépett a szobájába és levette a ruháját. Ők ketten megcsókolták egymást és együtt töltötték az éjszakát. Mindazonáltal másnap reggel őket félbeszakították, ahogy a várost megostromolta a Pápai hadsereg Cesare Borgia vezetésével.

Caterina csatlakozott a katonáihoz védelemben a városon kívül, de megfogták Cesare katonái közül néhány. Őt fogva tartotta Juan Borgia és kényszerítették, hogy szemtanúja legyen Mario Auditore megölésének Cesare kezei által.

Börtönbüntetés az Angyalvárban[]

"Róma jó emberei, maradjatok erősek! Ti szabadok lesztek, az időtök el fog jönni, esküszöm!"
―Caterina ösztönzi, a római polgárokat mielőtt elviszik a várba.
CCrasher 1

Caterina megérkezett az Angyalvárba.

1501-ben Caterinát hozták Rómába egy kocsiban, és látták épp az Angyalvárnál, hogy Lucrezia Borgia "üdvözölte őt" Rómába, és figyelmeztette a közeli állampolgárokat, hogy ugyanez megtörténhet bárkivel, akik ellenzik Cesarét. Ez után Caterinát elvitték az őrök, és fogva tartották a váron belül.

Kicsivel ez után Ezio beszivárogott az Angyalvárba azért, hogy meggyilkolja Rodrigót és Cesare Borgiát. Sajnos, Cesare távozott, mielőtt Ezio szembe tudott volna nézni vele, és nyilvánvalóan Rodrigo nem volt a várban egy ideig. Mindazonáltal Ezio végül megtalálta Caterina celláját és szemtanúja volt, hogy őt megverte Lucrezia. Ezio ekkor üldözte Lucreziát, ahogy Caterina cellájába vitte a kulccsal együtt.

Burdens 2

Ezio tartja Caterina-t.

Miután megölt néhány őrt, Ezio visszavitte Lucreziát Caterina börtönébe miközben figyelmen kívül hagyta Lucrezia tiltakozásait. Caterina a kezét Lucrezia ruhájához nyújtotta miközben elvette a kulcsot és kinyitotta az ajtót. Ezio és Caterina a cellájába erőltette Lucreziát, Caterina Lucrezia fejét neki vágta az ajtónak, hogy eszméletlen legyen.

Mivel képtelen volt a sérülése miatt sétálni ezért Ezio vitte Caterinát a várból miközben arról győződött meg, hogy az út tiszta legyen. Amikor elérték a falakat, ők ketten lóháton lovagoltak, és Ezio megparancsolta neki, hogy menjen el a Tiberis-sziget-re, amíg hátra maradt, hogy legyőzze az őröket. La Volpe megtalálta Caterinát és biztonságosan hozta őt az Asszaszin főhadiszállásra, ahol őt ellátta egy doktor.

Későbbi élete és a halála[]

"Én nem vagyok hasznomra bárkinek Forlì-ban. Távozom, hogy a gyerekeimmel legyek és várjam a földjeim helyreállítását."
―Caterina mielőtt elhagyja Rómát.
BHPlan 3

Caterina mielőtt elhagyja Rómát.

Caterina, tudta, hogy kevés haszna van Forlì-ban, úgy döntött, hogy elhagyja Rómát, hogy törődjön a gyerekeivel és várja a helyreállítását a földjein.

Neki szándékában állt távozni lóháton bejelentés nélkül, bár Ezio épp a távozása előtt fogta meg őt. Ekkor biztatta Ezio-t, hogy egyesítse az Asszaszinokat a vezetőjükként, és szerezze vissza Rómát. Az utolsó szavait a vágtatásakor mondta el, hogy Vittoria agli Assassini! (Győzzenek az Asszaszinok!).

Miután visszatért Firenzébe, csináltatott egy petíciót, hogy visszanyerje Forlì irányítását, azonban ezt megtagadták. Ő végül tüdőgyulladásban meghalt 1509. május 26-án.

Jellegzetességek és személyiség[]

"Ez a nő olyan erős és veszélyes, amilyen fiatal és gyönyörű."
―Leonardo da Vinci Caterináról.

Caterina Sforza erős és egy kemény nő volt, készen állt arra, hogy felvegyen bármilyen fenyegetést, amivel találkozott. Ő tehetséges volt egy hadsereg vezetésében. Az agresszív hozzáállása, különösen a színes szókincse miatt tiszteletet nyert azoktól az emberektől, akiknek parancsolt.

Mindazonáltal Caterina szintén olyan nagyon anyai és törődő személy volt, aki tisztelte és szeretett a gyerekeit. Forlì ostroma alatt, amikor az Orsi testvérek elvettek a gyerekei közül kettőt, Caterina képtelen volt, hogy tegyen bármit is ezért megengedte Eziónak, hogy gondoskodjon a problémáról.

Caterina szintén meglehetősen okos személy volt, rátermett volt, hogy bolondítsa meg Ezio-t. Ezeken az eszközein keresztül remélte, hogy szerez neki hűséget és Monteriggioni zsoldosainak a segítségét a Pápai hadsereg ellen irányuló csatájában.

Apróságok[]

Assassin's Creed II

  • Az Assassin's Creed: Reneszánszban, amikor Ezio elsőnek találkozik Caterinával, akkor különbözik a jelenet a játéktól. Amikor sétált a kikötőnél akkor látta, hogy ő vitatkozik a férjével. Már ő unta őt, ezért Girolamo azt mondta Caterinának, hogy menjen fel egy gondolára és maradjon, ott ő addig elmegy. Ezért Caterina elkezdett kiabálni és Ezio, aki figyelte a jelenetet a segítségére sietett.
  • Caterina mint minden más karakter az Assassin's Creed II-ben Ezión kívül nem tudtak úszni.
  • A Forlì ostroma memória sorozatban fegyverként egy henteskés-t használt.

Assassin's Creed: Brotherhood

  • Miután megmentette őt az Angyalvárból, Ezio kérdezte tőle, hogy Caterina csinált-e valamit Cesaréval? Caterina azt válaszolta, hogy Nem a nevemnek még mindig kell lennie egy kevés értéknek. Történelmileg a szóbeszédek azt állították, hogy ő volt Cesare szeretője, amíg fogságban volt, bár a szóbeszédek közül bármelyiknek bizonyítéka nincs semmilyen utalásra.
  • Amikor Ezio hordozza Caterinát a várból, akkor elmondja neki, hogy az az éjszaka, amit együtt töltöttek a Villában, az nem szenvedélyből volt, hanem csak politikából volt.
  • Caterina kevésbé alattomos az Assassin's Creed: Brotherhood-ban, a színes szókészletét tovább adja Bartolomeo d'Alviano-nak.
  • Az Assassin's Creed: Testvériség könyvben azt állítják, hogy Caterina haja vanília és rózsás színű.
  • A regényben Caterina többet szenved Lucreziától mint a játékban.

Galéria[]

Forrás[]

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Caterina_Sforza

Advertisement