Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacacIkonac1IkonacblIkonac2IkonacrIkonackscIkonackfcIkonackreIkonacinIkonarendIkonnemkiemelt


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
"Ifjú koromban elég bolond voltam azt hinni, Hitvallásunk önmagában véget vethet minden konfliktusnak. Ha ezt csupán én gondoltam így, akkor máris eleget láttam, akkor már kivettem a magam részét az életből. Nincs nagyobb dicsőség, mint harcolni az igazságért."
―Altaïr fiának, Darimnak az 1257-es, Maszjáf elleni mongol támadás alatt.[src]

Altaïr Ibn-La'Ahad (1165 - 1257) egy szíriai Asszaszin, 1191-től haláláig a Levantei Asszaszinok Mentora volt.

Asszaszinná válása során, huszonnegyedik életévében Altaïr megszerezte a Mester Asszaszin titulust. Azonban sikertelen küldetését követően - amely során meg kellett volna szereznie az Almát Robert de Sable karmaiból - a Templomosok (visszaszerzendő az ellopott kincset) megtámadták az Asszaszin Rend főhadiszállásául szolgáló Maszjáf erődjét, veszélybe sodorva ezzel az egész rendet. Ezen hibája miatt Altaïrt végül lefokozták novícius rangra.

A kilencek életére vadászva, akik - amellett hogy Altaïr számára jórészt ismeretlenek voltak - a Templomos Lovagrend vezetői pozícióit töltötték be szerte a Szentföldön, Altaïr megkezdte a Megváltó földjének felszabadítását a totális korrupció alól. Kutatása során az Asszaszin fényt derített egy összeesküvésre, amely sokkal baljósabbnak bizonyult, mint azt eredetileg képzelte. Megölvén a kilenceket és megszabadítván a Rendet annak áruló vezetőjétől, Al Mualimtól - Altaïr vált az Asszaszinok Mentorává, s vezetése alatt a Rend egy új, a korábbinál sokkal titokzatosabb ösvényre lépett.

Az Almával a kezében Altaïr gyökeresen megváltoztatta a Rend életmódját; megírta legendás kódexét a Rend későbbi generációi számára. Altaïr mentori évei alatt elérte, hogy világszerte létrejöjjenek afféle Asszaszin céhek, melyek tagjai a nép, az átlagos emberek között élnek. Kalandjai során mindinkább megerősítette a Rendet, különféle időkben megállította a Templomosokat, és alkalmassá vált a felemelkedő Dzsingisz kán meggátolására is.

Nevét halála után is emlegették. Alakja óriási hatással volt leszármazottaira és más, feltörekvő Asszaszinokra. Az ő vérvonalának része az Asszaszin Rend számára egyik legfontosabb személy, Desmond Miles is.

Életrajz[]

Korai élete[]

Altaïr Asszaszin szülők gyermekeként jött a világra. Édesanyja keresztény, édesapja, Umar muszlim vallású volt.

Gyermekkorában, mint minden gyermeket a Testvériségben, őt is korán elválasztották szüleitől. Al Mualim tanítása alatt hamar túlnőtte testvérei képességeit, és jó kapcsolatot ápolt mentorával. Mivel a rend szabályzata - és maga Al Mualim - nem tűrte a szeretet jelenlétét a Renden belül, amely állítólag elgyengítette volna a rend tagjait, Altaïr édesapja soha nem mutatta ki igazán fia iránti szeretetét, bár mindezt csupán a Rend kedvéért tette.

Altaïr édesanyja szülés közben meghalt, édesapja pedig Szaracénok áldozta lett, miután ő végzett egy Szaracén nemes úrral Maszjáfban. Ekkor Altaïr mindössze tizenegy éves volt. Apja halálakor Altaïr a bánat legkisebb fájdalmát sem érezte. Ő sokkal inkább Al Mualimot tekintette igazi édesapjának, bár mestere szeretete "gyenge és becstelen" volt.

Altaïr együtt nőtt fel Abbas Sofiannal. Legjobb barátok voltak egy szörnyű eseményig. Amikor is Abbas apja, Ahmad öngyilkosságot követett el Altaïr negyedében. Miután Altaïr elárulta a többi Asszaszinnak, hogy mit látott, Abbas kinyilvánította Altaïr iránti gyűlöletét, reménykedve, hogy egykori barátja csupán hazudott apját illetően.

Felemelkedés a Mester Asszaszin ranghoz[]

"Néztem, ahogy egy fiúból férfivá válsz rövid idő alatt. Ez szomorúsággal és büszkeséggel töltött el engem. Egy cipőben jártál az apáddal, mintha a cipőket a lábaidhoz igazította volna."
―Al Mualim beszél Altaïrral, miután megmentette őt.
Mentor's keeper 4

Altaïr megbízza egy feladattal Abbast.

Amikor Altaïr körülbelül 24 éves volt, Maszjáfot megtámadták a Templomos erők, Haras parancsnoksága alatt. Az egykori tanítvány Haras, elárulta az Asszaszin rendet, mert elégedetlen volt a rend indítékaival.

Amikor Altaïr megérkezett a harc már középtájt volt már, Abbas találkozott vele, és elmondta neki, hogy vissza kell vonulniuk. Arról is tájékoztatta, hogy Al Mualimot is túszul ejtették, és semmit sem tehet, hogy megmentse. Azonban Altaïr elrendelte, hogy Abbas a templomos szárnyakat támadja és vezesse a kanyonba őket, míg Altaïr kiszabadítja a mesterüket. A tiltakozása ellenére, Abbasnak nem volt választása, mint követni riválisa parancsait, mivel ő volt a legmagasabb rangú Asszaszin.

Haras visszavonult az erődbe, majd megölt pár túszt a számszeríjával. Altaïr végül belopakodott az elfoglalt erődbe, és végzett az áruló Harassal.

Mentor's keeper 12

Al Mualim, büszke, hogy Altaïr megmentette az életét.

Ezután Altaïrt, Al Mualim kinevezte a Mester Asszaszin rangra. Miután ezt meg hallotta Abbas, mérgében a földre köpött, míg Altaïr csak lenézte őt. Ez az esemény volt az első alkalom, amikor Altaïr elkezdett arroganciát mutatni, ami néhány évvel később a bukását okozta.
Küldetés a Kehelyért[]

Visszatérés Aleppóba[]

Dyingguard2

Altaïr felfedezi a haldokló őrt.

1190-ben Altaïr egy küldetésről tér vissza, mikor megtudja egy haldokló őrtől, hogy a város támadás alatt áll. A falu megvédése során Altaïr megtudja, hogy Baziliszkusz küldte ide a templomosokat. Miután végez egy alacsony rangú kapitánnyal Altaïr üzenetet kap, hogy Al Mualim várja.

Mestere megbízza, hogy találja meg a Kehely nevű ereklyét, majd Altaïr elhagyja Maszjáfot, hogy végezzen Tamirral.


Kutatás Damaszkuszban[]

Tamirdie

Tamir halála.

Altaïr egy Misbah nevű férfitól megtudja a szükséges információkat, majd felgyújtja Tamir házát. A gyászoló Tamir elmondja, hogy a Kelyhet egy templomban őrzik, amit három kulcs nyit, s elmondja, hogy az első kulcs egy Fajera nevű táncosnőnél van. Ezután Altaïr végzett célpontjával.

Az első kulcs megszerzése[]

Altaïr megtalálta a táncosnőt, ám az nem akarta nekiadni a kulcsot. Miközben Badr, a izomkolosszus megtámadta Altaïrt, a nő elmenekült. Altaïr persze megölte ellenfelét, majd végül elérte Fajerát, aki átadta a kulcsot ellenállás nélkül, és elmondta, hogy tesztelte Altaïrt.

Altaïr megölt egy Alaat nevű embert a fürdőben, cserébe a táncosnő elárulta, hogy a második kulcs Türoszban van.


Behatolás a kórházba[]

Altaïr megtudta, hogy Roland Napule őrzi a második kulcsot, aki a kórházában rejtőzködik. Altaïr behatolt a kórházba, majd végzett templomos ellenfelével, aki elárulja, hogy az utolsó kulcs Jeruzsálemben, Baziliszkusznál van.


Szembesítés Jeruzsálemben[]

Altaïr egy a király által rendezett estélyen találja Baziliszkuszt. Miután belopakodik, egy titkos folyosón fut össze a templomossal. Altaïr legyőzi ellenfelét, ám nem öli meg, mert neki csak a kulcs kell.

Keresztül a tornyon[]

ACMasterTower

A Mester beszél Altaïrral.

Altaïr egy templomos toronyban torony mesterével és tanítványaival szállt szembe. A mester egy templomos volt, ám megjelenésre asszaszinnak nézett ki, s felajánlotta Altaïrnak, hogy csatlakozzon a templomosokhoz, ám ő ezt visszautasította, és megölte ellenfeleit, majd megszerezte a térképet.


A Homok temploma[]

Altaïr végül megérkezett a templomba. Az omladozó építményben végül eljutott a belső szentélybe, ahol Baziliszkusz várta. Ő elmondta, hogy az ereklye nem is egy kehely, hanem egy nő. Ezután összeomlott a templom, s a törmelék maga alá temette Altaïrt. Miután kimászott a romok közül, Türoszba indult Baziliszkusz után.

Vadászat Türoszban[]

Altaïr megtudta, hogy Baziliszkusz a türoszi erődben rejtőzködik, ahol Baziliszkusz mellett két asszaszin fogoly is van. Altaïr miután bejutott az erődbe, kiszabadította társait, majd legyőzte Baziliszkuszt. Ám nem ölte meg, az információért cserébe, amit a férfi adott. Ő elmondta, hogy a Kehely Jeruzsálemben volt, és hogy megakarják mérgezni Akko készleteit, hogy befejezzék a költséges ostromot. Altaïr végül megkímélte az életét, de felégette a hajókat, hogy egyhamar Baziliszkusz ne hagyhassa el a várost.

Akko ostroma[]

Altaïr azonnal az ostromlott városba sietett, hogy kisegítse a városiakat, majd miután végzett a templomos kapitánnyal, elmenekült a helyszínről.

Kehely megmentése[]

Altaïr Jeruzsálembe ment, ahol az utcán összetalálkozott templomosokkal, akik Adhát akarták kimenekíteni városból, s Altaïr rájött, hogy ő a Kehely. Altaïr megölte az őröket, majd a nővel együtt elmenekült a csatornán keresztül. Adha elmondta, hogy Al Mualim helyettese, Harash áruló, így Altaïr elindult, hogy végezzen vele.

Leszámolás Harashhal[]

Altaïr végül Aleppóban érte utol az árulót, ahol egy hosszú párbajban végzett vele.

Baziliszkusz halála[]

AltaïrbattlingBasilisk-AltairsChronicles

Altaïr párbajozik a Baziliszkusszal.

Harash megölése után visszatért Jeruzsálembe, ahol templomosok vadásztak rá, Adhát pedig a kikötőbe hurcolták. Ám mielőtt elérhette volna a nőt, Baziliszkusz állta útját, aki kihívta egy végső párbajra. Altaïr végül megölte a templomost, ám mire végzett ellenfelével, a hajó kifutott a kikötőből.

Évek telhettek el, mire Altaïr ismét találkozhatott Adhával, de már túl késő volt, hogy megmentse; amit ezután tehetett, az nem volt más, mint a bosszú. Haraggal és érzelmekkel teli tombolása során Altaïr levadászott és megölt mindenkit, akinek bármi köze lehetett Adha halálához, bár mindez nem okozott neki örömet. Nem vigasztalta őt, és nem hozta vissza a nőt sem a halálból.

A Harmadik keresztes hadjárat[]

Hitszegés Salamon Templomában[]

AC1 Solomon's Temple Altair attacks Robert

Robert meghiúsítja Altaïr merényletét.

Az elkövetkező évben a háború elérte a Szent Földet. 1191 elején Altaïr és testvérei, Malik és Kadar meg lettek bízva, hogy visszaszerezzenek egy kincset a Templomosoktól, Salamon Templomából. Áthaladva a katakombákon, Altaïr megszegte az Asszaszin Vallás két tanát, de félretéve pökhendiségét, megőrizte felsőbbségét, mint Asszaszin.

Végül, meglátva a Rend főellenségét - Robert de Sable-t -, Altaïr megszegte vallása másik tanát; kockáztatta a Testvériség biztonságát. Megkísérelte megölni a Templomos Rend Nagymesterét, és miután felfedte magát, ebben könnyen megakadályozhatták és kiűzték Altaïrt a templomból, miután Robert felhívta annak figyelmét túlzott arroganciájára. Altaïrnak menekülnie kellett, és kénytelen volt magára hagyni a Templomosokkal Malikot és Kadart. Altaïr sikeresen elmenekült Jeruzsálemből a Templomosok elől, és elindult, hogy jelentést tegyen hibájáról a Rendnek.

Maszjáf ostroma[]

Miután visszatért Maszjáfba, Altaïr informálta Al Mualimot a történtekről. Elmondta, hogy kudarcba fulladt a Templomosok kincse utáni kutatás. Emiatt keményen megrótták, amikor Malik élve visszatért a kinccsel: egyedül volt és súlyosan vérzett az egyik karja. Még bármilyen következő lépés előtt a Templomosok megtámadták Maszjáfot; elfoglalták a falut, lemészárolták a lakosságot, és megostromolták az erődöt. Altaïr állt az erődítmény védelemének élére. Ravaszul a Templomos sereg közelébe lopódzott, és farönkök zuhatagát szabadította rájuk, amely szinte teljesen elpusztította az ostromló sereget.

Ezzel a csata véget ért. Ismét Altaïr jeruzsálemi ballépése került előtérbe. Altaïrt - mivel megszegte az Asszaszin Vallás mindhárom alaptanát, kudarcot vallott a kincs megszerzésében, és felelős volt egyik testvérük haláláért, egy másik cselekvésképtelenné válásáért, és mindezek miatt a Templomosok támadásában elhunytak egész tömegéért - Vallásuk árulójának tekintették; Al Mualim a Rend egész színe előtt elítélte, és gyomron szúrta egy tőrrel.

AC 1

Altaïr a kérdéskörben Al Mualimmal.

Altaïr felébredt "a halál álmából" és megkérdezte Al Mualimot, hogy hogyan lehetséges, hogy még életben van. A Nagymester csupán annyit válaszolt, hogy "Altaïr látta csupán, amit Al Mualim meg akart neki mutatni". Al Mualim által Altaïr elvesztette minden ingóságát, és meg lett fosztva rangjától is. De kapott még egy esélyt a megbocsátásra. Altaïrnak újoncként mindent újra kellett kezdenie. Meg lett bízva, hogy fogja el az árulót, aki segített a Templomosoknak bejutni Maszjáfba. Küldetése sikerrel végződött: Altaïr visszatért Al Mualimhoz. A mentor megjutalmazta őt nemrég elkobzott rejtett pengéjével és kardjával. A Rend újbóli tagjaként Altaïr kapott egy csereajánlatot Al Mualimtól: kilenc férfi életét kérte, hogy cserébe meghagyja Altaïrét.

Kilenc élet egyért cserébe[]

Al Mualim: "Tartok itt egy listát a kezemben, amelyen kilenc név található. Kilenc férfi neve, akiknek meg kell halnia. Pestishozók, háborúszítók... Erejükkel és befolyásukkal megrontják ezt a földet, biztossá téve, hogy a Keresztes Hadjárat folytatódjon. Találd meg őket, és öld meg mind! Mindezzel elveted a béke magvait, mind saját magad, mind földünk érdekében!"
Altaïr: "Kilenc élet az enyémért cserébe..."
Al Mualim: "Al Mualim"
—Azt hiszem, ez a lehető legbőkezűbb ajánlat. Van kérdésed?[src]-[m]
Tamir[]
"Én csupán egy porszem vagyok... egy színdarab része. Idővel meg fogod majd ismerni a színdarab többi szereplőjét is..."
―Tamir mondatai Altaïr felé[src]

Altaïr megkezdte küldetését. Elhagyta Maszjáfot és Damaszkuszba lovagolt, hogy megölje Tamirt, az első célpontját. Amint elérte a várost, felkereste a helyi Asszaszin Hivatalt, hogy engedélyt kérjen a gyilkolásra. A rafik ezt megtiltotta, és megparancsolta Altaïrnak, hogy előbb gyűjtsön minél több információt célpontjáról. Keresztülvágva Damaszkusz szegény negyedén, Altaïr informátorokat vallatott ki, bizalmas leveleket és térképeket lopott, illetve kihallgatta a körülötte zajló gyanús beszélgetéseket. Mindezt azért, hogy biztosra menjen Tamir tartózkodási helyét illetően. Az információkkal a zsebében visszatért a Kirendeltségre, ahol immár kapott engedélyt a gyilkolásra. A rafik adott Altaïrnak egy fehér madártollat is, annak céljából, hogy benedvesítse azt áldozata vérével, igazolandó, hogy tényleg elvégezte feladatát.

Tamir1

Altaïr nézi Tarimot miután megölte a szolgáját.

Egy piactéren Altaïr szemtanúja volt, ahogy Tamir többek szeme láttára megölte egyik üzletfelét. Ahogy Altaïr felmérte a területet, máris végzett Tamirral. Visszatérve a Kirendeltségre, közölte, hogy visszatér Maszjáfba. Ott Al Mualim megjutalmazta őt, amiért sikerrel megtette az első lépés a megbocsátás ösvényén. Öröme jeléül visszaadta tanítványa felszerelésének egy újabb részét. Ezt követően Altaïr ismét elhagyta Maszjáfot, és elindult következő célpontjai felé, akik Jeruzsálemben, illetve Akkoban tartózkodtak.

Garnier de Naplouse[]
Altaïr: "Tényleg hittél benne, hogy segítesz [a foglyaidon]?"
Garnier: "Én ebben nem hiszek... Én ezt tudom."
―Altaïr és Garnier[src]
AC 14

Altaïr tanúja, ahogy Garnier vallatja a tanúit.

Elérve következő célpontja tartózkodási helyét, Akkót, Altaïr találkozott a helyi Kirendeltség vezetőjével, akitől információt gyűjtött a Templomosról - Garnier de Naplouse-ról -, aki az Ispotályos Rend Nagymestere volt. Altaïr megtudta, hogy Garnier törzshelye egy Ispotályos kórház a város szegény negyedében. Az Asszaszinnak sikerült is beszivárognia az épületbe.

Odaérkezve az első, amit meglátott, hogy Garnier egyik foglya menekül fogva tartói elől. Miután elkapták a menekülőt, az Ispotályos Nagymester megparancsolta katonáinak, hogy törjék el annak mindkét lábát, ezzel akadályozva meg, hogy a szerencsétlen ismét utat törhessen, és elmenekülhessen a kórházból. Miután hátratörték térdeit, az ájulás szélén levő rabot visszahurcolták tömlöc-szállására. Garniert, aki ezek után szokásos betegszemlélő sétáját végezte, meglepte a hirtelen felbukkanó Altaïr, aki egy pillanat alatt végzett is második áldozatával.

Utolsó leheletével Garnier elmondta, hogy az Éden Almáját használta ahhoz, hogy kísérleteket végezzen, de annak elvesztése a kísérletezés lelassulásához vezetett. A haldokló meg volt győződve arról, hogy segített az embereken a kísérleteivel. (Én ebben nem hiszek... Én ezt tudom.) Garniernek ezen őszinte meggyőződése hallatán Altaïrban is kétségek ébredtek a Templomost és annak kísérleteit illetően.

Talal[]
Altaïr: "Te a háborúból, a tönkrement és összetört életekből húzol hasznot."
Talal: "Igen, azt hiszem, hogy az olyan tudatlanok, mint amilyen te is vagy, így gondolhatják. Tisztítsd meg az elméd: azt mondják, ez az, amit a fajtád a legjobban csinál. Látod már az iróniát ebben az egészben? Nem, úgy tűnik, még nem, de meg fogod látni..."
―Altaïr és Talal[src]
1022

Altaïr megtámadja Talalt.

Megérkezve a jeruzsálemi Kirendeltségre, Altaïrt éles fogadtatás várta; Malik személyében, aki Kirendeltség új vezetője lett. (Legutóbbi találkozásuk óta Maliknak le kellett vágni a karját.) Bár vonakodva, de Malik végül elküldte Altaïrt az információgyűjtésre. Amikor onnan visszatért, ismét fogadta, majd megadta Altaïrnak az engedélyt a gyilkolásra, aki immár harmadjára kapott fehér madártollat. Altaïr ezután belépett célpontja, Talal rabszolgakomplexumába, és beleesett annak csapdájába, amelyet Talal követői állítottak. Miután azokat elintézte, Altaïr a menekülő Talal után eredt. Üldözte őt a tetőkön és utcákon keresztül. Az Asszaszin végül elkapta, és a nyakába szúrta rejtett pengéjét. Altaïr visszatért a Kirendeltségre, majd Maszjáfba ment, hogy számot adjon küldetése sikeréről a Nagymesternek. Miután megkapta egykori felszerelése újabb részeit Al Mualimtól, Altaïr ismét elindult a három város felé, hogy végezzen legújabb célpontjaival is.

Abu'l Nuqoud[]
"Férfiak és nők életét veszed el, csak mert erősen meg vagy győződve afelől, hogy a halálukkal jobbá teszed az élve maradottak életét. Egy kisebb gaztett egy nagyobb jótett érdekében? Egyformák vagyunk."
―Abu mondatai Altaïr felé[src]
Merchant king 5

Altaïr megöli Abu'l Nuqoudot.

Altaïr visszatért Damaszkuszba, hogy végezzen Abu'l Nuqouddal, ismertebb nevén "a Kereskedő Királlyal". Az információgyűjtés után Altaïr ismét megkapta a tollat a rafiktól. Ezután eljutott a kereskedő palotájába, ahol éppen egy ünnepség zajlott. Altaïr beszivárgott a palotába, röviddel azelőtt, hogy Abu megkezdte volna beszédjét. Abu megbüntette vendégeit intoleranciájukért és tudatlanságukért. Mindezt szavakba is öntötte, még mielőtt a vendégek rájöttek volna, hogy a bor, amit jóízűen fogyasztottak, az utolsó cseppig mérgezett volt. A halálos ital több vendéggel is végzett. Ezután Abu kiadta íjászainak a tűzparancsot. Az íjzápor végzett az összes ünneplővel. Altaïr felmászott a falon és megölte az íjászokat. Ezzel utat tört maga előtt a tetőn keresztül Abu felé. Ráugrott és megölte a Kereskedő Király testőrét, majd meggyilkolta magát Abut is. Altaïr ismét általános riadót gerjesztett a városban mindaddig, ameddig el nem menekült üldözői elől. Visszatérve a Kirendeltség épületébe, Altaïr közölte sikerességét, majd ismét Maszjáfba ment.

Montferrati Vilmos[]
"Meglátjuk majd, mennyire édesek... munkád gyümölcsei. Képzelgéseddel ellentétben te nem szabadítod fel a városokat, csupán kárhozatra ítéled azokat. És mindennek a végén magadat fogod majd hibáztatni. Önmagadat, aki a jó szándékokról beszélsz..."
Montferrati Vilmos mondatai Altaïr felé[src]
AC William v 1

Altaïr figyeli William és Richárd érveléseit.

Akkoban Altaïrnak Montferrati Vilmost kellett megölnie, aki a város régense és Oroszlánszívű Richárd angol király főhadnagya volt. A kirendeltségi találkozás után Altaïr nekilátott, hogy összegyűjtse a szükséges információkat új célpontjáról Akkó gazdag negyedében, és megtudta, hogy William aznap fog találkozni Richárd királlyal. Altaïr megérkezett Williamhez, aki akkor éppen a királlyal vitatkozott a város erődje előtt. Az Asszaszin megvárta, hogy a király eltűnjön, majd behatolt az erőbe annak falain keresztül. Várt, ameddig William befejezi katonái szidalmazását azok hibái miatt, és hogy elküldje őket, majd felülről lecsapott, és megölte William of Monferatot. Ahogy máskor is, Al Mualim most is értesült mindenről. Altaïr ismét elindult Maszjáfból Jeruzsálembe, hogy végezzen a listán következő név birtokosával.

Majd Addin[]
"Tudod te, milyen érzés mások sorsa fölött rendelkezni? Láttad, ahogy az emberek éljeneztek? Láttad, hogy mennyire tiszteltek engem? Olyan voltam, akár egy isten. Legszívesebben te is ezt tetted volna, ha tehetnéd. Micsoda hatalom..."
―Majd mondatai Altaïr felé[src]
AC Majd Addin 2

Altaïr megnézi a kivégzést.

Jeruzsálemben Altaïr megtalálta hatodik célpontját, Majd Addint, aki a város törvényen kívüli uralkodója volt. Ő bíráskodott, ítélkezett és rendelkezett az emberek élete fölött. Ha úgy ítélte, bárkit ki is végeztethetett. Éppen nyilvános kivégzést tartott, amikor Altaïr rátalált. Átverekedte magát a tömegen, majd feljutott a színpadra, ahol a kivégzés zajlott, és ahol Majd Addin prédikált a tömegnek. Altaïr végzett vele, megmente ezzel egy kivégzésre ítélt másik Asszaszin életét. Elmenekülve az őrök elől, Altaïr ismét hazatért Maszjáfba.

Még egy fokkal fejlebb lépett a ranglétrán, és visszaszerezte egykori felszerelése újabb részeit. Altaïr mostmár úgy érezte, joggal követelheti Al Mualim magyarázatát arról, hogy mi a kapcsolat a kilenc célpont között. Al Mualim elmondta, hogy mind a kilenc célpont Templomos Lovag; a kinccsel pedig, amit Malik elvett Robert de Sable-tól, olyan erő szabadítható fel, amivel mások elméjét lehet irányítani. Mindezek tudatában Altaïr ismét elindult megkeresni két új célpontját, Akkóba és Damaszkuszba.

Sibrand[]
Altaïr: "Szabadság!? Mindvégig azon fáradoztál hogy tönkretedd a városokat, irányítsd mások gondolatait, és megöltél mindenkit, aki fel mert szólalni ellened!"
Sibrand: "Én csupán parancsokat követtem, és mindvégig hittem az elveimben, akárcsak te!"
―Altaïr és Sibrand dialógusa[src]
AC Sibrand 1

Altaïr nézi Sibrandot.

Hetedik célpontjára Akkóban bukkant. A célpont, akit úgy hívtak, Sibrand, a Teuton Lovagrend Nagymestere volt. Rettegett az Asszaszinnal való találkozástól, aki megölte Templomos-testvéreit. A Kirendeltségnek való jelentés és a nyomozások után Altaïr a város kikötőjébe ment. Ott szemtanúja volt, amint Sibrand hamisan vádolt és leszúrt egy tudóst. Azzal gyanúsította, hogy ő volt a rettegett Asszaszin, aki miatt bujdosnia kell. A gyilkosság után Sibrand elvonult hajójára. Altaïr végigvonult a kikötőn, keresztül a kikötött csónakokon, majd felmászott egyenesen Sibrand hajójára, és végzett vele. Ezután ismét menekülnie kellett. Miután bemutatta a vértől nedves fehér tollat a rafiknak, Altaïr - mint mindig - ismét visszatért Maszjáfba.

Jubair al Hakim[]
"Én talán más vagyok, mint azok a könyvek, amelyeket megóvni igyekszel? Tudásforrások, amelyeknek tartalmával talán nem is értesz egyet. Ezzel szemben az én életemet egy pillanat alatt elveszed."
―Jubair al Hakim mondatai Altaïr felé[src]
AC Jubair 3

Altaïr nézi Jubair könyveinek az égetését.

Damaszkuszban Jubair al Hakim, Szaladin vezető tudósa megkezdte a városban található összes könyv elégetését. Mindezt azért, hogy hamuvá tegyék a térség történelmi emlékeit és bizonyítékait. Altaïr összegyűjtött minden szükséges információt nyolcadik célpontjáról, majd a Kirendeltségre ment az engedélyért. Ott ismét kapott egy fehér madártollat. Jubair követői mind olyan öltözetben voltak, mint a tudós, és több helyen szétszóródtak a városban, így védve meg az igazi Jubair kilétét. Szerencsére Altaïr korábbi nyomozásai során megtudta, hol van az igazi Jubair, és azt is, hogy az hogy néz ki. Nem telt el sok idő, mire Altaïr Jubairt is halott Templomos-testvérei után küldte. Altaïr ismét sikeresen elmenekült az őrség elől, és jelentést tett sikeréről a rafiknál.

Robert de Sable[]
"Sok időt áldoztál a terveink meghiúsításának: legelőször a kincs, aztán az embereink. Elvesztettük a Szent Föld fölötti befolyásunkat, de ő talált egy alkalmat, hogy visszaszerezze ami a miénk, és hogy a győzelmeidet a mi előnyünkre fordítsa!"
―Maria mondatai Altaïr felé[src]
Majd funeral fight

Altaïr lesből támad a keresztes lovagokra.

A Maszjáfba való visszatérés után Altaïrnak már csak egy célponttal kellett végeznie: magával a Templomos Lovagrend Nagymesterével. Robert (látszólag) megérkezett Jeruzsálembe, hogy ő is részt vegyen Majd Addin temetésén, kölcsönös együttműködés látszatát keltve ezzel Szaracén és Keresztes között. Miután összegyűjtött minden információt a csapáshoz, Altaïr elment a temetőbe. Kiderült, hogy a Templomosok már vártak rá. Altaïr harcot indított mind a Szaracénok, mint a Templomosok ellen. A küzdelem során Altaïr legyőzte Robertet, és levette annak sisakját. Rémületére nem Robert arca tárult elé. Altaïrt tőrbe csalták. Először azt hitte, valamiféle varázslattal áll szemben. Ez a sokk a miatt azonban nemsokára elillant. A nőtől megtudta, hogy Robert - kihasználva az időt, amit a nő nyert neki a félrevezetéssel - Arsufba menekült, abban bízva, hogy a Szaracénokat és a Templomosokat az Asszaszinok ellen fordítja. Altaïr megkímélte a nő életét, és visszatért a Kirendeltségre, hogy értesítse Malikot a cselről. Malik időközben rájött, hogy Altaïr már megbánta régebbi bűneit. Malik azt javasolta, hogy Altaïr térjen vissza Maszjáfba, és értesítse Al Mualimot is a történtekről. Altaïr nem hallgatott rá, mivel minderre nem lett volna elég ideje. Amint elhagyta a várost, Altaïr Arszuf felé vette lovával az irányt.

Az arsufi csata[]

"Semmit sem tudsz a tervről. Csupán egy bábu vagy. Elárult téged, kölyök, pontosan úgy, ahogy engem is."
―Robert utolsó mondatai Altaïr felé, 1191[src]
BoA 8

Altaïr beszél Richárd királlyal.

Altaïr megérkezett Arsufba, ahol a Keresztesek és a Szaracén erők már megkezdték egymással a csatározást. Altaïr átverekedte magát a csatatéren, megküzdve a Szaracénekkel és a Keresztényekkel egyaránt. Sikeresen elért Richárd király táborába, amellyel azt a hatást keltette, mintha a király életére akart volna törni. Altaïr ezt a gyanút eloszlatta, és informálta a Keresztesek vezérét Robert és követői hűtlenségéről és árulásáról. De Sable fáradhatatlanul tagadott minden vádat a király előtt, noha Richárd már meggyőzöttnek tűnt Altaïr által. Rábízva a bíráskodást Istenre, Richárd megparancsolta, hogy csatában döntsék el, melyikőjük mond igazat. Altaïr megküzdött Roberttel és Templomos katonáival, amely küzdelem végül az Asszaszinnak hozott győzelmet: levágta a katonákat, és pengéjével átszúrta a Templomosok Nagymesterének a torkát.

Utolsó leheletével Robert elmondta Altaïrnak, hogy Al Mualim valójában Templomos, és hogy Altaïr csupán egy tudatlan eszköz, amelyet kihasználva megszerezhette magának az Almát. Miután a király elengedte, Altaïr Maszjáfba lovagolt.

Maszjáf visszaszerzése[]

Al Mualim: "Tehát... a tanítvány visszatért."
Altaïr: "Én sohasem futottam el."
Al Mualim: "Al Mualim"
Altaïr: "Mint ahogyan soha nem figyeltél ide."
Al Mualim és Altaïr a maszjáfi erődben.[src]
AC-Rashidcopies

Altaïr szembeszáll Al Mualim hasonmásaival.

Elérkezvén Maszjáfba, Altaïr hipnotizált állapotban találta a falu lakóit. Tudta, hogy Al Mualim volt, aki "a fénybe vezette őket". Miután felmászott a domboldalon, Altaïr szembetalálta magát egy csapatnyi hipnotizált Asszaszinnal, akik Al Mualim parancsát követve megpróbálták megölni Altaïrt. Más lehetőség híján, Altaïr küzdelmet kezdett velük, és sikerült is legyőznie őket. Mindez nem volt elég. Több hipnózisban levő Asszaszin is csatlakozott még a küzdelemhez. Altaïr csak nehezen bírt a túlerővel. Szerencséjére ott termett Malik és néhány másik Asszaszin, és dobókéseiket használva menekülésre kényszerítették hipnotizált társaikat. Miközben beszéltek, Altaïr megkérte Malikot, hogy társaival vonja el a többi hipnotizált Asszaszin figyelmét, akik az erődön kívül tartózkodnak, hogy akadálymentesen bejuthasson Al Mualimhoz. Malik megfogadta Altaïr kérését, és otthagyták Altaïrt, aki így beszivároghatott az erődbe.

Miközben Altaïr szemtől-szemben állt mesterével az erőd kertjében (amelyet Al Mualim csak Paradicsomként emlegetett), Altaïr magyarázatot követelt mindenre. Al Mualim lerántotta a leplet. Elárulta, hogy visszaszerezve az Almát Salamon Templomából, irányította az emberek elméjét, biztosítva az engedelmességüket, a teljes és végérvényes békét; ez volt Altaïr küldetése: megölni a Templomos vezetőket, megállítva ezzel a Keresztes Hadjáratokat.

Magyarázata végén, Al Mualim arra használta az Almát, hogy létrehozzon egy illúziót. Létrehozta a kilenc Templomost, akiket Altaïr meggyilkolt. Mindnyájan rátámadtak Altaïrra, aki pedig egytől-egyig végzett is velük. Altaïr ezután újból megtapasztalta az Alma hatalmát: Al Mualim immár személyesen kezdett küzdelmet vele, de az Almával létrehozta saját képmásait. Küzdve mesterével, Altaïr védekezett, és újra egytől-egyig megölte minden támadóját, amint azok rátámadtak.

AC-AltairMalikMap

Altaïr és Malik csodálkoznak az Alma ereje miatt.

Al Mualim továbbra is akadályozta Altaïrt. Magyarázkodott, hogy ő a békére törekedett, akárcsak Robert. Elmondta, hogy ő magának akarta az almát, és hogy a Templomosnak meg kellett halnia. Altaïr rákérdezett, hogy miért nem használta az Almát rajta. Al Mualim azt válaszolta, hogy már próbálkozott vele, de mindig kudarcot vallott, mert Altaïr elméje túl erős volt. Ezután elkezdődött Altaïr és Al Mualim végső küzdelme. Bár a csata hosszadalmas volt, Altaïrnak végül sikerült legyőznie mesterét.

Altaïr hallgatta mestere utolsó szavait. Utolsó leheletével Al Mualim kifejezte reményét, hogy Altaïr elég erős lesz ahhoz, hogy elpusztítsa az Almát. Az Asszaszin figyelte, amint az Alma ezután kigurult mestere élettelen kezéből. Megállva az Alma aktiválódott. Altaïr, Malik és annak emberei együtt álltak a nagy holografikus kép előtt, amely a gömbből kivetülve forgott előttük. A Föld glóbuszát ábrázolta, amelyen különféle jelzések mutatták, hogy hol találhatóak még más darabjai az Édennek.

Mentorrá válás[]

A lázadás[]

"Te tanítani akarsz minket, vagy csak a romlásba taszítani?"
―Altaïr az Éden Almájának.[src]
640px-Mentor's wake 5

Altaïr és Abbas vitatkoznak, miközben elégetik Al Mualim holtestét.

Szinte azonnal mentora halála után, Altaïr máglyát rakatott, s elégette a holtestet, mert félt, hogy az Alma erejével visszahozható lenne. Abbas felháborodott Altaïr tettei miatt. Számos Asszaszin és Maszjáfi falusi is dühös volt, bár Altaïr megpróbálta elmagyarázni a helyzetet. Azonban a Rend feloszlott és két csoportra szakadt: azok, akik hűségesek voltak Altaïrhoz és azok, akik azt vélték Altaïrról, hogy egy puccsot rendezett, hogy megszerezze a Mentor pozícióját.

Számos Asszaszin megtámadta Altaïrt miközben őt árulónak vélték, és felháborította őket, hogy elégette Al Mualim maradványait. Altaïr megzavarodott, és Abbas valahogy képes volt rá, hogy elvegye az Almát és elmeneküljön. Majd Abbas felmászott egy őrtoronyra és használta az Almát, az Alma elkezdte elszívni az életerőt a jelenlévőktől.

640px-Mentor's wake 14

Altaïr elveszi az Almát Abbastól.

Altaïr végül szembeszálljt Abbassal, és visszaszerezte az Almát. Abbas a földön feküdt és megbocsátásért motyogott. Altaïr bámulta az Almát miközben megkérdezte az ősi készítményt, hogy tanítani, akarja az embereket vagy pusztulást akar. Altaïr hű maradt a Hitvalláshoz: biztosította, hogy a lázadó testvérek közül egyiket sem ölték meg vagy nem esett bajuk. Ezután sikerült meggyőznie őket, Al Mualim bűnösségéről és, hogy ő képes vezetni a Rendet.


A Mentor elfogadása[]

"A népnek tartozunk kötelességgel, nem magunknak. [...] Végre ismét őket szolgálhatjuk..."
―Altaïr mondatai, miután elismerten Nagymester lett[src]

Al Mualim halálával óriási zavar söpört végig az Asszaszin Rend tagjai között. A Rend két részre szakadt: egy Altaïr vezette félre és egy vele szemben álló félre. Altaïr hű maradt a Hitvalláshoz, és nem ölt vagy sebesített meg egyetlen lázadót sem. A forrongást mégis sikerrel leverte, és békét teremtett Al Mualim követői és sajátjai között. Rábírta őket, hogy együtt irányítsák a Rendet, szeretetben, békességben és az egymás iránti tisztelet betartása mellett.

Mivel hátraakarta hagyni saját élettörténetét az utókor számára, Altaïr elkezdte írni Kódexét, amelyben megörökítette életútjának fontosabb mozzanatait.

Altaïr gyökeresen megváltoztatta a Rend módszereinek és rítusainak immár több generáción átívelő hagyományait. A Templomosok igyekeztek a nyilvánosság elől elrejtőzve tevékenykedni. Ugyanígy tett Altaïr is a Renddel; az Asszaszinok elhagytak minden korábbi erődöt.

Minthogy az Asszaszinok legfőbb feladata az emberek védelme volt, Altaïr úgy vélte, hogy a gyűrűsujj eltávolítása, a Paradicsom hamis ígérete és a méreg használatának tilalma mind felesleges és haszontalan előírások voltak. Altaïr újratervezte a rejtett pengét úgy, hogy többé ne kelljen levágnia a gyűrűsujját a használójának. Továbbá megtalálta a módját, hogyan lehetne mérget használni a gyilkoláshoz a rejtett penge segítségével, és jobbkezével, Malikkal közösen új gyilkolási módszereket is kidolgoztak.

Ciprus felszabadítása[]

Támadás Akkó kikötője ellen[]

Egy hónappal Al Mualim halála után a Keresztes Hadjárat folytatódott; a Templomosok még nem semmisültek meg teljesen. Miközben Armand Bouchart vezetésével Ciprusra próbáltak szökni, a Templomosok biztosították Akkó kikötőjét a meneküléshez.

Altair Maria Acre

Altaïr legyőzi Máriát.

Az akkói kikötő kastélya elleni támadás során Altaïr ismét találkozott a nővel, aki Majd Addin temetésén Robert de Sable-nak álcázta magát, hogy csapdát állítsanak Altaïrnak. A nő hibáztatta Altaïrt, mert tönkretette az életét azzal, hogy megölte Robert de Sablét, majd egy gyors párbajban Altaïr gyorsan legyőzte őt.

Miután megtudta, hogy a nőt Mariának hívják, és rájött, hogy Bouchart elárulta a nőt, Altaïr túszként használta Mariát, és kényszerítette, hogy vele együtt utazzon Ciprusra.

Altaïr ideiglenesen lemondott a Rend vezetéséről - mondván, hogy "a Testvériség már szilárd talajon áll" -, és elutazott Ciprus szigetére. A szigetet nemrég vették meg a Templomosok Richárd királytól. Megérkezve Limassol városába, Altaïr kapcsolatot teremtett Alexanderrel, a Templomosokkal szembeni ellenállás limassoli vezetőjével. Alexander Altaïr elsődleges szövetségesévé, és Maria védelmezőjévé vált Cipruson.

A Limassoli Kastély visszaszerzése[]

AltaïrandOsman

Altaïr beszélget Osmannal.

Altaïr a helyi Ellenállás szállásán találkozott Alexanderrel, aki elmondta, hogy a Templomosok a Limassoli Kastélyban húzódtak meg. (Habár több más területét is elfoglalták már a szigetnek.) Alexander azt tanácsolta Altaïrnak, hogy végezzen a kastélyi őrség parancsnokával, hogy annak helyére tudjon állni Alexander egyik kémje.

Miután ezen feladatát sikerrel elvégezte, Altaïrnak azt mondták, találkozzon és beszéljen Osmannal - aki a Templomosokhoz újonnan beépített kém lett -, és mondja meg neki, hogy "Alexander boldog születésnapot kíván a nagyanyjának." A jelszót hallva Osman elmondta Altaïrnak, hogy a Templomosok valamiféle ciprusi irattár után kutatnak, és azt is közölte, hogy a Templomosok rangidős vezetője Limassolban Frederick "a Vörös" volt. Osman egy rövid időre lecsökkentette a kastélyi őrséget, így Altaïr minden gond nélkül bejuthatott, és végzett Frederickkel, ezzel visszaszerezve a Kastélyt.

Később, visszatérve az Ellenállás szállására, Altaïr egy csapatnyi Templomosra lelt, akik az immár lángoló szállás körül álltak. Altaïr végzett minden kint levő Templomossal, bent azonban az élet legkisebb jelét se észlelte. Ezután elment a limassoli katedrálishoz, ahol fültanúja volt, hogy Armand Bouchart éppen beszédet intéz Limassol népéhez.

Armand dühösen fenyegette a ciprusiakat, amire Osman közbeszólt, és felszólította a Templomost, hogy ne tegye ezt. Armand egy gondolat erejéig szünetet tartott. Rájött, hogy Osman az áruló, ezért megölte őt. Egy pillanat múlva Maria futott Armandhoz, és tájékoztatta őt Altaïr jelenlétéről. Armand nem hitt a nőnek, és megparancsolta az őreinek, hogy fogják el Mariát Robert de Sable elárulása miatt.

AltaïrMariaBoat

Altaïr és Maria egy hajón Kyreniában.

Altaïrnak sikerült megmentenie Mariát, és elvitte őt Alexanderhez, közel a limassoli kikötőhöz. Ott megtudta, hogy Bouchart elmenekült Kyreniában. Alexander azt tanácsolta, hogy Altaïr beszéljen egy Pasha nevű tengerésszel - aki tartozott Alexandernek egy szívességgel -, hogy juttassa el Altaïrt és Mariát Kyreniába.

Mielőtt elindult, Altaïr beszivárgott egy kikötött Templomos hajóra, hogy megnézze annak utaslistáját. Miután elutazott Kyreniába, Altaïr kapcsolatott teremtett Alexander ottani társával, akit úgy hívtak, Barnabas.

Megérkezés Kyreniába[]

Elérve Kyreniát, Altaïr és Maria próbáltak továbbindulni, de kalózok felfedték a személyazonosságaikat, és át akarták őket adni a hatóságoknak. Gyorsan felmászva egy létrára, Maria lerúgta onnan Altaïrt, és menekülésbe fogott.

Altaïr sikerült leráznia a kalózokat, és üldözőbe vette Mariát. Sikerült is utolérnie; a nőt elkaptak a helyi Ellenállás katonái. Maria ismét Altaïr kezei közé kerülhetett. Az Asszaszin kapcsolatot teremtett az egyik ellenállóval, Markossal, és megbízta, hogy tartsa szemmel Mariát.

AltaïrmeetingBarnabas

Altaïr találkozik Barnabasszal.

Ezután tovább folytathatta útját a városig, ahol rátalált az Ellenállás szállására, és találkozott az ott állomásozó férfival, Barnabas-sal. Közölte az ellenállóval, hogy neki Armand Bouchart feje kell. Barnabas elmondta, hogy az a legvalószínűbb, hogy Armand a Buffavento Kastélyban van, amely egy Templomos erődítmény.

Barnabas azt mondta, hogy segít bejutni a Kastélyba anélkül, hogy Altaïr a Templomosok csapdájába kerülne, cserébe azért, ha Altaïr megöl egy férfit, aki elárulta az Ellenállást. Altaïr beleegyezett az ajánlatba, és elindult, hogy felkutassa és megölje az árulót, Jonast.

Altaïr végigkutatta a várost, és végül megtalálta Jonast, amint az épp egy másik emberrel beszélgetett. Legyőzve a közeli őröket, Altaïr felfedte magát Jonas előtt, aki elmenekült, még mielőtt Altaïr bármi továbbit tehetett volna. Altaïr utolérte és elfogta őt a város egy félreeső zugában. Jonas magyarázkodott, hogy egy férfi - akit úgy hívtak, "a Bika" - üldözte őt. Ez a magyarázat azonban nem talált megértő fülekre.

Miután végzett célpontjával, Altaïr a kikötőhöz rohant, hogy Maria védelmére keljen. Altaïr őrökkel körülvéve talált rájuk, de sikerült megmentenie őket. Miután említette "a Bika" nevét, Maria elmondta, hogy ő már találkozott vele, és az igazi neve az, hogy Moloch.

Altaïr, félve attól, hogy Mariát elkapják, azt mondta Markosnak, találkozzanak az Ellenállás szállásán. Altaïr egyenesen odaindult, és ismét találkozott Barnabas-szal, aki közölte, hogy Jonas halála városszerte lázadásokat szított. Miután magyarázattal szolgált az Ellenállás tagjainak, Altaïr elfojtotta a lázadást, amelyet Moloch lobbantott lángra.

Beszivárgás a Kantara Kastélyba[]

Legyőzve Moloch fanatikus követőit városszerte, Altaïr elérte, hogy a lázadozások lecsendesedjenek, és megakadályozott egy esetleges nagyobb katasztrófát. Amikor Altaïr visszatért a szállásra, Markos a lázadozásról kérdezte, az Asszaszin pedig megerősítette, hogy Jonas halála miatt történt mindez.

Feladata sikeres befejeztével Altaïr új céljára összpontosított; meg akarta keresni és gyilkolni Molochot. Maria elárulta, hogy a célpont a Kantara Kastély lakója. Altaïr nyomban elindult a szállásról célpontja búvóhelyére. Ahogy felmásszott a kastély falán, Altaïr talált egy kápolnát, amelynek tetején keresztül könnyűszerrel bejuthatott a kastélyba.

Assassins-creed-bloodlines-altair-faces-enemy-screenshot

Altaïr harcol Molochal.

Az oltárnál meglátta Molochot, és hozzálátott, hogy halkan, hátulról megközelítve meggyilkolja az óriástermetű férfit. Moloch azonban észrevette Altaïrt, és torkánál fogva a padlóra kényszerítette az Asszaszint, mielőtt annak pengéje az ő torkába hatolt volna.

Egy gyors mozdulattal Moloch megragadta csépjét, és a két férfi immár elkerülhetetlen küzdelembe kezdett. Kihasználva Moloch nagy termetét, Altaïr elkapta annak csépfegyverét, és a nyaka köré tekerte, így fojtva meg ellenségét. A halál szakadékán állva Moloch figyelmeztette Altaïrt, hogy az ő akarata messze túlnövi majd mind a Templomosok, mind az Asszaszinok eszményeit.

AltaïrLoF

Altaïr hátrafelé egy Bizalomugrást tesz.

Mikor lelepleződött, Altaïrt azonnal megtámadták a Templomosok és Moloch követői. Miután még egyszer keresztülvágott a rendkívül megerősített erődön, Altaïr sikeresen feljutott annak tetejére. Ott azonban a Templomosok és Moloch követői sarokba szorították.

Szembefordulva üldözőivel - akik egyre közelebb léptek felé -, Altaïr sikerrel elhárította azok támadásait, és kettőt Moloch fanatikusai közül a mélybe taszított. Ezután Altaïr végrehajtott egy hátsó irányú Bizalomugrást.


Az Ellenállás élén[]

A sikeres gyilkosság után Altaïr visszatért a szállásra, ott Markos tájékoztatta őt, hogy távolléte során Templomosok törtek be a szálláshelyre, Markos pedig kénytelen volt elbújni, így Mariát és az Ellenállás néhány tagját elrabolták.

Markos attól félt, hogy a Templomosok egyik fogja, a Sötét Orákulum volt, aki a szállás hollétét felfedte az ellenség előtt. Altaïr ellenben Barnabast gyanúsította, mint az Ellenállás árulóját. Altaïrt ezért sokkolta a hír, amelyet Markos közölt; eszerint ugyanis Barnabast egy nappal Altaïr Kyreniába való érkezése előtt meggyilkolták.

A szálláshely elfoglalása során az Ellenállás több tagját megölték. Markos ezért arra kérte Altaïrt, segítsen megmenteni a többieket. Az Asszaszin kifejezte lekötelezettségét, és nekilátott a város felderítésének. Megtalálva a foglyokat, Altaïr megölte a gyilkosokat és a Templomos őröket, majd kiszabadította a rabokat.

AltaïrPrison

Altaïr kiszabadítja a foglyot.

Altaïr gyorsan visszatért a szállásra, és bejelentette küldetése sikerességét. Markos elmondta, hogy a többi rab vagy a kikötőben vagy a Buffavento Kastélyban van fogva tartva.

Az Asszaszin először a kikötőbe ment, ahol meglátott egy börtönőrt. Követte a férfit egy félreeső területre, ahol rövid idő alatt végzett is vele. Ezután részegnek álcázva magát átvert egy másik őrt, aki elárulta neki, hol van az ellenállók börtöne, és hol van a cellájukhoz a kulcs.

Miután már nem volt rá szüksége, Altaïr gyorsan végzett az őrrel. Ezután keresztülvágott a Keresztes Élgárdán és megszerezte a kulcsokat, és kiszabadította az Ellenállás megmaradt tagjait. Megkérdezte tőlük, nem volt-e velük egy nő. Az egyik megerősítette, hogy volt, és elmondta, hogy Moloch fia, Shalim elvitte őt magával. Elhárítva a Templomosok minden támadását a kikötőnél, Altaïr visszatért a szállásra.

Beszivárgás a Buffavento Kastélyba[]

Altaïr visszatért a szállásra, és tájékoztatta Markost az Ellenállás tagjainak kiszabadításáról. Továbbá Altaïr figyelmeztette őt egy esetleges újabb Templomos támadásról. Amíg Markos azt hitte, hogy az Ellenállás székhelyét az Orákulum fedte fel, addig Altaïr azt vallotta, hogy az az ember volt, aki Barnabasnak adja ki magát.

Abban a hitben, hogy az igazi Barnabas talán megtört a kínzások alatt, és túl sokat árult el az Ellenállást illetően, Altaïr kész volt bejutni a Buffavento Kastélyba, hogy szembenézzen a Sötét Orákulummal. Az alkony leple alatt Altaïr sikerrel bejutott a kastélyba, és utat vágott magának a várbörtönökön keresztül, legyőzve minden útjába álló Templomost. Útja közben észrevette a beszélgető Shalimot és Armand Bouchartot.

Oracle Assassination

Altaïr szembeszáll az Orákulummal.

Armand épp Shalim gyengeségére mutatott rá, ugyanis Maria kicsúszott a kezei közül, és elmenekült. Miután megígérte, hogy megtalálja a szökevényt, Shalim egy csomagot kapott Armandtól, aki megparancsolta, hogy a limassoli Alexandernek kézbesítse azt. Mindezt hallva Altaïr azonnal rádöbbent, hogy Alexander volt a Templomosok kémje.

Miközben tovább folytatta útját a kastélyon keresztül, Altaïr leverte a felügyelőt és a katonáit, hogy megszerezze a kulcsot egy bezárt ajtóhoz, amin keresztül bejutott a börtöncellákhoz. Ott épp Armand lépett ki az Orákulum cellájából, figyelmeztetve embereit annak veszélyességére. Miután Bouchart eltűnt a színről, Altaïr belépett az Orákulum börtönébe.

Éles sikítások közepette az Orákulum végzetes erőszakkal rátámadt az Asszaszinra. Bár kissé undorodott az elméjét vesztett raboktól, akik az Orákulum mellett harcoltak, Altaïr végül legyőzte azt. Altaïr kérdésére - hogy mitől gyengült meg az Orákulum elméje - a nő csupán homályos válaszokat adott, és azt mondta, ő csupán "Isten eszköze."

Altaïr úgy döntött, megszabadítja őt a nyomorúságtól, és pengéje segítségével véget vetett az Orákulum életének. Ezután az Asszaszin azonnal elhagyta az erődöt és a szálláshelyre sietett.

Kyrenia felszabadítása[]

Ahogy visszatért a szálláshelyre, Altaïr máris feltette kérdéseit Markosnak, Shalimot illetően. Markos azt mondta, Shalim Moloch fia, bár az alma messze esett a fájától, már ami az undorító kegyetlenséget illeti. Miután elmondta, hogy Shalim többször is érintkezett már Boucharttal, Markos megbízta Altaïrt, hogy tágítsa ki látóhatárát Shalimra, továbbá elmondta, hogy utóbb mit tapasztalt Piac Negyedben. Miközben Shalim után kutatott, Altaïr rá is akadt, amint az éppen civileket bántalmazott, és rabolt ki.

Ahogy Shalim egy bordélyházhoz ért, utasította az embereit, hogy "szórakozzanak". Saját belátásukra hagyatva Shalim emberei további civileket kezdtek bántalmazni, kirabolni és megtámadni. Azonban az Asszaszin elintézte Shalim összes gyalázkodó csatlósát az egész körzetben. Markossal találkozva, Altaïr tájékoztatta őt Shalim erőszakos és pimasz akcióiról. Marcos tudta, hogy Shalim gyakran gyón a templomban, és azt tanácsolta Altaïrnak, hogy keresse fel az ottani tudósok egyikét.

Később megtudta, hogy Shalim az embereknek jutalmat ígért a kemény munkáért. Altaïr tudakozódott a tudóstól Shalim hozzáállásának megváltozásáról, azonban tudós azt javasolta, beszéljenek egy félreeső helyen. Amint a tudós közeledett a megbeszélt helyhez, egy láda törmelék zuhant rá, megölve őt. Altaïr észrevett fent egy eltakart arcú Templomost. Üldözőbe vette a támadót, aki Altaïr erőfeszítései ellenére végül mégis elmenekült. Visszatérve a szálláshelyére, Marcos a kikötő felé irányította Altaïrt.

Shalim and Shahar assassination

Altaïr legyőzi az ikreket.

Amint elérte a kikötőt, Altaïr észrevett egy táncosnőkkel teli kocsit, köztük pedig Mariát. Számolva azzal, hogy a Templomosok esetleg megpróbálhatják átvizsgálni a kocsit, és ezzel észrevehetik köztük Mariát, Altaïr elcsalta a Templomos katonákat, míg a kocsi keresztülhaladt a városon. Amint a kocsi biztonságban elhagyta a várost, Altaïr követte azt, Maria úticéljának kiderítése érdekében.

Amint a kocsi megállt a Szent Hilarion kastélynál, Altaïr messziről látta, amint Maria belép a kastélyba. A falat megmászva, és az útjába kerülő őröket csendesen megölve Altaïr végül megtalálta Shalimot a szálláshelyén. Ekkor azonban Maria lépett be a szobába és válaszokat követelt, azt kérdezve, vajon a Templomosok azt tervezték, hogy az Almát zsarnokságra fogják-e használni, és azt állította, ő abban hitt, hogy a Templomosok inkább szabadságot akarnak. Shalim azt válaszolta, hogy az embereket vezetni kell, mint a birkákat, aki pedig ellenáll, azt ártalmatlanítani kell.

Ezután Altaïr felfedte magát, és kihívta Shalimot, ám ő azt felelte, hogy ő nem Shalim, hanem az ikertestvére Shahar.

Miután megérkezett az igazi Shalim, az ikrek készen álltak a párbajra. Altaïr egy hosszú csatában megölte az ikreket, ám Maria elmenekült a harc közben.

Ezután Altaïr visszatért szálláshelyére, és megtudta Markostól, hogy a templomosok elhagyták a szigetet, ami azt is jelenti, hogy a Templomos Archívum nincs itt, hisz azt nem hagyták volna védtelenül. Markos szerint Limassolba mentek, így Altaïr is oda hajózott, hogy leszámoljon a maradék ciprusi templomossal.

A Templomosok megvezetése[]

Limassol2

Altaïr visszatér Limaszolba.

Limassolba visszatérvén Altaïr belépett az új szálláshelyre. Ott találta Alexandert, aki megrémült Altaïr felbukkanásától, és azzal vádolta hogy elárulta az Ellenállást. Altaïr viszont megkérdezte, kapott-e csomagot a Templomosoktól. Alexander felkiáltott hogy igen, és benne volt Barnabas feje. Altaïr, miután megvizsgálta a csomagot azt állította, hogy ez a fej különbözik attól a Barnabastól, akit ő ismert. Elmagyarázta, hogy a valódi Barnabast kivégezték még az ő eljövetele előtt, és a fej egy Templomos kémé volt.

Alexander hozzátette, hogy a Templomosok ugyanezt csinálták Limassolban: arra használták a propagandájukat, hogy számos ellenállót szerezzenek meg a Templomosok ügyének. Azt a feladatot tűzve ki magának hogy kerülje el a Templomos katonákat a későbbi konfliktusok megelőzése érdekében, Altaïr észrevette Templomosok egyik kapcsolatát a kikötőnél, amint kalózokkal és keresztes vitézekkel beszélt.

Megkérdezte a Templomost, hogy merre találja Bouchartot, az informátor nem tudta megmondani neki, hogy hol van a vezér, viszont azt elmondta Altaïrnak, hogy az emberei nagy részét megölték az előző este egy Templomos őrmester miatt. Megkérdezte, hogy hol volt ez a Templomos szolgálatban, az informátor a Katedrálishoz küldte Altaïrt. Amikor a megjelölt helyen az őrmester észrevette Altaïrt menekülőre fogta, de az orgyilkos hamar elkapta, dobókéseit használva. Életének utolsó perceiben Demetris, a gazdag Templomos tartózkodási helyét árulta el.

Mikor megérkezett Demetris otthonába, Altaïr a tetőn keresztül jutott be, ugyanakkor elkerülve, hogy észrevegyék az őrök. Mikor belépett rögtön észrevette Demetrist, miután véresre verte bevallotta, hogy ő a felelős a tegnap esti mészárlásért a kikötőben. Ekkor hirtelen kintről ugyanaz a Templomos Kyrenaból, megölte Demetrist egy dobókéssel. Mire Altaïr kiért a tetőre a Templomos eltűnt.

Ezek után vissza tért a búvóhelyre, elhagyatottan találta azt egy levéllel

1000px-Altair Apple

Altaïr használja az Almát.

Alexandertől, melyben arra kérte, hogy találkozzanak a limaszoli kastély udvarában. Bár gondolta Altaïr, hogy ez csapda mégis elhatározta, hogy elmegy a megbeszélt helyre, figyelmen kívül hagyva a gyanúját. Az udvarban Altaïr Alexander holtestére bukkant. Elszomorodott barátja halálán, az ég felé nézve észrevette a Templomos Ügynököt. Altaïron gúnyolódva, feldühödött csőcselék özönlöttek be az udvarba meggyőződve arról, hogy az orgyilkos a tettes. Önként nem tudta lecsillapítani a tömeget ezért vonakodva, de használta az Almát. Elmondta nekik, hogy nem ő, hanem Bouchart és a Templomosok az igazi ellenségek, miután az Alma hatása elmúlta a civilek szétszéledtak.

Az Ügynök tovább gúnyolta Altaïrt. Hirtelen össze görnyedt és lezuhant a teraszról, ekkor az orgyilkos észrevette mögötte Mariat. Megkérdezte tőle, hogy merre találja a Templomos-archívumot, a nőerre ezt válaszolta: "Pontosan felette állsz! ". Miközben megpróbáltak bejutni egy csapat Templomos támadta meg őket. Bár Maria elmenekült az archívumba, az orgyilkos így is könnyűszerrel legyőzte őket, miután mind meghalt Altaïr követte a nőt.

Bouchart: "Túl sok sötét titokba ütötted már bele az orrod, az Archívum nincs biztonságban.

"Altaïr: Remélem kérhetek még bocsánatot. De inkább elveszem amit akarok."
―Altaïr és Bouchart a Templomos-Archívumban.
Armand Bouchart Death

Altaïr megöli Bouchartot.

Tovább haladva az Archívumba, Altaïr eltakarított minden Templomos őrt az útból. Végül tanúja volt a párbajnak Maria és Bouchart között, végül is a Templomos legyőzte a nőt és eszméletlenül otthagyta a földön. Bouchart kifejtette Altaïrnak, hogy az Archívumról most már mindenki tud Isaac Comnenus miatt. Mikor az orgyilkos tagadta ezt,Bouchart csupán azt válaszolta, hogy kénytelenek voltak még egyszer megvásárolni azt ami már egyszer megvolt nekik, hogy megakadályozzák, hogy Richard király felfedezze ezt. Ekkor Bouchart kirántotta kardját és Altaïrra rontott.

Mindkettőjük kiváló kardforgató volt, gyorsan és ügyesen harcoltak. Végül azonban Altaïr felülkerekedett, és kitérve Bouchart támadása elől mögé került és a saját kardjával ölte meg. Élete utolsó perceiben elismerte az orgyilkos kiváló képességeit. Vigyázva járt el az Almával, hogy a Templomos nehogy észrevegye azt. Miután a Templomos meghalt gyorsan Maria segítségére sietett. Hirtelen az egész archívum megremegett és a mennyezetből óriás szikladarabok hullottak. A Templomosok terve az volt, hogy lerombolják az egészet, nem hagyva bizonyítékot.

A kettes gyorsan sietett kifelé, sok helyen a romokon kellett átmászniuk, de végül éppen értek ki a szabad ég alá. Az öbölben sétálva, Maria véglegesen megerősítette, hogy többet nem csatlakozik a Templomosokhoz, azt tervezi, hogy elutazik Keletre vagy Indiába. Altaïrt is kérdezte a terveiről, ő azt válaszolta, hogy körbe utazza a világot, hogy még többet tanulhasson és kibővíthesse a Testvériséget.

A Rend Megváltoztatása[]

Ciprus felszabadítása után, Altaïr terve meghiúsult, hogy az Archívumban rejtse el az Almát ezért magánál tartotta, és az elkövetkező években elkzdte feltárni annak titkait.

1193-ban, Altaïr és Maria összeházasodtak Limassolban, Cipruson, tekintettel arra, hogy felajánlották a lakosok, hogy létesíthetnek Asszaszin bázist a szigetükön. A vendégek közt volt a becsületes Markos. Nemsokkal miután visszatértek Maszjáfba megszületett az első fiuk Darim. 1204 körül Altaïr személyesen kezdte el támogatni a különböző városokban, régiókban tevékenykedő Asszaszin rendeket. De ennek vége szakadt mikor kísérletet tett Konstantinápolyban létrehozni egy Rendet a negyedik Keresztes hadjárat során. 1204-ben elutazott Konstantinápolyba abban a reményben, hogy Európában is megalapulhat egy Testvériség. De tervei meghiúsultak mikor szembesült vele, hogy a Római Katolikusok ostrom alá vették a várost, és porig égették azt. Altaïr csalódottan tért vissza Maszjáfba.

Miközben tanulmányozta az Éden Almáját rájött, hogy az valamiféle acélból van, de erősebb és könnyebb minden fémnél amit addig ismertek. Készített magának egy teljes páncélzatot, de úgy döntött, hogy megsemmisíti a tervrajzokat, nehogy rossz kezekbe kerüljön.

Ellentétben azzal, amire egykori mentora törekedett, Altaïr megengedte, hogy a Rend tagjai kimutassák szeretetüket a gyerekeik iránt. Míg Al Mualim abban hitt, hogy a szeretet gyengébbé teszi őket, addig Altaïr azt gondolta, hogy a szeretet miatt könnyebb lesz áldozniuk a jó ügyért. Az alma használatával "kis dózisokban, és összpontosított elmével", Altaïr a szerzett ismeretekkel újratervezte a rejtett pengét ami kis golyókat is kitudott lőni.

Kegyvesztetté válás[]

Utazás Mongóliába[]

1217-ben, Dzsingisz kán rohamosan közeledett keletről, és ez megakadályozta az Asszaszinok fejlődését. Altaïr sejtette, hogy a kán rendelkezik az egyik Éden Darabbal. Így Altaïr, Maria és Darim -aki egy kiváló számszeríjjász volt- útra keltek Mongóliába. A fiukat Sefet Maszjáfban hagyták, hogy vigyázhasson feleségre és két gyerekére. Malikot bízták meg, hogy távollétük alatt vezesse a Rendet.

Mongóliában kapcsolatba léptek az Asszaszin Qulan Gallal, négyük elutazott Xing-gingbe, Xu megyébe, ami a Mongolok ostroma alatt állt. Darim talált egy helyet ahonnan belehetett látni az egész Mongol tábort, ártalmatlanították az összes őrt akivel találkoztak, míg Altaïr és Qulan Gal bejutottak a táborba. Viszont Altaïr vesztett már valamit képességeiből ahogy öregedett és az egyik őr észrevette. Az őr megölhette volna Altaïrt, de Qulan Gal gyorsabban cselekedett. Ezután a Mongol Asszaszin kimenekítette a nagymestert a táborból, így megmentve az életét. Qulan Gal és Darim egy másik tervet ötlött ki, hogy "kiöntsék az ürgét-azaz a kánt- az üregéből". Miután a kán rájött, hogy veszélyben az élete lóháton akart menekülni, de a lovát lelőtte Qulan Gal. Ezután a kánt Darim ölte meg a számszeríjával. Tíz év elmúltával végre a család visszatérhetett Maszjáfba.

Visszatérés Maszjáfba[]

Amikor megérkeztek Maszjáfba 1228 nyarán, Swami üdvözölte őket, egy fiatal növendék aki túl buzgó volt a harchoz. Altaïr megkérdezte, hogy miért nem Rauf üdvözli ahogy a levelében írta, de Swami azt mondta, hogy Raufot a távollétük alatt elvitte a láz. Swami felvázolta a teljes helyzetet: Malikot börtönbe vetették, és így vezető nélkül a tanács össze ült és megszavazta Abbas Sofiant a vezérnek. Altaïr és Maria nem hittek neki, és Sef holléte után érdeklődtek, Swami azt válaszolta, hogy elutazott Alamutba. Darim azonnal elindult Alamutba megmenteni testvérét.

Altaïr és Maria fojtatták útjukat fölfelé a fellegvárhoz, amit félig elhagyatottan találtak. Elvezették őket egy szobához a vár jobb szárnyába, annak ellenére, hogy a nagymester szobája a toronyban van. Másnap elmentek a toronyba, hogy találkozzanak a tanáccsal, félúton csatlakozott hozzájuk Swami is, hogy vezesse őket. Mikor megérkeztek Altaïr látta, hogy a tanács a legtöbbje gyengeelméjű.

Abbas a kezében tartotta az egész tanácsot, úgy irányítva őket mint a bábokat. Altaïr elmesélte Mongóliai utukat, miután Abbas elmondta mi történt Seffel. Ő azt állította, hogy Sefet Malik ölte meg, mert állítólag megtudta, hogy Malik akar lenni a Rend Nagymestere. Altaïr dühösen követelte vissza a Rend irányítását, mivel a rendelet visszatértével véget ért. Abbas mosollyal az arcán így válaszolt: A rend nincs többé.

Az igazság megtalálása[]

Altaïr és Maria visszatértek a szobájukba, ahol Altaïr azon gondolkozott, hogy mennyi fájdalmat okozott az életében Maliknak. Maria pedig azzal csitította, hogy Malik soha nem árulná el őt, és így Altaïr elhatározta, hogy betör a vár börtönébe. Kijátszotta az összes őrt míg el nem ért a cellákig. A börtönőr éppen aludt, ez Altaïrt haraggal és megkönnyebbüléssel töltötte el, mert könnyű lehetőséget adott neki, hogy bejusson a foglyokhoz. Malikot egy cella sarkában találta csont soványan hosszú hajjal és szakállal.

Altaïr leütötte az őrt mielőtt az felébredt volna, majd visszavezette Malikot a lakhelyére. Ahol Malik elmesélte, hogy Abbas két éve egy puccsot hajtott végre, Sefet megölte volna ha nem vállalja el Malik a felelősséget. Malik őszinte részvétét fejezte ki, hogy nem tudta teljesíteni a rábízott feladatot és, hogy ez biztosan nem történt volna meg Altaïrral. Altaïr és Maria vártak amíg elaludt, és csak utána mentek beszélni Abbassal az igazságról.

Együtt néztek szembe Abbasszal, aki szívélyesén üdvözölte őket. Nem sokkal ezután megérkezett Swami is aki egy vászon zsákot hozott. Abbas belenézett mielőtt oda adta Altaïrnak. A zsákban Malik feje volt, akit Swami gyorsan megölt miután egyedül hagyták a szobájában. Abbas nyilvánosan megkérdezte Altaïrt, hogy miért tört be a börtönbe, hisz így Asszaszinjai kételkednek benne.

New regime 3

Altaïr és Maria találkoznak Abbassal.

Abbas azt mondta, hogy Altaïr nincs abban a helyzetben, hogy irányítsa a Rendet, és az Almát követelte. Valamilyen oknál fogva Altaïr belegyezett, és elővette az Éden darabot a köpönyege alól. Swami ment oda az Almáért, és amikor megközelítette Altaïrt azt suttogta neki, hogy mielőtt megölte Sefet, a fiát, azt mondta neki, hogy az apja parancsolta meg neki, hogy végezzen vele. Altaïr dühös lett és a mérgét az Alma segítségével töltötte ki. Amikor Swami megérintette azt fennakadtak a szemei és a szája tágra nyílt, és sárga fény nyalábok törtek ki belőle.

New regime 11

Maria haldoklik Altaïr karjaiban.

Maria sikoltozott, hogy Altaïr eszét elvette a düh, aki irányítása alá vette az asszaszint. Swani pengéje elindult a saját torka felé, ám Maria kettejük közé állt, s ezzel megzavarta Altaïr. Swani az alkalmat kihasználva leszúrta Mariát. Altaïr felesége segítségére sietett, ám előtte még torkon szúrta az áruló asszaszint. Közben Abbas emberi felkészültek, hogy fogadják Altaïr haragját. Altaïr végül inkább elmenekült, amiben segítette a helyszínre érkező fia, Darim Ibn-La'Ahad.

Altaïr Alamutba utazott, ahol a családjával töltötte a következő húsz évet. Elkezdett bűntatod érezni intézkedései miatt, és teljes figyelmét az Almára koncentrálta. Új fejlesztéseket, taktikákat, és orvosságokat fejlesztett ki az ereklye segítségével. Az töltött idő során ALtaïr rájött, hogy Alamut egy első civilizációs romra épült. Miután lemerészkedett a romok közé, több Memóriakulcsot talált, amik a genetikus memória rögzítésére szolgálnak. Altaïr hatot vett el, amikben rögzítette emlékeinek egy-egy jelentős szegmentumát.

Egyszer az Alma a hat ereklyéhez vezette Altaïr, amik azt mondták, hogy nekik van egy üzenetük valakinek, Altaïron keresztül, de a mentor nem tudta, kinek.

Rangjának visszaszerzése[]

1247-ben Altaïr visszatért Maszjáfba. Ám mielőtt elérte volna magát a várost, megvédett egy Mukhlis nevű kereskedőt Bayhastól, és az embereitől, akik kiakarták rabolni őket. Azonban Altaïr is súlyosan megsérült -hiszen 81 éves ebben az időben már-, s napokig a kereskedőnél lábadozott. Később, miközben magát nem fel fedve Maszjáf utcáit járta, észrevette, hogy követik.

Mentor's return 2

Altaïr és a hűséges asszaszinok.

Végül felfedte magát, és elárulta, hogy Malik fia, Tazim. Elmondta, hogy ő és még néhány asszaszin hűséges Altaïrhoz, és a régi tanokhoz. Altaïr elmondta, ezért jött vissza, hogy visszaállítsa Maszjáf régi dicsőségét. Megkérte Tazimot, gyűjtse össze a hűséges asszaszinokat, és várjanak rá a kapukon kívül. Körülbelül húsz asszaszin várta a mentort a megjelölt helyen.

Mentor's return 7

Altaïr visszatérése.

Altaïr elmagyarázta, hogy nem ölnek meg senkit sem, mert az a hitvallás ellen szólna. Ezt meghallotta egy Abbas követő, s a mentorra rontott, aki kitért a csapás elől, és harcképtelenné tette ellenfelét. Abbas többi követőjét és elintézték -gyilkosság nélkül.

Mentor's return 10

Abbas a halála előtt.

Altaïr végül szembenézett Abbassal, aki továbbra sem hitte el, amit tett az apja gyerekkorukban. Látva, hogy a "csatát" már elvesztette, a maradék embereit Altaïr megölésére küldte. Ekkor Altaïr arról beszélt, hogy rengeteg dolgot megtanult az Almából, majd felemelte a kezét, s egy robbanás után Abbas összeesett. Ez az első alkalom, hogy a rejtett pisztolyt élesben is bevetették. Abbas az utolsó szavaival még elmondta, hogy továbbra sem hisz Altaïrnak, de talán a túlvilágon megkapja a választ. Ekkor újra Altaïr lett a Rend mentora.

Későbbi élete[]

The torch 2

Altaïr átadja a Kódexet Niccolónak.

Altaïr elkezdett egy könyvtárat építtetni az erőd alatt, ahol a több ezer, az Almával kapcsolatos könyvét akarta tárolni, valamint öt darab, Alamutból származó memóriakulcs volt a könyvtár kulcsa. 1257-ben elküldte fiát Niccoló és Maffeo Poloért, akiknek elmesélte egész élete történetét. Később az irat Niccoló fiához, Marco Polohoz került.

Altaïr elkezdte feloszlatni a Rendet Maszjáfban, mert kijelentette, hogy az asszaszinoknak az egész világon el kell terjedniük. Ebben várta a Polo fivérek segítségét, akikre rábízta a Kódexet is.

1257 végén Maszjáf mongol ostromzár alá került. Altaïr az Alma erejét felhasználva vezette ki a felfedezőket, majd a végső búcsú előtt rájuk bízott öt memóriakulcsot is, hogy rejtsék el őket.

Lost legacy 5e

Altaïr utolsó pillanatai.

Miután mindenki elhagyta az erődöt, Altaïr bezárkózott az immár üres könyvtárba. Az utolsó pillanatban, még elbúcsúzott fiától, majd egy emelvényen elhelyezte az Az Éden Almáját. Végül leült egy kényelmes karosszékbe, majd miután elhelyezte az utolsó emlékeit a memóriakulcsba, örök álomra hajtotta a fejét.


Öröksége[]

Altaïr a Polo testvérekre bízta a Kódexet, és a Memóriakulcsokat, még a halála előtt. A kulcsokat elrejtik Konstantinápolyban, ám a Kódexet elragadták tőlük a mongolok. Marcol Polo végül visszaszerezte Dzsingisz kán sírjából.

Homecoming 52

Altaïr és Ezio "találkozása".

Végül Domenico Auditore, Marco darabokra törte a Kódexet, nehogy a templomosok megszerezhessék. Később Domenico Monteriggioniban felépítette a Villa Auditore-t, ahová elrejtette Altaïr páncélját.

Később Ezio Auditore da Firenze (Domenico leszármazotta) magára öltötte a páncélzatot (bár később egy ostrom során elveszik) és összegyűjtötte a Kódex lapjait, amiből csodálatos fegyvereket kapott, illetve megtudta a Vatikáni Kamra helyét.

Évekkel később tudomást szerzett Ezio Altaïr könyvtáráról, s mivel úgy gondolta mérhetetlen tudást tartalmaz, ezért felkereste az ősi Maszjáfot. Ám a könyvtár zárva volt, ezért a templomos Leandrostól elvett A titkos keresztes hadjárat segítségével Konstantinápolyba utazott, ahol megtalálta Altaïr memóriakulcsait. Végül kinyitotta a könyvtárat Ezio, s megtalálta Altaïr holtestét, illetve magát az Almát is, de az utolsó memóriakulcsot kivéve mindent érintetlenül hagyott.

AC2 Altair Memory

A vérhatás

A 21. században a templomosok szervezete az Abstergo Industries létrehozta az Animus nevű gépezetet, amivel őseink emlékeit élhetjük újra. Az Abstergo elfogta, és a gépbe kényszerítette Desmond Miles, hogy az őse, Altaïr emlékit élje újra, hogy megtalálják az Éden Darabokhoz vezető térképet.

Desmond a sok Animus használat miatt átélte a vérzés effektet. Ekkor a gép nélkül élte újra Altaïr emlékeit.

Végül Desmond lett az a személy, akinek mesélnie kellett Altaïrnak, ahogy a kulcsok mondták, mert amikor komába esett Desmond, Altaïr (és Ezio) maradék emlékeit kellett újraélnie, hogy el ne veszítse a tudatát.

Jellegzetességek és személyiség[]

Malik: "Nem fogadom el a te bocsánatkérésedet."
Altaïr: "Megértem."
Malik: "Malik"
Altaïr: "Nem, nem érted. Nem fogadom el, mert te nem az az ember vagy, aki velem volt Salamon Templomában."
—Malik és Altaïr Majd Addin temetése előtt.

Altaïr a Maszjáf erődben emelkedett fel, és hihetetlen képességekkel rendelkezett, ami ahhoz vezetett, hogy nagyon hamar az elérhető legmagasabb, mester asszaszint rangban találta magát. Hideg és objektív személyiség volt, aki teljes mértékben a céljainak szentelte magát. Altaïr lázadó, indulatos, követelőző, önző és türelmetlen volt. Ám a Salamon templomi bukása után megváltozott, elkezdte végighallgatni áldozatai utolsó szavait, és indokait.

A küldetése előrehaladtával elkezdte jobban felismerni a világ történéseit, hogy a A Hitvallás csak egy útmutató volt eddig, de valójában egy életforma. Az események végére a pimasz és lázadozó szellemű fiúból egy higgadt, összpontosított és bölcs férfi lett. Korai évei ellenére, csak Al Mualimot tisztelték és félték jobban a Rendben.

Született vezető volt, aki 24 évesen képes volt átvenni az egész Rend feletti irányítást, majd megtartani azt.

New regime 8e

Altairt elragadják érzelmei.

Bölcs vezetése és előrelátása hozzásegítette a Testvériséget a túléléshez. Nem félt változtatni az évszázados normákon és szokásokon.

Ám akármennyire is higgadt volt, néha elragadták az érzelmei. Amikor Swani a fia haláláról beszél, nem tudta visszafogni haragját, és az asszaszin halálát akarta. Száműzetésének évei alatt nagyon elszigetelté vált a magába temetett fájdalom miatt, s szinte csak az Almával érintkezett.

Felszerelése és képességei[]

BoA 4

Altair a túlerő ellenére is mindig győzedelmeskedett.

Mester asszaszin, aki rendkívül akrobatikus képességekkel rendelkezett, ügyes lopakodó, a halálos művészetek mestere és rendkívüli fizikai és mentális erővel és kitartással rendelkezett.

Képzett orvgyilkos volt, illetve sok egyéb területen is nagymértékű tudással rendelkezett, mint: pusztakezes harc, fegyveres harc, késdobás, mászás, ugrás, hallgatózás, zsebtolvajlás, és még sok más. Fizikai képességei mellett jelentős ismeretekkel rendelkezett a szentföldi politikában és vallásokban.

Mint mester asszaszin, Altair számára a Rend összes fegyvere elérhető volt: hosszúkard, tőr, dobókések és az ikonikus rejtett penge. Rangjához illően hófehér, csuklyás köpenyt viselt, vörös szalaggal átkötve.

Altair rendelkezett a saslátásnak hívott ritka képességgel, amivel az ellenfelei szándékait ismerhette fel. Ez az azonban még az asszaszinok közt is ritkaság volt.

Romantikus élete[]

Az információk szerint Adha volt Altair első szerelme, ám a nő maga volt a Kehely nevű ereklye is. Épp ezért a templomosok is üldözték, s végül ez a nő halálához vezette. Bosszúszomjában Altair az összes felelőst levadászta, ám ez sem hozott békülést a számára. A Kódexben azt írja, talán sosem fog úgy érezni egy nő iránt, mint Adha iránt, ám ez megváltozik, amikor jobban megismeri Maria Thorpe-ot, későbbi feleségét.

Maria és Altair kapcsolata nem volt egyszerű, hisz ellenségként ismerkedtek meg. Robert de Sable helyét vette át Maria, s Altair akarták elkapni, persze ez nem sikerült. Később Maria Altair fogságába kerül, amikor Ciprus felszabadításán ügyködik az asszaszin. Ebben az időben ismerik meg jobban egymást, és Maria ráeszmél, hogy a templomosok nem a jó ügyért harcolnak. Ez elősegítette kapcsolatukat, s végül két fiúk születik, Darim és Sef.

Apróságok[]

Assassin's Creed[]

 • Altaïr Amerikai szinkronhangja Philip Shahbaz kijelentette egy interjúban, hogy eredetileg közép-keleti akcentust terveztek Altaïrnak, de Amerikai akcentusra változtatták az utolsó pillanatban, mert a hang felelősök azt mondták, hogy Shahbaznak "fergeteges hangja van".
 • Altaïr az E3 bemutatóban nyílpuskával a hátán láthattuk, viszont a fegyver egészen az Assassin's Creed: Brotherhoodig nem jelenik meg. Altaïr hasonlóan használta a fegyvert mint Ezio, egy kezes fegyverként. A fegyver eltűnésének történelmi okai vannak.
 • Altair a legfiatalabb ismert asszaszin, aki elérte a Mester asszaszin rangot.
 • Az ACII kézikönyvében Lucy Stillman az Animus hibájaként emlegeti, hogy Altair nem tudott úszni.

Assassin's Creed II[]

 • Altairnak, Eziónak és Desmondnak ugyanaz az arcmodellje ebben a részben.
 • Desmond víziója alatt, mikor Altaïr üldözi Mariat az akkai várban, Altaïr nem tud megfulladni, hanem csak újra kell kezdenünk egy korábbi szakasztól és amikor oda érünk ahol előbb a vízbe estünk láthatjuk a holtestet lebegni a vízen.
 • Altaïr a vízió alatt, harcban csak a kardjával és rövid pengéjével tud ölni. A rejtett pengéjét csak titokban tudja használni, harcban nem. Közben Altaïr Ezióhoz hasonlóan harcol, de a Templomosok reakciója maximum annyi, hogy félre lökik.
 • Altaïr öltözékét meglehet vásárolni a Uplayben 20 Uplay pontért.

Brotherhood[]

 • Amikor Desmond meglátja a szobrát a Villában, akcentusosan megkérdezi, hogy "Mi a helyzet Altair?", mire Rebecca Crane lerasszistázza Desmondot.
 • Altaïr öltözékét meglehet vásárolni a Uplayben 20 Uplay pontért.

Revelations[]

 • Annak ellenére, hogy ehhez a részhez újramodellezték a karaktert, megtartotta a Brothehroodban és a 2. részben tapasztalható furcsaságot, hogy a bőr hüvely ott a hátán, de a penge nincs benne.
 • Altair az első memóriában olyan képességeket használ (pl: párkányról lerántás), amiket csak évekkel később talál fel.
 • Altair hangja eltér az Assassin's Creedben lévő hangjától. Több benne a keleti akcentus.
 • Az utolsó memória, amikor elköszön a fiától, az egyetlen hely, ahol csuklya nélkül láthatjuk Altairt.
 • Altair fiatalkori és időskori ruhája egyaránt elérhető a játékban. A fiatalkorit akkor szerezhetjük meg, ha bizonyos helyekről előrendeltük a játékot, vagy ha megvettük a The Lost Archive (DLC)-t. Az időskori pedig akkor érhető el, ha 100%-ra teljesítjük a 8. Szekvenciát.

Assassin's Creed III[]

 • Megszerezhetjük Altair köntösét, ha 100%-on van az egész játék.

Név[]

 • Altair kapcsolata nem volt véletlen a sasokkal, hiszen az Altair csillag az Aquila csillagképben szerepel, amint úgy is ismernek, hogy "A sas".
 • Az Altair név nagyon sokféle kiejtéssel hallható a játékok során.

Egyebek[]

 • A Kódex alapján elmondható, hogy Altair művészi képességekkel rendelkezett, hiszen pontos tervrajzokat, térképeket és egyebeket rajzolt le a könyvben.
 • Altair vendégszereplő az Academy of Champions: Soccer nevű játékban.
 • Altair öltözéke feloldható a 2008-as Prince of Persia-ban.
 • A Saboteur nevű játékban van egy Altair nevű autó, aminek a repülő sas a beceneve.
 • A kézikönyv szerint 63,45kg és 182,88 cm magas volt.
  • Ezek eredetileg az angol font és láb mértékegységben vannak megadva, ezért ilyen pontatlanok az értékek.
 • A Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots című játékban szintén feloldhatjuk Altair ruháját.

Galéria[]

AbstergoEgy nagyobb képgaléria kapcsolódik a(z) Altaïr Ibn-La'Ahad című cikkhez. Kattints ide, hogy megtekinthesd!


Forrás[]

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Alta%C3%AFr_Ibn-La%27Ahad

Advertisement