Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacsSzövetségesek[]

Született: 1815. január 5.
Agnes MacBean egy háztartásbeli és egy vasmunkás leányaként jött a világra a skóciai Garnkirkben. A pár hat gyermeke közül ő volt a legidősebb, így határozott és szókimondó személyiséggé vált, aki még szüleiknél is keményebb kézzel fogta testvéreit.
1831-ben Skócia saját vasútvonal kiépítésébe kezdett Garnkikr és Glasgow között. Agnes apja, Mungo MacBean, géplakatos lévén, csakhamar mozdonyvezető lett. Az apja babérjaira áhítozó Agnes igyekezett mindent megtudni a lokomotívról és működéséről abban a reményben, hogy egy nap Mungo nyomdokaiba léphet.
Három évvel később esélyt kapott rá: Mungo a skót és angol vasútvonalak egyesítése idején váratlanul ágynak esett (egy különösen fantáziadús összeesküvés-elmélet összefüggést vélelmezve a két esemény között), így Agnesnek kellett átvennie helyét a mozdonyon. A szokatlan az volt, hogy - mintegy az átállást megkönnyítendő - apja személyazonosságát is átvette.
Női mivoltára csak egy két évvel későbbi incidens kapcsán derült fény, ekkor büntetésből áthelyezték a Starrick iparvállalathoz. Ott a kegyetlen whitechapel-i bandavezér, Rexford Kaylock irányítása alá került, és közreműködni kényszerült annak törvénytelen üzelmeiben.
1868-ban "Bertha" nevű lokomotívjával együtt eltérítette az asszaszin ikerpár Jacob és Evie Frye. Agnes jobb munkakörülmények reményében felajánlotta nekik szolgálatait.

Született: 1847. március 3.
A hang és a kommunikáció azóta játszott kulcsszerepet Alexander Graham Bell életében, hogy a skóciai Edinburgh-ben a világra jött. Apja tekintélyes logopédus és beszédtanár volt, Aleck anyja pedig fia 12 esztendős korában elveszítette hallását. Miközben apja egy fonetikai ábécén dolgozott a siketek beszédtanításának megkönnyítésére, Aleck megtanult kommunikálni anyjával oly módon, hogy közvetlenül a koponyacsontjához beszélt, eljuttatva agyáig a beszéd mélyebb zöngéit. Rebecca is valami ilyesmit csinál, mikor próbálok nem figyelni rá.
Aleck másik meghatározó tulajdonsága a veleszületett találékonyság volt. Tizenévesen olyan masinát tervezett, ami képes volt elválasztani a gabonát az ocsútól. Tizenévesen bármilyen őrültségre képes az ember. A testvérei, Melville és Edward segítségével csinált olyan automatát is, ami beszélni tudott: a levegőt egy fújtatón át kapta, a száját meg állítgatni lehetett a különféle hangokhoz. A Bell fiúk olyan egyszerű szavakat tudta kimondani vele, mint a "mama". Ez a kemény dolog, nem a hasbeszéd, mi?
Bell zsenije olyan nyilvánvaó volt, hogy a skóciai Weston House "diákoktatóként" alkalmazta beszéd- és zenetanárnak. A családja ekkortájt Londonba költözött - Aleck 1867-ben csatlakozott hozzájuk, miután Edward bátyját elvitte a tuberkulózis. Aleck a londoni egyetemre járt és apjának dolgozott közben: beszédterápiás foglalkozásokat tartott, és apja fonetikai ábécéjét oktatta a siketeknek.
Nem mellékesen ravasz szerkentyűket készített egy bizonyos asszaszin ikerpárnak. A történelem mindent tud a nyavalyás beszélőgépéről, de egy szóval sem említit Jacohoz és Evie-hez fűződő kapcsolatát - tán jobb is így.
Aleck 1870-ben Kanadába költözött a szüleivel, miután második testvérét, Melville-t is legyűrte a tuberkulózis. Alecken is kiütköztek a betegség tünetei, de az emberiség szerencséjére legyőzte, és utóbb olyan dolgokat talált fel, mint az okostelefon kevésbé okos elődje.
1922 augusztus 2-án hunyt el 75 esztendősen. Amikor két napra rá örök nyugalomra helyezték, a telefonok egy teljes percre elnémultak a tiszteletére. Ez azok számára is átérezhetővé tette a veszteséget, akik a halála miatt nem bánkódtak eléggé.

Született: 1804. december 21.
A jogot végzett regényíró és aranyifjú, Benjamin Disraeliből, nem kevéssé meglepő módon, a XIX. századi Európa egyik vezető államférfija lett.
Anglia első és mindez idáig egyetlen zsidó származású miniszterelnöke a modern Konzervatív Párt létrehozása mellett elsősorban William Ewart Gladstone-nel folytatott viszályáról híresült el.
Londonban született 1804-ben, Isaac és Maria D'Israeli gyermekeként. Benjamin tizenkét éves volt, mikor Isaac, aki jogvitába keveredett a helyi zsinagógával, családostól anglikán hitre tért. Benjamin D'Israeliből Disraelire angolosította családnevét, mikor 1821-ben munkába állt a Maples ügyvédi irodánál. Döntésének okát nem ismerjük - szerintem elege lett abból, hogy folyton lefelejtik róla azt a fránya aposztrofot.
Mielőtt bekerült az alsóházba, Disraeli íróként és tőzsdei spekulánsként is kipróbálta magát. Szerencséje volt, hogy csak próbának szánta a dolgot, mert pocsék kritikát kapott, masszívan eladósodott és az idegösszeomlást sem úszta meg. Mindennek ellenére 1837-ben parlamenti mandátumot szerzett a Konzervatív párt színeiben. Ebben az időszakban kezdődött élethosszig tartó rivalizálása Gladstone-nal.
1839-ben Disraeli feleségül vett Mary Anne Lewist, amire sokak szerint csak anyagi oka volt. De a jelek szerint egymás mellé szerettek, mert Mary 1872-ben bekövetkezett haláláig kitartottak egymás mellett. "Dizzy a pénzemért vett el" - jelentette ki egy ízben Mary. "De mostanra szerelemből is megtenné, ha módja volna rá."
Disraeli 1868-ban lett először miniszterelnök, de pártja még abban az évben alulmaradt a választáson. Az általa vezetett ellenzék 1874-ben szerzett ismét többséget, ezt követően hat éven át ült a miniszterelnöki székben.
A köszvényben és súlyos asztmában szenvedő Disraeli 1881-ben hunyt el. Viktória királynő, akivel az évek során jó barátságba került, őszintén fájlalta elvesztését, az udvari protokoll azonban nem tette számára lehetővé, hogy temetésén részt vehessen.

Született: 1809. február 12.
Charles Robert Darwin evolúcióelméleti munkássága tette világhírűvé.
Nem köztudott, hogy természet iránti odaadásában elhanyagolta az Edinburgh-i Egyetemen folytatott orvosi tanulmányait. Ez igencsak bosszantotta apját, aki a cambridge-i Christ's College-be paterolta, hogy ott anglikán lelkészt faragjanak belőle. Az ifjú Darwint azonban továbbra is hidegen hagyta a tanulás: inkább lovaglással, lövészettel és lepkegyűjtéssel múlatta az időt. Az efféle hobbik szerelmesei napjaink társkereső oldalain nagy ívben kerülendők. A Christ's Cllege-ban töltött idő csak arra volt jó, hogy fokozza természettudományok iránti szenvedélyét.
Darwin a HMS Beagle útjáról írott beszámolóval alapozta meg hírnevét a tudomány berkeiben. Hazatérését követően, immár apai segítséggel, önfenntartó tudós úriemberré vált - ez a titulus az én névjegyemen se festene rosszul, amit illeti. A sikernek azonban ára volt: Darwin a legkülönfélébb nyavalyákkal fizetett a szervezete rovására folytatott rablógazdálkodásért.
"A fajok eredete" 1859-ben jelent meg. 1870-re a tudományos körök mellett a közvélemény nagy része is tényként kezelte az evolúció létezését. [A 21. század elején bizonyos... khm... államok lépéseket tettek hátrafelé az ügyben. Amerikáról beszélünk.]
Darwin nemzetközi híresség, aki egységes elméletté gyúrta a bolygónkon tenyésző élet sokféleségével kapcsolatos természettudományi magyarázatokat. Érdemei elismeréseként a Westminster apátság földjében helyezték örök nyugalomra.

Született: 1812. február 7.
A már életében hírességnek számító Charles John Huffman Dickens máig legbőségesebb információforrásaink egyike a 19. századi Londonról. Az íróként és társadalmi aktivistaként egyaránt elismert Dickens a munkásosztály tipikus képviselőjeként portréját rajzolta meg.
[A londoni kocsmák többsége máig büszkén hirdeti magát a törzshelyeként. MINDEN EGYES KOCSMÁBAN visszatérő vendégként lenni - az ilyesmi egész embert kíván. R.C.]
A kedvenc kortárs kritikám Dickensről így hangzik: "Dickens úr, mintha saját bizarr hangzású neve miatt akarna bosszút állni, teremtményeire még bizarrabb neveket aggat."
Dickens Portsmouthban jött világra, egy nyolcgyermekes család másodszülöttjeként. Tudomásuk szerint idilli gyermekkora volt egészen 1824 nyaráig, mikor apját, John Dickenst tartozásai miattőrizetbe vették, és a marshalsea-i adósok börtönébe vetették. Hogy a törlesztést megkönnyítse számára, Charles kimaradt az iskolából és munkát vállalt Warren blackingi raktárában, mely hírhedt volt gyermekmunkásokkal szembeni könyörtelenségéről. Nem lehetett túl vidám hely. Miután apja rendezte tartozását, anyja mégis azt javasolta Charles-nak, dolgozzon tovább. "Sosem feledtem, sosem feledem és sosem feledhetem," írta utóbb, "hogy nem kelt ki a visszaküldésem ellen."
Miután megszabadult a raktárházból és kijárta iskoláit, Dickens az Ellis és Blackmore ügyvédi irodánál helyezkedett el. A városközpontban élt, rendszeresen járt színházba, és a darabok hatására döntött úgy, hogy próbára teszi magát az írói pályán.
Munkái - mint a Twist Olivér, A karácsonyi történet vagy a Szép remények - világszerte elismertté tettét, és a szakmai siker egész életében kitartott mellette: még Viktória királynő is a rajongói közé sorolta magát. Kevésbé ismert tény, hogy Dickens erősen vonzódott a természetfelettihez; tagja volt a cambridge-i Szellemklubnak is, mely az ilyen jelenségek dokumentálására és kivizsgálására alakult.
Élete legzűrösebb vonatkozása házasságon kívüli viszonya volt egy Ellen Ternan nevű fiatal színésznővel, akihez élete végéig meghitt kapcsolat fűzte. Ternan és Dickens titkolni próbálták kapcsolatukat, és kilenc év együttlét után teljes levelezésüket elégették. 1865 júniusában Dickens is érintett volt a staplehurst-i vasúti balesetben, és bár hősies erőfeszítéseket tett az áldozatok megsegítésére, a kivizsgálások soán elzárkózott a vallomástételtől, nehogy kiderüljön: Ternan és édesanyja társaságában utazott.
1868 és 1869 között Dickens felolvasókörutat tett Angliától Sócián át Írországig. Ez időtájt kezdett dolgozni utolsó - és egyetlen befejezetlenül maradt - regénye, az Edwin Drood kéziratán.
1870 júniusában, egy végigdolgozott nap után, Dickens szélhűdést szenvedett és a rákövetkező napon [a staplehurst-i baleset ötödik évfordulóján] elhunyt. A Westminster apátság költőparcellája lett végső nyughelye.

Született: 1856. február 24.
Az 1856-os születésű Clara a nincstelen O'Dea család egyetlen gyermeke. Anyja, számos ír nőhöz hasonlóan, cselédként szolgált egy előkelő földbirtokos família otthonában.
Az uraság gyermekeinek magánóráira belógó Clara igyekezett magára szedni mindazt a tudást, aminek megszerzését szülei nem tudták számára biztosítani. Anyját nem sokkal utóbb lopás igaztalan vádjával illették, majd elbocsátották, így más munka után kellett néznie.
Mire betöltötte tizedik életévét, Clara lett a család egyetlen kenyérkeresője. Miután apja egy évvel korábban elhagyta őket, anyját pedig ágynak döntötte a keserűség, Clarának az utca mocskából kellett összekuporgatnia a betevőt kettejük számára. Mindeközben igyekezett gondot viselni az elárvult utcagyerekekről is, akiknek belé vetett bizodalma korábban nem tapasztalt céltudatossággal töltötte el.
A merész és karizmatikus Clara - aki immár maga is árva - nem közönséges dörzsölt ifjú üzletasszonnyá cseperedett, aki bármire képes a rászoruló gyerekekért.

Született: 1838. szeptember 6.
Randsit Singh maharadzsa legfiatalabb fia, Dalip ötévesen tett a Szikh birodalom utolsó uralkodója (én annyi idősen a Cipőmet se tudtam bekötni), bár nem éppen jószántából: mind a négy elődje politikai gyilkosságnak (bár nem asszaszinoknak) esett áldozatul.
Anyja, Jind kaur maharani egy ideig régensként uralkodott, de az első angol-szikh háborút követően bebörtönözték – Dalip csak tizenhárom év múlva látta viszont. 1849 áprilisában a tízesztendős maharadzsa Dr. John Login (nem a login névadója) gondjaira bízatott, tizenöt évesen pedig Angliába száműzetett.
Itt került szoros barátságba Viktória királynővel, aki utóbb Dalip számos gyermekének keresztanyja lett. Dalip azonban sosem feledkezett meg saját anyjáról, és 1856-ban megkísérelt kapcsolatba lépni vele. Levelei és megbízottai az indiai brit hatóságok kezére kerültek. De nem adta fel, és végül, Login segítségével, 1861-ben sikerült kieszközölnie egy személyes találkozást.
Mivel a maharani nem jelentett többé veszélyt indiai pozícióira, a britek hozzájárultak, hogy Dalippal tartson Angliába. A halálát megelőző két évben átadta fiának mindazt, amit Szikh örökségéből átadhatott. Dalip egész hátralévő életében hiába próbált visszatérni hőn szeretett hazájába.

Született: 1847. november 9.
Evie Frye négy perccel idősebb fivérénél, Jacobnál, és nemigen hagyja őt megfeledkezni erről. Ádáz teremtés volt már akkor is, mikor a Világra küzdötte magát, hogy bömbölésével szétzúzza takaros vidéki otthona csendjét.
Jacob és Evie anyja, Cecily meghalt a gyermekágyban. Egy brit tulajdonú, a dél-Walesi Rhondda-völgyben működő fémmű igazgatójának egyetlen, walesi anyától született lánya volt. Özvegye, Ethan elfogadta anyósa ajánlatát, aki hatéves korukig gondoskodott az ikrekről. Ezután maga látott a felnevelésükhöz crawley-i birtokán.
Ethan asszaszinnak szánta Evie-t és fivérét. Nehéz idők jártak akkoriban az angliai testvériségre: a templomosok London megszerzése után a környező vidékre is kezdték kiterjeszteni befolyásukat. Evie szorgalmas és alapos tanítványnak bizonyult – az elméleti és szervezési kérdések kezdettől jobban érdekelték a végrehajtásnál. A kutatás lett a specialitása, vesszőparipájául pedig az Éden ereklyéket választotta.
Ethan erős szociális érzékenységet plántált az ikrekbe. Arra tanította őket, hogy asszaszinként segédkezniük kell az embereknek a szabadság kivívásában, nem elég megszabadítaniuk őket elnyomóiktól. Jacob lázadozott apjuk elvei ellen, Evie a magáévá tette őket – ezek lettek személyes meggyőződése talpkövei. Első áldozata egy malomtulajdonos volt, aki megtagadta a bérek kiadását. Az új tulajdonos a testvériség tagja – jelentősen javított életkörülményeiken.
Evie körültekintő terveiről, problémamegoldó képességéről és emberi vonatkozások iránt fogékonyságáról híresült el a testvértiség berkesben.

*Megjegyzés: Pearl Attaway két helyen is szerepel, de érdemleges életrajzi adatokat csak az Ellenségek pont alatt találunk róla.

Ellenségek[]

Csoportok[]

Egyéb személyek[]

Napjaink[]

Advertisement