Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed WikiAnimus töredék üzenetek[]

01
02
03
04
05
06
07
08
09

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Barlangrajzok[]

A Kezdet
A világ első napján, a Föld felszínét víz borította. Nem volt fény az égbolton, nem ragyogott a nap, sem a hold és a csillagok.
Vízalattiak
A felszín alatt éltek vízi állatok... Gaviák, Jégmadarak, Vidrák, Pézsmapockok... mindannyian sötétségben élnek.
Almafa
Fenn az égen, a Nagy Szellem a ragyogó almafa ágai alatt ült, mely a felhőkbe süllyedt.
Alulra zárva
Egy nap, a Nagy Szellem magához kérette lányát, Égi Hölgy-et. Felemelte a fát, így a nő lenézett a Földre.
Segíteni nekik
"Hogyan élhetnek ily sötétségben és káoszban?" kérdezte Égi Hölgy. A Nagy Szellem így válaszolt: "Ha óhajtod, fényt és rendet hozhatsz az életükbe."
Bukás
A Nagy Szellem felvette kezeibe Égi Hölgy-et és óvatosan leeresztette őt. Miután elengedte, a nő lassacskán a föld felé kezdett ereszkedni.
Ámulás
A vízi állatok felemelték fejeiket és csodálkozva nézték a ragyogó nőt az égen. "Mi lesz, ha eléri a vizet?" kérdezték egymástól.
Föld után kutatva
Az összes állat olyan mélyre merült, amennyire csak tudott, hogy szárazföldet találjanak. Egyikük sem tudta elég hosszan visszatartani a lélegzetét, mígnem végül pézsmapocok felhozott egy maréknyi földet a mancsaiba.
A Nagy Teknős
A nagy teknős megérkezett és Pézsmapocok rárakta a földet a hátára. A teknős nőni kezdett, a föld pedig osztódott egészen addig, míg egy nagy szigetté nem váltak, melyet az emberek ma Észak Amerikaként emlegetnek.
Hattyúk
A víz alól felrepültek a hattyúk, hogy megismerkedjenek az Égi Hölgy-el. Elkapták, majd óvatosan leeresztették az új földre.
Ikrek
Égi Hölgy hálálkodott az állatoknak. "Hogyan adhatnék ennek a földnek energiát?" tanakodott. Aztán életet adott egy fiúikertestvér párnak.
Nevetés és Könnyek

Az elsőszülött fiú világra jöttekor nevetett, és a Jó Szellem nevet kapta. A másodszülött fiú annyi fájdalmat okozott Égi Hölgy-nek, hogy a nő belehalt a szülésbe. Ő a Rossz Szellem nevet viselte.

Az égbolt megvilágítása
A Jó Szellem szomorkodott édesanyja miatt. De magához vette annak szemeit és az égbe emelte azokat, így tehát egyikből keletkezett a nap, a másikból pedig a hold. Könnyeiből keletkeztek a csillagot. Ezáltal a világ többé nem leledzett sötétségben.
Növekedés
A Jó Szellem eltemette édesanyja maradványait a föld alá, hogy táplálja a talajt. A fák és a növények belőle keltek ki.
Csíny
Amíg a Jó Szellem a fényben dolgozott, a Rossz Szellem csintalankodott az árnyak között.
Árnyak
A Gonosz Szellem átszelte a földet, árnyból árnyba mozogva. "Elpusztítok mindent, amit a testvérem alkotott!" mondta.
Káros Dolgok
És így, amikor a Jó Szellem erős fákat és fürge szarvasokat, a Gonosz Szellem mérgező bogyókat és csípő rovarokat alkotott.
Az Első Emberek
Végezetül, a Jó Szellem a föld porából megalkotá az embert. Megtanította őket, miként beszéljenek és éljenek együtt. Az irigy Gonosz Szellem szolgákat alkotott magának a tenger habjából.
Emberiség
A Jó Szellem látta, hogy teremtményei figyelik szavait és képesek a bölcsességre. Azt kívánta, hogy bárcsak örökké harmóniában élhetnének.
Makacsság
A Jó Szellem látta testvére csínytevéseit és tudta, hogy még az ő segítsége sem lenne elég. Arra kérte testvérét, hagyjon fel a bajkeveréssel, de a Gonosz Szellem visszautasította azt.
A kihívás
Annak tudatában, hogy testvére csak az erőszakosságot tiszteli, a Jó Szellem vonakodva kihívta a Rossz Szellemet egy párbajra. A győztes uralkodhat a világon.
Győzelem és Száműzetés
A Jó Szellem és népe egyesült, majd diadalmaskodott a Rossz Szellem felett, majd száműzte testvérét egy föld alatti barlangba.
Gonosz Maradványok
Habár a felszínen a Gonosz Szellem néhány szolgája még mindig árnyból árnyba vándorol. Hatásuk gonosz tettekre sarkallja az embereket.
A Vég és azon túl

Ezért van még mindig gonoszság a földön. De az emberek még mindig képesek kiűzni a gonoszt és legbelül rátalálni a jóra. Minden ember a maga útját választja.

Háborús levelek[]

1748

Monsieur d'Abbadie,
Feltételezem kérdések vetődtek fel önben arról, hogy szabadulhattam meg a Brit Birodalom fogságától. Amilyen sötét, inkább elmagyarázom önnek:
Hivatalosan, ön hozzájárult egy kisebb lábjegyzettel az Aachen Békeszerződéshez. Nem hivatalosan, ön szabadított ki. Ön, a legjobb és legrosszabb esetben is jelentéktelennek számít, nem csak saját országában, hanem az emberi faj történelmében is.
Akárhogy, most már hozzám tartozik.
Jómagam egyfajta üzletember vagyok, és szükségem van valakire, aki elég jelentéktelen. Hamarosan megkapja pozícióját a haditengerészeti bürokráciánál és hasznát fogom venni adminisztrációs képességeinek. Egy haditengerészeti tisztnek ezek bizonyára meghaladják a képességeit. Amint munkába áll, maga lesz a szemem és a fülem. Apróbb munkák, ennek megfelelő bérezéssel. Idővel pedig maga lesz a szószolóm, és ehhez mérten jutalma is... hangosabb lesz.
Nem várom el, hogy jelenleg ezt megértse.
Mindössze annyit kell tudni, hogy egy nemes célt és a Nagymestert szolgálja.

Charles Gabriel Sivert, de l'Espérance Báró.
Párizs

Advertisement