Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacrIkontrendIkonabIkonjó
IkonlezártAz Abstergo dossziék információkat tartalmaztak az Abstergo Industries és a templomosok történetéből, abból a célból összeállítva, hogy a templomos újoncok tanulhassanak származásukról. A dossziékat azok az ügynökök kapták meg, akik közel voltak a Mester Templomossá váláshoz.

Dossziék

File.0.01\Ins_Purpose (Szándék)

Az Abstergo Industries az egyik legnagyobb multinacionális vállalat a világon. Azonban ahogy tudjuk, ez a cég több mint egy átlagos vállalkozás. Valójában, az Abstergo a modern kor templomosainak vállalata - az igazi Templomos Lovagrend.

Cégünk alapja egy tradícióhoz kapcsolódik. Bár az Abstergo a 20. század végén kezdett aktív munkába, 1910-ben alapítóink felépítették a Tervet, melyet 1937-ben az Abstergo megvalósításához vezetett. A mi cégünk a régi idők templomosai, az emberiség árnyékában működött, míg a nyilvánosságnak nem volt szüksége ránk.

Míg az Abstergo úgy működik, mint bármely más vállalat, az alkalmazottak egy kis csoportja beavatást nyert a Rendbe. Ezen férfiak és nők folytatták korszakok óta tartó kutatásunkat a tudás és megértés után, mégpedig titokban. Csakugyan, az Abstergo szinte korlátlan forrásaiból elérhető, szinte művészi tudományos módszerek és eszközök segítségével hűen tudjuk követni legnagyobb és legnemesebb célunkat: az emberiség jobbá tételét.

File.0.02\Hst_Beginning (Kezdetek)

Hivatalosan a Templomos Lovagok Rendjét 1129-ben alapították meg, azonban, különböző megnevezések alatt, de már jóval a 12. század előtt fennállt a Rend. Ott voltunk, amikor Kleopátra követelte elsőszülötti jogát, amikor Nagy Sándor összekovácsolta birodalmát, és mikor Xerxész megindította seregeit a görögök összezúzására.

Az évszázadok alatt számos neves egyén vezette Rendünket, de legjelentősebb vezetőink mindig a csendesség emberei voltak, úgy, mint II. Szilveszter. Szerencsétlenségünkre azonban sokakat bántalmaztak, és legalábbis Európában, pogányoknak bélyegeztek a tudás miatt, melynek birtokában voltak.

Mikor eljött Clairvaux-i Szent Bernát, megértette, hogy Rendünknek szüksége van az egyházra mint szövetségesre. Mint az egész kereszténység egyik leginkább tisztelt alakja, kilenc megbízható embert küldött a Szentföldre, hogy kutassák át Salamon templomát. Visszatérésük után kilenc évvel Bernát létrehozta Rendünket a nyilvánosság számára.

Hugues de Payns nagymesterrel együtt Bernát megalkotta a Latin Szabályzatot, megszerezte az egyház támogatását, és elérte, hogy a Rendet elismerjék és megerősítsék az 1129-ben tartott Troyes-i zsinaton. Hosszú történelmünk alatt először Rendünk nyilvánossá lett, azonban legigazibb és legnemesebb tennivalója titokban maradt.

File.0.03\Hst_GoldenAge (Aranykor)

A Troyes-i zsinat után Rendünk virágzott. Majdnem kétszáz éven keresztül kritikus szerepet játszottunk Európában és a Szentföldön. Ezalatt az aranykor alatt a templomosok ott voltak mindenhol, és befolyásunk kövezte ki az utat, mely az emberiség jobb jövője felé vezetett.

Míg az egyszerű emberek továbbra is úgy hitték, elsődleges célunk a zarándokok megvédése a Szentföldön, Rendünk valójában olyan erőssé vált, hogy képesek voltunk befolyásolni a királyokat és pápákat. Néhány kiválasztotton kívül mindenki számára titkon a háború, melyet a Szentföldön vívtunk nem volt sem politikai, sem spirituális indíttatású. Ez a titkok háborúja volt, melyet legszörnyűbb ellenségeink, az asszaszinok ellen vívtunk.

Szerencsétlenségünkre ez az aranykor majdnem olyan hirtelen ért véget, mint ahogy elkezdődött.

File.0.04\Enm_Assassins (Asszaszinok)

Évszázadokon keresztül több ember és frakció harcolt ellenünk, de egy csoport különösen kitartó ellenségünk volt: az Asszaszin Testvériség.

Néhányan azt mondják, valaha testvérek voltunk. Néhányan még azt is hiszik, hogy valamikor ugyanazokat az ideálokat, ugyanazokat az álmokat, ugyanazokat a reményeket osztottuk az emberiség számára. Ez lehet, hogy igaz, de ha valamikor is azonosak voltak a szándékaink az asszaszinokéval, az nagyon régen volt. Amíg csak a történelem meg tudja mondani, az asszaszinok mindig titkos háborút vívtak Rendünk ellen.

Csakúgy, mint a Templomos Lovagrend, az asszaszinok is publikussá váltak a középkorban. Csakúgy, mint mi, a Testvériség létezett, egyre változó formában, de talán az emberiség hajnala óta, és műveleteik behálózzák az egész bolygót.

Az asszaszinok kicsi, elszigetelt sejtekben dolgoznak. Igaz, a korszakokon át egy ember, az úgynevezett Mentor vezette a Testvériséget, de nagyon kevés asszaszin volt tudatában tényleges létezésének. 2000-ben, egyik ügynökünk beépült soraikba, és megölte a Mentort. Az ezt követő Nagy Tisztogatással elpusztítottuk az asszaszin sejtek nagy részét, és a Testvériség most gyengébb, mint valaha. Azonban a Nagy Tisztogatás nem eliminálta valamennyi asszaszint, így továbbra is veszedelmes ellenfelek maradtak.

A Testvériség jól képzett, félelmet nem ismerő gyilkosokból áll, akik bármeddig hajlandóak elmenni, hogy keresztbe tegyenek nekünk. Egyetlen elszigetelt sejt is magában hordozza a lehetőséget, hogy keresztülhúzza számításainkat. Sohase felejtse el, hogy az asszaszinok körmönfontak, cselesek és aggályoktól mentesek.

Sose becsülje alá őket.

File.0.05\Prj_Ongoing (Folyamatban lévő projektek)

Az Abstergo kutatási projektjei mind egy célt szolgálnak: az emberiség jobbá tételét. Míg több kezdeményezést publikussá tettünk, néhányról csak Rendünk kiválasztott tagjai tudnak.

A következőkben egy listát olvashat legfrissebb és legfontosabb kezdeményezéseinkről:

A Sophia Projekt, az élő sejtekbe írt információkat tanulmányozza, melyek biológiai úton kerülnek át egyik edényből a másikba. Annak elemzésével, hogy mit tartalmaznak ezek a sejtek és hogyan befolyásolják fejlődésünket, reményeink szerint képesek lehetünk jobban megérteni magunkat. Egy napon talán képesek leszünk manipulálni is ezt a folyamatot, megelőzve halálos kórok kialakulását.

Az Örökség Projekt felfedezte több tesztalany emlékeit az Adattároló Szkenneren keresztül, és az általános népesség használatával elemezte az adatokat. A Kezdeményezés megengedte nekünk, hogy lenyomozzuk, megfigyeljük és elszigeteljük azon egyéneket, akik különösen tehetségesek. Az Abstergo alkalmazott néhányat ezek közül az egyének közül. EZ A PROJEKT JELENLEG BIZTONSÁGI PROBLÉMÁK MIATT SZÜNETEL.

Az Animi Kiképzőprogram, egy alapvető kiképzési szimuláció mind újoncok, mind veterán templomos ügynökök számára. A program biztosítja, hogy minden résztvevő folyamatosan fejlessze képességeit, mialatt új készségekkel gazdagodik és mélyíti magában a múlt megértését. Az Animi Kiképzőprogram emellett lehetővé teszi az Abstergonak, hogy megfigyelje ügynökeinek fejlődését.

2008-as felállása óta az Akashic Műhold Plexus a kommunikációs, időjárási és megfigyelő műholdak bolygó körüli hálózata. (TOVÁBBI INFORMÁCIÓ NEM ELÉRHETŐ - lásd a File0.19 dossziét)

File.0.06\Hst_VoxInExcelso (Hang a magasban)

Mialatt azon igyekeztünk, hogy megmentsük a civilizációt a sötét középkorból, az asszaszinok - irigyelve hatalmunkat és tudásunkat - beépültek soraink közé, és széthúzást szítottak vezetőink között. Hazugságok, árulás és gyilkosság használatával Rendünk alapjait rázták meg. A 13. század végére jelentősen legyengített minket a Testvériség. És hogy a dolgok még rosszabbra forduljanak, új ellenféllel kellett szembenéznünk Szép Fülöp király személyében. Tudat alatt szolgálva az asszaszinok érdekeit, akik ellenünk szőtt összeesküvésre bujtották, Fülöp király elérte, hogy az egyház pogányoknak bélyegezze a templomosokat, amivel saját fegyverünket fordította ellenünk.

Ideje volt, hogy visszatérjünk a rejtőzködéshez.

Jacques de Molay, az utolsó publikusan ismert Nagymester megértette, hogy a nemes eszményeink nem élhetnek tovább, csak ha a templomosokat hivatalosan eltörlik. Tudta, hogy a Rend fontosabb, mint bármilyen személy, így meghozta a legnagyobb áldozatot. Jacques de Molay hagyta, hogy máglyán megégessék, nemcsak azért, hogy megmentse testvérei és szövetségeseik életét, hanem hogy félrevezesse ellenfeleinket, hogy azt higgyék, a Rend meghalt Nagymesterével együtt.

Azonban röviddel halála előtt a Nagymester kiválasztott kilencet legmegbízhatóbb emberei közül, és felvértezve őket az Ősök tudásával, elküldte őket szerte a világba. Ettől a naptól fogva a templomosoknak önzetlen céljaikat a történelem legbefolyásosabb alakjainak árnyékában kellett követniük, ezzel biztosítva, hogy eszményeink fennmaradjanak a korszakokon keresztül.

File.0.07\Enm_Erudito (Erudito)

Számítógépes biztonsági rendszerünk mesteri állapota ellenére egy veszélyforrás, ami magát Eruditónak nevezte, több alkalommal is sikeresen betört rendszerünkbe, ahogy ez az Örökség Projekt incidensből látható.

Egyenlőre nem tudjuk, hogy Erudito egy személy vagy egy egész csoport, de bizonyítékok utalnak arra, hogy a név számos egyént takar, akik egymástól függetlenül, de egy közös cél érdekében dolgoznak: hogy felfedjék titkos célunkat. Hogy ez az Erudito Kollektíva kapcsolatban van-e az Asszaszin Testvériséggel, vagy tőle függetlenül dolgozik, szintén nincs fölfedve. Azonban, tudatosan vagy sem, de a Kollektíva akciói kétségtelenül az asszaszinok ügyét szolgálják.

File.0.08\Prj_Animus (Animus Projekt)

A Dr. Warren Vidic vezetése alatt folyó Animus Projekt több tudományág tanulmányozásán alapszik, úgy mint a pszichológia, genetika vagy akár a metafizika. Ahogyan mi az Abstergonál tudjuk, okkultnak és hermeticistának bélyegzett munkák gyakran konkrét tudományos áttörések voltak, melyeket azonban félreértett a babonáktól megvakított társadalom.

A modern tudomány segítségével végre megérthetjük az igazi potenciált, mely a "genetikus memóriában" rejlik, a DNS-ünkbe zárva. Az Animus nevű eszközzel most már képesek vagyunk teljesen feltérképezni tesztalanyaink genetikus memóriáit, elérve, hogy saját múltjukba ássanak, mint amikor a régészek köveket emelnek meg.

Azonban nem mindig ez volt a lényeg. A projekt indulásakor pszichoanalízisre, hipnózisra és különböző kémiai keverékekre hagyatkoztunk, hogy tesztalanyainknál elérjük a kívánt elmeállapotot, néha olyan messzire menve, hogy skizofrénia-szerű állapotba kerültek. Szerencsére az Animus sokat fejlődött az évek során, így tesztalanyaink biztonsága többé nem jelent gondot.

Nemsokára, az Animus Projekthez hasonló kezdeményezéseknek köszönhetően, a tudósok többé nem fognak olyan teóriákat megvitatni, mint Jung kollektív tudatalattija, az orosz kozmizmus vagy László Ervin A-mezője.

File.0.09\Ins_Hierarchy (Hierarchia)

Az Abstergo egy publikus vállalat. Mint ilyen, rendelkezik saját alapítási oklevéllel. Emögött a publikus arc mögött azonban a Templomos Lovagrend bújik meg. Bár szorosan összekapcsolódnak, mégis jelentős különbségek vannak a vállalat és a Rend között. Az Abstergo a templomosok fedőcége, de nem minden alkalmazottja értesül a Rend jelenlétéről. Valójában a túlnyomó többsége az Abstergo munkásainak, beleértve a legtöbb tudóst, mérnököt és vezérigazgatót, csak egyszerűen alkalmazottak. Nem is gyanítják, hogy a Rend létezik, és nem figyeltek fel az igazi célra, mely legtöbb munkánk mögött húzódik meg.

Elkerülhetetlen módon néhány Abstergo alkalmazott szintén tagja titkos szervezetünknek. Dr. Warren Vidic például a Rend egy igen rangos tagja.

Hogy többet tudjon az Abstergo publikus céljairól, műveleteiről és felépítéséről, kérjük nézzen utána alapítási oklevelünkben.

File.0.10\Ins_Agents (Ügynökök)

Az Abstergonak több száz ügynöke van, akik világszerte dolgoznak. Ezen dolgozók közül sokan hatoltak már be ellenséges szervezetek soraiba, és még több kész arra, hogy így tegyen. Kémkedési köznyelven "Vakond"-nak nevezzük az ilyen ügynököt. Mialatt úgy tesznek, mintha egy bizonyos csoportnak, vállalatnak vagy nemzetnek dolgoznának, valójában egyedül a mi ügyünk iránt hűségesek. A vakondjaink azonban sokkal többek, mint egyszerű hírszerzők: hithű fivéreink és nővéreink, akik készek lecsapni parancsunkra.

Mélyen beépült rejtett ügynökeink között található egy kis csoport alvó ügynök. Ezek a férfiak és nők ügyünk szolgálatába állították saját életüket, és ők legodaadóbb és legszenvedélyesebb ügynökeink. Miután tudatosan alávetették magukat különböző gondolatelfojtási és megújító technikáknak, ezek az egyének hamis életet élnek, és nem is tudják, hogy nekünk dolgoznak.

File.0.11\Prj_Subjects (Tesztalanyok)

Az Abstergo Származáskutatási és Beszerzési Ágazatának fő célja olyan tesztalanyok lokalizálása, akik olyan felmenőkkel rendelkeznek, akik segíthetnek fényt vetni saját múltunkra. Ez az osztály olyan egyének leszármazottjait kutatja fel, akik tanúi voltak olyan eseményeknek vagy felfedetlen titkoknak, melyeket elég fontosnak ítéltünk ahhoz, hogy alaposan kinyomozzuk őket.

A legutóbbi néhány évben felfedeztük több tesztalany genetikus memóriáját olyan kezdeményezések által, mint az Örökség Projekt. Legtöbb esetben az alany emlékeiből vett (különböző eszközökkel összegyűjtött) nyers anyagok elégségesnek bizonyulnak ahhoz, hogy befejezzük kutatásainkat, de néhány esetben olyan ritka egyénekkel is találkozunk, akiknek származása kivételesen értékes számunkra. Ezen alanyok kevesen vannak, és általában tökéletesen használhatóak az Animus Projekt kutatásaihoz.

A 17-es alany tökéletes példa. Meghatároztuk - az Animus kutatásai segítségével éppúgy, mint a vakondjaink által szolgáltatott adatok alapján -, hogy legalább két felmenője az Asszaszin Testvériség Mentorává vált.

Ennél is fontosabb, hogy felfedeztük, a 17-es alany képes felébreszteni magában egy bizonyos hatodik érzéket, egy ritka képességet, melyet az asszaszinok "saslátásnak" neveznek. Specialistáink véleménye szerint ehhez a hatodik érzékhez, csakúgy, mint más, látszólag a génemlékeibe kódolt képességekhez az Animus egyik mellékhatásának, az úgynevezett "vérzés effektnek" segítségével jutott hozzá, mely a gépben töltött hosszú idő eredményeképpen lépett fel.

Ez a tesztalany és a hozzá hasonlók rendkívül értékesek, mivel genetikus emlékeik tartalmazhatják a kulcsot, ami az emberiség kialakulásának megértéséhez vezethet minket.

Felvételek: A 17-es tesztalany őrizetben töltött ideje alatt; Családfa

File.0.11b\Prj_Subject04 (4-es alany)

A 4-es alany egyike eddigi legnagyobb sikereinknek. Korai Animus kutatásaink úttörő tesztalanyai között a 4-es alany kiemelkedő felmenőkkel rendelkezett. Genetikai memóriái anyagának felfedezése segítette, hogy megértsük az 1908-as Tunguszka-incidenst, csakúgy, mint az eseményeket, melyek az 1917-es bolsevik forradalomhoz vezettek - és legelsősorban az Asszaszin Testvériség cselekedeteit ez alatt a kritikus időszak alatt.

Azonban a 4-es alany sokkal több, mint egy ember, akinek véletlenül asszaszin felmenői vannak. Alvóügynök lett belőle, és mint ilyen, ez ideig a második legsikeresebb fedett ügynökünk.

Különböző gondolatújító technikák használatával a 4-es alany elméjébe beültettünk egy hamis személyiséget. Ezután az asszaszinok rátaláltak, és, amint azt elterveztük, szinte azonnal közülük valónak hitték. De a 4-es alannyal kapcsolatos terveink döntő pontja volt a vágy, hogy fényt vessen meghamisított múltjára. Hogy erre képes legyen, felismerte, hogy szüksége van a Mentorra - a Testvériség fejére, akinek igazi kiléte ismeretlen volt még saját beosztottjai számára is.

2000-ben, a 4-es alany találkozott a Mentorral. Mikor a beletáplált parancs feltételei teljesültek, habozás nélkül megölte őt, elsöprő csapást mérve ezzel a Testvériségre. Mikor begyűjtöttük a 4-es alanyt, felfedte a világszerte elszórt asszaszin kiképzőtáborok helyét, beleértve a Dél-Dakotai, Arizonai, Új-Mexikói és Texasi táborokat.

Végül is a 4-es alany, Daniel Cross, egy igazi hős.

File.0.13\Hst_LibidoDominandi (Hatalomvágy)

Míg Rendünk a középkor alatt egyre gyarapodott, a reneszánsz alatt reménytelenségbe süllyedt. A társadalom szélén dolgozva vezetőink - Rodrigo Borgia irányítása alatt - elvesztették az utat. Önző és személyes érdekektől elvakítva elfelejtették Rendünk célját. Ezek voltak az igazi sötét évek számunkra.

A reneszánsz hibái ellenére a megértés iránti kutatás folytatódott. A Kereszt árnyékában jobb emberek jöttek el, és azzá váltunk, amire már régóta áhítoznunk kellett volna: a tudományos kutatás igazi úttörőivé. Miattuk lett annak a korszaknak a neve reneszánsz.

Az emberiség még nem veszett el.

File.0.14\FC_Origin (Kezdet)

A tudomány óriási lépésekkel haladt az utóbbi évtizedekben, de egyik lépés sem érhet fel azzal, amit mi értünk el itt, az Abstergonál. Több projektünknek köszönhetően vitathatatlan bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a Biblia, annak ellenére, amit sokan közülünk hisznek, tartalmaz néhány igazságot. Ezen igazságok egyike, hogy leszármazottai vagyunk a tudósok által elnevezett mitokondriális Évának és Y-kromoszómás Ádámnak. Az Éden azonban hamis paradicsom volt.

Korszakokkal ezelőtt, csupán a rabszolgái voltunk Nekik, Akik Előttünk Jöttek, egy ősi fajnak, akik oly fejlettek voltak, hogy mi még csak meg sem kezdtük megközelíteni technológiai tudásukat. Ezek a lények hoztak létre minket saját képmásukra, felgyorsítva természetes evolúciós fejlődésünket. Azonban genetikai manipulációk segítségével megfosztottak igazi örökségünktől, biztosítva ezzel, hogy az emberiség szolgasorban maradjon. Hozzájuk képest az emberek nem voltak többek - és most sem azok -, mint alsóbbrendű lények. Mondanunk sem kell, hogy megszabadítottuk magunkat börtönüktől és túléltünk, míg ők eltűntek.

Egy napon, a folytatott tudományos fejlődés segítségével talán képesek leszünk újra felébreszteni a géneket, melyek mélyen ott rejtőznek mindannyiunkban, a gének, melyek megjelölnek minket, amiktől az Ősök, Ők, Akik Előttünk Jöttek, megfosztottak minket. És ez visszaadja az emberiségnek az elsőszülötti jogot, melyet jogtalanul tagadtak meg tőlünk.

File.0.15\Hst_NewOrder (Új Rend)

A 17. században az emberiség végre felkészült. Csakúgy, mint mi.

Többé nem tolerálhattuk a kegyetlenséget és tudatlanságot. Nem nézhettük tétlenül, ahogy a tudomány embereinek szenvedniük kell. Nem hagyhattuk, hogy az emberiséget önző érdekek vezessék. A múlt hibái - a mi hibáink - helyesbítésre vártak. A társadalom vezetőit és gondolkodóit befolyásolni kellett, nem irányítani. A 17. század hajnalán az emberiség késznek látszott arra, hogy valakik egy új korszakba vezessék.

Mi lettünk volna ezek a vezetők.

Olyan egyénekkel mint Spinoza, Locke, Newton és Bacon, a társadalom egy új modellje jelent meg, egy társadalom, melyben a tudomány és a technológia kivirágozhatott. Ez szolgálta célunkat.

File.0.16a\FC_Tech (Technológia)

Ők, Akik Előttünk Jöttek már régóta eltűntek, de technológiájuk túlélte az elszállt korszakokat. Bár rendkívül ritkák, ezek az ereklyék, amiket Édendarabok néven ismerünk, mérhetetlenül erőteljesek. Régen az emberek azt hitték, természetüktől fogva varázslatosak. Néhányan úgy képzelték, földönkívüli eredetűek. Mi jobban tudjuk.

Az Éden Darabjai ősi, mégis roppant fejlett technológiával gyártott eszközök. Évszázadokon át Rendünk erőfeszítéseinek nagy része ezen elveszett kincsek megszerzésére irányult. Míg az asszaszinok elhitették volna magával, hogy az emberiség irányításának vágya vezetett, az igazság az, hogy a Darabok nem csak megdöbbentőek hasznosak, de olyan tudást tartalmaznak, mely segíthetné ügyünket - és ezen keresztül az emberiséget.

Lehet, hogy minden ereklyénél fontosabbak a kamrák, melyeket Ők, Akik Előttünk Jöttek építettek. Minden kamra egy-egy raktár, melyek reményeink szerint az Első Civilizáció tudásanyagának egyfajta digitális változatát tárolják. Legnagyobb erőfeszítéseink ellenére csak kevés kamra helyzetét ismerjük, és még meg kell értenünk, hogyan tudnánk kibontani a bennük tárolt titkokat.

Amint megértjük az Ősök tudását, képesek leszünk feloldani igazi lehetőségünket. A kezünkben fogjuk tartani az emberiség jobbá tételének kulcsát.

File.0.17\Ins_InnerSanctum (Belső Szentség)

Csak a legjobbak és a legfényesebbek csatlakozhatnak az Belső Szentséghez. Bízunk benne, hogy büszkeséggel fogja viselni ezt a felelősséget. Ismerje meg fivéreit és nővéreit:

  • Az Abstergo Industries ügyvezető igazgatója, Alan Rikkin, a menedzsment vezetője, Abstergo
  • Laetitia England, operátor, Abstergo
  • Dr. Warren Vidic, kutató, az Animus projekt vezetője
  • Dr. Mitsuko Nakamura, kutató, Származáskutatási és Beszerzési Ágazat
  • Dr. Álvaro Gramática, kutató, Jövő Technológiája Osztály
  • Daniel Cross, operátor, Abstergo
  • Isabelle Ardant, operátor, Történelmi Kutatási Osztály
  • Otto Schmidt operátor, Származáskutatási és Beszerzési Ágazat

File.0.18\FC_Apocalypses (Apokalipszisek)

Sokak számára az apokalipszis szó a világ végét jelenti. Ez nem így van. Az apokalipszisek nagy jelentőségű események, fordulópontok, melyeket az emberiség megújulása követ. Ezek az események és a ciklusok, melyeket elindítanak, nehezen jelölhetők meg pontosan, és szinte lehetetlen teljes biztonsággal definiálni őket. Azonban, archeológiai leletekre, különböző tudományos kutatásokra és legfőképpen a bennünk rejlő nyers adatok analízisére támaszkodva meg tudjuk határozni, mikor zajlottak le ilyen apokalipszisek.

Az egyik ilyen esemény a Toba-katasztrófa, mely 69-77 ezer éve következett be. Ezután a kataklizma után az Első Civilizáció szinte teljesen kihalt, és az emberiség maradéka szétszóródott a bolygón. Becsléseink szerint év-tízezredek teltek el, míg Ők, Akik Előttünk Jöttek teljesen eltűntek a Föld felszínéről, de kétségtelen, hogy a Toba-katasztrófa rombolta le társadalmukat, bevezetve ezzel az emberiséget egy új korszakba.

Több hasonló esemény is lezajlott azóta, azonban Rendünk jobban érdekelt a jövő eseményeiben. Valójában, ha számításaink helyesek, egy újabb apokalipszis szélén állunk - annak, ami egy új kor hajnalát jelöli.

File.0.19\Prj_Eye-Abstergo (Abstergo-Szem Projekt)

A Föld és az űr időjárására vonatkozó legutóbbi jelentések, leginkább a napkitörésekre utalók alapján december 21. lenne a legideálisabb időpont az ABSTERGO-SZEM műhold fellövésére. Egy kisebb akadály újraszervezésre kényszeríthet minket, de biztosak vagyunk benne, hogy a problémát hamarosan megoldjuk. Mivel a SZEM a sarkköve a Akashic Műhold Plexusnak, mozgósítottunk minden forrást a cél elérése érdekében.

Fejlesztéseket hajtottunk végre az Akashic Műhold Plexusban, és a hálózat most már megfelelően védett. Bár a naptevékenységek növekednek, az AMP teljesen működőképes kell maradjon, még akkor is, ha legrosszabb jóslataink válnak valóra.

Amint eléri az alacsonyabb Föld körüli pályát, a SZEM, egy Édeni Almával felszerelve, jelentősen növelni fogja megfigyelési képességeinket. Még fontosabb, hogy erősítőként fog működni az Alma számára.

Ezenfelül az előzetes analízisek azt mutatják, hogy képesek leszünk lokalizálni a potenciállal rendelkező egyéneket, de kevésbé biztos, hogy a SZEM képes lesz begyűjteni vagy felébreszteni a nyers adatokat az emberekben, melyek létrehozásunk óta bennünk rejlenek.

File.0.20\FC_Entities (Entitások)

Keveset tudunk az Első Civilizáció egyedeiről, de közelmúltbeli felfedezések révén megbizonyosodhattunk néhány tényről velük kapcsolatban. Ők, Akik Előttünk Jöttek a bolygó bennszülöttjei voltak. Hozzánk hasonlóan az evolúció termékei voltak, egy fejlődésé, mely kétségtelenül több száz évezredet vett igénybe. Egy teória szerint a koponyák, melyeket a Dél-afrikai Boskop közelében találtak, bizonyíték a létezésükre.

Ezek a lények anatómiailag hasonlítottak az emberekre, bár magasabbak voltak, és koponyájuk hozzávetőlegesen 30%-kal nagyobb volt. Teóriák szerint a nagyobb koponya nagyobb agyat is rejtett, mely érthetővé teszi, hogyan rendelkezhettek hatodik érzékekkel, lehetővé téve a téridő sokkal kifinomultabb értelmezését. Ők, Akik Előttünk Jöttek hosszabb élettartammal rendelkeztek, és bizonyítékok támasztják alá, hogy az egész bolygón elszórtan léteztek, bizonyítékok, melyek nem csupán az ő civilizációjuk maradványaiból, hanem az emberiség mítoszaiból és legendáiból állnak.

Tagadhatatlan, hogy a Toba-katasztrófa után az Első Civilizáció túlélői folytatták az érintkezést az emberiséggel, befolyásolva a társadalom több területét. Gyanítjuk, hogy az ősi pantheonok - legyenek azok görög, római, etruszk, indiai vagy Közép-amerikai építmények - jelentősen befolyásolva voltak az Első Civilizáció által. A tény, hogy a mítoszok és az istenségek több különböző kultúrában is igen nagy hasonlóságot mutatnak, alátámasztja ezt a hipotézist.

Ezenfelül az Örökség Projekt és az Animus kutatások segítségével felfedett adtok kétségbevonhatatlanul bizonyítják, hogy a magukat Consusnak, Junonak, Jupiternek és Minervának nevező alakok az Első Civilizáció tagjai voltak.

Videók

Apróságok

Forrás

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Abstergo_Files

Advertisement