Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacacIkonac1IkonacblIkonac2Ikonac2dIkonacbhIkonacrIkonac3Ikonac4bfIkonacuIkonackscIkonackrIkonackbhIkonacktfIkonacktcIkonacaIkonaceIkonacinIkonarend


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
"Semmi sem igaz, minden megengedett."
―A Hitvallás alapelve[src]
Asszaszin Rend

Az Asszaszinok Hitvallása vagy az Asszaszinok Krédója (innen az Assassin's Creed elnevezés) az Asszaszin Rend működését szabályozó irányelv, mely fennállt a Harmadik keresztes hadjárattól egészen napjainkig. Korlátozza az ártatlanok felesleges öldöklését, megőrzi a magunk, és a Rend hírnevét. Az volt a célja, hogy létrehozza a békét, nem csak a világnak, de az egyénnek is.

A hitvallás nemzedékről nemzedékre száll, biztosítva, hogy az üzenet minden asszaszinhoz eljusson. Al Mualim a rend egykori mentora megjegyezte egyszer: "Semmik vagyunk, ha nem tartjuk be az asszaszinok hitvallását.

Altaïr ősi kódexében azt állította, hogy a hitvallást nem lehet megölni, még ha az összes követőjét is megölték. Azzal folytatja, hogy elmagyarázza, hogy a hitvallás egy ötlet, és még akkor is, ha az összes feljegyzést el is pusztították, akkor is valaki újra felfogja "fedezni".

Három tan[]

A hitvallás három egyszerű erkölcsi tanácsot ad.

Tartsd távol pengédet az ártatlanok húsától![]

"Nem hívtam volna fel a figyelmet ránk. Én nem vettem volna el egy ártatlan életét."
Malik Al-Sayf Salamon templomában[src]

Az asszaszinok célja a béke. Ezt politikai gyilkosságokkal érik el, így az ártatlanok gyilkolása nem viszi őket közelebb a célhoz, valamint rombolja az asszaszinok hírnevét.

Rejtőzz a nép közé, válj eggyé a tömeggel![]

"Hagyd hogy a nép vessen rád álarcot, válj eggyé a tömeggel."
―Al Mualim[src]

Légy láthatatlan! Az asszaszin célja, hogy a tömegben lopakodva végezzen áldozatával, majd ugyanilyen gyorsan eltűnjön a helyszínről.

AC1 Altair blending with Scholars

Altaïr beolvad a bölcsek közé

Ez az illúzió látszatának hatását erősíti, hogy az asszaszin feltűnik a semmiből, majd miután végzett a célpontjával, ugyanilyen gyorsan el is tűnik. Ha az asszaszinokat látják, ez az illúzió szertefoszlik.

Soha ne sodord veszélybe a Testvériséget![]

"A tetteidnek sohasem szabad, hogy hatással legyen ránk - közvetett vagy közvetlen."
―Al Mualim[src]

Soha nem szabad kárt okozni a rendnek. Az elfogott asszaszin sem tettel, sem szóval nem tehet olyat, ami visszavezethető lenne a Testvériségre, vagy bármely tagjára.

Három irónia[]

Három nagy irónia, ellentmondás szerepel a hitvallásban:

 • Az asszaszinok a békéért küzdenek, de gyilkolnak az eléréséhez.
 • Az asszaszinok feltárják az emberek elméjét, de elvárják, hogy engedelmeskedjenek a szabályokkal szemben.
 • Az asszaszinok célja, hogy felhívják a vak hitre a figyelmet, mégis maguk is gyakorolják azt.

Bár látszólag képmutató, ez nem veszélyezteti az asszaszinok céljait. Inkább megmutatja, hogy magáévá teszi az ellentmondást, a "az egyik lehet két dolog egyszerre".

Az elv[]

"A hitvallás nem parancsolja, hogy legyünk szabadok. Azt parancsolja, legyünk bölcsek."
Altaïr Ibn-La'Ahad

Semmi sem igaz, minden szabad. Minden szabad, semmi sem igaz. Ez volt a hitvallás elve és elsődleges iránymutatója. A kifejezést az asszaszin Hassan-i Sabbáh hozta létre, a 11. században.

1000px-Initiation Rome 1

Beavatási ceremónia.

Ezio Auditore da Firenze egyszer beszélt Sofia Sartornak erről, aki azt mondta, elég cinikus. Azonban Ezio erre azt válaszolta, hogy ez nem egy követendő doktrína, hanem egy megfigyelés.

Magyarázata: Azt mondani, hogy semmi sem igaz, azt jelenti, hogy rájönnek, a társadalom alapja törékeny, és mi kell legyünk a saját civilizációnk pásztorai. Azt mondani, hogy minden megengedett, azt jelenti, hogy megértjük, mi vagyunk a tetteink építészei, és együtt kell élnünk a következményeivel, legyen az dicsőséges, vagy tragikus.

Az elv minden tanítvány beavatásakor elhangzott.

Büntetés az engedetlenségért[]

A hitvallás megsértése, általában a hibát elkövető személy kivégzéséhez vezetett, de voltak kivételek.

Középkor[]

AC 2

Al Mualim elmagyarázza Altaïrnak a három alapelvet

Reneszánsz[]

Haiti forradalom[]

1791-ben Eseosa halálba küldte az asszaszin Jeannot, mert megszegte a hitvallás első pontját.

Francia Forradalom[]

Történet[]

Középkor[]

Reneszánsz[]

Kalózkodás Aranykora[]

Az Amerikai Függetlenségi háború[]

Modernkor[]

Apróságok[]

 • A hitvallás és a Szinkronizáció együttes hatása adja, hogy nem gyilkolhatjuk le a civileket következmény nélkül.
  • A maszjáfi asszaszin őröket azonban gond nélkül megölhetjük.
  • Ha befejeztük az AC1-et bármennyi civilt megölhetünk következmények nélkül.
 • Altair megszegte a hitvallás mindhárom tanát, amiért a mestere látszólag megölte, de még kellett neki Altair, hogy végezzen a templomos ellenfeleivel, így életben hagyta.
 • Ezio is megszegi a hitvallást Dante Moro megölésével, aki csupán a gondolkodás módja miatt csapódott a templomosokhoz, az pedig nem elítélendő. Ezio azonban ekkor még nem volt hivatalosan tagja a Rendnek.
 • Perotto Calderon is megszegi a hitvallást, hogy megmenthesse fiát. Perottót kivégzik a tettéért.
 • A 16. században egy jeruzsálemi asszaszint is kivégeznek, aki megszegte a hitvallást. Érdekesség, hogy erre a Török Asszaszinokat kérik fel.
 • A "Semmi sem igaz, minden megengedett." elvet Vladimir Bartol, Alamut című könyvéből veszik.
 • A "Semmi sem igaz, minden megengedett." olasz, és arab változata is felbukkan a játékokban, de mindkettő helytelenül.
  • Arabul a "La shay' haqiqah, koulo shay' moumkin." lenne a helyes, de helyette a "Laa shay'a waqi'un moutlaq bale kouloun moumkine." szerepel, ami azt jelenti: "Semmi sem abszolút valóságos, minden megengedett."
  • Olaszul a "Niente è vero, tutto è permesso." lenne a helyes, de helyette a "Nulla è reale, tutto è lecito." szerepel, ami azt jelenti: "Semmi sem igazi, minden törvényes.
 • Eredeti arab írással az elv: ليس هناك ما هو صحيح، فكل شيء مباح
 • Az arab verziót használja Ezio, ha teljes rangú asszaszinná léptet elő egy tanoncot.
 • Altair könyvtárának az ajtaján a hitvallás elve látható, arabul.

Galéria[]

Forrás[]

http://assassinscreed.wikia.com/wiki/The_Creed

Advertisement