Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkontrendIkonabIkonv


Abstergo logo

A modern kori Abstergo mögött a régmúlt Templomosai húzódnak meg.

"A Templomosok felismerték, hogy nem létezik színtiszta igazság - vagy ha mégis -, nem vagyunk kellőképpen felvértezve ahhoz, hogy felismerjük azt. Ezért megalkotják saját, egyedi értelmezésüket világunkról."
Altaïr Ibn-La'Ahad a kódex kilencedik lapján.

A Templomosok rendjének legfőbb célja az Új Világrend (New World Order) kialakítása, melynek megvalósításán napjainkban az Abstergo Industries fáradozik.

Ha törekvéseiket végül siker koronázza, akkor az emberi faj elméje és akarata irányíthatóvá és ellenőrizhetővé válik, annak érdekében, hogy egy vasszigorú béke honoljon a Földön.

Ideológia[]

Az_Új_Világrend_(magyar_felirattal)

Az Új Világrend (magyar felirattal)

Az iránymutató meggyőződés az, hogy az emberiség érdekében ellenőrzésre és fegyelemre van szükség, saját barbár jellegének elrejtése érdekében. Az Új Világrendben foglaltatott ellenőrzés jogát természetesen, saját elképzeléseik szerint a Templomosok birtokolnák és gyakorolnák egyaránt.

Ezt az új utópista-idealista világot a vakbuzgóság árnyéka teríti be. A létrejött társadalomban a Templomosoknak egy szűk elitje alkotná azt a magot, akik a teljhatalmat birtokukba véve, vasszigorral ellenőrizhetnék az egész civilizáció oktatási, katonai és élelmiszer-ellátó folyamatait.

A templomosok uralma, ahogy saját maguk hívják egy "jóindulatú-zsarnokság" lenne, amely segítségével megszüntetnék a rasszizmust és a kicsinyes hercegek, fejedelmek egyszerű lecserélésével létrejött kaotikus űrt, saját önkényuralmukkal foltoznák be.

Lényegében a Templomosok célja nagyon hasonlít ősi ellenségeik az Asszaszinok céljaihoz. Azonban az utóbbiak a társadalom békéjét az emberiség oktatásában és fejlesztésében, nem pedig az irányításában látják.

Történelem[]

Középkor[]

"Engednél egy síró gyerek akaratának csak azért mert jajveszékel? "De hát apa, én a tűzzel akarok játszani!" Mit mondanál neki? "Tégy úgy, ahogy jónak látod?" Ah, de aztán a te feladatod megmagyarázni, hogy miért is égette meg magát!"
Garnier de Naplouse a rend és a fegyelem fontosságáról

Ennek a gondolatnak a körvonalai a második keresztes hadjáratig nyúlnak vissza, ugyanis a harmadik keresztes hadjárat keretein belül, Akko ostrománál már kiderül, hogy a Templomosok már teljes tisztában voltak terveikkel.

A rend céljai között szerepel annak a tudásnak a megszerzése, melynek hatalmát kizárólag az éden darabjai tudnak biztosítani. E tárgyak segítségével évszázadokon keresztül hozzájárulnak a különböző technológiák fejlesztéséhez. A harmadik keresztes hadjárat ideje alatt Robert de Sable és Garnier de Naplouse megpróbálja ellopni az emberek döntési szabadságát az Éden Almájának erejét használva.

Reneszánsz[]

"Béke. Stabilitás. Egy olyan világ, melyben az emberiség félelem nélkül élhet. Az emberek vágynak az igazságra, de mikor megkapják azt úgy kívánják inkább ne ismernék. Mégis hogyan harcoljunk ilyesfajta tudatlanság ellen?"
Ahmet herceg

Annak ellenére, hogy a Templomosoknak nem sikerült Itália földjén megalapozni az Új Világrendet, Cesare Borgia (mint a pápai hadsereg főparancsnoka) arra törekedett, hogy saját zászlaja alatt egyesítse a szétszabdalt Olaszországot.

1511-ben Ahmet herceg, II. Bajazid szultán fia megpróbálta egyesíteni Konstantinápolyt és megsemmisíteni kultúráját. Ahmet úgy hitte, hogy Altair könyvtára vezetheti el őt a Nagy Templomhoz, és az itt talált információval "leszámolhatna a babonákkal, ami megosztja az embereket.

Modern kor[]

"Az emberi faj letért a helyes útról. Tudni akarják miért vannak itt vagy, hogy mit kellene tenniük. Nos elfogjuk nekik mondani..."
Warren Vidic az Abstergo céljairól.

Annak érdekében, hogy az Abstergo Industries teljesíthesse céljait, 2012-ben elrabolta Clay Kaczmareket és Desmond Miles-t. Ezt a két férfit, mint Animus alanyokat, arra használták fel, hogy a genetikai-memória segítségével elvezesse őket az Éden további darabjaihoz, melyek nélkülözhetetlen részét képezik autokrata terveiknek.

Az Új Világrendben foglaltak szerint, az Abstergo az Éden összes Darabját birtokba véve, túlvilági hatalomra tennének szert, hogy ellenőrizhessenek minden egyes embert a Földön. Ennek érdekében az Abstergo tervei szerint, 2012.december 21.-én fel bocsátanak egy műholdat az Éden egyik darabjával.

Ezzel a lépéssel a Templomosok reményei szerint elérik, hogy irányíthassák az emberiséget, így teremtve békét a Földön.

Forrás[]

Advertisement