Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
IkonacacIkonac1IkonacblIkonac2IkonacbhIkonacrIkonac3IkonaclIkonac4bfIkonacplIkonacreIkonackfcIkonackscIkonackrIkonackbhIkonackreIkonackfIkonackbfIkonacktcIkonacktfIkonacdylIkonacinIkonőaej


Maszjáftól Firenzéig
F I G Y E L E M!

A cikk a(z) Maszjáftól Firenzéig projekt része, így speciális védettséget élvez. A cikken jelenleg Ezio Borgia dolgozik. Kérjük, csak akkor szerkeszd, ha nem tartalmi jellegű módosításokat kívánsz a cikken elvégezni, hanem csupán apróbb korrigálásokat (pl. nyelvtani hibák javítása)! Részletesebben erről a projektről ezen a lapon olvashatsz.
"Ezek ajándékok, Mr. Miles. Azoktól, Akik Előttünk Jöttek."
Warren Vidic kifejti Desmond Milesnak az Éden darabjainak eredetét[src]
Poe1

Néhány Éden Darabja - egy Alma, a Kard, az Ankh és a Pásztorbot

Az édendarabok vagy édeni részek (angolul Pieces of Eden, ennek rövidítése miatt használják a PE vagy P.O.E. rövidítést) magas technológiai szinten álló felszerelések, melyeket az Első Civilizáció hozott létre. Mindegyik egyéni tulajdonságokkal van felruházva, ám közös tulajdonságuk, hogy egy vagy több személy gondolatait a tárgy birtoklójának akarata szerint változtatni képesek.

Történetük[]

Korai történések[]

"A Tizenhetes Alany jelenlegi megfigyelése azt mutatja, hogy az Éden Darabján kívül minden egyéb ereklye, melyet a Krisztus-figurától származtatnak, csupán irodalmi eszközök, melyeket az Éden Darabja ihletett, és nem valódi tárgyak."
Alan Rikkin e-mailje[src]
Eden-slave

Egy embert rabszolgamunkára kényszerítenek egy Éden Darabja segítségével

Az Éden Darabjai - az egyetlen ismert technológiai fejlesztés (az emberiség mellett) részei, melyet az Első Civilizáció alkotott - hosszú történettel rendelkeznek, melyet végigkísérnek az emberiség meséi. Az, hogy az emberiséget teremtették úgy, hogy a Daraboknak hatalma legyen rajta, vagy az emberek hamarabb keletkeztek, nem derült ki eddig. Minerva a rövid időszakot, melyben az emberek és "isteneik" között béke uralkodott, az Éden Darabjai hatásának tulajdonította.

Később a keveredések az emberiség és az Első Civilizáció között létrehoztak egy hibrid fajt, mely immúnis volt a Darabok hatásaira. Egy alkalommal két egyén, Ádám és Éva, ellopott egy Éden Darabját - egy Almát - mestereiktől. Ennek következtében kitört a háború - emberek az istenek ellen.

AC3 Juno Enthrallment Solution

Jupiter befolyásolja az embereket az Éden Almájával

Technológiai fejlettségük ellenére az Éden Darabjai nem voltak képesek arra, hogy megvédjék az Első Civilizációt saját teremtményeiktől, akik túlnyomó létszámbeli fölényben voltak korábbi mestereikkel szemben. A háború vége mindkét fél számára katasztrofális volt, és a két faj kénytelen volt együttműködni a világ újjáépítésének érdekében. Bár sikerrel jártak, az istenek kihaltak, és az Éden Darabjai elvesztek a történelem számára.


Az emberi használat kezdete[]

"Mik ezek a különös tárgyak? Üzenetek egy palackban? Hagyatékok, melyeknek célja, hogy támogasson és vezessen bennünket? Vagy csupán a hátrahagyott törmelékért harcolunk, s isteni hatalmat tulajdonítunk ezeknek a tárgyaknak, mintha valamilyen valós célt szolgálnának, s valójában nem többek selejtes gyermekjátékoknál?"
Altaïr Ibn-La'Ahad kódexe, 5. oldal[src]

Évszázadok alatt az Éden Darabkái átalakultak, és leginkább mint vallási tárgyak vagy szent ereklyék tűntek fel. Azonban ahogy múlt az idő, több csoport is rájött, hogy mik a Darabok valójában, és keresni kezdték őket. Már a 12. században a Templomosok aktívan keresték őket, és számos Éden Darabját birtokukba is vettek, hogy segítségükkel erőszakos úton békét teremtsenek úgy, mint ahogy Ők, Akik Ezelőtt Jöttek is tették.

A 12. század végén a Templomos Lovagrend, melynek akkoriban Robert de Sable volt a vezetője és Nagymestere, összpontosította erőit egy Éden Darabja, történetesen egy Éden Almája megszerzése érdekében. A Harmadik keresztes hadjárat leple alatt a Templomosok behatoltak Salamon Templomának katakombáiba, Jeruzsálem városában, ahol értesüléseik szerint az Alma volt.

A Templomosok azért keresték az Almát, hogy segítse őket küldetésük teljesítésében, miszerint békét kell hozzanak a területre, valamint hogy bebiztosítsák vele hatalmukat. A Templomosok balszerencséjére egy tagjuk elárulta őket; Al Mualim, aki titokban Templomos, de a világ előtt az Asszaszin Rend Mentora volt, elküldte legjobb embereit az eszköz megszerzése érdekében.

Almualim-poe-study

Al Mualim bemutatja az Almát Altaïrnak

Altaïr Ibn-La'Ahad és az Al-Sayf testvérek feltartóztatták a Templomosokat, és a két csapat összecsapott. Annak ellenére, hogy Kadar Al-Sayfot megölték, Altaïrt pedig a csata elején kilökték a teremből, az Asszaszinok győzedelmeskedtek, és elvitték az Almát erődjükbe, Maszjáfba.

Egy évre rá a két tábor újra összecsapott az Alma birtoklása érdekében, és a csatának az vetett véget, hogy mind Sable, mind Al Mualim meghalt Altaïr kezétől. Bár eredetileg el akarta pusztítani az Éden Darabját, Altaïr rájött, hogy ezt képtelen megtenni, így elhatározta, hogy inkább elrejti a Limassolban található Archívumban. A körülmények miatt azonban ezt a tervet is el kellett vetnie, ezért úgy döntött, inkább magánál tartja az Almát, minthogy véletlenül is rossz kezekbe kerüljön.

Használatok az évszázadok alatt[]

Az Altaïr által birtokolt Éden Darabja, más néven a "második Alma", el lett rejtve Altaïr könyvtárában.

Ezio Sixth

Ezio Auditore, kezében a Hatodik Almával

A következő információ a darabokról a reneszánsz Itáliához kötődik. Egy olasz Asszaszin, Ezio Auditore da Firenze összecsapásai a Templomosokkal egy másik Éden Darabja körül forogtak. Ezt a Darabot először a Templomosok fedezték fel 1488-ban Cipruson, ahonnan áthajózták Velencébe az akkori Nagymester, Rodrigo Borgia számára. Ennek ellenére Ezio meg tudta szerezni, mielőtt még a Spanyol kezeibe került volna.

Forlì ostroma után az Almát elvette a sérült Asszaszintól Girolamo Savonarola, és segítségével elindította a Hiúságok máglyája nevű mozgalmat Firenzében. 1499-ben Ezio felhasználta az Almát, hogy a Pápai Pásztorbottal kombinálva kinyissa vele a Kamrát, mely a római Vatikán alatt fekszik.

Az emberiség történelmén keresztül az Éden Darabjainak széles története volt, melyben különböző jelentős történelmi személy kezében jártak, akik legtöbbször Templomosok vagy Asszaszinok voltak. Ezek között volt Bonaparte Napoleon, George Washington, Mahatma Gandhi, Nikola Tesla, Thomas Edison, II. Miklós cár, Winston Churchill, Henry Ford és Adolf Hitler.

2012-ig sok darabot kaparintottak meg a Templomosok. Hogy megszerezhessék a többit, beindították az Animus Projektet, melynek egyetlen célja az Éden Darabjainak lokalizálása volt. Az Animusszal végzett munka fontos részt kapott a Templomosok terveiben, mert az Új Világrend létrehozását csak a Darabok segítségével tudták volna megvalósítani.

Az Éden Darabjain keresztül a Templomosok azokat a neurotranszmittereket akarták manipulálni, melyek érzékennyé teszik az emberiséget a Darabok hipnotikus hatására. Az Eye-Abstergo (eye=szem), az Abstergo Industries egyik alvállalata, egy "mindent-egybe telekommunikáció" műholdat tervezett Föld körüli pályára állítani. Azonban az emberiség (és több Abstergo-alkalmazott) előtt titkolt tervek szerint a műhold egy Éden Darabját tartalmazna, és így kivetítené annak hatását az egész bolygóra.

Modern kori történések[]

2012-ben egy Asszaszin csapat, tagjai Desmond Miles, Lucy Stillman, Rebecca Crane és Shaun Hastings, felhasználták az Animust az Ezio által elrejtett Alma helyének meghatározására, melyet meg is találtak a Santa Maria Aracoeli alatt. Ám az Alma aktiválódott, és az Első Civilizáció tervei szerint Desmondot Lucy meggyilkolására kényszerítette, mivel a lány titokban a Templomosoknak dolgozott. Ezután az Assaszin Rend vezetője kihozta a Kamrából a csapat megmaradt tagjait az Almával együtt, majd New Yorkba repült velük.

Jellegzetességek és ismertetőjegyek[]

"Ez... ez a darab ezüst taszította ki Ádámot és Évát a paradicsomból. Botokat változtatott kígyóvá, a Vörös-tengert kettéválasztotta. Eris arra használta, hogy megtámadja vele Tróját; és ennek segítségével egy szegény ács a vizet borrá változtatta."
―Al Mualim Altaïrnak beszél az Almáról[src]
Almualimxs

Al Mualim az Alma erejét használja Altaïr ellen

Az ember által ismert legnagyobb eszközök közül az Éden Almái az egyetlenek, amelyek - az agyban mélyen elrejtett neurotranszmitterek segítségével - képesek irányítani egy vagy több személy elméjét. Más Darabjai az Édennek képesek a valóság meghajlítására, ezáltal illúziókat kelteni, sebeket begyógyítani és elérni a tökéletes fegyelmet.

Mind a Templomosok, mind az Asszaszinok tudták, hogy a Darabok felelősek sok történelmi meséért és csodáért, beleértve a Vörös-tenger kettéválasztását, a Trójai Háború kitörését, a csodákért, melyeket a "Krisztus-figura" hajtott végre, megalapozva ezzel a keresztény vallást, a bibliai Tíz csapásért, melyek Egyiptomot sújtották, valamint hasonló természetfeletti történésekért.

A Darabok képességei[]

Unstopable

Ezio használja az Alma energialöketét

Néhány Éden Darabjáról tudjuk, hogy képesek megváltoztatni az idő folyását, ezzel akár paradoxonokat is létrehozva. Mások "beszéltek" birtokosaikhoz, mint például Ezio Auditore, Perotto Calderon vagy Giovanni Borgia esetében a hatodik Almával, de ugyanezt a képességet tulajdonítják Édeni Lepelnek is.

Az Éden Darabjai, de legalább az Almák képesek egy energialöketet kibocsátani, mely az érintett személyeket őrületbe kergeti vagy megöli. Ennek azonban van egy olyan hátránya, hogy a viselő fizikai egészsége a használat hosszával egyenes arányban romlik, mennyiben még tapasztalatlan Alma-használóról van szó. A 92 éves Altaïr képes volt a Második Almát életerő-veszteség nélkül használni egy bizonyos ideig. Rövid löketek használatával minimalizálni lehet a viselőt érő kárt, de hogy milyen mértékben, azt nem lehet tudni.

Egy Darab elpusztítása[]

Poemap

Altaïr az Alma által kivetített térképet nézi

Az Éden Második Darabjának pusztulása után, mely a Denveri Nemzetközi Repülőtéren végzett kísérletek közben következett be, a Templomosoknak szükségük volt egy hasonló tulajdonságokkal rendelkező Darabra. Mivel szükségük volt egy térképre az összes Darab helyzetével, a Templomosok fedőcége, az Abstergo felkutatta és elrabolta Altaïr Ibn-La'Ahad egy leszármazottját - Desmond Milest -, hogy megnézhessék a középkori Asszaszin emlékeit. Ezúton megtekinthették a térképet, melyet Altaïr fedezett fel 1191-ben.

Minden Éden Darabja hatalmas mennyiségű helyzeti energiát tartalmaz magában, így megsemmisítésük olyan hatású lenne, mint egy nukleáris robbantás. Ilyen szintű robbanás következett be 1908-ban, az oroszországi Tunguszka környékén, mikor "a Pásztorbot" néven ismert Éden Darabját látszólag teljesen elpusztította a Nikola Tesla vezeték nélküli elektromossággal tüzelő fegyverének lövése a Templomosok elleni Asszaszin csapás részeként. Később kiderült, hogy ez az energia sem volt képes teljesen elpusztítani a Pásztorbotot, mivel legalább egy szilánkja megmaradt.

Bár az ereklye többi része teljesen elpusztult, a Szilánk még mindig hatalmas elmeirányító erővel bírt, ahogyan azt Grigorij Raszputyin példája is bizonyította. Amíg a szilánk hatalmát birtokolta, könnyedén magára vonta Alexandra Feodorovna, II. Miklós orosz cár hitvesének figyelmét, valamint több tanítvány odaadását, mint például Khioniya Guseva esetében.

Ellenállás[]

"TUDOM MIT CSINÁLTOK. TUDOM MIT TETTETEK. LÁTTAM ŐT. EGY FÉM LABDA VOLT NÁLA. AMI KINYÍLT. ŐK MEGŐRÜLTEK. LÖVÉS. SZÚRÁS. EGYMÁS DARABOKRA TÉPÉSE. TUDOM HOGY EZEK TI VOLTATOK EMBEREK. LÁTTAM A LOGÓT. HALLOTTAM A NEVET. EL FOGOM MONDANI. MINDENKINEK AKI MEGHALLGAT. LELEPLEZLEK TITEKET. TUDNI FOGJÁK AZ IGAZSÁGOT. ÉS AKKOR MEGFIZETTEK. TI ŐRÜLT SZEMÉTLÁDÁK. MEG FOGTOK FIZETNI."
―Egy azonosítatlan személy e-mailje Warren Vidicnek[src]

Annak ellenére, hogy az Első Civilizáció elhelyezett az emberek fejében egy neurotranszmittert, mely arra kényszerítette őket, hogy fogadják el az Éden Darabjain sugárzott akaratot, a kereszteződések az istenek és rabszolgáik között létrehoztak egy hibrid fajt. Ezek az új emberek rendelkeztek az Első Civilizáció néhány természetes képességével, de ami a legfontosabb, mentesültek a neurotranszmitter alól, melyek az Éden Darabjainak akaratához kötötték őket.

Az első két ismert immúnis egyén Ádám és Éva, akik elloptak egyet az Éden Almái közül, és miattuk tört ki az ezt követő háború. Családfájuk tagjai megörökölték a különleges képességeket és a Darabok elmére való hatása szembeni immunitást, bár azok fizikai hatása alól nem mentesültek. Olyan egyének, mint Altaïr, Ezio, a 16-os alany vagy Desmond szintén birtokolták ezeket a tulajdonságokat.

A 21. század elejéig a Templomosok észben tartották, hogy vannak személyek, akik immúnisak az Éden Almájának agykontrolláló hatására, ennek eredményeképpen aktívan keresték azokat az eszközöket, melyekkel ez a hézag pótolható. Legalább egy alkalommal Dr. Warren Vidic, az Abstergo egy munkatársa kapott névtelen e-mailt egy olyan személytől, akire nem volt hatással az Alma, és megfenyegette, hogy elárulja az embereknek, mit látott.

Azonosított Éden Darabjai[]

Zw-eden-4

Az Éden Pásztorbotja, egyesítve a Hatodik Almával

Az Éden Almái mellett az Első Civilizáció számos más tárgyat is készített. Néhány hasonló hatással volt az emberekre, mások pedig a természetre, vagy egyenesen magára az időre hatottak.

Az Első Alma, Második Alma, Harmadik Alma, Negyedik Alma, Ötödik Alma és Hatodik Alma mind képes volt a emberek elméjének irányítására, illúziók keltésére, és - egy bizonyos szinten - fizikai hatások kifejtésére. Az összes Almát egyesíteni lehetett az Éden bármelyik Pásztorbotjával, ezzel megnövelve mindkét Darab erejét.

Más darabok más képességekkel rendelkeztek: a Lepel érintésre begyógyította a sebeket, az Ankh képes volt a halottak feltámasztására, és a Kard, mely a történelem sok híres személyiségének kezében megfordult, beleértve Arthur királyt és Attilát.

A Kristálykoponyák, Darabok, melyeket Közép- és Dél-Amerikában találtak, igazi vezeték nélküli, lehallgathatatlan és megzavarhatatlan telepatikus kommunikációt biztosítanak minden Koponyát tartó személy közt. A Kristálykoponyák már egyszer Giovanni Borgia tulajdonába kerültek, aki használta is azok erejét 1542-ben.

A 2012-ben Desmond Miles által elolvasott e-mailek alapján létezik legalább egy Éden Darabja, mely képes manipulálni az idővel. A lehetséges paradoxonoktól való aggodalmuk viszont arra késztette az Abstergo vezetőit, hogy elzárják ezt a Darabot.

Az Éden Darabjainak ismert lelőhelyei[]

830px-ACII Codex Eagle V

A Kódex térképe az Éden Darabjairól saslátással nézve

Al Mualim halála után Altaïr lemásolta az Alma által kivetített térképet, és elrejtette a kódexben úgy, hogy csak a saját vérvonalába tartozók láthassák azt. A Kódex térkép alapján a következő helyek rejtenek egyet-egyet az Éden Darabjaiból:

 1. Gíza, Egyiptom
 2. Viktória-tó, Afrika, Kenya felé eső oldal
 3. Gambia-folyó, Gambia
 4. Timbuktu, Mali
 5. Taza, Marokkó
 6. Kanári-szigetek, Spanyolország
 7. a Kamcsatka-félsziget déli csücske, Oroszország, az Opala-vulkán közelében
 8. Odessza, Ukrajna
 9. Kharkiv, Ukrajna
 10. Rennes-le-Château, Franciaország
 11. Salisbury-síkság, Anglia (feltehetően Stonehenge-nél)
 12. Loch Ness, Skócia
 13. Maroantsetra, Madagaszkár
 14. Nara, Japán
 15. valahol Goodhouse mellett, Dél-Afrika, a Dél-Afrika - Namíbia határ közelében
 16. Bostonban vagy környékén, Massachusetts, Egyesült Államok
 17. Delhi, India, vagy a Taj Mahal, Delhitől kissé délre
 18. Persepolis, a mai Shiraz, Irán
 19. Jeruzsálem, Izrael
 20. az Igara Őarana-folyó térségében, Kolumbia
 21. Nazca, Peru
 22. Srí-Lanka délnyugati fele
 23. Hellissandur, Izland
 24. a Sabiene-sziget térségében, Nanavut, Kanada
 25. Phoenix környéke, Arizona, Egyesült Államok
 26. Washington D.C., Egyesült Államok
 27. Juneau, Alaszka, Egyesült Államok
 28. nagyjából Középtől Kelet-Jáva sziget, Indonézia
 29. a Csendes-óceán déli felének közepe
 30. Csendes-óceán, Mexikó partjainál
 31. Csendes-óceán déli fele, a Húsvét-szigetek és Chile partjainak közelében
 32. Atlanti-óceán, az a hely, ahol feltételezések szerint Atlantisz volt
 33. Atlanti-óceán, pár száz mérföldre Brazília partjaitól
 34. Atlanti-óceán, a Déli Sarktól nem messze
 35. Indiai-óceán közepénél, egy keresztforma metszéspontjánál, melyet India csücske, Afrika déli csücske és Ausztrália délnyugati csücske jelöl ki - egy kis szigeten, melynek neve Ile Amsterdam
 36. Indiai-óceán, a Déli Sarktól nem messze
 37. Arkangelsk, Oroszország
 38. Andorra le Vella, Andorra
 39. Sao Paolo, Brazília
 40. Barrow, Alaszka
 41. La Rioja, Argentína
 42. Hervey-öböl, Queensland, Ausztrália
 43. Uluru/Ayers-szikla, Északi Terület, Ausztrália
 44. valahol Padangban, Szumátra, Indonézia
 45. Peking, Kína
 46. valahol az Altaj-hegységben, Délnyugat-Mongóliában
 47. valahol Chukotka tartomány északi partjain, Oroszország
 48. egy terület Tiksi közelében, Oroszország

Két további Darab az ötvenből azért nincs a listán, mert megsemmisültek: egy Alma a DIA műholdbalesetben, a Pásztorbot pedig a Tunguszkai robbantásban.

Apróságok[]

250px-Apple of Eden

Az Éden egyik Almája

 • A Jelképek és az Igazság fájlok alapján az emberiség történelmének sok legendája és mítosza valójában történelmileg pontos. A természetfeletti és paranormális történések minden legendában megmagyarázhatóak a főszereplő által birtokolt Éden Darabja hatásaként (például a görög mítosz Perszeuszról, Arthur király legendája, stb.).
 • Az Assassin's Creed II-ben a Rodrigo Borgia ellen vívott párbaj alatt Ezio olyan másolatokat készít magából, mint Al Mualim tette Altaïr ellen. Ha Ezio ruhájának színét testreszabtuk, vagy Altaïr páncélját viseljük, a kivetülések mind más és más színű és páncélzatú lesz. Ha nem teljesítjük a fenti feltételek egyikét sem, az összes másolat teljesen ugyanolyan lesz, mint Ezio, fegyvereiket kivéve.
 • Mind a Kódex térképe, mind az Assassin's Creed végén látott kivetített térkép is azt mutatja, hogy csak ötven Éden Darabja létezik. Ennek ellenére a 16-os alany azt állítja, hogy a Lepel a 66-ik Éden Darabja. Ezt az ellentmondást még nem orvosolták.
  • Az Assassin's Creed II francia és német verziójában a Leplet a 36-ik Darabnak nevezik. Hogy ez fordítási hiba vagy sem, még nem lett tisztázva.
 • A Kehelyről szintén azt gondolják, hogy az Éden egy Darabja; ennek ellentmond, hogy a Leplen kívül az összes Krisztus-figurához kötött tárgyról bebizonyították, hogy csak irodalmi eszközök - ahogyan az az Assassin's Creedben elhangzik.

Forrás[]

Advertisement