FANDOM


מנואל פאלאיולוגוס

מנואל פאלאיולוגוס, 1511.

מנואל פאלאיולוגוס (1455 - מרץ 1512) היה אציל ביזנטי, אשר נולד כיורש לאימפריה הביזנטית. בצעירותו פגש והצטרף אל מסדר הטמפלרים, שם קיווה שיקבל עזרה בשביל להקים מחדש את האימפריה של משפחתו.

ביוגרפיהעריכה

שנים מוקדמותעריכה

הקמת הביזנטים מחדשעריכה

עסקאות עם היאנצ'יריםעריכה

ימים אחרוניםעריכה

אישיות ומאפייניםעריכה

הופעותעריכה