FANDOM


להלן רשימת דמויות ראשיות ומסייעות המופעיות במשחק אמונת המתנקש משנת 2007. תפקידם רשום ליד שמן.

ימי הביניים (1191)עריכה

מתנקשיםעריכה

טמפלריםעריכה

אחריםעריכה

העת החדשה (2012)עריכה

מתנקשיםעריכה

אחריםעריכה