Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement
William Miles

اسم : William M

دروه زمانی: معاصر

وابسته به : Assassin

حضور:Assassin's Creed: Brotherhood (فقط صدا)و assassins creed 3 و آخر assassins creed revelation

"من نمیدونم که چقدر درباره ی این مکان شنیدی اما اونجا اونقدر چیزهایی به تو نشان خواهد داد که من میدونم تو عاشقش میشی.پر از تاریخ...." ویلیام در ایمیلی به شان هیستینگز

William M یکی از اعضای اساسیون ها میباشد،کسی که با اساسین ها در سرتاسر دنیا نقش ارتباطی گسترده ای دارد.


زندگی نامه

در سال 2012 ویلیام با شان هیستینگز و گروهش در ایتالیا در ارتباط بود.ویلیام گفتگویی هر چند کوتاه نیز با لوسی استیلمن پیرامون دزموند مایلز داشته است، دزموند با استفاده از Bleeding Effect میتوانست مکان Apple of Eden را به ویلیام نشان دهد.بعد از حوادثی در Colosseum Vault(پایان Brotherhodd ) ویلیام و افرادش دزموند را شوکه پیدا میکنند.آنها تصمیم به برگرداندن دزموند به Animus میگیرند تا از هر آسیب بیشتری به او ممانعت کنند. دزموند خاطرات بیشتری از سال 1506 در باره ی اتزیو در ذهن داشت،استفاده ی نابجای ویلیام از دزموند باعث وخیم شدن احوال دزموند میشد.مردی ناشناس به ویلیام اصرار میکرد تابا تزریق باعث به موازنه در آوردن ضربان قلب دزموند شود اما ویلیام مخالفت کرد،او گفت:اطلاعات گمشده ای ممکن است وجود داشته باشد(اگربه او تزریق کنی ممکن از بین روند)،تا زمانی که تکه ی بهشتی نزد ماست ناکار است. در پایان Assassin's Creed: Brotherhood - The Da Vinci Disappearance لئوناردو داوینچی و اتزیو غار Pythagorean Vault(vault) کوچکتری در رم پیدا میکنند. زمانی که DNA اتزیو توسط pedestal (همان ستون هایی که دزموند در پایان bh با پریدن روی آن باعث فعال شدنش میشد)قعال میشد،درون اتاقی با مختصات 43 39 19 N 75 27 42 W شکل میگرفت.دزموند وارد کما شد. ویلیام دلگرم از اینکه دزموند زنده میماند،او و دیگر همراهانش او را ترک میکنند تا به مختصات معبدی که اتزیو و لئوناردو پیدا کردند حرکت کند.

Advertisement