Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement
اتاق 313، دفتر مدیر کل
این ویکی تازه تأسیس است
  • برخی از نوشتارها نیاز به گسترش و توضیح بیشتری دربارۀ موضوع دارند. می توانید با افزودن مطلب به آنها به افزایش اطلاعات درمورد Assassin's Creed در ایران کمک کنید. برای مشاهدۀ لیستی از نوشتارهای نیازمند گسترش اینجا کلیک کنید.
  • برخی از نوشتارها حاوی مطالب نسبتاً کاملی _به زبان انگلیسی_ هستند. می توانید با ترجمۀ آنها به این گسترش این ویکی کمک کنید. برای مشاهدۀ لیست نوشتارهای انگلیسی اینجا کلیک کنید.
  • برخی از نوشتارها به تصویر نیازمندند. پایین هر مطلب یک رابط با بخش بین المللی ویکی قرار داده شده است. تصاویر را می توان از آنجا گرفته، و در قسمت فارسی ویکی قرار دهید. برای مشاهدۀ لیست نوشتارهای نیازمند تصویر اینجا کلیک کنید.


Links[]

 

Advertisement