Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement
Eraicon-AC2Eraicon-BrotherhoodEraicon-Assassinsاطلاعات شخصی[]

اسم کامل:ربکا کرین Rebbeca Crane متولد:1984 دوره ی زندگی:مدرن اطلاعات سیاسی: وابسته به:اساسین وجود دارد در: Asssassin Creed 2 صدا پیشه: الیزا اشنایدر Eliza Schnider

ربکا یکی دیگر از اساسین های امروزی در Ac2 میباشد او از سازنگان animus 2.0 است.در بخش پشتیبانی فنی انیموس با شریک دیگر خود شان هیستینگز فعالیت میکند.ربکا از دوستان قدیمی لوسی استیلمن نیز هست.در ac2 ربکا پشتیان سخت افزاری برای انیموس بود.ربکا برای لوسی فایل های کدگذاری شده توسط نمونه 16 را باز میکرد.


بیو گرافی[]

معلوم نیست که ربکا مانند دزموند و لوسی یک اساسین خاص باشد یا نه،ولی ربکا میگفت که نقش مهمی در زندگی شان بازی کرده،او میگفت هنگامی که شان از کارهای ابسترگو مطلع شده بود سعی میکرد به دنیا بگوید که چه در پشت پرده ی ابسترگو قرار دارد،که ربکا، شان را از دست تمپلارهای ابسترگو نجات میدهد و او را به یک اساسین تبدیل میکند.

حضور در Assassin Creed 2[]

ربکا نظاره گر انیموس بود تا مشکلی در آن به وجود نیاید.او هر اطلاعات کوچکی که به دست میاورد به شان میفرستاد تا شان آنها را تفسیر کند و سپس اطلاعات نهایی را بر پایگاه داده های خود منتقل کند.ربکا در پایان داستان بازی نقش مهمی ایفا نمیکرد و فقط به شان در جمع کردن وسایل انیموس کمک میکرد.


ویژگی های شخصیتی[]

ربکا بسیار پر اشتیاق خود را جلوه میداد.او شان را از زندگی نجات داده بود ولی با این حال شان به او سرکوفت میزد و او را مسخره میکرد.ربکا پرتحمل و خوش بین بود.او بر خلاف لوسی بسیار پر حرف بود.او فکر میکرد که مانند پسرها است و دوست داشت مثل آنها رفتار کند.همچنین او شباهت هایی هم با Rosa داشت که همین ویژگی Tomboyish(دختر هایی که مثل پسر رفتار کنند( را از او به ارث برده.

نکات[]

  • وقتی ربکا وارد انیموس میشد با نام REBECCA84 وارد میشد.شاید این عدد نشان دهنده ی این باشد که او متولد 1984 است. در 2012 او 28 ساله است.
  • به نظر میرسد ربکا از وارثین ROSA باشد.در مرحله ای که روزا به اتزیو نوع دیگری از بالا رفتن را یاد میدهد ،روزا از اتزیو میخواهد که با او مسابقه دهد.

ربکا همین موضوع را به دزموند بیان میکند و به او میگوید که دوست دارد با دزموند مسابقه ای از بالا رفتن یک ساختمان بدهد.

  • هنگامی که لوسی و دزموند از ابسترگو فرار میکنند و به مخفیگاه جدیدی میروند ربکا در خوش آمد گویی به لوسی میگوید:خیلی طول کشید،هفت سال گذشت.

پس معلوم میشود این دو دوست قدیمی همدیگر را از سال 2005 ندیده اند،یعنی لوسی هفت سال در ابسترگو بوده تا دزموند را پیدا کند؟

Advertisement