Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement

آلان ریکین رئیس سازمان ابسترگو است، آلان از با نفوذ ترین معبدی ها در قرن ۲۱ است.

زندگی نامه[]

پروژۀ انیموس[]

وی با موارد آزمایشی پروژه انیموس مستقیماً ارتباط نداشت، ولی وی عضو تیم تحقیقاتی بود که موارد ضبط شده توسط انیموس را مرور می کرد تا تکه های باغ عدن را پیدا کند. وی حداقل از مورد آزمایشی ۱۲ تا ۱۷ را آنالیز کرده است. او معمولاً از طریق ایمیل با وارن ویدیک ارتباط داشت، که بر روی پروژه انیموس نظارت می کرد. یک بار وی اطلاعات جمع شده در مورد پروژه فیلادلفیا و انفجار تونگوسکا را برای وی فرستاد، و از او خواست تا در مورد آنها نظر دهد. در دیگر ایمیل ها، او بیشتر به پرتاب ماهواره ابسترگو و همچنین مشکلات امنیتی می پرداخت. الان دارای رتبه بالاتری نسبت به وارن بود، و همچنین قادر بود تا تایین کند که یک مورد آزمایشی می تواند در انیموس بماند یا اینکه باید تعویض شود. همچنین وی از روابط ابسترگو با سیاست های خارجی و دیگر سازمان ها با خبر بود.

لیلا مارینو[]

حداقل یک بار، لوسی به الان درباره دوست کشته شده اش که از کارمندان ابسترگو با نام لیلا مارینو بوده است، ایمیل زده است. تنها جوابی که وی گرفت، تذکری بیرون از دفتر کارش بود که ثابت می کرد که الان به مدیریت کردن دیگر ایمیل ها می پرداخت در زمانی که بیرون بود . علاوه بر یک هشدار به وارن تا لوسی را از پرسیدن سوالات سخت از او بازدارد.

منبع[]

Advertisement