FANDOM


این سیاهه‌ای از اعمال بستن و باز کردن کاربرها است. نشانی‌های آی‌پی که به طور خودکار بسته شده‌اند فهرست نشده‌اند. برای فهرست محرومیت‌ها و بسته‌شدن‌های فعال در لحظهٔ حاضر، به فهرست آی‌پی‌های بسته مراجعه کنید.

سیاهه‌ها    

مورد منطبق با منظور شما در سیاهه یافت نشد.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.