Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement


ACR Kaczmarek v

مورد شماره 16 کلی کژمارک

"برای چه ما این توانایی ها را داریم؟ این قابلیت ها؟ چون که در خونمان است.به پا خیزید ای اساسین ها، فرزندان دو دنیا" Subject 16


جمله بالا نقل قولی بود از صحبت های پراکنده ی مورد 16 در ابتدا باید گفت که منظور او از بیان این جمله چیست؟

کلمه ی "توانایی" و "قابلیت" مربوط میشود به دید عقابی که فقط این توانایی را اساسین ها دارند.(البته جیووانی بورجیا که از خانواده ای معبدی بود ولی بعدها خود تبدیل به یک اساسین شد، این قابلیت را بدست آورد) "فرزندان دو دنیا" مهمترین کلمه و نکته ی حرف مورد 16 میباشد. تفاسیر زیادی میشود از این جمله و و مخصوصا بخش آخر آن کرد، ولی اشاره ی نزدیکی که میشود به آن کرد این است که اساسین ها نژادی نیمه خدایی دارند.

ُمورد 16 متولد (1982-2012) از دیگر اهدافی بود که توسط ابسترگو ربوده شد. وی قبل از دزموند مایلز درون دستگاه Animus قرار گرفت و به خاطر قرارگرفتن بسیار درون این دستگاه حالت جنون به او دست داد. S16 از نوادگان اتزیو میباشد.S16 در سال 2012 خودکشی کرد، اما هنوز ذات او در انیموس قرار دارد و دزموند را راهنمایی میکند، 16 حالا تبدیل به یک هوش مصنوعی درون انیموس شده است.

زندگی در ابسترگو[]

مورد 16 توسط معبدیان ربوده شد. مامور مراقبت او دکتر وارن ویدیک در سازمان ابسترگو در تمام مدت بود. دکتر ویدیک انسان بی ملاحظه ای بود و به کسانی که زیردست او قرار میگرفتند همانند موش آزمایشگاهی برخورد میکرد، و متاسفانه مورد 16 هم به این مصیبت گرفتار شد. شاید یکی از نقاط مثبت و شاید یکی از نقاط منفی، دستگاه انیموس پدیده ی Bleeding Effect بود. اگر فرد در مدت زیاد درون دستگاه قرار میگرفت، دچار جنون میشد، چرا که هنوز در زمان گذشته به سر میبرد و توانایی تشخیص دنیای حال و گذشته را نمیداد. نکته ی مثبت این دستگاه، توانایی های جدید بود که به فرد داده میشد، مانند دزموند مایلز که تحت استفاده ی شدید از این دستگاه "دید عقابی" را به دست آورد. به هر حال شانس با مورد 16 یار نبود، و بی ملاحظگی های ویدیچ او را به جنون کشاند. مورد 16 به زور دزدیده شده بود تا خاطرات جدش اتزیو آدیتوره را به خاطر آورد و محل دقیق The Vault را به معبدیان نشان دهد. با اینحال، معبدیان موفق به اینکار نشدند، چرا که 16 از اهداف آنها به خبر شد و دست به خود کشی زد.مورد 16 با استفاده از خون پیغام های رمز آلودی را بر سرتاسر جایی که در آن زندانی شده بود کشید، و برای نمونه ی بعدی که دزموند مایلز بود هشدارهایی به جای گذاشت و به او فهماند که اهداف معبدیان چیست.

میراث[]

به دنباله ی مرگ مورد 16، معبدیان از مکان The Vault ناکام ماندند، و تصمیم گرفتند به دنبال نوه ی الطائر إبن لاأحد بروند تا مکانهای تکه های بهشتی را از طریق نوه ی او به دست آورند.آنها دزموند را ربودند و در اینکار هم موفق شدند. دزموند در طول مدت زمانی که در ابسترگو بود، با دستیار لوسی استیلمن صحبت میکرد. از قتل مورد 16 از او میپرسید ولی لوسی در پاسخ چیزی برای گفتن نداشت و خود را به خاطر مرگ 16 سرزنش میکرد. پس از گذشت مدتی، با دسترسی دزموند به ایمیل های دکتر ویدیک، وی متوجه میشود که لوسی اخطارهای ناشی از BE را به ویدیک داده بود، اما ویدیک توجهی نمیکرد. پس از فرار دزموند از ابسترگو و رفتن به درون خاطرات اتزیو، دزموند متوجه میشود که 16 قبل از مرگش دستگاه انیموس را هک کرده و برای جانشین خود، که دزموند بود اطلاعات مخفی را به جای گذاشته بود. این فایلهای کدگزاری شده توسط 16 را لوسی از ابسترگو دزدید و به دوست صمیمی خود ربکا کرین تحویل داد، که این فایل ها را وارد انیموس 2.0 کند.

پس از باز کردن بیست فایل قفل شده، فایلی به نام Data Classified BCE باز میشود که درون آن یک فایل ویدئویی وجود داشت. در این ویدئو دو نفر در حال دویدن بودند و فرار کردن از چیزی بودند(آدم و حوا) از ساختمان شیشه ای بالا میروند و در دستشان سیب بهشتی قرار دارد.

پس از ادامه دادن با خاطرات اتزیو، دزموند به فایلهای دیگر مورد 16 دست پیدا میکند که به نامRifts کدگزاری شده بودند. پس از باز کردن این فایل ها در یک ویدئوی ناواضح پیام The Miracle is in the Execution نمایش داده میشود. پس از آن دزموند وارد یک محیط دیگری میشود که بسیار شبیه محیط بخش آموزشی انیموس میباشد. در آنجا 16 را ملاقات میکند. مورد 16 به دزموند میگوید که همه ی امیدها از دست رفته، و تنها کاری که دزمودن باید انجام بدهد این است که به عدن برود و زنی به نام "حوا" را در آنجا پیدا کند. در انتها 16 به دزموند میگوید که او را در تاریکی پیدا کند.

مکالمه[]

دزموند: مورد 16؟

سابجکت 16: بله..درسته...مورد 17

دزموند: تو مردی..من خونت رو دیدم

سابجکت 16: هیچ وقت.من بیشتر از تو مطلع هستم.برای نجات آنها دیر شده...

دزموند: کیا؟

سابجکت 16: او آن کسی نیست که فکر میکنی.هر چیزی که برای تبدیل شدن به امید، هر چیزی که پر ارزش بود، حالا از بین رفته...

دزموند: خواهش میکنم واضح تر حرف بزن

سابجکت 16: عدن. او..در عدن است. حوا را پیدا کن. کلید. دی ان ای او

دزموند: بهم بگو.......

سابجکت 16: نمیتوانم....خورشید....پسر تو....خیلی ضعیف...انرژی باید دوباره پر شود.....

دزموند: نرو.....

سابجکت 16: من تا آخر همراه تو هستم.من را در تاریکی پیدا کن

از گوشه و کنار []

  • Assassin's Creed - French Graphic Novel شخصیت مورد شماره 16 زنده است و نام حقیقی او مایکل میباشد.
  • Achievement در بازی Assassin's Creed: Brotherhood با عنوان ".. .- -- .- .-.. .. ...- ." وجود دارد که ترجمه ی آن میشود: من زنده هستم.
Advertisement