Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement

قَدر السیف ( Kadar Al-Sayf ) یکی از اعضای فرقه قاتلان سوریه ای در قرن 12 میلادی بود .

زندگی نامه[]

وی یک قاتل دوره دیده ( نه یک مبتدی یا یک استاد ) و برادر کوچکتر مالک السیف ( Malik Al-Sayf ) بود. از سخنان وی در معبد سلیمان می توان دریافت که وی دائماً مقام و مهارت الطائر ابن لا احد را تحسین می کرد.او نمی دانست که برای چه در معبد سلیمان هستند . بنابر این از الطائر پرسید و وی به او اطلاع داد که تمپلار ها در معبد چیزی پیدا کرده اند که استاد { المعلم } به آن ها دستور داده آن را بازیابند. بعد ها ، وی و برادرش و الطائر در همان معبد چندین تپلار را مشغول قدم زدن یافتند. در میان آن ها ، Robert De Sable حاضر بود که الطائر بسیار مشتاق قتل وی بود.زمانی که الطائر خود را به تمپلار ها نشان می دهد ، او و برادرش هم به الطائر می پیوندند. اما پس از اینکه الطائر از میدان جنگ به بیرون پرتاب شد ، وی کشته شد. زمانی که الطائر به ماسیاف برگشت ، به المعلم خبر داد که قَدر و مالک در معبد سلیمان کشته شده اند. اما مالک وارد می شود و به المعلم خبر می دهد که فقط قدر کشته شده است. مالک ، به دلیل نقض قوانین قرقه توسط الطائر و کشته شدن برادرش بسیار تلخ کام اما خشمگین بود. او معتقد بود که بدون اقدامات متکبرانه الطائر ، قَدر زنده بود و وی هم دست چپش را از دست نمی داد.

منبع[]

بازینما

Advertisement