Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement


Şehzade Ahmet(به فارسی:احمد شیخ زاده) یکی از شاهزاده های عثمانی در سالهای (1465 - 1513) میباشد. بزرگترین فرزند بایزید دوم و عموی سلیمان اول. از سال 1513 تا مرگش او با پدر و برادرش بر سر تاج وتخت درگیری داشت.در همین موقع او با اتزیو آدیتوره آشنا میشود.زمانی که پدرش از تاج و تخت پادشاهی کنار میرود،وی کنترل قسطنطنیه را در دست میگیرد.

Advertisement