Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement

یک رفیق (به انگلیسی: Rafiq) عالمی از اساسیون است که در رتبه دوم سیستم طبقه بندی اساسیون قرار دارد (قاتلان در بالاترین رده قرار دارند ). رفیق در لفظ به معنای "پیرو" یا "همراه" است.آن ها در بازی اطلاعاتی مهیا کرده و مشخص می کنند که از چه محلی باید در مورد هدف مورد نظر اطلاعات کسب کرد.آنان این اطلاعات را در اختیار الطائر قرار میدهند، بدون در نظر گرفتن این که الطائر به قدر کافی برای انجام مأموریت قتلش اطلاعات کافی را بدست آورده یا خیر. رفیق ها معمولا به همراه داعی ها و رفیق های دیگر در دفتر اساسیون مصایف قرار دارند ( گرچه این دو به شما کمکی نمی کنند).

نقش[]

الطائر طی یکی از مکالماتش با مالک در اداره قاتلان بیت المقدس ، وی را داعی خطاب می کند (هنگام مأموریت مجد الدین).داعی ها نمایندگان مستقیم امام هستند که رهبر معنوی بلند مرتبه مردم است.از این سخن الطائر میتوان به این نکته پی برد که مالک پس از مأموریتی که الطائر در ابتدای بازی موفق به انجام آن نشد به مقام داعی میرسد. در آغاز داستان، در سکانس زیرزمین های معبد هیکل، الطائر به مالک تذکر میدهد که مافوق اوست. الطائر در آن زمان در مقام ارباب قاتلان بود و مالک هنوز به مقام داعی نرسیده بود.

در حالی که الطائر مشغول برنامه ریزی یک نقشه برای چگونگی نزدیک شدن به المعلم است، (مأموریت کشتن المعلم) مالک الطائر را داعی خطاب می کند و این امر نشان دهندۀ این است که وی پس از دادن تکۀ عدن به المعلم به این مقام دست یافته است. رئیس دفتر های اساسیون در شهرهای عکا و دمشق یک رفیق هستند، که در واقع رفیق نامشان نیست بلکه درجه شان در میان اساسیون است. لازم به ذکر است که رفیق یکی از پایین ترین درجه هاست و پایین تر از داعی قرار می گیرد. در ابتدا، رفیق ها معلمان معمولی و رابط هایی هستند که شرایط لازم برای این که الطائر در چه هنگام و در چه محلی بهترین حمله اش را داشته باشد مهیا می کنند. اما پس از شکست بزرگ الطائر و خلع مقام شدن وی، المعلم این مقام را بخشی از مقامات رسمی اساسیون قرار می دهد و این کار وی باعث می شود که حوزه ی قدرت رفیق ها بالاتر از قدرت الطائر قرار بگیرد.از آن به بعد رفیق ها مجاز به این می شوند که قرارداد های اساسیون را امضا یا رد کنند و در رابطه با این که الطائر در مورد هدفش اطلاعات کامل و کافی دارد یا خیر قضاوت کنند. وقتی که الطائر به طور کامل از منطقه و زمانی که هدف در آن قرار میگیرد مطلع شد، رفیق ها به او اجازه حمله را می دهند، اما فقط پس از دریافت نشان پر. آنها در برابر ثبت جزئیات قتل و صحت اطلاعاتی که از خبرچین های سرتاسر شهرها بدست آمده مسئولند.

به نظر می رسد که خبرچین ها مقام پایین تری نسبت به رفیق ها دارند و باید از اوامر آنها اطاعت کنند.از اینجا مشخص می شود که چرا همیشه رفیق ها در مورد مناطق تحت تسلط اهداف و مناطقی که بیشترین فعالیت را در آنجا دارند اطلاعات کسب می کنند. به دلیل این که رفیق ها نمی توانند دفتر اساسیون را ترک کنند، خبرچین ها به نقاط مختلف رفته و در زمینه های مختلف اطلاعاتی را گردآوری می کنند و برای رئیس دفتر گزارش می کنند. با این اطلاعات، رفیق ها الطائر را در این که کدام مسیر بهترین نقطه برای شروع جستجویش است هدایت می کنند. هر کدام از رفیق ها مهارت یا استعداد خاص خود را دارند، از آموزش دادن حساب و ریاضی گرفته تا آموختن فلسفه، قرآن و آئین.

مالک یک نقشه کش یا نقشه ساز است. یکی از رفیق ها در دمشق کوزه گر و دیگری که در عکاست یک کاتب/محقق است. نام آنها به خاطر احترام و شرافتی که در آئین قاتلان وجود دارد هرگز در بازی گفته نمی شود و تنها به عنوان رفیق نام برده می شوند.

آموزگاران (Instructors) رده بالاتر در مصیاف کسانی هستند که یک ردای سفید به همراه یک جلابه سیاه با نقش های زینتی سرخ رنگ به تن دارند (پوشش رفیق ها نیز به همین صورت است). اینان به نظر معلمانی هستند که به کار آموزش در زمینه ی فلسفه و سیاست جهان مشغولند و دانشی را مهیا می کنند تا به شاگردان اساسیون آموزش دهند که چرا و چگونه به کشتن یک انسان می تواند بر یک سرزمین و تاریخ آن تأثیر بگذارد.

احتمالا این آموزگاران به قاتلان در درک اهمیت کارشان و تأثیر این کار آنها بر حفظ صلح کمک می کنند. المعلم نیز این لباس را بر تن می کند، با این تفاوت که وی به طور کامل سیاه پوشیده و این تمایز نشان دهنده ی ریاست وی بر کل اساسیون است. در کتابخانه ی المعلم، اندیشمندانی یافت میشوند که لباسی تقریبا شبیه به رفیق ها و آموزگاران بر تن دارند و البته لباسشان متشکل از جلابه ای سفید رنگ است که روی ردای سیاه رنگ پوشیده اند و این جلابه دارای نقش های سرخ یا سیاه رنگی در قسمت انتهایی آن می باشد.

حضور در نسخه های مختلف[]

کیش قاتلان: یادداشتهای الطائر[]

الطائر هنگام بازدیدش از دمشق به یک رفیق برخورد می کند که پیرمرد زشت رویی است و الطائر را برای سنجش این که توانایی اش در مبارزه در چه حدی است به چالش می کشد. الطائر در ماجراهایش در این نسخه رفیق های دیگری از جمله حمید را ملاقات می کند.

کیش قاتلان[]

در این نسخه ، سه رفیق در سه شهر دمشق ، عکا و اورشلیم وجود دارند. مالک رفیق اورشلیم است، و از دو تن دیگر نامی برده نمی شود.

کیش قاتلان: تبارها[]

رفیق ها به طور حقیقی در این نسخه ظاهر نمی شوند اما در عوض اعضای کلیدی مقاومت مانند Alexander و Markos کاری همانند رفیق ها را انجام می دهند ، با این تفاوت که در پناهگاه های مقاومت سکونت دارند ، نه در دفتر قاتلان.

منبع[]

بازینما

Advertisement