Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement
Eraicon-AC1Eraicon-Secret CrusadeEraicon-Assassins


رئوف (انگلیسی: Rauf ) یکی از اعضای اساسیون سوریه ای در قرن 12 میلادی است. وی یک مربی جنگی بود که به اعضای جدید اساسیون جنگیدن و تکنیک های جنگی یاد می داد. در سال 1911 میلادی وی اولین فردی بود که ورود الطائر بن لا احد، را به مصیاف بعد از ماموریت ناموفق اش در معبد سلیمان خوش آمد گفت. اما سریعاً بعد از آن، مصیاف مورد حمله معبدی ها قرار می گیرد که مشغول کشتار مردم روستای مصیاف بودند. او دوباره با الطائر ملاقات می کند و به او می گوید که هنوز مردمان زیادی در دهکده گرفتار هستند و او باید حواس معبدی ها را پرت کند تا رئوف بتواند مردم را به داخل قلعه بیاورد. پس از این دوباره آن دو ملاقات می کنند و رئوف به او می گوید که المعلم یک نقشه درست کرده تا معبدی ها را دور بزند. سپس وی، الطائر و یک حشاشی دیگر یک پرش ایمان انجام می دهند تا به معبدی ها نشان دهند که از مرگ نمی ترسند بلکه آن را با آغوش باز می پذیرند. رئوف و الطائر درست بر روی کاه ها فرود می آیند اما حشای دیگر پایش را می شکند. رئوف کنار حشاشی زخمی می ماند، در حالی که الطائر برای اجرا کردن آخرین مرحله نقشه المعلم رهسپار می شود.

بعد از همه این ماجرا ها، رئوف هر چند وقت از الطائر درخواست می کند تا کمی از مهارت هایش را به شاگردانش نشان دهد.

سالهای آخر[]

بین سالهای 1217 و 1277، هنگامی که الطائر و ماریا و پسرش دارم، برای کشتن چنگیز خان به مغولستان رفته بودند، رئوف با زندگی را وداع گفت. بعد از بازگشت انان، الطائر از سوامی شنید که رئوف به خاطر تب شدیدی که داشت فوت کرد، اما بعدا الطائر فهمید که سوامی، رئوف را به قتل رسانده تا به خاطر بر تخت نشاندن عباس به عنوان استاد بزرگ، باعث دردسر نشود.

شخصیت و رفتار[]

یکی از نکات جالب درباره ی شخصیت رئوف، بی توجهی آن است. اولین باری که الطائر را بعد از شکست در معبد سلیمان دید، با او به خوشی برخورد کرد، اما می دانست که الطائر چه فاجعه ای را به بار آورده است. یکی از ویژگی های جالب او نسبت به بقیه اعضا، دلسوزی وی است. هنگامی که الطائر و رئوف و یک شخص دیگر در حال انجام حرکت پرش ایمان بودند، پای شخص مزبور مزبور شکست. رئوف تصمیم گرفت که بماند و به مداوای آن فرد بپردازد و الطائر راه خود را ادامه داد.

منبع[]

بازینما

Advertisement