Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement
Damascus

دمشق بزرگترین شهر و پایتخت سوریه می باشد. دمشق نخستین شهری است که الطائر برای کشتن هدف خود به آن سفر می کند. سه نفر، از نه نفر اهداف اصلی الطائر در این شهر می زیستند. در نیمۀ اول قرن 11 میلادی، این شهر تحت سلطۀ ترکان سلجوقی بود. در 1148 صلیبی ها به دمشق حمله کرده و شکست سختی می خورند. در سال 1169 دمشق به دست صلاح الدین ایوبی می افتد، و در زمانی که کیش قاتلان اتفاق می افتد، شهر دمشق تحت سلطۀ صلاح الدین، رهبر مسلمانان می باشد. صلاح الدین به علمایی که از هر منطقه ای می آمدند، اجازه داد تا در مدرسه هایی که در همسایگی دمشق قرار داشتند، به مطالعه بپردازند.

به خاطر اینکه دمشق، اصلاً تحت تأثیر جنگ قرار نگرفته، برخلاف عکا، دمشق از مناظر زیبا و شکوهمندی برخوردار است. الطائر در سال های 1190 و 1191 به این شهر سفر کرد. در سال 1190 الطائر در بخش های مختلف شهر نمی گردد، زیرا که یک مأموریت معین و مشخص دارد. نخستین مأموریت او در بازار محلی بود، که باید از یک تاجر به نام مصباح اعتراف می گرفت، و مردی به نام تامر را می کشت. سپس او به سمت سیرک محلی رفت؛ در آنجا اطلاعات بیشتری دربارۀ ماموریت بعدی خود، که یافتن راهی به معبد شن و ماسه بود، به دست آورد. وی همچنین معبدی ساکن آنجا، علات را کشت.

در سال 1191 دمشق، دارای سه بخش اصلی بود.
شمال شرقی، که منطقۀ فقیرنشین بود، بخش پر جنب و جوش در نظر گرفته می شد که دائماً پر از ازدحام جمعیت بود. و این به خاطر وجود تاثیرگذار و همچنان در حال گسترش سوق السلاح بود. با توجه به شلوغی دائمی این بخش، فضای امنیتی سنگینی برقرار نبود. سوق(بازار) یکی از مکان های اصلی خرید و فروش در شهر، و همچنین مهمترین مکان در آن منطقه بود. حیاط مرکزی سوق، که مخصوص جشنها بود، مکانی است که تامر_که هدف کشتن الطائر در بخش فقیر نشین بود_ کار روزانۀ خود را آنجا انجام می داد. برای همین در راهروهای نزدیک آن همواره سربازانی، نگهبان ایستاده، و جمعیت را زیر نظر داشتند. جنوب مرکزی این بخش شامل باغها و مسجد پاشا می باشد، همچنین دارای راه های بزرگتر شرقی-غربی است که نواحی مختلف را متصل می کنند.تاجر بازار سیاه، تامر، در این بخش قدرت و نفوذ زیادی داشت.

بخش جنوب شرقی دمشق دارای مکان های بسیاری برای آموختن بود، تا اینکه جبیر الحکیم بر سر کار آمد و در دمشق جستجویی آغاز کرد برای نابود کردن تمامی کتاب ها و نوشته ها. مکان مهم مرکزی، مدرسۀ جبیر بود، جایی که کتابها سوزانده می شدند و دانش انکار می شد. از بین بردن علم و پنهان کردن اطلاعات بیرونی جهان از چشم مردم به این هدف انجام می شد، تا مردم اشتباهات گذشتۀ اجدادشان را تکرار نکنند. زمانی که به این بخش اجازه دسترسی داده شد، به خاطر موفقیت های پی در پی اساسیون، امنیت در آن بخش همواره سنگین شده بود.طرف شرقی بخش کاملاً محافظت شده است و به سختی می توان از آن عبور کرد.با این حال شامل یک مسجد بزرگ و یک بیمارستان در دورترین نقطه به سمت جنوب شرقی است.

تقریباً نیمی از شهر، جزء بخش ثروتمند نشین دمشق بود، که بسیاری از مکان های مهم که غیر دمشقی ها را به شهر می کشاند، در آن قرار داشتند. قلعۀ نیمه تعمیر شدۀ صلاح الدین مکانی محافظت شده بود که برای نفوذ به آن به کشیدن نقشه نیاز بود. باشکوه ترین مکان در این بخش ،و شاید در سرتاسر شهر، مسجد اموی در قصر شاه بازرگان بود. قسمت داخلی قصر خیلی کم محافظت می شد، مگر اینکه یکی از مهمانی های پرخرج شاه بازرگان در حالی برگزاری می بود. شلوغی در زمین های اطراف قصر به نسبت مکان، سبک بود. کمی به سمت شمال محلۀ بازاری سوق ساروجه قرار دارد، که شلوغی در آن متعادل بود، و همینطور هم حفاظت.سوق ساروجه مشهور بود به بزرگترین بازار در بیت المقدس. ساروجه به دو ساختمان مجزا تقسیم شده بود که یکی از شمال تا جنوب و دیگری از شرق به غرب کشیده شده بودند. با اینکه مسجد اموی و حیاط مرکزی بزرگ مهمترین مکان های این بخش ثروتمند نشین بودند، حیاط مرکزی بزرگ شمال مسجد به همان اندازه جلب توجه می کرد. اینجا در بخش شکوهمند، ابو النقود قدرت فراوانی بر مردم اعمال می کرد.

اهداف کشتنی در شهر[]

در دمشق، الطائر دستور دارد تا افراد زیر را بکشد:

1190[]

  • تامر، یک بازرگان خودخواه و حریص
  • علات، یک معبدی

1191[]

  • تامر، (با دیگر تامر که قبلاً کشته شد متفاوت است)
  • ابو النقود، شاه بازرگان که در قصر خود در بخش ثروتمند نشین شهر می زیست
  • جبیر الحکیم، بزرگترین عالم دمشق، علیرغم عالم بودن، وی فردی بی رحم و بی ادب بود.

نقشه[]

Damascus Rich District Damascus Middle District Damascus Poor District
بخش ثروتمندنشین بخش طبقۀمتوسط نشین بخش فقیر نشین
Advertisement