FANDOM


Eraicon-AC2Eraicon-BrotherhoodEraicon-Assassins

داریوش
Zw-darius
Biographical information
زندگی در دوران

هخامنشیان

Political information
متعلق به گروه های

اساسیون

Real-world information
حضور در

کیش قاتلان 2، کیش قاتلان: برادری

داریوش یک حشاشین ایرانی بود که در زمان حکومت خشایارشا زندگی می کرد.

داریوش تصمیم به ترور کردن خشایار گرفت. وی برای این کار وسیله ای اختراع کرد که خنجر را در آستین پنهان می کرد. در سال 465 پیش از میلاد، داریوش به وسیلۀ خنجر پنهان موفق به کشتن خشایارشا شد.

بعد ها خنجر پنهان تبدیل به سلاح اصلی اساسیون شد.

نکاتویرایش

  • همانطور که در مجسمه دیده می شود، داریوش برای استفاده از خنجر پنهان هیچ کدام از انگشتانش را قطع نکرده بود.
  • برخلاف بیشتر اساسیون، داریوش خنجر مخفی را بر دست راست خود قرار می داد.
  • آرامگاه داریوش در زیرزمین های سانتا ماریا نوولا پنهان شده است.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.