Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement
Eraicon-AC1Eraicon-AC2Eraicon-BrotherhoodEraicon-RevelationsEraicon-The Fall


انیموس (انگلیسی: Animus) نام دستگاهی است که میتواند حافظه و خاطراتی که در دی ان ای انسان ذخیره شده است را بازیابی کرده و به صورت سه بعدی نمایش دهد.

Animus 1

انیموس

تاریخچه[]

هدایای آنها آقای مایلز...ازکسانی که قبلا آمدند

دکتر ویدیک در گفتگو با دزموند مایلز

از مدارک موجود در دنیای کیش قاتلان بر می آید که صنایع آبسترگو آنها را اختراع نکرده است بلکه این فناوری اصالتا از آنان که پیشتر آمدند بر گرفته شده است احتمالا معبدی ها چگونگی ساخت دستگاه را از تکه های باغ عدن به دست آورده اند.

مدل ها[]

انیموس 1.0[]

تا کنون این دستگاه تنها در یک دموی یک دقیقه ای و غیر رسمی ظاهر شده است دستگاهی مکانیکی که احتمالا در اواسط قرن بیستم ظاهر شده هنوز اطلاعات کاملی در دست نیست.

انیموس 1.28[]

اولین انیموس که در بازی ظاهر شد این دستگاه بود دستگاهی با قابلیت هایی محدود احتمالا مدلی پیشرفته و دیجیتالی نسخه و یا نسخه های قبلی دستگاه است.

انیموس 2.0[]

اولین بار در کیش قاتلان ۲ ظاهر شد دستگاهی فراتر از تنها نشان دادن و خواندن حافظه ی انسان می باشد. این دستگاه علاوه بر توانایی های نسخه های قبلی مجهز به یک کتابخانه دیجیتال است.

Advertisement